ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ Εὐρώπη ἀπαρνεῖται τήν ταυτότητά της!

Ἀντί νά ἀσχολεῖται μέ τά προβλήματα τῶν λαῶν της σπεύδει νά ἱκανοποιεῖ τά αἰτήματα τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά τήν… χρηματοδότηση τῆς Οὐκρανίας! – Τί δείχνει ἡ πολιορκία τῆς Κομμισσιόν ἀπό τούς ἀγρότες – Ἐκτίναξις τῶν ποσοστῶν τῆς νέας ταυτοτικῆς Δεξιᾶς στίς μυστικές μετρήσεις

Πρίν λίγες μέρες, τό ἱερατεῖο τῶν Βρυξελλῶν, στίς ἡγετικές θέσεις τοῦ ὁποίου πλειοψηφοῦν τά στελέχη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, ἔλαβε ἕνα ἐνδιαφέρον ἀπόρρητο σημείωμα μέ τίς δυνητικές ἐπιδόσεις τῶν πολιτικῶν κομμάτων σέ ὅλη τήν Ἕνωση. Τά ἀποτελέσματά του ἦταν ἐντυπωσιακά.

  • Tοῦ Μανώλη Κοττάκη

Πέντε μῆνες πρίν τίς εὐρωεκλογές τοῦ Ἰουνίου, τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ἐμφανίζεται νά διεκδικεῖ 175 ἕδρες στήν νέα εὐρωβουλή, οἱ Σοσιαλιστές 140, τό ἀντισυστημικό ταυτοτικό κόμμα τῆς νέας Δεξιᾶς ID, τοῦ ὁποίου ἡγεῖται ὁ Πρωθυπουργός τῆς Οὑγγαρίας, Βίκτωρ Ὀρμπάν, 90, τό ICR, στό ὁποῖο ξεχωρίζει ἡ Πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας Τζώρτζια Μελόνι, 90 ἕδρες καί τό φιλελεύθερο Renew τοῦ Προέδρου Μακρόν 73 ἕδρες.

Ἀκόμη πιό ἐντυπωσιακές εἶναι οἱ ἐξελίξεις στό ἐσωτερικό τῶν κρατῶν πού ἡγοῦνται τῆς Ἕνωσης. Στήν Γερμανία, ὁ ἡγέτης τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν Μέρτς «μάλωσε» προχθές τόν φιλελεύθερο ὑπουργό Λίτνερ μέ φρασεολογία Σώϋμπλε ὅτι «ἡ Γερμανία ζεῖ πάνω ἀπό τίς δυνάμεις της καί ὅτι καταναλώνει περισσότερα ἀπό ὅσα παράγει», ἐνῷ στό Βερολῖνο στήθηκε τρελός χορός, ἐπειδή ἡ «Ἐναλλακτική γιά τήν Γερμανία» ἔχασε… μία μονάδα στίς δημοσκοπήσεις. Ἀπό τό 20% ἔπεσε στό 19%. Τό σόκ ὁλοκληρώθηκε ἀπό τήν ἐξαγγελία ἱδρύσεως φιλοτουρκικοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος καθ’ ὑπόδειξιν τοῦ Ἐρντογάν. Στήν Γαλλία, ἡ ἀπόφαση ἀπελπισίας τοῦ Μακρόν νά προάγει στό ἀξίωμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ τόν γκέι ὑπουργό Παιδείας Ἀτάλ δέν ἀποδίδει μέχρι στιγμῆς. Ἡ Λέ Πέν σαρώνει μέ δημοτικότητες τῆς τάξεως τοῦ 40%. Τί συμβαίνει, λοιπόν; Γιατί ἡ εὐρωπαϊκή Κεντροδεξιά εἶναι τριχοτομημένη;

