Γιατί ὁ Πρόεδρος τῆς Κίνας «γυρίζει τήν πλάτη» στήν Ἑλλάδα

Ὁ Σί Τζινπίνγκ δέν συμπεριέλαβε τήν Ἀθήνα στήν εὐρωπαϊκή περιοδεία του γιά τόν «Δρόμο τοῦ Μεταξιοῦ» λόγῳ Ἰνδίας – Παρίσι, Βελιγράδι καί Βουδαπέστη ἐπωφελοῦνται καί καλύπτουν τό κενό – Κίνδυνος ὑποβαθμίσεως γιά τό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς ΜΕΤΑ ἀρκετά χρόνια ὁ Πρόεδρος τῆς Κίνας Σί Τζινπίνγκ ἐπραγματοποίησε μίαν εὐρωπαϊκή περιοδεία. Ἐπρόκειτο κατ’ οὐσίαν γιά τήν πρώτη τέτοιας ἐκτάσεως ἐπίσκεψη μετά τήν περιπέτεια τοῦ κορωνοϊοῦ. Μετέβη στό Παρίσι, τό Βελιγράδι καί τήν Βουδαπέστη. Δεδομένου ὅμως ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ χώρα μέ τίς περισσότερες κινεζικές ἐπενδύσεις στήν Εὐρώπη, καί ταυτοχρόνως τό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς εἶναι ἡ πύλη εἰσόδου τῶν κινεζικῶν προϊόντων στήν Εὐρώπη, θά θέσουμε τό ἐρώτημα ποιός ἦταν ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὁ Πρόεδρος Σί δέν περιέλαβε στό πρόγραμμά του καί τήν Ἀθήνα. Πόσῳ μᾶλλον, πού στήν περίοδο τήν ὁποία διανύουμε, ὑπάρχει τό πρόβλημα τῶν ἐπιθέσεων κατά τῆς ἐμπορικῆς ναυτιλίας στήν Ἐρυθρά Θάλασσα, τό ὁποῖο πρωτίστως πλήττει τό ἐμπόριο τῆς Κίνας μέ τήν Εὐρώπη. Ἡ Ἑλλάς –ἑκοῦσα ἄκουσα– ἔχει τόν πρωταγωνιστικό ρόλο στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀπειλῆς αὐτῆς, καί τοῦτο θά ἔπρεπε νά φέρνει ἀκόμη πιό κοντά τήν Ἀθήνα καί τό Πεκῖνο. Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου Τό ζήτημα παραεῖναι ἐξόφθαλμο γιά νά περάσει ἀπαρατήρητο. Ὁ Πρόεδρος Σί μετέβη πρῶτα στό Παρίσι, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γιατί ὁ Πρόεδρος τῆς Κίνας «γυρίζει τήν πλάτη» στήν Ἑλλάδα.