«Ἐλέγχεις τίς ἐπικοινωνίες μου, τίς ἀγορές μου, τίς ἀναρτήσεις μου, θά ἐλέγξεις καί τό σῶμα μου;»

Πῶς τό ἀρχικό 15% τοῦ κινήματος τῶν ἀνεμβολίαστων ηὐξήθη στό 40% – Μέ μαστίγιο ἀπειλεῖ τούς πολῖτες ὁ κ. Σκέρτσος

τοῦ Mανώλη Κοττάκη

ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ δέν τόν κερδίζεις ποτέ στό ἐνενηκοστό λεπτό. Τόν κερδίζεις ἀπό τό πρῶτο λεπτό. Τούτου δοθέντος δέν γνωρίζουμε τί ἀποτέλεσμα θά ἔχει ἡ κοινή πρωτοβουλία τῶν κομμάτων καί τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν ὑπέρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ἡ Ἑλλάς ἀποτελεῖ μία τεράστια παρεξήγηση τήν τελευταία δωδεκαετία. Ἄλλα θέλει νά ἐκπέμψει τό πολιτικό σύστημα, ἄλλα καταλαβαίνει ὁ ἑλληνικός λαός, πολλές φορές χανόμαστε στήν μετάφραση. Ἡ ἀπώλεια τῆς θεμελιώδους ἔννοιας τῆς ἐμπιστοσύνης πού ἔχει δηλητηριάσει ἀνεπανόρθωτα τίς σχέσεις μεταξύ πολιτικῶν καί πολιτῶν ἐπιδρᾶ καταστροφικά σέ στιγμές πού οἱ ἀπαντήσεις θά ἔπρεπε νά εἶναι αὐτονόητες. Ὅπως στήν περίπτωση τοῦ ἐμβολιασμοῦ πού κανονικά θά ἔπρεπε νά εἶναι αὐτονόητος. Καί ὅμως! Στήν ἑλληνική περίπτωση ἡ ἐπιφύλαξη χιλιάδων πολιτῶν σέ σημεῖο κατηγορηματικῆς ἄρνησης νά ἐμβολιαστοῦν ὀφείλεται σέ δύο αἰτίες. Σέ μία ἑλληνική καί σέ μία παγκόσμια. Στά καθ’ ἡμᾶς ἡ Κυβέρνηση διέγραψε ἀπό τίς πρῶτες δράσεις τῆς πανδημίας τήν σκέψη, ὅτι δύναται νά ἀνασυσταθεῖ τό ρεῦμα τοῦ ἀνορθολογισμοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε μετ’ ἐπάρσεως τόν περασμένο Ἰανουάριο σέ τηλεοπτικό σταθμό ὅτι στήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχει κίνημα ἀρνητῶν καί ἀνεμβολίαστων, τό λένε καί οἱ δημοσκοπήσεις. Μόνο πού οἱ δημοσκοπήσεις ἔβλεπαν τόν κακό τους τόν καιρό,

τίποτε δέν ἔβλεπαν. Ἔτσι χάθηκε χρόνος. Καί πάνω στόν χρόνο πού χάθηκε, χάθηκε καί ἐμπιστοσύνη. Ὅταν ὁ πολίτης πληροφορεῖται ὅτι ὁ Ὑπουργός, ὁ λοιμωξιολόγος, ὁ καθηγητής, τό μέλος τῆς ἐπιτροπῆς πού ἀποφασίζει γιά τά ἐμβόλια προστατεύονται ἀπό τυχόν ποινικές εὐθύνες μέ τήν νομοθέτηση τοῦ ἀκαταδίωκτού τους ἀπό τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, τότε εὐλόγως μπαίνει στίς σκέψεις γιά τό ἄν πρέπει νά κάνει τό ἐμβόλιο. Σοῦ λέει «γιά νά φυλᾶνε τά νῶτα τους αὐτοί καί νά νομοθετεῖ ὁλόκληρο κοινοβούλιο τήν ἀσυλία τους, κάτι τρέχει πού τό ἀγνοῶ ἐγώ. Δέν τό ἀφήνω γιά ἀργότερα;».

