Ἧττα τῆς Οὐκρανίας φοβᾶται ὁ Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας!

Τί εἶπε ὁ Θᾶνος Ντόκος στό ΕΛΙΑΜΕΠ – «Τέλος στόν πόλεμο μέσῳ τῆς διπλωματίας, γιά νά μήν διαπραγματευθεῖ ἡ Οὐκρανία ἀπό δυσμενῆ θέση» – «Τά κάναμε ὅλα, μόνο στρατό δέν στείλαμε»

ΒΑΣΙΚΩΣ ὑπάρχουν δύο τρόποι γιά νά βλέπεις τόν κόσμο. Ὁ πρῶτος εἶναι νά υἱοθετεῖς ἄκριτα ὅσα μεταδίδουν γιά τόν πόλεμο κάποια δυτικά μέσα ἐνημέρωσης μέ συγκεκριμένες ἀναφορές ἐκεῖθεν τοῦ Ἀτλαντικοῦ: «Ἡ οὐκρανική ἀντεπίθεσις συναντᾶ δυσκολίες, ἀλλά προχωρεῖ».

  • Tοῦ Mανώλη Κοττάκη

«Ὁ Ὑπουργός Ἀμύνης τῆς Οὐκρανίας δέν παύτηκε γιατί ἀγόρασε δέκα φορές ἀκριβότερα αὐγά καί μπουφάν γιά τόν Στρατό ἀπό τήν Τουρκία ἐμπλεκόμενος εὐθέως σέ σκάνδαλο διαφθορᾶς, ἀλλά ἐπειδή ὁλοκλήρωσε τόν κύκλο του.» «Τό ΝΑΤΟ δέν τό ἐννοοῦσε ὅταν ζήτησε ἀπό τόν Ζελένσκυ νά ἀποδώσει τό 20% τοῦ οὐκρανικοῦ ἐδάφους στόν Πούτιν ἔναντι τῆς ἄμεσης ἐνταξιακῆς προοπτικῆς του στήν ΕΕ καί κάποτε στήν συμμαχία.» «Τά στρατεύματα τοῦ Οὐκρανοῦ Προέδρου καταφέρνουν πλήγματα σέ ρωσσικούς στρατηγικούς στόχους.» «Ἡ τριμερής ΗΠΑ- Ρωσσίας-Κίνας εἶναι ἄνευ σημασίας.» Ὅλο καί κάπου θά διαβάσουμε ἕνα τέτοιο μονόστηλο σέ κάποιο δουλοπρεπές ἑλληνικό σάιτ. Ἡ ἐπιχείρηση «Ἀποπληροφόρηση», ὅπως ὀνόμαζε κάποτε ἡ Δύση τίς προσπάθειες τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως νά κρύψει τήν πείνα, τήν φτώχεια, τόν αὐταρχισμό καί τίς δικτατορίες, συνεχίζεται καί στίς μέρες μας.

Μόνο πού αὐτή τήν φορά τόν ρόλο τῶν Σοβιέτ στήν προπαγάνδα τόν παίζει, ἀκολουθῶντας τίς ἴδιες ἀκριβῶς μεθόδους, ἡ Δύση! Ἐπιβάλλοντας γενική συσκότιση. Πίσω ἀπό τίς κλειστές ἤ τίς μισάνοιχτες πόρτες ὅμως ἄλλα λέγονται. Χθές διεξήχθη στήν Ἀθήνα, στήν αἴθουσα «Ἄρης Γαρουφαλῆς» τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν (οἱ ὑπάλληλοί του ἦταν μέχρι χθές ἀπλήρωτοι!) διεθνές συνέδριο γιά τήν «Διεύρυνση στά Δυτικά Βαλκάνια», τό ὁποῖο συνδιοργάνωσε τό ΕΛΙΑΜΕΠ μαζί μέ τήν ὀργάνωση Open Society τοῦ Τζώρτζ Σόρρος καί τήν ὀργάνωση Civil Society and Think Thank Forum.

Τό συνέδριο χαιρέτισε, ἐννοεῖται, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Γεραπετρίτης, ὁ ὁποῖος στόν χαιρετισμό του ἀνέδειξε ἄριστα τήν ὑπόθεση Μπελέρη κάνοντας ἀναφορά στόν σεβασμό τῆς μειονότητας, τοῦ κράτους δικαίου καί τῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν. Ἡ ἔκπληξη ὅμως ἦρθε ἀπό ἀλλοῦ. Ἀπό τόν Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας καί σύμβουλο τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, Θᾶνο Ντόκο. Ὁ κύριος Ντόκος, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε σέ ἕνα πάννελ ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας Γεραπετρίτη, στήν τοποθέτησή του εἶπε μεταξύ ἄλλων: «Ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία πρέπει νά τελειώσει ἀργά ἤ γρήγορα, μέσῳ διπλωματίας (through diplomacy). Νά ὑποστηριχθεῖ ἡ Οὐκρανία, γιά νά μή διαπραγματευθεῖ ἀπό μειονεκτική θέση. Δέν πρέπει νά ἡττηθεῖ, γιατί θά ἡττηθεῖ μαζί της καί τό διεθνές δίκαιο». Στό ἴδιο πάννελ μετεῖχε καί ὁ Οὐκρανός ἀκαδημαϊκός Hennadiy Maksak. Στήν τοποθέτησή του ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ἐπιθετικός ἔναντι τῆς πατρίδας μας καί τήν ἔθεσε στήν ἴδια μοῖρα μέ τήν Οὑγγαρία καί τήν Τουρκία ὅσον ἀφορᾶ τήν παράκαμψη τῶν κυρώσεων. Ἐπανέλαβε ἔτσι διαμαρτυρίες τοῦ Ζελένσκυ, ἐπειδή πλοῖα τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας μεταφέρουν ρωσσικό πετρέλαιο.

Ὁ κύριος Ντόκος ἀπάντησε ὅτι «δέν μποροῦμε νά μποῦμε στήν ἴδια κατηγορία μέ τήν Οὑγγαρία καί τήν Τουρκία στό πλαίσιο τῶν κυρώσεων. Ἔχουμε κάνει τά πάντα, ἐκτός ἀπό τό νά στείλουμε στρατό ἀναλαμβάνοντας, κάθε πολιτικό καί οἰκονομικό κόστος.» Καί γιά πρώτη φορά θά πρέπει νά τοῦ ἀποδώσουμε δίκαιο. Πράγματι ἡ Ἑλλάδα ἔκανε τά πάντα! Καί οἱ ἐπιλογές της αὐτές «δέν εἶναι δωρεάν» ὅπως ἀναγνωρίζουν κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι. Τό εἴδαμε στόν Ἕβρο, τό εἴδαμε καί στήν Ἀγχίαλο. Ἴσως ὁ κύριος Ντόκος θά ἔπρεπε νά εἶναι πιό αὐστηρός, ἔστω ἰδιωτικῶς, μακριά ἀπό τά μικρόφωνα, πρός τόν αὐθάδη Οὐκρανό.

Κεντρικό θέμα