Ἦταν κάποτε μία παράταξη

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

ΟΣΑ ζήσαμε ὅλοι ἐμεῖς πού παρατηρήσαμε τήν συνεδρίαση τοῦ κοινοβουλίου, προχθές βράδυ, ὅλοι ὅσοι παρακολουθοῦμε τά τελευταῖα τριάντα χρόνια τίς ἐξελίξεις στήν κεντροδεξιά παράταξη, εἰλικρινῶς μᾶς ξεπερνοῦν! Στήν ΝΔ, πού ξέραμε, ὑπουργός ὁ ὁποῖος θά εἶχε ἀνοίξει διάλογο, μέ ποινικό, πού ἔχει καμμιά τριανταριά ὑποθέσεις στήν πλάτη του, δέν θά εἶχε προλάβει νά φτάσει στήν ὁλομέλεια καί νά καθίσει στά ἕδρανα, προχθές βράδυ.
Θά ἀρκοῦσε μία ἁπλή ματιά τοῦ Πρωθυπουργοῦ, γιά νά ὑποβάλει τήν παραίτησή του, καθώς ἡ ΝΔ δέν εἶναι ΠΑΣΟΚ, γιά νά περνοῦν ἔτσι ἀτιμώρητα τέτοιες συμπεριφορές. Εἶναι μία παράταξη, πού παραίτησε ὑπουργό ἀπό τό ἀξίωμά του, ἐπειδή τόλμησε νά μετεγγράψει τόν υἱό του ἀπό περιφερειακό σέ κεντρικό πανεπιστήμιο. Εἶναι ἡ παράταξη, πού παραίτησε ὑπουργό της, ἐπειδή ἀπασχολοῦσε ἀνασφάλιστο ἀλλοδαπό στό ἐξοχικό του. Εἶναι ἡ παράταξη τῆς ὁποίας δύο ὑπουργοί παραιτήθηκαν ὅταν ξέσπασε ὁ θόρυβος, γιά τήν σκευωρία τοῦ Βατοπεδίου, προκειμένου νά διευκολύνουν τό κόμμα, στούς χειρισμούς του.

Εἶναι ἡ παράταξη, τέλος, τῆς ὁποίας ὁ ἡγέτης, διδαχθείς τήν ἀρνητική σημασία τῶν παθῶν στόν δημόσιο βίο, ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ, δέν κινήθηκε ἐκδικητικῶς, κατά τῶν διωκτῶν του δημοσιογράφων, ὅταν κατέπεσε δικαστικῶς καί κοινοβουλευτικῶς ἡ σκευωρία τοῦ Βατοπεδίου. Αὐτή ἡ παράταξη ἦταν ἡ ΝΔ, κάποτε. Γιατί προχθές τό βράδυ, εἴδαμε ἕναν ἐκ μετεγγραφῆς ὑπουργό νά ἐξευτελίζεται δημοσίως στήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας ἀπό τόν Ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης γιά τά ραβασάκια πού ἀντήλλασσε μέ τόν γνωστό ποινικό μάνατζερ τῆς κ. Ἀλεξανδράτου, καί δέν βρῆκε τό κουράγιο νά σηκωθεῖ νά τοῦ ἀπαντήσει μία λέξη. Γιατί προχθές τό βράδυ, ἐπίσης, παρακολουθήσαμε τόν Πρωθυπουργό νά προσπαθεῖ μέ ἀντιπερισπασμό νά σώσει τόν ὑπουργό του, προκειμένου νά μήν δεχθεῖ πλῆγμα προσωπικό, κατά τή διάρκεια τῆς πρότασης μομφῆς. Καί τό ὡραιότερο, ἀμέσως μετά τήν λήξη τῆς συνεδρίασης αὐτῆς, στό περιθώριο τῆς ὁποίας ἄλλος ὑπουργός ἐνεπλάκη σέ ἐπεισόδιο στό καφενεῖο τῆς Βουλῆς μέ στέλεχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κατεβλήθη μιά γιγαντιαία προσπάθεια νά ἐξαφανιστεῖ ἀπό τηλεοράσεις, ραδιόφωνα καί ἱστότοπους κάθε νύξη γιά τόν δημόσιο ἐξευτελισμό τοῦ κ. Καθηγητῆ. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Αὐτοί πού πρίν ἀπό τήν συνεδρίαση παπαγάλιζαν κατ’ ἐντολή γνωστῶν κέντρων ὅτι ἡ Μομφή εἶναι τό δῶρο τοῦ κ. Τσίπρα στόν κ. Μητσοτάκη, ἄλλαξαν ρότα καί ἄρχισαν νά γράφουν κείμενα μέ τίτλους τοῦ τύπου, «γιατί δέν νίκησε ὁ Τσίπρας» (προσοχή, ὄχι γιατί ἔχασε, ἀλλά γιατί δέν νίκησε), ἤ γιατί «ναυάγησε ὁ Τσίπρας.»

Ὁ δέ Πρωθυπουργός πού διαφήμιζε τήν ΝΔ, στήν τελευταία του συνέντευξη, ὡς τό προοδευτικό κέντρο, ἄφησε τίς ἀγκαλιές καί τά λουλούδια μέ τόν κ. Ἀνδρουλάκη, τόν κατήγγειλε ὅτι συμπλέει μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῶ παρέλειψε στήν ἀναφορά του γιά τήν Novartis νά κάνει ἀναφορά στούς κ. Βενιζέλο καί Στουρνάρα. Φταῖμε τώρα ἐμεῖς πού γράφαμε πώς ὅταν Πασοκοποιεῖς τήν ΝΔ ἀνασταίνεις στό τέλος τό ΠΑΣΟΚ, νά θυμίσουμε ὅτι ἀκούγαμε ὡς ἀπάντηση τό περίφημο, ἡ ἐκλογή Ἀνδρουλάκη ἀφορᾶ μόνο τόν ΣΥΡΙΖΑ; Ποῦ εἶναι τώρα ὅλοι αὐτοί οἱ παπαγάλοι πού τά ἔλεγαν αὐτά;

Καταληκτικῶς. Ἡ ΝΔ ἀρνήθηκε νά συναντηθεῖ μέ τήν πραγματικότητα, ὅταν ἐξελέγη ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης, καί τώρα, πού χάνει ψήφους πρός τό ΠΑΣΟΚ, τρέχει πανικόβλητη νά ἀσφαλίσει τά στεγανά της. Ἡ ΝΔ ἀρνήθηκε νά συναντηθεῖ μέ τήν πραγματικότητα, ὅταν κατετέθη ἡ πρόταση μομφῆς, τήν θεώρησε ἀλαζονικά δῶρο, καί θά βρεῖ τόν λογαριασμό πιά, στίς ἑπόμενες δημοσκοπήσεις. Ἡ ΝΔ, τέλος, ἀρνεῖται νά συναντηθεῖ μέ τήν πραγματικότητα στό ἠθικό θέμα πού προέκυψε, μέ τίς ἀνάρμοστες σχέσεις τοῦ κ. Καθηγητοῦ. Καί αὐτό θά τό βρεῖ μπροστά της, εἴτε τό ἐξαφανίσει ἀπό τά δελτία εἰδήσεων εἴτε ὄχι. Ἡ πληροφορία στίς μέρες μας καθυστερεῖ ἐνδεχομένως νά φτάσει στόν πολίτη, ἀλλά στό τέλος φτάνει.

Κεντρικό θέμα