Ἑλλάς ἀγνωμονοῦσα

Ἡ ἐπένδυσις στά Ναυπηγεῖα Σκαραμαγκᾶ, ὁ ἐφοπλιστής Γ. Προκοπίου καί τό ΣτΕ

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ Γιῶργος Προκοπίου, ἕνας ἄνθρωπος χαμηλοῦ προφίλ ὁ ὁποῖος ἐργάζεται κάθε μέρα στά γραφεῖα τῆς ἑταιρείας του στήν Γλυφάδα χωρίς νά φορᾶ κοστούμι καί γραβάτα, εἶναι ἕνας ἀπό τούς καλύτερα πληροφορημένους ἐπιχειρηματίες στόν κόσμο γιά τήν ἀγορά ἐνέργειας. Ἐάν τύχει καί τόν ἀκούσεις νά σοῦ ἀναλύει τίς αὐξομειώσεις στήν ἀγορά πετρελαίου, τίς ἐξελίξεις στίς τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, τίς προοπτικές πού διανοίγονται ἀπό τό LNG, τήν μετάβαση στό ὑδρογόνο καί τίς ζημιές πού γράφουν τά δεξαμενόπλοια τόν τελευταῖο ἑνάμισυ χρόνο, λόγῳ τῆς μείωσης τῶν παραγγελιῶν καυσίμων, θά μείνεις ἄφωνος. Γνωρίζει τήν παγκόσμια ἀγορά καλύτερα καί ἀπό τά παπούτσια του. Τούς προϋπολογισμούς καί τήν πολιτική ζωή τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, τῶν ΗΠΑ, τῆς Ρωσσίας καλύτερα ἀπό τήν ἑλληνική. Σοῦ μιλᾶ γιά τίς ἐπενδύσεις του στήν Ἀρκτική (Βόρειος Πόλος) καί γιά τίς ἐπιθέσεις πού δέχεται ἡ ἐπένδυση αὐτή ἀπό ὄψιμους περιβαλλοντολόγους, τήν στιγμή πού τό οἰκοσύστημα τῆς γῆς εἶναι ἑνιαῖο, καί μένεις μέ ἀνοικτό τό στόμα. Καταλαβαίνεις πόσα λίγα ξέρεις. Γιά νά μήν τά πολυλογοῦμε: ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι λοιπόν ἕνας ἐπιχειρηματίας παγκοσμίου βεληνεκοῦς. Συνομιλητής παγκοσμίων ἡγετῶν. “Asset” γιά τήν Ἑλλάδα. Δέν ἔχει ἀνάγκη οὔτε τόν ἑκάστοτε πρωθυπουργό της, οὔτε τούς Ὑπουργούς του, οὔτε τά κόμματά της, οὔτε τά ΜΜΕ της –γιά νά θυμηθοῦμε τήν σωστή κατά βάση δήλωση τοῦ ἐφοπλιστῆ Λασκαρίδη. Κανέναν δέν ἔχει ἀνάγκη. Οἱ δουλειές του, πλήν τῶν πλοίων LNG πού θά μεταφέρουν ὑγροποιημένο ἀέριο ἀπό τά κοιτάσματα τῆς Μεσογείου στήν Ἀλεξανδρούπολη, εἶναι καί αὐτές κατά βάση στό ἐξωτερικό. Στίς διεθνεῖς ἀγορές. Δέν ἔχει ἐπίσης κανένα λόγο νά δραστηριοποιεῖται στήν Ἑλλάδα πλήν τῶν διακριτικῶν γραφείων τῆς Γλυφάδας στά ὁποῖα διατηρεῖ τήν ἕδρα τῆς ἑταιρείας του (ἅπαντες ἐμβολιασμένοι, κρούσματα μηδέν).