Ἡ καχυποψία τοῦ πολίτη ἐπιτάθηκε περαιτέρω ἀπό τήν στρατηγική ἐπιλογή τῆς ἀδιαφάνειας. Ἡ Πολιτεία ἀπέκρυψε συστηματικῶς τήν σύνδεση τῶν παρενεργειῶν τοῦ ἐμβολίου μέ τίς ὀλίγες ποσοστιαίως θανατηφόρες βλάβες στήν ὑγεία τῶν πολιτῶν. Γνωστά ἔγιναν μόνον μερικά ἀπό δεκάδες περιστατικά πού συνέβησαν. Ἐπικράτησε ὁ νόμος τῆς ὀμερτά. Ἡ Πολιτεία σιώπησε καί ἀπέκρυψε ἀντί νά ἐξηγήσει καί νά καθησυχάσει. Ἔτσι ἡ Κυβέρνηση ὑπέστη μία μοναδική στρατηγική ἧττα πού μέχρι στιγμῆς δέν ὁμολογεῖται: Τό 15-20% τῶν ἐκ πεποιθήσεως ἀρνητῶν τῆς πρώτης φάσης τοῦ ἐμβολιασμοῦ αὐξήθηκε στό 35-40%! Ἀλλά τό αὐτιστικό πολιτικό μας σύστημα ἔχει μείνει στούς ἀρχικούς ἀριθμούς καί ὁμιλεῖ βασιζόμενο στά δεδομένα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς! Νομίζει ὅτι ἀπευθύνεται στόν σκληρό πυρῆνα τῶν ἀντιεμβολιαστῶν τῆς πρώτης φάσης. Καί ἐξαπολύει ἐπιθέσεις μέ ἐπιχειρήματα τοῦ τύπου «εἶναι “Χρυσαυγίτες”», «ψεκασμένοι», «ἀκροδεξιοί», «μακεδονομάχοι» (καθένας μέ τόν πόνο του), «αἰσχρές μειοψηφίες».

Μέ ἀποκορύφωμα τήν χθεσινή δήλωση τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἄκη Σκέρτσου, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε ὅτι ἡ Κυβέρνησις χρησιμοποιεῖ μαστίγιο καί καρότο γιά νά ἐπιβάλλει τίς πολιτικές τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Κοινῶς, ἐπιχειρεῖ νά ἐμφανίσει ἕναν ὁλόκληρο κόσμο πού δηλητηρίασε μέ τήν στάση της ὡς …ἀντικοινωνικό καί …καθυστερημένο, στόν ὁποῖο ἀξίζει ὁ …βούρδουλας. Καί κοντά σέ αὐτά ἀξιοποιεῖ τό μνημονιακῆς τεχνοτροπίας πολιτικό ὅπλο τῶν ἐκβιασμῶν καί τῶν ἀπολύσεων. Κάποτε καλούμασταν νά ἀποδεχτοῦμε μειώσεις μισθῶν μέ τήν ἀπειλή ὅτι δέν θά ἐγκριθεῖ ἡ δόση καί ὅτι θά χρεοκοπήσουμε. Σήμερα «ἀπειλούμαστε» μέ τό ἐμβόλιο καί μέ τήν ποινή τῶν ἀπολύσεων.

Μέ αὐτόν τόν τρόπο οἱ πολιτικοί μας ταγοί κατ’ οὐσίαν συκοφαντοῦν τό ἐμβόλιο! Καί ἀντί νά αὐξάνουν τόν ἐμβολιασμό, αὐξάνουν τήν ὀργή γιά ὅλους ὅσοι θέλουν νά τούς ἐπιβάλλουν τόν ἐμβολιασμό. Πέραν τῆς «φιλικῆς» συμμετοχῆς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ συστήματος στήν ἐπανεμφάνιση καί αὔξηση τοῦ ρεύματος τοῦ ἀνορθολογισμοῦ στήν πατρίδα μας καί τῆς διχαστικῆς διαιρέσεως τοῦ «ναί» καί τοῦ «ὄχι», ὑπάρχουν καί αἰτίες οἱ ὁποῖες γεννήθηκαν πέραν τῶν συνόρων. Παγκόσμιες. Ὁ σύγχρονος δυτικός ἄνθρωπος ἔχει καταληφθεῖ πλέον ἀπό τήν ὑποψία, ὅτι ὁ καπιταλισμός, σύστημα κατ’ ἐξοχήν φιλελεύθερο, μέ τήν ἀξία τῆς ἐπιλογῆς στόν πυρῆνα τῶν ἀξιῶν του, μπολιάζεται μέ στοιχεῖα ὁλοκληρωτισμοῦ, τά ὁποῖα κατατείνουν στόν καθολικό ἔλεγχο τῆς ζωῆς του.

