ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ καταστροφή τῆς Δημοκρατίας: «Λουκέτο» σέ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος!

Τροπολογία Κασιδιάρη: Πῶς ἀνέχεται ἡ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου νά τῆς ὁρίζει τήν σύνθεση τοῦ δικαστηρίου της τό Κοινοβούλιο; — Κατηργήθη ἡ διάκρισις τῶν ἐξουσιῶν; – Ἡ Βουλή δικαιοῦται διά νά νομοθετεῖ, ἀπό τήν στιγμή πού ἐξηγγέλθησαν οἱ ἐκλογές στό ὑπουργικό συμβούλιο;

ΔΙΑΒΑΣΑ τήν τροπολογία πού κατετέθη στό νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν γιά τό κόμμα Κασιδιάρη καί θά γίνει νόμος τοῦ κράτους αὐτήν τήν ἑβδομάδα. Εἶναι ἡ τρίτη ἤ τέταρτη στήν σειρά πού ἀφορᾶ σέ ρύθμιση περιορισμοῦ τῶν δικαιωμάτων μελῶν ἀκροδεξιοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος, καί αὐτό πού ἔχω νά ἐπισημάνω εἶναι τό ἑξῆς: ὅσο πιό πολύ προσπαθεῖ ἡ Κυβέρνηση νά προστατεύσει τήν δημοκρατία ἀπό τήν ἐγκληματική ὀργάνωση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί τοῦ κόμματος Κασιδιάρη τόσο πιό πολύ καταστρέφει τήν Δημοκρατία.

Ὀξύμωρο, ἀλλά ἰσχύει!

  • Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Μέ τήν προηγούμενη τροπολογία ἡ ὁποία ἦταν τόσο πρόχειρη καί ἀτελής, ὥστε χρειάστηκε τό κοινοβούλιο νά νομοθετήσει ξανά, ἡ Κυβέρνηση κατήργησε μέ νόμο τό Σύνταγμα! Ἀπαγόρευσε τήν λειτουργία κόμματος κατά παράβαση τοῦ ἄρθρου 29 τοῦ Συντάγματος τό ὁποῖο δέν ἀφήνει κανένα περιθώριο σέ κανέναν, ὅσο αὐτό ἰσχύει μέ αὐτήν τήν μορφή, νά ἀπαγορεύει τήν λειτουργία οἱουδήποτε κόμματος στήν δημοκρατία μας. Ἀκόμη καί ναζιστικοῦ.

Διότι ἄν ἡ δημοκρατία φοβᾶται τά ἄκρα καί βάζει λουκέτο στά κόμματά τους, αὐτό σημαίνει ὅτι εἶναι μιά ἄρρωστη δημοκρατία πού δέν πείθει τούς πολῖτες καί, στό τέλος, ἐξελίσσεται σέ αὐτό πού ἀντικατέστησε: σέ ὑβρίδιο δικτατορίας.

Μέ τήν ἴδια τροπολογία ἡ Κυβέρνηση καταπάτησε ὠμά τό ἄρθρο 51 τοῦ Συντάγματος πού ἐπιτρέπει σέ οἱονδήποτε Ἕλληνα πολίτη νά εἶναι ὑποψήφιος στίς ἐκλογές, ἄν δέν ἔχει καταδικαστεῖ ἀμετάκλητα γιά κάποιο ἀδίκημα. («Ὁ νόμος δέν μπορεῖ νά περιορίσει τό ἐκλογικό δικαίωμα παρά μόνον ὡς συνέπεια ἀμετάκλητης καταδίκης γιά ὁρισμένα ἐγκλήματα.»)

