Ὑπόμνημα κατά τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ μειονοτικοῦ κόμματος καταθέσατε, κύριε Πρωθυπουργέ;

Ὁ Τοῦρκος πρόξενος τῆς Κομοτηνῆς μαζί μέ ὑποψη-φίους εὐρωβουλευτές τοῦ ΚΙΕΦ.

Ἤ μήπως τό ξεχάσατε, γιατί εἴχατε τόν νοῦ σας μόνο στούς «Σπαρτιᾶτες»; – Δέν ξέρατε ὅτι φιλοξενεῖ στά ψηφοδέλτιά του ἀλυτρωτιστές ψευδομακεδόνες, πού βάλλουν κατά τῆς πατρίδος; – Τόν πραγματικό ἀρχηγό του στό Προξενεῖο Κομοτηνῆς δέν τόν γνωρίζετε; – Γιατί ὁ Ἄρειος Πάγος ἐπέτρεψε τήν συμμετοχή του στίς εὐρωεκλογές; – Δέν εἶναι κίνδυνος γιά τήν πατρίδα καί γιά τήν δημοκρατία;

ΑΙΦΝΗΣ ἡ Κυβέρνηση καί τά ἀθηναϊκά μέσα ἐνημερώσεως ἀνακάλυψαν τό ἀμιγῶς μουσουλμανικό «Κόμμα Ἰσότητας Εἰρήνης καί Φιλίας τῆς Θράκης», τό ὁποῖο, ὅπως ἀνακοίνωσε, θά περιλάβει στά ψηφοδέλτιά του καί ψευδομακεδόνες τῶν Σκοπίων. Αἴφνης ἡ Κυβέρνηση καί τά ἀθηναϊκά μέσα ἐνημερώσεως ἀνακάλυψαν ὅτι τό κόμμα αὐτό τό στηρίζουν οἱ δύο μουσουλμᾶνοι βουλευτές τῆς Νέας Ἀριστερᾶς, κύριοι Ζεϊμπέκ καί Ὀζγκούρ, μαζί μέ τόν ἀπαράδεκτο Πρόεδρό τους Ἀλέξη Χαρίτση, γι’ αὐτό καί οὐδείς πολιτικός σχηματισμός «κατεβάζει» μουσουλμᾶνο ὑποψήφιο στήν περιοχή.

  • Tοῦ Mανώλη Κοττάκη

Στήν πραγματικότητα, κανένα κόμμα, οὔτε κι αὐτή ἡ Νέα Δημοκρατία ἡ ὁποία χάλασε τόν κόσμο κατά τήν διάρκεια τῆς προεκλογικῆς περιόδου τοῦ 2023 κατά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, δέν «κατεβάζει» κάποιον ἀξιοσημείωτο καί ἀξιόμαχο μουσουλμᾶνο ὑποψήφιο γιά τίς εὐρωεκλογές. Ἡ Νέα Δημοκρατία ἔχει περιλάβει στίς τάξεις της μία μουσουλμάνα ἡ ὁποία ὅμως μεγάλωσε σέ ἄλλη περιοχή τῆς χώρας, στήν Θήβα Βοιωτίας, καί μολονότι κατάγεται ἀπό τήν Ξάνθη, εἶναι ἐντελῶς ἄγνωστη στούς κατοίκους τῆς ἀκριτικῆς μας περιφέρειας.

Αἴφνης ἡ Κυβέρνηση καί τά ἀθηναϊκά μέσα ἐνημερώσεως ἀνακάλυψαν ὅτι τό κόμμα αὐτό προπαγανδίζει τήν παραβίαση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, διακηρύσσει τήν «τουρκική ταυτότητα» τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς («νά βάψουμε τόν χάρτη τῆς Θράκης μέ τά χρώματα τῶν Τούρκων τῆς Δυτικῆς Θράκης» δήλωσε προχθές ἡ ἀρχηγός του κ. Ἀσάφογλου), εἶναι σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τό τουρκικό προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς καί διαμαρτύρεται γιά τήν δῆθεν καταπίεση καί γιά τά δῆθεν δεινά τῶν κατοίκων τῆς μειονότητας.

Αἴφνης ἡ Κυβέρνηση καί τά ἀθηναϊκά μέσα ἐνημερώσεως ἀνακάλυψαν ὅτι μετά τήν μετατροπή τῆς βυζαντινῆς Μονῆς τῆς Χώρας στήν Κωνσταντινούπολη σέ τζαμί, τώρα οἱ μουσουλμᾶνοι μέ ἀφορμή καί τό ἄνοιγμα τοῦ Γενή Τζαμί στήν Θεσσαλονίκη (γιά τήν ὁποία προειδοποιήσαμε πλειστάκις πώς δημιουργεῖ ἐπικίνδυνο προηγούμενο) ζητοῦν τήν ἀποκατάσταση καί λειτουργία τῶν ὀθωμανικῶν τεμενῶν σέ ὅλη τήν χώρα καί μάλιστα προσφέρονται νά βοηθήσουν καί οἰκονομικά. Μᾶς προσβάλλουν κιόλας. Καί βεβαίως αἴφνης ἡ Κυβέρνηση, τά ἀθηναϊκά μέσα ἐνημερώσεως καί ἡ Δικαιοσύνη, πού ἔδωσαν ἄδεια συμμετοχῆς σέ αὐτό τό κόμμα στίς εὐρωεκλογές, ἀνακαλύπτουν ὅτι στίς τάξεις του, μέ ἀφορμή τούς ψευδομακεδόνες, ἀλλά καί ὄχι μόνο, φιλοξενοῦνται ἐπικίνδυνοι ἀλυτρωτισμοί. Ἀλυτρωτισμοί εἰς βάρος τῆς πατρίδας μας. Ἀλυτρωτισμοί πού ὑποκινοῦνται ἀπό τά Σκόπια, τό κόμμα τοῦ ἐθνικιστῆ Γκρούεφσκι μέ τήν ἀνοχή δυστυχῶς τοῦ Σέρβου Βούτσιτς, ὡς ἐκδίκηση γιά τήν στάση μας στό Κοσσυφοπέδιο.

