Γιατί ὁ Πρωθυπουργός ζητᾶ «συμπαράταξη» ἀπό τόν ἀρχηγό τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Οἱ ἐξελίξεις στό ΠΑΣΟΚ καί στήν οἰκονομία δημιουργοῦν ρευστότητα στό πολιτικό σκηνικό

τοῦ Mανώλη Κοττάκη

ΜΕΛΕΤΗΣΑ ὡς συνήθως μέ προσοχή τήν πρωτολογία, τήν δευτερολογία καί τήν τριτολογία τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτηση πού προκάλεσε στήν Βουλή ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξης Τσίπρας γιά τήν ἀκρίβεια. Καμμιά φορά τά μεγαλύτερα μυστικά ἀποκαλύπτονται σέ δημόσια θέα. Τό εὕρημα τῆς μελέτης εἶναι ὅτι γιά πρώτη φορά ὁ Πρωθυπουργός ζήτησε συναίνεση ἀπό τήν ἀντιπολίτευση γιά τήν οἰκονομία! Δέν πᾶνε καλά τά πράγματα. Σίγουρα δέν πᾶνε τόσο καλά ὅσο διαφημίζεται. Καί γι’ αὐτό ὁ Πρωθυπουργός μεταχειρίστηκε μιά λέξη βαρύτερη σέ φορτίο τῆς συναινέσεως γιά νά περιγράψει τήν κατάσταση, ἡ ὁποία ἄν δέν διέλαθε τήν προσοχή ὅλων μας, πάντως ὑποτιμήθηκε: Κάλεσε τήν ἀντιπολίτευση σέ «συμπαράταξη»! Τό σχετικό ἀπόσπασμα ἀπό τήν πρωτολογία του στό κλείσιμό της μάλιστα εἶναι τό ἑξῆς:

«Ἡ πατρίδα θέλει συναίνεση, ἄν ὄχι συμπαράταξη. Θέλει, ἄν μή τί ἄλλο, διάλογο πού θά στηρίζεται σέ πραγματικά δεδομένα, ἄν ὄχι συμφωνία. Πάντως, δέν χρειαζόμαστε μετά τούς ἀρνητές τῆς ἐπιστήμης στήν πανδημία καί ἀρνητές τῆς λογικῆς στήν οἰκονομία». Οἱ διατυπώσεις αὐτές δέν εἶναι τυχαῖες. Τά ραντάρ τῆς ἐφημερίδας μας «πιάνουν» ἔνταση στήν Κυβέρνηση μεταξύ τῶν μελῶν της. Στά παραγωγικά κυρίως Ὑπουργεῖα ἀλλά ὄχι μόνο σέ αὐτά. Ὅλα ὅσα συμβαίνουν ἐσχάτως δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τήν μεθοδικότητα, τόν ἐπαγγελματισμό καί προγραμματισμό πού διακρίνει τήν ἄσκηση τῆς διακυβέρνησης ἀπό τόν κύριο Μητσοτάκη. Τήν μία ἡμέρα οἱ Ὑπουργοί τῆς Κυβέρνησης ὁρκίζονται στούς πολῖτες ὅτι δέν θά πάρουν μέτρα γιά τήν πανδημία, τήν ἑπομένη ὁ Πρωθυπουργός ἀνακοινώνει μέτρα, τά ὁποῖα δέν γνωρίζει κανείς. Οὔτε ἡ Ἐκκλησία οὔτε οἱ Ὑπουργοί του. Τήν μία ἡμέρα δίδεται στήν δημοσιότητα ὁ προϋπολογισμός, ὁ ὁποῖος δέν περιλαμβάνει κοινωνικό μέρισμα καί οἱ ἁρμόδιοι Ὑπουργοί ἀποκλείουν κάθε σκέψη γιά παροχές, τήν ἑπομένη ὁ Πρωθυπουργός ἀνακοινώνει στοχευμένα μέτρα στήριξης σέ κοινωνικές ὁμάδες, στίς ὁποῖες ἡ ΝΔ προφανῶς καταγράφει φθορά. Ἡ σπασμωδικότης αὐτή καί ἡ ἔκκληση τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός Τσίπρα γιά «συμπαράταξη» ἀπέχουν πολύ ἀπό τό προφίλ Μητσοτάκη πού γνωρίζαμε. Καί πάντως δέν συμπεριφέρεται ἔτσι ἕνα κόμμα πού σύμφωνα μέ τίς δημοσκοπήσεις εἶναι κυρίαρχο καί προηγεῖται μέ διψήφια διαφορά τοῦ βασικοῦ ἀντιπάλου του.

Τί τρέχει; Νά τό δοῦμε. Πρῶτον, ἡ πραγματική οἰκονομία ἔχει πρόβλημα. Τό ἔλλειμμα τρέχει πρός τό 10%, περισσότερο ἀπό ὅσο κάποιοι κάποτε κατηγοροῦσαν τόν Καραμανλῆ γιά τό ἔλλειμμα σέ συνθῆκες παγκόσμιας κρίσης.

