Ἡ κοινωνία ἀφήνει πίσω της ἐργατοπατέρες, μανδαρίνους, δικαιωματιστές!

Ἀποδοκιμάζει τό μπλόκο στά λιμάνια, τήν ὑπονόμευση τῶν συμφερόντων τοῦ Δημοσίου, τά παιγνίδια σέ εὐαίσθητες περιοχές τῆς χώρας

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

ΜΑΛΛΟΝ ἔχουμε παρεξηγήσει τά πράγματα. Τρεῖς ὑποθέσεις ἀνεξάρτητες μεταξύ τους –ἡ πρώτη μέ πρωταγωνιστές συνδικαλιστές, ἡ δεύτερη μέ πρωταγωνιστές λειτουργούς τοῦ δημοσίου (ὑπαλλήλους τοῦ Ὑπουργείου Μετανάστευσης) καί ἡ τρίτη μέ πρωταγωνιστές δικαιωματιστές, ἀποδεικνύουν γιατί αὐτή ἡ ἐν τῇ εὐρείᾳ ἐννοίᾳ Ἀριστερά δέν πρόκειται νά κυβερνήσει ξανά στό μέλλον καί γιατί μέ τά δεδομένα πού διαθέτουμε αὐτήν τήν στιγμή στήν διάθεσή μας ἡ Κεντροδεξιά –μέ τά λάθη της– θά εἶναι γιά καιρό ἑλκυστικώτερη ἀπό τήν αὐτήν. Ὑπόθεση, πρώτη, Πειραιᾶς. Ἡ Πανελλήνια Ναυτική Ὁμοσπονδία (ΠΝΟ) πειθάρχησε προχθές ὅπως καί ὅλες οἱ δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές ὀργανώσεις στήν ἀπόφαση τῆς ΓΣΕΕ νά μεταθέσει κατά μία ἑβδομάδα τίς ἀπεργιακές κινητοποιήσεις γιά τό πράγματι κρίσιμο ἐργασιακό νομοσχέδιο. Πειθάρχησε καί ἀνέστειλε τήν ἀπεργία. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, πρωί Πέμπτης, οἱ κάβοι τῶν καραβιῶν ἦταν ἕτοιμοι νά λύσουν γιά τόν ἀπόπλου. Μία ἐκ τῶν ὀργανώσεων τῶν ναυτικῶν εἶχε διαφορετική ἄποψη καί θέλησε νά σπάσει τήν ἀπόφαση ἀναστολῆς τῆς ἀπεργίας! Γιατί; Ἔτσι ἤθελε, ἔτσι «γούσταρε», νά μέ συγχωρεῖτε, δέν βρίσκω καλύτερη λέξη. Τί καί ἄν ἡ ἀπεργία πού προκήρυξε χαρακτηρίστηκε «παράνομη καί καταχρηστική» ἀπό τό δικαστήριο; Τί καί ἄν ὁ τριτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας της ὅρισε ὡς μέρα ἀπεργίας τήν ἑπομένη Πέμπτη; Στά παλαιά της τά παπούτσια. Τά μέλη της ἁρματώθηκαν μέ κόκκινες σημαῖες, «μπούκαραν» στό καράβι τῆς γραμμῆς γιά τά νησιά τοῦ Αἰγαίου, ἐμπόδιζαν τήν ἐπιβίβαση τῶν ταξιδιωτῶν καί τό χειρότερο; Ἀπειλοῦσαν τούς λιμενικούς! Ναί. «Δικτάτορες» συνδικαλιστές, ἀμούστακα νεαρά ἀπειλοῦσαν τούς λιμενικούς, τούς φρουρούς τοῦ νόμου ὅτι θά ἔχουν συνέπειες! Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἀναμενόμενο. Θά συνέβαινε κάποτε. Ἀργά ἤ γρήγορα. Ὁ κόσμος γιά χάρη καί τοῦ ὁποίου γίνονται οἱ ἀπεργιακές κινητοποιήσεις γιά τό κρίσιμο ἐργασιακό δέν ἄντεξε τήν ἀσυδοσία τους καί τούς «πέταξε» στήν θάλασσα. Μεταφορικῶς. Οἱ θρασύτατοι νεαροί ἀπεχώρησαν κάτω ἀπό ἠχηρότατες ἀποδοκιμασίες. Ὑποτίθεται ὅτι οἱ ναυτικοί καί οἱ πολῖτες πού ταξίδευαν στοιβαγμένοι στό κατάστρωμα ὅτι εἶναι ἕνας κόσμος. Μέ ἑνιαῖο συμφέρον. Δέν εἶναι. Εἶναι τόσο ξένα τά συνδικάτα μέ τίς ἀνάγκες τῶν πολιτῶν σήμερα πού στήν πράξη εἶναι δύο κόσμοι. Αὐτό εἶναι τό θαυμαστό ἀποτέλεσμα τῆς «δικτατορίας» τοῦ συνδικαλισμοῦ πού ἀρνεῖται νά καταλάβει ὅτι ἡ ἐποχή ἄλλαξε.

