Καί ὕστερα ἀποροῦμε γιατί δέν ἔρχεται ὁ Πούτιν στίς 25 Μαρτίου

Ἐξυμνοῦμε τώρα τό ρωσσικό ἐμβόλιο ὅταν Μόσιαλος-Θεοδωρίδου τό ἀμφισβητοῦσαν μέχρι καί προσφάτως προκαλοῦντες τήν ὀργή τῆς Μόσχας

Η ΠΡΩΤΗ καί ἡ τελευταία φορά πού συμμετεῖχα σέ συνέδριο στό ὁποῖο παρίστατο Ρῶσσος ὑψηλόβαθμος ἀξιωματοῦχος ἦταν τό φθινόπωρο τοῦ 2016. Στό Ζάππειο. Σέ μιά ἐκδήλωση πού ὀργάνωσε ὁ Ελληνορωσσικός σύνδεσμος «Ἰωάννης Καποδίστριας», στόν ὁποῖο μετέχουν καλοί φίλοι, πρέσβεις καί καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μίλησα τότε ἐνώπιον τοῦ στενοῦ συνεργάτη τοῦ Πούτιν Βλαντιμήρ Γιακούνιν καί ἀνέλυσα ποιές προσδοκίες μπορεῖ νά ἔχει κανείς ἀπό μιά χώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ ὅπως ἡ Ἑλλάδα –ἡ εἰσήγησή μου δημοσιεύτηκε τότε στήν ἱστοσελίδα Liberal.gr τῆς 2ης Νοεμβρίου 2016 –γιά ὅποιον θέλει νά τήν ἀναζητήσει. Ὅση ὥρα περίμενα τήν σειρά μου γιά νά ἀνέλθω στό βῆμα παρακολούθησα ἐνεός τήν ἐμπρηστική ὁμιλία ἑνός Ρώσσου ἀκαδημαϊκοῦ, ὁ ὁποῖος παρομοίαζε τήν λειτουργία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μέ τήν παρακμή τῶν μισητῶν τέως Σοβιετικῶν Δημοκρατιῶν. «Δεῖτε τους πῶς λειτουργοῦν! Ὅπως ἡ ἡγεσία τῶν ἀνώτατων σοβιέτ. Αὐτή συνεδρίαζε μυστικά κατά ὁμάδες πρίν τίς ἐπίσημες συνεδριάσεις τοῦ Πολίτ Μπιρό, ἔλυνε ἀνεπισήμως τίς διαφωνίες της καί οἱ ἀποφάσεις στήν ἐπίσημη συνεδρίαση ἦταν πάντα ὁμόφωνες. Τό ἴδιο κάνουν καί οἱ Εὐρωπαῖοι! Διαβουλεύονται οἱ μεγάλοι παῖκτες μεταξύ τους πρίν τά Κολέγια καί τίς Συνόδους Κορυφῆς, ἀποφασίζουν τί θά γίνει καί στίς
συνεδριάσεις ἁπλῶς ἐπικυρώνουν. Κομμουνιστές!». Δέν μπορῶ νά πῶ ὅτι ἐνθουσιάστηκα ἀπό τήν περιγραφή. Πίστευα καί πιστεύω στήν Εὐρώπη. Ὄχι ὅμως σέ αὐτήν τήν Εὐρώπη.