Γιατί τό ἄθροισμα τοῦ Ὀρμπάν καί τῆς Μελόνι ξεπερνᾶ τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα; Γιατί τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θά ἀναγκαστεῖ νά «προσκυνήσει» τήν Μελόνι, γιά νά διατηρήσει τά ὀφφίτσιά του στήν νέα διανομή ἀξιωμάτων στήν Κομμισσιόν; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ξεκάθαρη καί προφανῶς δέν εἶναι αὐτή πού διακινοῦν στήν Ἑλλάδα ὁρισμένοι παλαιοί Ρηγᾶδες πού ξεκούτιαναν στά γεράματά τους. Ὅτι τάχα τά νέα ταυτοτικά κόμματα τῆς Δεξιᾶς παίζουν τό παιχνίδι τοῦ Πούτιν. Ἄν ἦταν ἔτσι καί μποροῦσε νά δίδει γραμμή ὁ Πούτιν στούς χιλιάδες ἀγρότες πού χθές ἔβαλαν φωτιές στίς Βρυξέλλες, τά πράγματα θά ἦσαν ἀπείρως σοβαρότερα. Ἀλλά, εὐτυχῶς, δέν εἶναι ἔτσι. Τά πράγματα εἶναι πιό ἁπλᾶ. Ἡ Εὐρώπη ἐξεγείρεται καί ἐπαναστατεῖ, ἐπειδή ἡ ἡγεσία τῶν Βρυξελλῶν ἀπαρνήθηκε τήν εὐρωπαϊκή ταυτότητα καί ὑπηρετεῖ τά συμφέροντα ἄλλων κρατῶν. Τῆς Ἀμερικῆς, τοῦ Κατάρ, ἄλλων κρατῶν τοῦ κόλπου, πολλῶν. Τέτοιας ἐκτάσεως εἶναι ἡ διάβρωση. Δέν ὑπηρετεῖ τά συμφέροντα τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν, πάντως.

Ἡ Εὐρώπη ἐξεγείρεται καί ἐπαναστατεῖ, διότι εἶναι ἑδραία ἡ πεποίθηση στίς τάξεις τῶν λαῶν της ὅτι ἡ εὐρωπαϊκή ἡγεσία ὑπηρετεῖ οἰκονομικά λόμπυ μεγάλων πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Στήν πανδημία κατέστη πασίδηλο αὐτό.

Ἡ Εὐρώπη ἐξεγείρεται καί ἐπαναστατεῖ, γιατί ἡ πολυπολιτισμική ἀτζέντα τῶν δικαιωμάτων πού υἱοθετοῦν οἱ ἡγεσίες της συνθλίβει τά ἔθνη ὡς ἑνιαῖες ὀντότητες, γιά νά καμφθοῦν καί οἱ τελευταῖες ἑστίες ἀντίστασης στήν ἀπόπειρα κατασκευῆς αὐτοῦ πού ὁ μακαριστός Χριστόδουλος ὀνόμαζε «χυλό». Ἀκόμη καί ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων ἀποτελεῖ μέρος τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Στρατηγικῆς Ἰσότητας 2021-2025», γι’ αὐτό τόν νομοθετεῖ ὁ Πρωθυπουργός. Γιά τό βιογραφικό του.

Τό γεγονός ὅτι ἐπαναστάτησαν οἱ ἀγρότες πρῶτοι εἶναι συμπτωματικό. Τό μεῖζον εἶναι ὅτι, ἐνῷ ἡ εὐρωπαϊκή οἰκονομία καίγεται καί οἱ πολῖτες τῆς ΕΕ ἐξαθλιώνονται, ἡ εὐρωπαϊκή ἡγεσία ἔχει διαρκῶς στόν νοῦ της πῶς θά στηρίξει τήν οἰκονομία τῆς Οὐκρανίας. Πῶς θά κάνει τά χατίρια τῶν Ἀμερικανῶν πού ἔχουν ἤδη ἀποχωρήσει ἀπό τήν Ἤπειρο, ἄν ἦταν ποτέ ἐδῶ. Ἡ συμμετοχή τῆς Εὐρώπης στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας ἀντί τῆς πάσῃ θυσία ἀποτροπῆς του, εἶναι ἡ γενεσιουργός αἰτία τῆς ραγδαίας ἐπιδεινώσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας. Τώρα πληρώνουμε τά σπασμένα. Ἡ φόν ντέρ Λάϋεν συνεκάλεσε χθές Σύνοδο Κορυφῆς, γιά νά ἱκανοποιήσει τά γοῦστα τοῦ Ἄντονυ Μπλίνκεν, καθώς οἱ ΗΠΑ, μετά τήν ἀπόφαση τοῦ Κογκρέσσου, δέν χρηματοδοτοῦν πλέον τήν οὐκρανική οἰκονομία. Καλεῖται νά βάλει τό χέρι στήν τσέπη ἡ Εὐρώπη, ἀπειλῶντας τόν Ὀρμπάν μέ στέρηση δικαιώματος ψήφου (βέτο), ἀγνοῶντας τίς ἐπιθυμίες τῶν λαῶν της.