Δέν ἔχω διάθεση νά ρωτήσω πολλά σήμερα τά πολιτικά κόμματα καί τήν Δικαιοσύνη, παρά μόνο ἕνα:

Ἔλεγξαν ἐξονυχιστικά τά καταστατικά κάθε κόμματος καί κομματιδίου πού ὑποτίθεται ἀποτελεῖ μέγα κίνδυνο γιά τήν Δημοκρατία, προκειμένου νά ἀποκλείσουν κάθε τί πατριωτικό καί δεξιό ἀπό τίς προσεχεῖς εὐρωεκλογές. Ἀκόμη καί κόμμα πού ἔφερε τόν τίτλο «Τῆς Ἑλλάδος παιδιά». Οἱ κύριοι Μητσοτάκης, Ἀνδρουλάκης, Χαρίτσης κατέθεσαν στόν Ἄρειο Πάγο ὑπομνήματα μέ ἀναλυτικές δηλώσεις τῶν «πραγματικῶν» ἀρχηγῶν τους (Κασιδιάρης) καί τῶν στελεχῶν τους καθώς καί τά βιογραφικά ὑποψηφίων βουλευτῶν τους, μέχρι ρίζας οἰκογενειακοῦ δένδρου, γιά νά ἀποδείξουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι πράγματι ἐπικίνδυνοι γιά τήν Δημοκρατία καί πρέπει νά ἀποκλειστοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές.

Ἀλήθεια, τίς δηλώσεις κατά τῆς Ἑλλάδος πού φέρονται ὅτι ἔχουν κάνει κατά καιρούς τά μέλη αὐτοῦ τοῦ μουσουλμανικοῦ κόμματος γιά τήν δραστηριότητα τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν σέ τακτικές ἐπισκέψεις τους στήν Ἄγκυρα καί στήν Κωνσταντινούπολη, τίς παλαιότερες φωτογραφίες τους πίσω ἀπό τήν σημαία ἀνεξαρτησίας τῆς αὐτόνομης Δυτικῆς Θράκης (τίς ὁποῖες ὅταν δημοσίευσα στίς εὐρωεκλογές τοῦ 2014 δέχτηκα καί ἀπειλητικές ἀνακοινώσεις ἐκ μέρους τους), ἔκανε τόν κόπο κανένας νά τίς διερευνήσει καί νά ζητήσει τήν μή ἀνακήρυξή του;

Κανένας Ἀλιβιζᾶτος, κανένας Μητσοτάκης, κανένα τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔψαξε νά βρεῖ τόν πραγματικό ἀρχηγό αὐτοῦ τοῦ κόμματος; Ἔψαξε νά βρεῖ, γιατί, ὅπως καί τό 2014 καί τό 2019, στοχεύουν μέ τό ἄθροισμα τῶν μουσουλμανικῶν καί τῶν ψευδομακεδονικῶν ψήφων νά ἀναδειχθοῦν πρῶτο κόμμα στήν Ροδόπη καί τήν Ξάνθη καί νά καταγράψουν ποσοστά σέ νόμους τῆς Μακεδονίας προκειμένου νά ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχει ἀνατραπεῖ ὁ πληθυσμιακός συσχετισμός τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης; Ἤ κοιμοῦνται ἐντελῶς ὄρθιοι; Γιατί πολύ φοβόμαστε, αὐτό συμβαίνει!

Ἤ μήπως στό μυαλό τους ἔχουν νά ἀπαγορεύουν μόνο τήν συμμετοχή κομμάτων πού βάλλουν κατά τῆς Δημοκρατίας, ἀλλά νά ἐπιτρέπουν τήν συμμετοχή κομμάτων πού μέ τήν …συμπερίληψη ἀλυτρωτικῶν ὑποψηφίων στά ψηφοδέλτιά τους βάλλουν κατά τῆς πατρίδας μας;

Σταματῶ ἐδῶ. Γιατί ἡ ὑποκρισία δέν ἀντέχεται. Οὔτε ἡ ἄγνοια οὔτε ἡ βλακεία. Μέ τήν ἀδιαφορία πού ἐπιδεικνύουμε ὡς χώρα, στό τέλος κάποιοι ἀπό τήν πολιτική μας ἡγεσία «θά τούς δώσουν καί τό σκοινί γιά νά μᾶς κρεμάσουν», γιά νά ἀμφισβητήσουν τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Θράκης καί τῆς Μακεδονίας, τήν ὁποία στά λόγια βεβαίως ὑπερασπίζονται. Ἀλλά στήν πράξη…

Κεντρικό θέμα