Ὁποία ἀντίφασις: Ἐνῷ ἡ Νέα Δημοκρατία φιλοξενεῖ στά ψηφοδέλτιά της γιά τίς ἐκλογές τῆς 21ης Μαΐου ὑπόδικους κατηγορουμένους γιά κακουργήματα διασπάθισης τοῦ δημοσίου χρήματος, αὐτή ἡ ἴδια Νέα Δημοκρατία στερεῖ τό δικαίωμα σέ κάποιους πού ἔχουν καταδικαστεῖ πρωτοδίκως νά εἶναι ὑποψήφιοι στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Τούς ἀποκαλεῖ μάλιστα σέ ἐπίπεδο κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου καί «μαχαιροβγάλτες» ὅταν οἱ ἴδιοι μέ βάση τό κατηγορητήριο δέν εἶχαν ἐμπλακεῖ στό τραγικό συμβάν ὡς φυσικοί αὐτουργοί παρά μόνο ὡς μέλη τῆς ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης, ρισκάροντας ἔτσι μία καταδίκη τῆς χώρας ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο γιά τήν κατάργηση τοῦ τεκμηρίου ἀθωότητας. Μέ τήν νέα τροπολογία πού κατετέθη τήν Παρασκευή τό ἀπόγευμα στήν Βουλή ἀπό τόν ὑπουργό Ἐσωτερικῶν Μάκη Βορίδη (δέν εἶναι ὁ συντάκτης της) ἡ Κυβέρνηση ἐπεμβαίνει ὠμά στήν λειτουργία τῆς δικαιοσύνης καί ἀναθέτει σέ νέο τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου, μέ διευρυμένη σύνθεση, τήν ἀνακήρυξη ἤ μή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη, ὑποχρεώνοντάς το νά ἀναζητήσει τεκμηρίωση ἀπό δικαστικές ἤ ἄλλες ἀρχές πρίν προχωρήσει στόν ἀποκλεισμό (ἐκθέσεις τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς ὑπηρεσίας γιά τήν δράση ἀκροδεξιῶν ὁμάδων, δικαστικές ἀποφάσεις καί λοιπά.) Νέα παραβίαση τοῦ Συντάγματος δηλαδή. Νομοθετική κατάργηση τῆς διάκρισης τῶν ἐξουσιῶν. Ὠμή παρέμβαση στό αὐτοδιοίκητο τῆς δικαιοσύνης. Νέο ἐπικίνδυνο προηγούμενο. Εἶναι πολλά τά προηγούμενα πιά. Μέ νόμο ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ἀπαγορεύει τήν λειτουργία κόμματος. Μέ νόμο ἀπαγορεύει τήν ἀνακήρυξη ὑποψήφιου βουλευτῆ πού δέν ἔχει καταδικαστεῖ ἀμετάκλητα.

Μέ νόμο ἐπεμβαίνει στήν ἐσωτερική λειτουργία τοῦ Ἀρείου Πάγου προσδιορίζοντας ἀκόμη καί τήν σύνθεση τοῦ τμήματος, τό ὁποῖο θά ἀνακηρύξει ἤ ὄχι τό κόμμα Κασιδιάρη γιά τίς ἐθνικές ἐκλογές. Στιγματίζοντας ὡς δικούς της ἐκτελεστές τῆς ὑπερήμερης ἀντισυνταγματικῆς νομοθεσίας τούς δικαστές μέλη τοῦ τμήματος. Ἔχει προηγηθεῖ μέ ἐπιστολή ἡ δημόσια ὑπόδειξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός εἰσαγγελικούς λειτουργούς τοῦ Ἀρείου Πάγου νά περιλάβουν ὑποχρεωτικά στήν δικογραφία τῶν Τεμπῶν τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς ἐμπειρογνωμόνων πού συνέστησε ἡ Κυβέρνηση γιά τό δυστύχημα. Εἶναι τέτοια ἡ πρόκληση τῆς νέας τροπολογίας ὥστε κάθε καλόπιστος φιλελεύθερος, πολίτης δικαιοῦται νά ρωτήσει: ἡ πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου τί παριστάνει ἐκεῖ; Δέν προσβάλλεται πού τό Κοινοβούλιο θεωρεῖ ὅτι τό Α1 τμῆμα στήν πενταμελῆ σύνθεσή του (ὅπως δεκαετίες εἶχε τήν ἁρμοδιότητα) σήμερα θεωρεῖται ὕποπτο συνταγματικῆς μεροληψίας, ὥστε νά τοῦ ἀπαγορεύεται νά ἀνακηρύξει κόμματα καί συνδυασμούς; Δέν προσβάλλεται, πού τό Κοινοβούλιο τῆς ὁρίζει τήν σύνθεση τοῦ δικαστηρίου της πού θά ἀποφασίσει γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ Συντάγματος καί τῶν νόμων, καί τοῦ ὑποδεικνύει τί τεκμηρίωση νά ζητήσει; Τί παριστάνει λοιπόν ἐκεῖ ἡ κυρία Γεωργίου ὅταν δέν μπορεῖ νά προστατέψει τήν τιμή καί τήν ὑπόληψη τῶν δικαστῶν; Κάθε φιλελεύθερος πολίτης ὅμως μετά καί ἀπό αὐτό τό ἐν ἐξελίξει νομοθετικό πραξικόπημα δικαιοῦται πλέον νά ρωτήσει τούς νομοθέτες μας καί τήν Κυβέρνησή μας.