Πῶς νά ἀποκαλέσεις, λοιπόν,εὐρωπαϊκή ἡγεσία μία χλιδάτη ἐλίτ πού στρέφεται κατά τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν; Οἱ ἄνθρωποι μετέτρεψαν τό ἱστορικό «Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα» σέ παράρτημα τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί τόν ἑαυτό τους σέ ὑπάλληλό του. Ἄν ἡ ἡγεσία τῆς Εὐρώπης ἦταν ἀντάξια τῆς ἱστορίας της, δέν θά εἶχε ἐπιτρέψει ποτέ τό ξέσπασμα τοῦ πολέμου στήν αὐλή της. Διότι αὐτός ὁ πόλεμος δύο χρόνια μετά εἶχε κερδισμένους τούς Ἀμερικανούς καί τούς Ρώσσους, πού θησαυρίζουν ἀπό τίς πωλήσεις τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, καί μεγάλο χαμένο τήν Εὐρώπη, ἡ ὁποία στερεῖται διά παντός τήν πρόσβαση στήν φθηνή ἐνέργεια. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐγκληματίες. Γιά νά πωλοῦν οἱ σύμμαχοι ἀκριβό σχιστολιθικό ἀέριο, καταδίκασαν τίς βιομηχανίες τους καί τά νοικοκυριά τους σέ πτώχευση.

Ἄν εἶναι, λοιπόν, ἀπό κάποιον «ὑποκινούμενες» οἱ δυνάμεις τῆς νέας ταυτοτικῆς Δεξιᾶς στήν Εὐρώπη, δέν εἶναι ἀπό τόν Πούτιν ἀλλά ἀπό τόν φυσικό αὐτουργό τῆς κρίσεως Ζελένσκυ, μέ ἠθικούς αὐτουργούς τά γεράκια τῆς Δύσεως. Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀτζέντα τῆς Κομμισσιόν γιά τόν Νόμο τῆς Φύσης, τί νά ποῦμε! Ἔχουμε ξαναγράψει. Ἄν ἐφαρμοστεῖ στήν Ἑλλάδα ἡ «ἀγρανάπαυση» καλλιεργειῶν (χθές θυμήθηκε νά πεῖ πρώτη φορά τήν λέξη ὁ κύριος Μητσοτάκης, τό ΕΛΚ, εὐτυχῶς, καταψήφισε τήν ἀτζέντα τῆς Κομμισσιόν ἐξαιτίας τῆς προσωπικῆς βεντέτας Βέμπερ – φόν ντέρ Λάϋεν), τό ὑποχρεωτικό πράσινο ἀνά τετραγωνικό, τά ὑποχρεωτικά ἠλεκτρικά ΙΧ, οἱ νέες ἀντιρρυπαντικές μηχανές σέ ἀεροπλάνα καί πλοῖα, τότε πρῶτον οἱ ἀγρότες θά ἀλλάξουν ἐπάγγελμα, δεύτερον θά αὐξηθεῖ κατακόρυφα ἡ τιμή τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων λόγῳ ἐλλείψεων στήν ἐφοδιαστική ἁλυσίδα, τρίτον θά αὐξηθοῦν καί ἄλλο τά εἰσιτήρια ἀεροπλάνων καί πλοίων, γιά νά χρηματοδοτηθεῖ ἀπό τό ὑστέρημά μας ἡ μετασκευή τῶν μηχανῶν τους. Καί βεβαίως, τέταρτον, θά πλουτίσουν τά λόμπυ πού κατασκευάζουν πανάκριβα ἠλεκτρικά ΙΧ, μηχανές ἀεροσκαφῶν καί πλοίων κ.λπ. Οἱ τύποι μᾶς μιλοῦν γιά πράσινη ἀτζέντα καί ἔχουν τόν νοῦ τους «στήν κονόμα». Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, πῶς νά μήν βγεῖ ἡ Εὐρώπη στούς δρόμους ἐναντίον τους, λοιπόν; Καί πολύ ἄργησε!

Κεντρικό θέμα