Θυμήθηκα αὐτήν τήν ἐνοχλητική ὁμιλία τοῦ Ρώσσου ἀκαδημαϊκοῦ δύο φορές τίς τελευταῖες μέρες. Τήν πρώτη, ὅταν ἡ Κομμισσιόν ἔδωσε στήν δημοσιότητα τήν σύμβαση πού ἔχει ὑπογράψει μέ τήν γνωστῶν ἐθνικῶν συμφερόντων ἑταιρεία AstraZeneca. Σέ τοὐλάχιστον πέντε σελίδες της κρίσιμα ἄρθρα τῆς συμφωνίας εἶχαν διαγραφεῖ μέ μεγάλες μαῦρες μουντζοῦρες γιά νά μήν γίνουν γνωστοί κρίσιμοι ὅροι τοῦ ἐμβολίου. Οἱ «τύποι» χρηματοδότησαν μέ σχεδόν μισό δισ. εὐρώ τήν ἔρευνα τοῦ ἐμβολίου μέ τά χρήματά μας, ἀλλά δέν διασφάλισαν νομικῶς ὅτι ἡ ἑταιρεία μέ ἐργοστάσια στό Βέλγιο καί στήν Μεγάλη Βρεττανία θά ἐκπληρώσει τίς παραγγελίες. Οἱ «τύποι» πλήρωσαν προκαταβολές μέ τά χρήματά μας, ἀλλά σήμερα ὀμολογεῖται ὅτι τό συγκεκριμένο ἐμβόλιο δέν εἶναι κατάλληλο γιά ἡλικίες ἄνω τῶν 55 ἐτῶν! Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἡ ἀνοσία ἀναβάλλεται γιά τό 2023. Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀπόδειξη παρακμῆς καί χρεωκοπίας τῆς Εὐρώπης καί τῆς Δύσης ἀπό αὐτό τό συμβόλαιο! Ὄνειδος! Σέ κάνει νά ντρέπεσαι πού ἔδωσες μάχη γι’ αὐτήν τήν Ἕνωση στό δημοψήφισμα τοῦ 2015. Μετά τίς μουτζοῦρες ὅμως, ἀκολούθησε νέο σόκ. Τό ρωσσικό ἐμβόλιο. Μόλις δόθηκαν στήν δημοσιότητα τά θετικά ἀποτελέσματα τῶν κλινικῶν ἐρευνῶν γιά τό Sputnik-V (δημοσιεύτηκαν στό περιοδικό Λάνσετ), αἴφνης ὅλοι οἱ χθεσινοί του ἐπικριτές στήν Δύση μετατράπηκαν σέ διαπρύσιους κήρυκές του. Μέ πρῶτο τόν πρώην Ὑπουργό τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, καθηγητή στό London School of Economics, Ἠλία Μόσιαλο, ὁ ὁποῖος μέ ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἶναι ὁ ἐθνικός μας ἐκπρόσωπος γιά τήν πανδημία στούς διεθνεῖς ὀργανισμούς. Ἀναζήτησα ἀμέσως παλαιότερες δηλώσεις τοῦ προσηνοῦς καθηγητῆ γιά τό ρωσσικό ἐμβόλιο. Στίς 4 Σεπτεμβρίου τοῦ 2020 ὁ κύριος Μόσιαλος μέ ἀνάρτησή του στό facebook ὑποστήριζε ὅτι «τό δεῖγμα τῶν ἐθελοντῶν εἶναι ἀκόμη μικρό καί ἡ ἄδεια γιά τό ἐμβόλιο, δόθηκε ἐσπευσμένα.»

Χαρακτηριστικά ὁ κ. Μόσιαλος ἀνέφερε τότε: «Κανένα ἐμβόλιο δέν εἶχε ἐγκριθεῖ –πρίν τό ρωσικό– μέ τόσο μικρό δεῖγμα ἐθελοντῶν κλινικῶν δοκιμῶν Ι/ΙΙ, καί χωρίς τά ἀποτελέσματα τῆς φάσης ΙΙΙ, μεγάλο ἀριθμό ἐθελοντῶν καί συνολική ἀνάλυση τῶν ἀποτελεσμάτων.». Καί κατέληγε: «Ἀλλά, ὅπως σέ ὅλες τίς κλινικές δοκιμές, δέν ὑπάρχει καμία ἐγγύηση ὅτι θά ἐπαληθευτοῦν στή φάση ΙΙΙ. Ὅπως ἔχω τονίσει ἐπανειλημμένα, ἡ φάση III εἶναι πού καθορίζει ἐάν τά ἐμβόλια προστατεύουν πραγματικά τούς ἀνθρώπους ἀπό τή μόλυνση καί ἐάν εἶναι ἀποτελεσματικά.». Ὁ κύριος Μόσιαλος δέν ἦταν βεβαίως ὁ μόνος ἐθνικός ἀξιωματοῦχος πού ἀμφισβητοῦσε μέ προσεκτικές διατυπώσεις τό ρωσσικό ἐμβόλιο. Ἡ κατάσταση παροξύνθηκε μετά τίς δηλώσεις τῆς ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμοῦ κυρίας Θεοδωρίδου, σέ ἐπίσημη ἐνημέρωση στίς 5-1-2021. Κατά τήν διάρκεια εἰσήγησής της εἶπε πώς «θά πρέπει νά ποῦμε ὅτι τά ὑψηλά ποσοστά τοῦ ἐμβολιασμοῦ σέ ὁρισμένες χῶρες ἔχουν δημιουργηθεῖ γιατί αὐτές οἱ χῶρες, ὅπως ἡ Ρωσία ἤ ἡ Κίνα, εἶχαν τήν τόλμη καί φυσικά πῆραν τό ρίσκο νά ἐφαρμόσουν σέ εὐρεῖα κλίμακα, ἐμβόλια τά ὁποῖα δέν εἶχαν τελειώσει τίς κλινικές τους μελέτες πού ἀπαιτοῦνται.»