Πρίν ὁ δυτικός ἄνθρωπος φθάσει νά ἀμφισβητήσει τό ἐμβόλιο ὡς ἐργαλεῖο ἐλέγχου τῆς ζωῆς του (ἐνῶ αὐτό ἔχει στόχο νά τήν προστατέψει!), προηγουμένως ἀμφισβήτησε τίς ἑταιρεῖες τηλεπικοινωνιῶν ὅτι παρακολουθοῦν τίς ἰδιωτικές συνομιλίες του καί τήν ἠλεκτρονική ἀλληλογραφία του. Ἀμφισβήτησε τίς τράπεζες ὅτι διοχετεύουν τά προσωπικά δεδομένα τῶν πελατῶν τους στό παγκόσμιο ἐμπόριο. Ἀμφισβήτησε τό κράτος ὅτι πωλεῖ τά προσωπικά ἰατρικά του δεδομένα σέ ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες. Ἀμφισβήτησε τά κοινωνικά δίκτυα πού μπλοκάρουν καί ἀποκαθηλώνουν μέ συνοπτικές διαδικασίες τίς ἀπόψεις του ἀπό τό facebook ἤ τό twitter ὅταν δέν εἶναι ἀρεστές στούς δικτάτορες διαμορφωτές τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος.

Τό ἐμβόλιο εἶναι γιά τόν καχύποπτο δυτικό ἄνθρωπο –πού βλέπει 32 χρόνια μετά τήν πτώση τοῦ ἀληθινοῦ τείχους τοῦ αἴσχους τήν σταδιακή ἐγκαθίδρυση ἑνός νέου σοβιέτ στήν ζωή του– τό…κερασάκι στήν τούρτα. «Ἐλέγχεις τίς ἐπικοινωνίες μου, ἐλέγχεις τίς ἀγορές μου, ἐλέγχεις τίς ἀναρτήσεις μου, τώρα θά ἐλέγχεις καί τό σῶμα μου;» εἶναι ἡ λογική πού διατρέχει αὐτό τό ρεῦμα. Γιά τά δικά μας δεδομένα, τά δεδομένα τοῦ ὀρθολογισμοῦ, αὐτή εἶναι λογική παράδοξη. Γιά ἑκατομμύρια πολῖτες, στό μυαλό τῶν ὁποίων κεντρικό διακύβευμα εἶναι ὅτι κάποιο ἀόρατο κέντρο θέλει νά ἐλέγξει ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς τους, δέν εἶναι. Πολύ δέ περισσότερο πού πολλοί ἀπό τούς φόβους τους δέν ἀποτελοῦν φαντασιώσεις ἀλλά ὑπαρκτά γεγονότα τά ὁποῖα ἀποκαλύπτονται καθημερινῶς ἀπό μοναχικούς τέως καβαλάρηδες τοῦ συστήματος, ὅπως ὁ Σνόουντεν ἤ ἀνεξάρτητους ἱστότοπους ὅπως τά wikileaks. Ἐάν ἡ πολιτική θέλει πραγματικά νά μειώσει τό εὖρος τοῦ κινήματος τῶν ἀντιεμβολιαστῶν –νά τό ἐξαφανίσει δέν γίνεται, πάντα θά ὑπάρχει ἕνας σκληρός πυρήνας ἐκ πεποιθήσεως ἀρνητῶν– τότε πρέπει νά πείσει καί μέ τίς πράξεις καί μέ τόν λόγο της. Κάτι πού οὔτε ἔκανε στήν ἀρχή τῆς πανδημίας ὅταν προέκυψε ἡ ἀναγκαιότης τοῦ ἐμβολιασμοῦ, στά πρῶτα λεπτά τοῦ ἀγῶνα, οὔτε πράττει καί τώρα. Στό ἐνενηκοστό λεπτό.

Οἱ πολῖτες πρέπει νά κληθοῦν νά τό καταλάβουν μέ ὅσο πιό ἁπλά λόγια γίνεται: τό ἐμβόλιο εἶναι τό λάθος μέτωπο γιά τήν ἔναρξη τῆς …ἐπανάστασης. Τό ἐμβόλιο παρά τά τρωτά του ἀφορᾶ τίς ζωές μας καί τίς ἐργασίες μας. Τήν ἐπιστροφή στήν κανονικότητα. Καί γιά ὅλους ὅσοι φοβοῦνται ὅτι μέ τό ἐμβόλιο ἐπιχειρεῖται ὁ ἔλεγχος τῆς ζωῆς τους, καλό εἶναι νά ἐπικοινωνηθεῖ τό ἑξῆς: ἡ παράταση τῶν λόκ ντάουν εἶναι αὐτή πού ὁδήγησε στόν ὁλοκληρωτικό ἔλεγχο τῆς ζωῆς μας ἀπό τό κράτος καί στόν περιορισμό τῶν ἐλευθεριῶν μας. Καί ἡ ὁριστική ἔξοδος ἀπό αὐτά θά μᾶς δώσει τήν ζωή μας πίσω.

Κεντρικό θέμα