Ὁ Χάρης Δούκας «ἔκοψε» τήν κ. Καρυστιανοῦ καί ἀκύρωσε ἐκδήλωση γιά τά Τέμπη!

Από αριστερά: Ὁ κ. Χάρης Δούκας, Ἡ κ. Μαρία Καρυστιανοῦ, Ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νέα ἔκθεσις σόκ ἀπό τήν ἐπιτροπή LIBE τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου – Καταγγέλλει τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ὅτι μέ τροπολογία στό νομοσχέδιο γιά τόν δικαστικό χάρτη ἀφαιρεῖ ἀπό τήν εὐρωπαϊκή εἰσαγγελία τήν δικογραφία γιά τούς 23 κατηγορουμένους γιά κοινοτική ἀπάτη! – Ἔτσι θά γίνετε Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν, κύριε Μητσοτάκη;

ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ πρωτοφανής ἀθλιότητα εἰς βάρος τῶν συγγενῶν τῶν νεκρῶν τοῦ σιδηροδρομικοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν ἀλλά καί τῆς μνήμης τῶν 57 θυμάτων βρίσκεται σέ πλήρη ἐξέλιξη στίς ἀρχές τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Κυβερνητικοί φορεῖς ὑποδεικνύονται ἀπό τόν Δῆμο Ἀθηναίων ὡς ἠθικοί αὐτουργοί τῆς ἀπαράδεκτης ἀποφάσεως πού ἔλαβε ὁ ἐπίδοξος ἡγέτης τῆς Κεντροαριστερᾶς Δήμαρχος Ἀθηναίων Χάρης Δούκας νά ἀφαιρέσει ἀπό τό πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Πρωτομαγιᾶς στήν Τεχνόπολη ἐκδήλωση γιά τά Τέμπη στήν ὁποία ἐπρόκειτο νά εἶναι κεντρική ὁμιλήτρια ἡ πρόεδρος τοῦ σωματείου τῶν συγγενῶν Μαρία Καρυστιανοῦ.

  • Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Παράλληλα, ὅπως ἀποκαλύπτεται, ἡ ἐπιτροπή LIBE τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου παρεμβαίνει ἐκ νέου στήν ὑπόθεση καταγγέλλοντας τήν Κυβέρνηση ὅτι μέ τροπολογία ἐπιχειρεῖ νά ἀφαιρέσει ἀπό τήν εὐρωπαϊκή εἰσαγγελία τήν ἁρμοδιότητα διερευνήσεως τῆς ὑποθέσεως κοινοτικῆς ἀπάτης, μετά τήν ἀπολογία τῶν κατηγορουμένων. Διαπιστώνει, ἐπίσης, γεγονός ἐξαιρετικά προβληματικό, ὅτι «τό ἑλληνικό σύστημα δικαιοσύνης εἶναι ἐξαιρετικά ἀργό καί ἀναποτελεσματικό καί ὁδηγεῖ σέ κουλτούρα ἀτιμωρησίας», ὅτι «ἡ διαφθορά διαβρώνει τίς δημόσιες ὑπηρεσίες καί τά δημόσια ἀγαθά» καί ὅτι «ἡ ἰδιοκτησία τῶν μέσων ἐνημερώσεως κατανέμεται μεταξύ ἑνός μικροῦ ἀριθμοῦ ὀλιγαρχῶν, μέ ἀποτέλεσμα τήν δραματική ἀπόκρυψη θεμάτων ὅπως οἱ συνθῆκες πού ὁδήγησαν στό δυστύχημα στά Τέμπη.»

Ἀναλυτικῶς: Ὅπως πληροφορούμαστε, ὁ Δῆμος Ἀθηναίων προγραμματίζει γιά τήν Πρωτομαγιά στήν Τεχνόπολη μία μεγάλη ἐκδήλωση, ἡ ὁποία εἶχε στόν ἀρχικό της σχεδιασμό τρεῖς θεματικές: τίς γυναικοκτονίες, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τό δυστύχημα στά Τέμπη, στό ὁποῖο κεντρική ὁμιλήτρια ἐπρόκειτο νά εἶναι ἡ κ. Μαρία Καρυστιανοῦ.