Μητσοτακικοί ὑπουργοί μάλιστα διαμαρτύρονται γιά τήν ἀνελαστικότητα τῶν κανόνων τῆς Eurostat πού υἱοθέτησε ὁ κύριος Γεωργίου καθώς δέν μποροῦν νά ἐξαιρέσουν κοινοτικές δαπάνες παραγωγικῶν Ὑπουργείων πού ἐγγράφονται ὑποχρεωτικῶς στό ἔλλειμμα! Ὁ πληθωρισμός δέν θά ὑποχωρήσει εὔκολα, στήν Γερμανία τρέχει μέ 6%. Τά ἔσοδα ἀπό τόν τουρισμό ἔφθασαν στό ἐννεάμηνο τοῦ 2021 μόλις κατά 55% τά ἔσοδα τοῦ 2019. Ἡ πανδημία παροξύνεται, καί λεφτά γιά δανεικά προκειμένου νά διατεθοῦν σέ ἀποζημιώσεις εἰδικοῦ σκοποῦ, δέν ὑπάρχουν. Οἱ οἶκοι ἀξιολόγησης παρά τίς φιλότιμες προσπάθειες τοῦ κυρίου Πατέλη δέν μᾶς ἔκαναν τήν χάρη νά ἀναβαθμίσουν τήν οἰκονομία γιά νά πλησιάσουμε τήν πολυπόθητη ἐπενδυτική βαθμίδα. Ἡ αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ ἐπίκειται. Καί στό βάθος προβάλλει ὁ νέος Γερμανός Ὑπουργός Οἰκονομικῶν Λίτνερ, ὁ ὁποῖος εἶναι χειρότερος ἀπό τόν Σώυμπλε. Ὁ ὁρίζων συννεφιάζει καί πάλι στήν οἰκονομία λοιπόν καί μάλιστα στήν πλέον κρίσιμη πολιτικά χρονιά. Αὐτό εἶναι τό πρῶτο δεδομένο. Τά προβλήματα διακυβέρνησης λόγῳ πανδημίας-οἰκονομίας. Τά ὁποῖα θά ἐνταθοῦν καθώς οἱ Ὑπουργοί, πού ἁπλῶς προήδρευαν καθώς τό Μαξίμου κυβερνᾶ διά τῶν ὑφυπουργῶν, δέν εἶναι διατεθειμένοι τώρα πού ἡ Ἀντιπολίτευση πιέζει, νά ἀναλάβουν τό πολιτικό κόστος ἀποφάσεων στίς ὁποῖες δέν συμμετεῖχαν. Δεύτερον, ἡ σπασμωδικότης ἐξηγεῖται ἀπό τήν ἀναταραχή πού ὑπάρχει στό κόμμα ἐξ αἰτίας τῆς ὑπόθεσης Novartis, ἡ ὁποία εἶναι πληγή χαίνουσα. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΝΔ Ἄδωνις Γεωργιάδης θορυβηθείς ἀπό ὅσα ἀποκαλύπτονται γιά τίς φερόμενες δωροδοκίες Φρουζῆ πρός πολιτικά πρόσωπα ἀλλά καί ἀπό τό περιεχόμενο βουλεύματος Μανιαδάκη, δήλωσε χθές ὅτι θά προσφύγει στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο κατά τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης. Ὁ συνήθης στόχος του ἡ εἰσαγγελεύς Ἑλένη Τουλουπάκη δέν ὑπηρετεῖ πλέον στήν εἰσαγγελία διαφθορᾶς γιά νά τήν κατηγορήσει γιά σκευωρία. Καί ἐπειδή δέν μπορεῖ νά κατηγορήσει γιά σκευωρία εἰς βάρος του τόν διάδοχό της πού τοποθετήθηκε ἐπί ἡμερῶν ΝΔ, ἀνακοινώνει ὅτι στρέφεται ἀορίστως κατά τῆς Δικαιοσύνης. Ὡστόσο ἡ ὑπόθεση Γεωργιάδη δέν εἶναι προσωπική. Ἀφορᾶ δύο συγκεκριμένα συστήματα, ἕνα μέσα στήν ΝΔ καί ἕνα μέσα στό ΠΑΣΟΚ, τά ὁποῖα ἐπιδιώκουν ἀνοικτά τήν ἐκλογή συγκεκριμένου ὑποψηφίου ἀρχηγοῦ στό ΠΑΣΟΚ γιά νά λύσουν τά πολιτικά τους προβλήματα. Ἡ θέση τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἐν προκειμένῳ καθώς ἐφάνη ἡ τελική εὐθεῖα γιά τίς ἐκλογές, εἶναι δύσκολη. Ἄν ὑπερασπισθεῖ δημοσίως συγκεκριμένα πρόσωπα κινδυνεύει νά κάνει ἕνα ἀπροσδόκητο πολιτικό δῶρο στόν κύριο Τσίπρα. Ἐάν θελήσει νά ἀπαλλαγεῖ εἴτε προεκλογικῶς εἴτε μετεκλογικῶς ἀπό αὐτά πιθανότατα θά βρεθεῖ ἀντιμέτωπος μέ ἑστία ἀναταραχῆς μέσα στό κόμμα. Δύσκολη ἐξίσωση. Ἡ ἐπίλυσή της περνᾶ μέσα καί ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἐκτιμῶ ὅτι ὁ κύριος Πρωθυπουργός δέν ἐπιθυμεῖ τήν ἐκλογή τοῦ Ἀνδρέα Λοβέρδου. Ἀλλά ἐν πάσῃ περιπτώσει ὅλα ὅσα συμβαίνουν μέ τήν ὑπόθεση αὐτή ἀναγκάζουν τήν Κυβέρνηση νά καταβάλει πολιτικό κεφάλαιο καί ἐνέργεια τήν ὥρα πού ὅπως εἴπαμε ὁ ὁρίζων συννεφιάζει.