Οἱ ἐν λόγῳ δηλώσεις προκάλεσαν ἰσχυρή ἐνόχληση στή Μόσχα, ἡ ὁποία μία μέρα ἀργότερα ἀπάντησε πώς τό ρωσσικό ἐμβόλιο κατά τοῦ κορωνοϊοῦ (Sputnik V) ἐπιδεικνύει ὑψηλό ἐπίπεδο ἀποτελεσματικότητας καί ἀσφάλειας κατά τή διάρκεια τῶν δοκιμῶν καί τοῦ ἐθνικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ὅπως ὑπογράμμισε ὁ Ρῶσσος ἀναπληρωτής ὑπουργός Ὑγείας, Βίκτωρ Φισένκο, «τό ρωσσικό ἐμβόλιο Sputnik V ἐπέδειξε ὑψηλή ἀποτελεσματικότητα καί ἀσφάλεια κατά τήν διάρκεια τῶν κλινικῶν δοκιμῶν καί τοῦ μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ.» Μετά ἀπό αὐτό τό νέο ἐπεισόδιο στίς ἑλληνορωσσικές σχέσεις –στίς 5 Ἰανουαρίου 2021– ἡ Μόσχα ἀνεκοίνωσε τήν ἄρνηση τοῦ Προέδρου Πούτιν νά παραστεῖ στίς ἐκδηλώσεις τῆς 25ης Μαρτίου γιά τήν συμπλήρωση διακοσίων ἐτῶν ἀπό τήν ἀνεξαρτησία μας. Δέν ἦταν βεβαίως ὁ βασικός λόγος τό ἐμβόλιο (ὁ Ρῶσσος ἡγέτης ἀρνήθηκε νά παραστεῖ ἐπειδή ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός δέν εἶχε παραστεῖ τό 2020 στίς ἐκδηλώσεις πού ἔγιναν στήν Μόσχα γιά τήν 75η ἐπέτειο ἀπό τήν λήξη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου), ἀλλά γιά τούς Ρώσσους ἀποτελεῖ ἀδιάψευστο δεῖγμα τοῦ πῶς ἀντιμετωπίζουμε τίς σχέσεις μας μαζί τους. Δύο ἐθνικοί μας ἀξιωματοῦχοι γιά τήν ὑγεία, ἄλλος ὀλιγώτερο καί ἄλλος περισσότερο, μέ δηλώσεις τους, τό ἀμφισβητοῦσαν μέ φράσεις τοῦ τύπου «καμμία ἐγγύηση» τήν στιγμή πού στήν Δύση γίνονταν σημεῖα καί τέρατα. Προχθές βεβαίως μετά τήν ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν κλινικῶν δοκιμῶν γιά τό μονοδοσικό ρωσσικό ἐμβόλιο, ἡ ὁποία ἔγινε μέσα σέ ἀτμόσφαιρα γενικῆς ἱλαρότητας ὕστερα ἀπό τήν ἀθέτηση τῶν συμβολαίων τῶν δυτικῶν πολυεθνικῶν, γύρισε αἴφνης ὁ κόσμος «τούμπα». Ὁ ἐθνικός μας Ἠλίας Μόσιαλος χαρακτήρισε τό ρωσσικό ἐμβόλιο «ἐξαιρετικῆς ἀποτελεσματικότητας» (!), θυμήθηκε ὅτι εἶχε ἀναφερθεῖ συχνά στό παρελθόν στήν ἀναμενόμενη ὑψηλή ἀποτελεσματικότητά του (!), ἄφησε κάποιες νέες αἰχμές γιά τήν ἀντοχή του στίς μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ καί ἐπιχείρησε νά ἰσχυριστεῖ ὅτι στό ἴδιο ἐπίπεδο εἶναι καί ἄλλες δυτικές ἑταιρεῖες! Δήλωσε: «Γιά αὐτό καί εἶχα θεωρήσει ἐξαιρετική τήν κίνηση τῆς AstraZeneca νά δοκιμάσει νέο σχῆμα ἐμβολίου μέ διπλό ἰικό φορέα (χρησιμοποιώντας τόν ἕνα ἀπό τούς δύο ἀδενοϊούς πού χρησιμοποιεῖ καί τό ρωσικό ἐμβόλιο) σέ συνεργασία μέ τό ρωσικό ἰνστιτοῦτο ἐρευνῶν Gamaleya. Τί ἄλλο ὅμως μαθαίνουμε ἀπό τά σημερινά ἀποτελέσματα γιά τό ρωσικό ἐμβόλιο; Τά δεδομένα ὑψηλῆς ἀποτελεσματικότητας καί ἀσφάλειας ὀφείλονται σέ μία μόνο δόση τοῦ ἐμβολίου. Τήν πληροφορία γιά τήν παραγωγή τῆς πρωτεΐνης ἀκίδας τή φέρει στό σῶμα ὁ ἰικός φορέας Ad26. Τό (μονοδοσικό) ἐμβόλιο τῶν Jansen/Johnson & Johnson χρησιμοποιεῖ ἐπίσης τόν ἀδενοϊό Ad26 καί στοχεύει στήν πρωτεΐνη ἀκίδα. Αὐτή ἡ ὑψηλή ἀποτελεσματικότητα καί ἡ μείωση τῆς σοβαρότητας τῆς νόσου μετά ἀπό μόνο μία δόση τοῦ ἐμβολίου εἶναι ὅμως ἰδιαίτερα ἐνθαρρυντική γιά τίς τρέχουσες στρατηγικές ἐξοικονόμησης δόσεων. Περιμένουμε νέα γιά τήν πορεία τοῦ φακέλου τοῦ ρωσικοῦ ἐμβολίου στήν ΕΕ καί αἰσίως καί νέα γιά τήν προστασία πού παρέχει ἔναντι τῶν νέων παραλλαγῶν τοῦ ἰοῦ.» Ἰδού ὁ Μόσιαλος λοιπόν: Ἀπό τήν καμμία ἐγγύηση, «στήν ὑψηλή ἀποτελεσματικότητα». Ἡ ἄποψη Θεοδωρίδου ἀγνοεῖται. Μετά ταῦτα δύο ἐπισημάνσεις: ἔχουμε καί ἀπορίες γιατί δέν θά ἔρθει στήν Ἀθήνα ὁ Πρόεδρος Πούτιν γιά τήν ἐπέτειό μας στίς 25 Μαρτίου; Μά εἶναι φανερό ὅτι τούς πολεμᾶμε. Ἀκόμη καί σέ θέματα πού ἀφοροῦν τήν ὑγεία τῶν Ἑλλήνων! Τούς πολεμᾶμε ἐναντίον ἡμῶν. Καί, ἐν τάξει, νά καταλάβω τόν πόλεμο ἐντυπώσεων τῆς Δύσης μέ τόν Ναβάλνι γιά νά ἰσοφαριστοῦν ὁ Σνόουντεν καί ὁ Ἀσσάνζ πού μέ τίς ἀποκαλύψεις τους ἔπληξαν τήν εἰκόνα της. Νά καταλάβω τόν πόλεμο τοῦ ἀθλητισμοῦ καί τῶν ἀποκλεισμῶν τῶν Ρωσσικῶν ὁμάδων ἀπό τούς Ὀλυμπιακούς καί τά Μουντιάλ. Power game. Νά καταλάβω καί τό παιχνίδι τῶν ἐνεργειακῶν ἀγωγῶν. Ἀλλά ρωσσοφοβία πάνω στήν ὑγεία ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων; Καί ρωσσοφιλία τώρα, πού οἱ δυτικές ἑταιρεῖες μάζεψαν ὅλο τό χρῆμα τῶν προκαταβολῶν, οἱ «πασόκοι» μάνατζερ τούς μοσχοπούλησαν ἀνήθικα τίς μετοχές τους στό Χρηματιστήριο τῆς Νέας Ὑόρκης καί ὁ κόσμος ἔμεινε χωρίς ἐμβόλια; Τώρα;