Εἶχε τυπωθεῖ καί ἡ σχετική ἀφίσα. Ὡστόσο, ὅπως πληροφορούμαστε, ἡ ὀργάνωσις «Κοινωνία τῶν Πολιτῶν» πού εἶναι ὁ διοργανωτής τῆς ἐκδηλώσεως ἐνημέρωσε τήν μητέρα τῆς ἄτυχης Μάρθης ὅτι μετά ἀπό εἰσήγηση τοῦ συμβούλου πολιτικοῦ σχεδιασμοῦ τοῦ κυρίου Δούκα καί πρώην ὑπουργοῦ Χρήστου Πρωτόπαπα, καθώς καί τοῦ γνωστοῦ δικαιωματιστῆ Προέδρου τῆς Τεχνοπόλεως Κώστα Παπαϊωάννου, ἡ ἐκδήλωσις γιά τά Τέμπη ἀκυρώνεται, ἐπειδή ὑπῆρξε πρόβλημα μέ τό πρόσωπό της. Κάτι πού τῆς ἐλέχθη ΕΥΘΕΩΣ. Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων καί ἐπίδοξος ἡγέτης τῆς Κεντροαριστερᾶς κύριος Δούκας –ἐπειδή τά ταμεῖα τοῦ Δήμου εἶναι σέ κακή κατάσταση, ὑπέκυψε σέ τηλεσίγραφο κυβερνητικῶν παραγόντων νά ἀφαιρεθεῖ ἀπό τό πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων ἡ ὁμιλία τῆς ἐνοχλητικῆς κυρίας Καρυστιανοῦ ἐπί ποινῇ, σέ ἀντίθετη περίπτωση, τοῦ δραματικοῦ περιορισμοῦ τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων στόν Δῆμο τῆς Ἀθήνας ἀπό τήν περιφέρεια Ἀττικῆς! Ἐφ’ ὅσον εἶναι ἔτσι, ὤ καιροί, ὤ ἤθη.

Πρόκειται γιά μεγάλη ντροπή! Καί γιά τούς ἠθικούς καί γιά τούς φυσικούς αὐτουργούς.

Οἱ ὀλιγάρχες κρύβουν τίς εἰδήσεις γιά τά Τέμπη

Ἀλλά ἡ ντροπή δέν σταματάει ἐδῶ! Ὅπως πληροφορούμαστε, ἡ ἐπιτροπή LIBE τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, μέ νέα γνωμοδότησή της, ἐκφράζει τήν δυσαρέσκειά της γιά τήν ἐπιδείνωση τοῦ Κράτους Δικαίου στήν Ἑλλάδα, μέ ἀφορμή τά ἐμπόδια πού θέτει ἡ Κυβέρνησις στήν εὐρωπαϊκή εἰσαγγελία νά διερευνήσει τήν ὑπόθεση τῶν Τεμπῶν, μέ τελευταῖο μία τροπολογία μέ τήν ὁποία ἐπιχειρεῖται νά νομιμοποιηθεῖ ἐκ τῶν ὑστέρων ἀμφίβολης νομιμότητος βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν μέ τό ὁποῖο ἀφῃρέθη ἀπό τήν κυρία Κοβέσι ἡ ἁρμοδιότητα νά κρατήσει τήν δικογραφία μετά τίς ἀπολογίες τῶν ἀξιωματούχων τοῦ ΟΣΕ. Ἀποφασίστηκε νά δοθεῖ στίς ἐθνικές ἀρχές, μέ ὅ,τι αὐτό μπορεῖ νά συμβαίνει.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἡ γνωμοδότηση ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Μέ τήν νέα γνωμοδότησή της ἡ Ἐπιτροπή LIBE γνωστοποίησε ὅτι παρακολουθεῖ τήν κατάσταση τοῦ κράτους δικαίου στήν Ἑλλάδα. Ὁ ἔλεγχος τῆς καταστάσεως τοῦ κράτους δικαίου ἐνισχύεται ἀπό τήν Ὁμάδα Παρακολουθήσεως τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Κράτους Δικαίου καί τῶν Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων (DRFMG). Μέ πρωτοβουλία τῆς DRFMG, ἡ LIBE διοργάνωσε στίς 6-8 Μαρτίου 2023 μιά ἀποστολή στήν Ἑλλάδα. Στήν ἔκθεση τῆς ἀποστολῆς ἐκφράζονται σοβαρές ἀνησυχίες γιά πολύ σοβαρές ἀπειλές κατά τοῦ κράτους δικαίου καί τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων, τονίζεται ὅτι οἱ ἔλεγχοι καί οἱ ἰσορροπίες εἶναι οὐσιώδεις γιά μιά ἰσχυρή δημοκρατία καί σημειώνεται μέ ἀνησυχία ὅτι ἔχουν δεχθεῖ ἰσχυρές πιέσεις στήν Ἑλλάδα.