Οἱ πολῖτες ἀφήνουν πίσω τους τούς ἐργατοπατέρες πού ἀντιλαμβάνονται τό μέγα γεγονός τῆς ἀπεργίας ὡς εὐκαιρία γιά ἐπαναστατική γυμναστική. Οἱ πολῖτες ἀφήνουν πίσω τους αὐτούς πού «διασύρουν» τό δικαίωμα τῆς ἀπεργίας μέ τήν ἀνεύθυνη στάση τους, τήν ὥρα πού ὑποτίθεται διαδηλώνουν γιά νά τό προστατέψουν ἀπό τά νύχια τοῦ Ὑπουργοῦ κυρίου Χατζηδάκη, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι τό πλήττει. Καλύτερους χορηγούς ἐπικοινωνίας γιά τήν συρρίκνωση τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπεργίας ἀπό κάτι τέτοιους δέν θά μποροῦσε νά εὕρει ἡ Κυβέρνηση. Καί παραγγελία νά τούς ἔκανε, δύσκολα θά τούς εὕρισκε τόσο γρήγορα. Ὑπόθεση δεύτερη, τώρα. Νομικό Συμβούλιο τοῦ Κράτους. Μέ ἐγκύκλιό της ἡ προϊσταμένη του κάλεσε δημοσίους ὑπαλλήλους τοῦ Ὑπουργείου Μετανάστευσης πού παρίστανται ὡς μάρτυρες σέ δίκη μέ ἀντίδικο τό Δημόσιο νά ὑποστηρίζουν τίς νομικές ἀπόψεις τοῦ Δημοσίου. Τό ὁποῖο πρέπει νά ἔχει ἑνιαία φωνή. Πῶς διανοήθηκε νά τό τολμήσει; Ἐπιτρέπεται νά δίδουν ὁδηγίες οἱ διευθυντές σέ ὑπαλλήλους, οἱ προϊστάμενοι σέ ὑφισταμένους, γιά τά αὐτονόητα; Σᾶς παρακαλῶ! Στό ἑλληνικό Δημόσιο κάθε ὑπάλληλος μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι θέλει. Τυπικῶς μόνον ὑφίσταται ἡ ἱεραρχία. Δύναται ἀκόμη καί νά πηγαίνει στό δικαστήριο καί νά στρέφεται ἐναντίον τῆς ἴδιας του τῆς ὑπηρεσίας! Ὁρκίστηκε νά φυλάττει τό Σύνταγμα καί τούς νόμους ὅταν ἀνέλαβε καθήκοντα; Λεπτομέρεια ἀγαπητοί! Λεπτομέρεια! Γιά τήν ἐν τῇ εὐρείᾳ ἐννοίᾳ Ἀριστερά, αὐτά εἶναι λεπτομέρεια. Κάποιοι λοιπόν ἀγνοώντας ὅτι ἡ ἐποχή ἄλλαξε σήκωσαν μέ ἀφορμή τό ἔγγραφο τῆς προϊσταμένης τοῦ ΝΣΚ τό φλάμπουρο τῆς ἐπανάστασης! Μέ αἴτημα νά καταργηθεῖ ἡ ἐγκύκλιος. Πού παρενέβαινε ὑποτίθεται στήν ἐλευθερία ἐκφράσεως τῶν λειτουργοῦν τοῦ δημοσίου (οἱ ὁποῖοι σημειωτέον διαθέτουν κατά τόν ὑπαλληλικό κώδικα δικαίωμα ὑποβολῆς ἀναφορᾶς κατά ἀνωτέρων γιά παράνομες πράξεις). Πρόκειται γιά τούς ἰδίους πού σηκώνουν φλάμπουρο ἐπανάστασης ἄν τυχόν ἀστυνομικός ἀλλάξει τήν κατάθεσή του σέ ἐκκρεμῆ ποινική δίκη κατά κακοποιοῦ καί δέν στοιχηθεῖ μέ τήν ἄποψη τῆς ὑπηρεσίας του. Οἱ ἴδιοι εἶναι. Ἀναζήτησα τίς αἰτίες τῆς ἔκδοσης τῆς ἐγκυκλίου αὐτῆς καί τί ἀνακάλυψα, λέτε; Σέ δίκη μέ διάδικο τό Ὑπουργεῖο Μετανάστευσης ἐμφανίστηκαν τρεῖς δημόσιοι ὑπάλληλοι χωρίς γνώση τοῦ φακέλου καί κατέθεσαν ὅτι συμβασιοῦχος συνάδελφός τους κάλυπτε πάγιες καί διαρκεῖς ἀνάγκες καί ὡς ἐκ τούτου ἔπρεπε νά μονιμοποιηθεῖ. Φυσικά! Γιατί νά μήν τό κάνουν; Ἐάν πρόκειται –γενικῶς ὁμιλῶ– νά μονιμοποιηθεῖ ἕνα «ρουσφέτι» ἀπό τήν τσέπη τους θά τό πλήρωναν; Σέ ἄλλη δίκη μέ ἀντικείμενο τήν παροχή ἀσύλου σέ Ἀφγανό πού παρίστανε τόν πρόσφυγα ἐνῶ ἦταν παράνομος μετανάστης, ὁ δικηγόρος τοῦ ἀλλοδαποῦ «ἔπεισε» δημόσιο ὑπάλληλο τοῦ Ὑπουργείου Μετανάστευσης νά καταθέσει σέ δίκη –κόντρα στήν ἄποψη τῆς ὑπηρεσίας του– ὅτι ὁ συγκεκριμένος ἀλλοδαπός ἔπρεπε νά τύχει τῆς προστασίας τοῦ ἀσύλου καί πώς ἄν τυχόν ἔκρινε ἐκεῖνος τήν ὑπόθεση, θά τόν δικαίωνε! Τό πῶς θά τόν δικαίωνε εἶναι ἄλλης τάξης ζήτημα, δέν εἶναι τῆς στιγμῆς, ἀφήνω τήν φαντασία της νά «τρέξει».