Τό τρίτο δεδομένο πού ἐξηγεῖ τήν σπασμωδικότητα τῶν τελευταίων ἡμερῶν ἀφορᾶ τίς τάσεις τῶν δημοσκοπήσεων. Ἡ ΝΔ ὅπως προειδοποιούσαμε καιρό καί γινόμασταν οἱ κακοί τῆς ὑποθέσεως, ἀπέκτησε πρόβλημα στά δεξιά της. Ἡ συρροή τόσων κομμάτων καί κομματιδίων πού ἱδρύονται στά νῶτα της δείχνει ὅτι βλέπουν πολλοί τό κενό καί σπεύδουν νά τό καλύψουν. Μαζί μέ αὐτό ὅμως ἡ παράταξη ἀπέκτησε τώρα τό ἄγχος μήν χάσει δυνάμεις καί στελέχη πρός τό ΠΑΣΟΚ πού φλερτάρει προσκαίρως πρός διψήφια διαφορά. Τό κεντρικό ἐρώτημα πού πρέπει νά ἀπαντήσει λοιπόν ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔχοντας νά ἀντιμετωπίσει πανδημία, ἐλλείμματα, ὑπόκωφη ἐσωκομματική κρίση γιά τήν Novartis καί τό ΠΑΣΟΚ εἶναι: νά προκηρύξω τώρα, στούς πρώτους μῆνες τοῦ 2022, ἐκλογές γιά νά συγκρατήσω τίς δυνάμεις μου καί νά διεκδικήσω αὐτοδυναμία τώρα πού μπορῶ ἤ νά ἐξαντλήσω τήν τετραετία; Τό λογικό εἶναι ὅτι θά περιμένει νά δεῖ ποιός θά ἐκλεγεῖ ἀρχηγός τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ποῦ θά «καθίσει» τό ποσοστό του τήν Ἄνοιξη. Γιά νά διαπιστώσει ἄν πρόκειται γιά φούσκα ἤ γιά μεγάλη ἐπιστροφή. Καί ἄν δεῖ ὅτι δέν εἶναι φούσκα, τότε θά ἐπισπεύσει τίς ἀποφάσεις του. Σύμμαχό του στήν ἀπόφαση αὐτή θά ἔχει παραδόξως τόν Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ὁποῖος καί αὐτός κάνει σινιάλα στό Μαξίμου νά προκηρύξει πρόωρες ἐκλογές γιατί ἔχει καί αὐτός τό ἴδιο πρόβλημα. Τό ΠΑΣΟΚ! Ἐξ οὗ καί οἱ ἀγάπες Μητσοτάκη πρός Τσίπρα γιά τήν «συμπαράταξη».

Προσωπική μου ἐκτίμηση; Τήν Ἄνοιξη ὁ κύριος Μητσοτάκης θά θέλει νά προκηρύξει ἐκλογές, ἀλλά δέν εἶναι βέβαιον ὅτι θά μπορεῖ. Καί γιατί ἡ ἁπλή ἀναλογική θά τοῦ δυσκολέψει τόν ἐπαναληπτικό γῦρο –ἡ διαφορά συρρικνοῦται πιό κάτω ἀπό τίς 7 μονάδες– καί γιατί ἡ ἐνισχυμένη ἀναλογική πού τοῦ εἰσηγήθηκαν ἀνοήτως οἱ πασόκοι Ὑπουργοί, τοῦ δίνει δύσκολη αὐτοδυναμία. Ἀπαιτεῖται ποσοστό 38% γιά τήν κατάκτηση 151 ἑδρῶν. Ὅσο περίπου πῆρε καί τό 2019. Κατά συνέπεια πολιτικά αὐτό πού θά ζήσουμε ἐφ’ ἑξῆς πέραν ἀπό τήν μονιμοποίηση τῆς σπασμωδικότητας, εἶναι τό μάδημα τῆς μαργαρίτας: «Μέ ἀγαπάει ὁ λαός γιά νά κάνω ἐκλογές ἤ δέν μέ ἀγαπάει ὅσο χρειάζεται γιά νά κάνω ἐκλογές;». Ὁριστικές ἀπαντήσεις μετά τά Θεοφάνεια, καί ὅταν ἀνθίσουν οἱ ἀμυγδαλιές… Ἰανουάριος καί Φεβρουάριος εἶναι κρίσιμοι μῆνες.

Κεντρικό θέμα