Ἡ ἔκθεσις σημειώνει ἐπίσης ὅτι τό σύστημα δικαιοσύνης εἶναι ἐξαιρετικά ἀργό καί ἀναποτελεσματικό, γεγονός πού ὁδηγεῖ σέ μιά κουλτούρα ἀτιμωρησίας καί ὅτι ἡ διαφθορά διαβρώνει τίς δημόσιες ὑπηρεσίες καί τά δημόσια ἀγαθά. Τονίζει ἐπίσης ὅτι ὁ πλουραλισμός τῶν ΜΜΕ ἀπειλεῖται, καθώς ἡ ἰδιοκτησία τῶν μέσων ἐνημερώσεως στήν χώρα κατανέμεται κυρίως μεταξύ ἑνός μικροῦ ἀριθμοῦ ὀλιγαρχῶν, μέ ἀποτέλεσμα τήν δραματική ὑποδημοσιοποίηση ὁρισμένων θεμάτων, ὅπως οἱ συνθῆκες πού ὁδήγησαν στό σιδηροδρομικό δυστύχημα στά Τέμπη. Μέ τό ψήφισμά του στίς 7 Φεβρουαρίου 2024 σχετικά μέ τό Κράτος Δικαίου καί τήν ἐλευθερία τῶν μέσων ἐνημερώσεως στήν Ἑλλάδα, τό Εὐρωκοινοβούλιο ἀναγνωρίζει τόν σημαντικό ρόλο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Εἰσαγγελίας (EPPO) στήν διασφάλιση τοῦ Κράτους Δικαίου καί στήν καταπολέμηση τῆς διαφθορᾶς στήν Ἕνωση, καί ἐνθαρρύνει τήν Ἐπιτροπή νά παρακολουθεῖ στενά τό ἐπίπεδο συνεργασίας τῶν κρατῶν μελῶν μέ τήν EPPO σέ ἑπόμενες ἐκθέσεις. Αὐτό εἶναι ἐπεῖγον, ὑπό τό πρῖσμα τῶν ἀναφορῶν ὅτι τό ἔργο τῆς EPPO ἀμφισβητεῖται ἀπό τήν ἔλλειψη συνεργασίας τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν, ὅπως ἀνέφερε ἡ ἴδια ἡ Εὐρωπαία Εἰσαγγελέας κα Kövesi δημοσίως μέ δηλώσεις, καί ἡ ὁποία (ἔλλειψις συνεργασίας) κινδυνεύει νά ἐπιδεινωθεῖ ἀπό τίς πρόσφατα προτεινόμενες νομοθετικές ἀλλαγές πού περιορίζουν τή δυνατότητα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Εἰσαγγελίας νά καλύπτει ὁρισμένα πλημμελήματα.