Ὅταν λοιπόν, κάθε τρεῖς καί λίγο, ὑπάλληλοι τοῦ συγκεκριμένου Ὑπουργείου ἐμφανίζονταν ὡς μάρτυρες στά δικαστήρια γιά νά ὑπονομεύσουν στήν πράξη μέ τίς καταθέσεις τους τά συμφέροντα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας τήν ὁποία ὁρκίστηκαν νά ὑπηρετοῦν, κάνει λάθος ἡ προισταμένη τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους πού τούς ζητᾶ νά ὑποστηρίζουν τήν ἄποψη τοῦ Δημοσίου; Τί εἶναι δηλαδή τό ἑλληνικό Δημόσιο; Οἶκος ἀνοχῆς πού κάνει ὁ καθείς ὅ,τι θέλει; Μαγαζάκι δικαιωματιστῶν μέ παράρτημα παράνομων μεταναστῶν εἶναι τό Δημόσιο; Νά συνέλθουμε, παρακαλῶ! Νά συνέλθουμε, γιατί ἡ μεγάλη κοινωνία ἐκεῖ ἔξω συνειδητοποιεῖ καί καταλαβαίνει. Καί δέν ἐννοεῖ νά ἐπιτρέπει στούς φύλακες τοῦ νόμου νά αὐθαιρετοῦν. Ἄν δέν τήν προστατέψει ὁ δημόσιος ὑπάλληλος ἀπό τόν παράνομο μετανάστη πού παριστάνει τόν πρόσφυγα καί ἄν δέν τήν φυλάξει ἀπό τό ρουσφέτι πού θέλει νά τρυπώσει ἄνευ διαγωνισμοῦ γιά νά μονιμοποιηθεῖ ἀναξιοκρατικῶς, τότε ποιός θά τήν προστατέψει;