Εἶστε δημοκράτες ἐσεῖς; Λογίζεστε γιά δημοκράτες ἐσεῖς; Δικαιοῦστε νά νομοθετεῖτε στό ὄνομα τῆς Δημοκρατίας ἐσεῖς; Διαβάζετε ὅτι στίς δημοσκοπήσεις 200.000 Ἕλληνες ἐπιθυμοῦν νά ψηφίσουν ἕνα κόμμα καί καταργεῖτε μέ ἕναν νόμο καί ἕνα ἄρθρο 200.000 Ἕλληνες; Τό ἑπόμενο πού θά ἐπιχειρήσετε ποιό θά εἶναι ἄραγε; Νά ἀλλάξετε καί λαό γιά νά ψηφίσει κατά τά γοῦστά σας, ὥστε ἡ Βουλή νά εἶναι πεντακομματική καί ὄχι ἑπτακομματική, καί νά εἶναι δυνατή ἡ αὐτοδυναμία μέ τεχνητό τρόπο; Αὐτή εἶναι ἡ δημοκρατία τοῦ κόμματος μέ τό ὁποῖο μεγαλώσαμε, τῆς Νέας Δημοκρατίας; Καί ἀκόμη:

Εἶστε δημοκράτες ἐσεῖς, πού ἀκοῦτε τά τηλέφωνα τῶν πολιτικῶν σας ἀντιπάλων; Εἶστε δημοκράτες ἐσεῖς, πού περιορίσατε τήν ἐλευθερία ἔκφρασης στό διαδίκτυο κατά τήν πανδημία μέ νόμους καί διώκετε πολῖτες πού δικαιώνονται σήμερα ἐπειδή ἀμφισβητοῦσαν τά ἐμβόλια στό Facebook;

Εἶστε δημοκράτες ἐσεῖς, πού διώκετε εἰσαγγελεῖς διαφθορᾶς ἐπειδή κάνουν σωστά τήν δουλειά τους καί ψάχνουν τίς πομπές σας, καί ὅταν ἀθωώνονται ἀπό εἰδικά δικαστήρια, δέν τούς ζητᾶτε μισή συγγνώμη;

Εἶστε Δημοκράτες ἐσεῖς, πού παρακολουθεῖτε τόν ἀρχηγό τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὡς ὕποπτο γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια; Εἶστε δημοκράτες ἐσεῖς, χάρη στούς νόμους τῶν ὁποίων ἀφήνονται ἐλεύθεροι ἔμποροι τόνων ναρκωτικῶν πού δηλητηριάζουν τήν νεολαία μας;

Εἶστε δημοκράτες ἐσεῖς, πού ξηλώνετε τούς ἀρχηγούς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἐπειδή σᾶς τό ζητοῦν ὀλιγάρχες πού ἐπιθυμοῦν τήν ἰδιωτικοποίηση τοῦ σώματος;