Ἡ ἐπιτροπή LIBE ἐπιμένει στήν ἐπείγουσα ἀνάγκη λήψεως ὅλων τῶν ἀπαραίτητων μέτρων γιά τή διεξαγωγή μιᾶς ἐμπεριστατωμένης καί ἀποτελεσματικῆς ἔρευνας γιά τό σιδηροδρομικό δυστύχημα στά Τέμπη, χωρίς καμία παρέμβαση ἀπό τήν Κυβέρνηση, καί τήν ἄμεση προσαγωγή τῶν ἐμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων τῶν ὑπεύθυνων κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων, στήν Δικαιοσύνη. Ἡ ἐπιτροπή LIBE χαιρετίζει τήν ἔρευνα πού ξεκίνησε ἀπό τήν EPPO σχετικά μέ τό κατά πόσον ἡ χρῆσις τῶν κονδυλίων τῆς ΕΕ ἀπό τίς ἑλληνικές ἀρχές ἔχει προκαλέσει πιθανή ζημία στά οἰκονομικά συμφέροντα τῆς ΕΕ καί ἀναμένει τά τελικά της ἀποτελέσματα. Ἡ ἐπιτροπή LIBE θά συνεχίσει τή συνεχῆ παρακολούθηση τῆς καταστάσεως τοῦ Κράτους Δικαίου σέ ὅλα τά κράτη μέλη τῆς ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἑλλάδας, κατά τήν ἑπόμενη νομοθετική περίοδο. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἡ ὑπόθεσις τήν Τεμπῶν παραμένει στό ἐπίκεντρο τοῦ ἑνωσιακοῦ ἐνδιαφέροντος. Τό Εὐρωκοινοβούλιο παρακολουθεῖ στενά τίς ἐξελίξεις καί ἡ ὑπόθεσις παραμένει σέ ἀπόλυτη προτεραιότητα κατά τίς διαδικασίες ἀξιολογήσεως τῆς Ἑλλάδας ἀπό τά ἑνωσιακά θεσμικά ὄργανα».

Ἡ νομιμοποίησις τοῦ ἀμφιλεγόμενου βουλεύματος

Μετά ταῦτα, ἡ Κυβέρνησις εἶναι ἤδη ἔκθετη, καί ἰδίως ὁ ὑφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, πού εἰσηγεῖται στήν Βουλή τόν δικαστικό χάρτη. Πρέπει ἀμέσως νά ἀποσύρει τήν τροποποίηση πού προωθεῖ, μέ τό νομοσχέδιο, γιά τήν ἀλλαγή τοῦ δικαστικοῦ χάρτη (ἄρθρο 39) καί πού ἀφορᾶ σέ περιστολή τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Εἰσαγγελίας (ἄρθρο 16Β τοῦ ν. 4786/2021). Τό ἀνωτέρω κείμενο κάνει σαφῆ ἀναφορά σέ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων συνεργασίας τῆς Ἑλλάδας μέ τήν EPPO λόγῳ τῶν προτεινομένων νομοθετικῶν ρυθμίσεων στά πλημμελήματα ἁρμοδιότητάς της. Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον. Πρόσφατα ἐκδόθηκε παρεμπίπτον βούλευμα ἐπί Διαφωνίας τῆς ἀνακρίτριας (18η Τακτική, ἁρμόδια γιά ὅσα ἀδικήματα ἔρχονται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Εἰσαγγελία) μέ τόν Εὐρωπαῖο Ἕλληνα ἐντεταλμένο εἰσαγγελέα γιά τό ποῦ θά παραμείνει ἡ δικογραφία μετά τήν ἀπολογία τῶν κατηγορουμένων.

Τό Συμβούλιο Πλημμελειοδικῶν ἀπεφάνθη μέ ψήφους 2 πρός 1 (διαφώνησε ὁ πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου) ὅτι παραμένει στήν ἀνακρίτρια δηλ. στίς ἐθνικές ἀρχές. Αὐτό τό βούλευμα προκάλεσε μεγάλη ἔκπληξη, γιατί ἀντίκειται στόν κανονισμό. Ὅπως φαίνεται ὅμως, οὐσιαστικά ἔρχεται τώρα ἡ νομοθετική ρύθμισις νά ἐπικυρώσει τό βούλευμα αὐτό ex tunc.

Κεντρικό θέμα