Ἡ τρίτη ὑπόθεση ἀφορᾶ τήν ἐν ἐξελίξει διάσκεψη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά τήν ἐπωνυμία σωματείου πού αὐτοαποκαλεῖται «Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης» καί ἐπιζητᾶ τήν ἔγκριση τοῦ δικαστηρίου γιά τήν ἐπικύρωση τοῦ κατάστατικοῦ του. Ἡ στήλη μας ἀσχολήθηκε διεξοδικῶς μέ τό θέμα καταθέτοντας τήν ἄποψή της χωρίς ὅμως νά διανοηθεῖ νά ὑποδείξει σέ ἀνώτατους δικαστές τί ἀπόφαση νά ἐκδώσουν. Ἐμεῖς τό ἐννοοῦμε ἀπολύτως ὅταν λέμε ὅτι σεβόμαστε τό κράτος δικαίου. Κάποιοι ὅμως δέν τό ἐννοοῦν. Παραμονές τῆς ἔκδοσης τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου διοργάνωσαν ἐκδήλωση στό Στρασβοῦργο μέ πρωτοβουλία Γάλλων εὐρωβουλευτῶν καί γνωστῶν συλλόγων γιά νά ἐπηρεάσουν τήν κρίση του ὑπέρ τῶν ἀπόψεών τους. Καί γιά νά γίνουν πειστικοί ἐκτός ἀπό τουρκικῆς καταγωγῆς πολῖτες προσεκάλεσαν ὡς ὁμιλητές καί δύο γνωστούς δικαιωματιστές τῶν Ἀθηνῶν. Οἱ ὁποῖοι μετά τήν κατακραυγή πού σηκώθηκε ἐξ αἰτίας τῆς δυναμικῆς διαμαρτυρίας τοῦ εὐρωβουλευτῆ τῆς ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη πρός τόν Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασσόλι ἔκαναν τελικῶς πίσω. Δήλωσαν ὅτι τούς… πείραξε τό ἐμβόλιο καί δέν παρέστησαν. Προφανῶς αὐτοί πού τούς προσεκάλεσαν ἀντελήφθησαν ὅτι ἐκτίθενται ἀνεπανόρθωτα. Ἡ ματαίωση τῆς ἀπόπειρας ὅμως δέν ματαιώνει τήν σημασία της. Τά συγκοινωνοῦντα δοχεῖα τῆς Ἀριστερᾶς καί τῶν ὑπερφιλελευθέρων πού ἔχουν διεισδύσει στόν κρατικό μηχανισμό ἐξακολουθοῦν νά λειτουργοῦν ἀθορύβως. Ὅ,τι καί νά κάνουν ὅμως, ὅσο καί ἄν πασχίζουν, ὅσο καί ἄν φωνάζουν οἱ ἐργατοπατέρες πού διασύρουν τό δικαίωμα τῆς ἀπεργίας μέ τίς πρακτικές τους, οἱ μανδαρῖνοι πού καταθέτουν ὡς μάρτυρες κόντρα στά συμφέροντα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐν ὀνόματι τοῦ ὁποίου ὁρκίζονται, οἱ δικαιωματιστές πού παίζουν παιχνίδια σέ εὐαίσθητες περιοχές τῆς πατρίδα μας, τά δεδομένα ἔχουν ἀλλάξει. Ἡ κοινωνία δυσφορεῖ γιά ὄψεις τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Ναί! Ταυτόχρονα ὅμως δέν ἐμπιστεύεται κανέναν νά τήν ἐκπροσωπεῖ: ἀφήνει πίσω της τούς μανδαρίνους, τούς ἐργατοπατέρες, τούς δικαιωματιστές. Ὁριστικά. Ὁ κόσμος τῆς ἐργασίας ἀναζητᾶ ἄλλη ἐκπροσώπηση.

Κεντρικό θέμα