Ἡ Ἑλλάς ἀγνωμονοῦσα τοῦ ἐπιτέθηκε στήν περίοδο τῶν μνημονίων καί ἐπιχείρησε νά τόν διασύρει –εὔκολη λύση γιά τό ΠΑΣΟΚ τότε– σχετικά μέ ἐπενδύσεις του σέ γῆ στήν πατρίδα μας. Κατέπεσαν ὅλα βεβαίως ὡς χάρτινος πύργος. Παρά ταῦτα ὅταν ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόν ἐνθάρρυνε νά μετάσχει στόν διαγωνισμό γιά τά Ναυπηγεῖα Σκαραμαγκᾶ ἦρε τίς ἐπιφυλάξεις του καί ἔλαβε μιά ἀπόφαση πατριωτική. Νά πλειοδοτήσει στόν διαγωνισμό. Κέρδος γιά τήν πατρίδα, κέρδος γιά τήν ναυτιλία, κέρδος γιά τούς χιλιάδες ἀνέργους ἐργαζομένους πού ἄφησε στόν δρόμο τό ΠΑΣΟΚ μέ τά σκάνδαλά του, θά ἦταν ἡ ἀγορά τους. Οἱ καπετάνιοι μας δέν θά τρέχουν στήν Κορέα καί στήν Ἰαπωνία γιά νά κτίσουν ἤ νά ἐπιδιορθώνουν τά καράβια τους. Μαζί μέ τήν ναυπηγική βάση πού ἔχει ὁ καπετάν Παναγιώτης Τσάκος στήν Οὐρουγουάη θά ἀποκτοῦσε ἡ χώρα παγκόσμιο πλεονέκτημα. Οἱ ἀπολυμένοι ἐργαζόμενοι θά εὕρισκαν δουλειά. Ἡ ἐθνική οἰκονομία καί οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις θά ὠφελοῦντο. «Εἶσαι σίγουρος ὅτι κάνεις τό σωστό; Ὅτι δέν θά μπλέξεις;» τόν ρώτησε διαισθητικῶς Χιώτης ἐφοπλιστής ἀπό τούς καλούς φίλους του, ὅταν τοῦ ἀνακοινώθηκε ἡ κατακύρωση τοῦ διαγωνισμοῦ. Δέν ἔδειξε νά ἀνησυχεῖ! Καί στόν φίλο του τόν ἐφοπλιστή ἀλλά καί στούς ἐπισκέπτες του στόν πρῶτο ὄροφο τῆς αἴθουσας συσκέψεων τῶν γραφείων του, ὅπου καί τούς ὑποδέχεται, ἀπαντοῦσε τό τελευταῖο διάστημα σταθερά καί μέ αὐτοπεποίθηση τό ἴδιο πρᾶγμα: «Ἐμεῖς στήν πατρίδα μας θέλουμε νά προσφέρουμε! Δέν εἶναι τά ναυπηγεῖα ἡ βασική δουλειά μας. Ἐάν δέν θέλουν, αὐτοί θά χάσουν, ὄχι ἐμεῖς…Ἐμεῖς ἔχουμε στόχο…».

Ἡ ἄποψη αὐτή τοῦ κυρίου Προκοπίου δέν ἄλλαξε οὔτε ὅταν ἔμαθε ὅτι ὁ Δήμαρχος Χαϊδαρίου, κύριος Ντηνιακός, ὁ υἱός τοῦ τέως Δημάρχου Κυριάκου Ντηνιακοῦ (ὑπέροχος ἄνθρωπος), προσέφυγε στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας κατά τῆς ἐπένδυσης. Πράσινων ἀποχρώσεων ὁ Δήμαρχος ἐνοχλήθηκε γιά τήν δέσμευση τοῦ αἰγιαλοῦ στόν Σκαραμαγκᾶ. Ἐάν εἶχε σκεφτεῖ ἔτσι ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ὅταν ἐνεθάρρυνε τούς Ὠνάση-Νιάρχο νά ἀνοίξουν τά Ναυπηγεῖα στήν περιοχή, ὁ λαϊκός κόσμος θά πεινοῦσε καί ἡ ἐθνική οἰκονομία δέν θά ἐπιτύγχανε ρυθμούς ἀνάπτυξης. Ὡστόσο τό πρόβλημα ἐν προκειμένῳ δέν εἶναι κατά γνώμη μας οὔτε ὁ Δήμαρχος, οὔτε τά ἀριστερά συνδικᾶτα πού φοβοῦνται ὅτι ἄν ἀνοίξει ἡ ζώνη θά χάσουν τήν ἐπιρροή τους σέ ἐργαζομένους (προτιμώτερο νά εἶναι κλειστή), οὔτε κάποιοι ἔξωθεν ὑποκινούμενοι ἀφερέγγυοι πού διεκδίκησαν τά ναυπηγεῖα καί τά ἔχασαν. Τό πρόβλημα εἶναι στό Ἀνώτατο Ἀκυρωτικό Δικαστήριο: ἐκδίδει ἀποφάσεις πού ἐπιτρέπουν ἐπενδύσεις ἐθνικῆς σημασίας σέ καμένες δασικές ἐκτάσεις, ἀλλά μπλοκάρει ἐπενδύσεις πού πραγματικά εἶναι ἐθνικῆς σημασίας γιά τήν οἰκονομία μας. Καί ἄν δέν γίνουν, ἡ Ἑλλάς θά γίνει «καμένη γῆ». Ἡ Ἑλλάς συλλαμβάνεται καί πάλι ἀγνωμονοῦσα ἔναντι τοῦ Χιώτη ἐφοπλιστῆ. Εὐχόμεθα γιά τό καλό τῆς πατρίδας νά μήν πτοηθεῖ ὁ κύριος Προκοπίου ἀπό τήν ἐξέλιξη. Εἶναι κανών ὅτι ἐπένδυση πού ἐπιχειρεῖ στήν πατρίδα μας Ἕλλην ἐπιχειρηματίας συνήθως πολεμᾶται ἀπό ἀόρατους στούς πολλούς πλήν γνωστούς στούς παροικοῦντες θύλακες. Μόνον οἱ ξένες ἐπενδύσεις ἐπιτρέπονται –ἄνευ ἀντιρρήσεων– σέ αὐτήν τήν χώρα. Καιρός εἶναι, νομίζουμε, νά σπάσει ὁ κανών!

Κεντρικό θέμα