Καί ἐν τέλει. Εἶστε δημοκράτες ἐσεῖς, γιά νά βάζετε «λουκέτο» σέ κόμματα ὅταν ἐσεῖς οἱ ἴδιοι βάζετε λουκέτο κάθε μέρα καί περισσότερο σέ συγκεκριμένα ἄρθρα τοῦ Συντάγματος, ὅπως τό 8 (νόμιμος δικαστής), τό 14 (ἐλευθερία τοῦ Τύπου), τό 19 (ἀπόρρητο ἐπικοινωνιῶν), τό 26 (διάκριση ἐξουσιῶν), τό 51 (κωλύματα), τό 52 (ἐλευθερία ἔκφρασης λαϊκῆς βούλησης), τό 87 (ἀνεξαρτησία δικαστῶν, «οἱ ὁποῖοι δέν ὑποχρεοῦνται νά συμμορφώνονται μέ διατάξεις πού ἔχουν τεθεῖ γιά τήν κατάλυση τοῦ Συντάγματος»), τό 101Α (ἀνεξάρτητες ἀρχές); Μέ ποιό δικαίωμα; Μέ ποιά δημοκρατική νομιμοποίηση; Εἰδικά μάλιστα τώρα πού ἔχουν ἐξαγγελθεῖ οἱ ἐκλογές καί ἡ ἐντολή πού σᾶς ἔχει δώσει ὁ λαός ἔχει περαιωθεῖ.

Ἡ Βουλή, μετά τήν ἐξαγγελία τῶν ἐκλογῶν στό ὑπουργικό συμβούλιο, ἀπαραδέκτως παραμένει ἀνοικτή καί ἀπαραδέκτως νομοθετεῖ.

Ἐπαναλαμβάνω λοιπόν. Ὅσο πιό πολύ προσπαθεῖτε νά προστατέψετε τήν δημοκρατία ἀπό τήν ἐγκληματική ὀργάνωση τῆς Ἀκροδεξιᾶς τόσο πιό πολύ τήν καταστρέφετε. Καί τό χειρότερο ἀπ’ ὅλα πού δέν καταλαβαίνετε: δίνετε τήν ἐντύπωση σέ ὅλο καί περισσότερο κόσμο στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό ὅτι ἡ πατρίδα μας κυβερνᾶται ἀπό μία κλειστή ὀλιγομελῆ «συνταγματική» ὀργάνωση Προέδρων, πρωθυπουργῶν, ὑπουργῶν, βουλευτῶν, μηντιαρχῶν, ὀλιγαρχῶν, δημοσκόπων, ἀναλυτῶν, δημοσιογράφων, ἐπιχειρηματιῶν, δικαστῶν, στρατιωτικῶν, ἀστυνομικῶν, ἀνδρῶν τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καί ἄλλων, πού συνθέτουν μία ἑνιαία παράταξη ἐξουσίας κατά παράβαση τῶν ἀρχῶν τῆς ἴδιας μας τῆς Δημοκρατίας. Διότι πρόκειται γιά πρόσωπα τά ὁποῖα θεσμικά θά ἔπρεπε νά εἶναι ἀπέναντι τό ἕνα στό ἄλλο γιά νά ἐξισορροποῦνται οἱ ἐξουσίες καί ὄχι συνδεδεμένα καί ἐξαρτώμενα τό ἕνα ἀπό τό ἄλλο. Μεγάλη ἀπογοήτευση. Εἶναι ἀπό τίς λίγες φορές πού ἡ περίφημη ρήση τοῦ Ἀγαμέμνονα Κουτσόγιωργα δικαιώνεται: Δέν δικαιοῦστε διά νά νομοθετεῖτε. Ἐν προκειμένῳ τό μέγα θέμα δέν εἶναι ἡ κάθοδος τοῦ κόμματος «Ἕλληνες» στίς ἐκλογές ἀλλά ἡ ὑπεράσπιση τοῦ Συντάγματος. Καί ἄν φωνάζουμε καί ἄν εἴμαστε αἰχμηροί. εἶναι, γιατί, ὅπως εἶπε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου στόν Θανάση Λάλα, «ἡ σιωπή εἶναι συγκατάθεση». Ἡ συνταγματική Δεξιά δέν σιωπᾶ ποτέ. Εἰδικά ὅταν πρόκειται νά ὑπερασπιστεῖ τό φιλελεύθερο Σύνταγμα τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.

Κεντρικό θέμα