Ἕνα καταληκτικό σχόλιο γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες: Προφανῶς καί ἡ ἡγεσία τῆς Ρωσσίας δέν εἶναι ἄγγελος δημοκρατίας. Ὅπως ἀπεδείχθη ὅτι δέν εἶναι πολλοί καί ἀπό τήν ἀπό ἐδῶ πλευρά, ἐσχάτως. Προφανῶς καί εἴμαστε μέλος τῆς Συμμαχίας μέ δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις. Νά μήν ξεχνᾶμε ποτέ ὅμως ὅτι ἡ Ρωσσία εἶναι πολιτισμικά μέρος τῆς Εὐρώπης, ἔχει οἰκονομική συνεργασία μέ τήν ἡγεσία τῆς Εὐρώπης (Nord Stream) καί βεβαίως εἶναι μόνιμο μέλος τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Εἶναι ἀδιανόητο νά πολεμᾶμε σέ ἐθνικό ἐπίπεδο μία ἀνακάλυψη τῆς ἐπιστήμης τους, ὅταν αὔριο θά ζητήσουμε τήν βοήθειά τους στόν ΟΗΕ γιά τά ἑλληνοτουρκικά καί τό Κυπριακό. Ἡ πατρίδα εἶναι πάνω ἀπό τίς πολυεθνικές.

Κεντρικό θέμα