Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

ΜΙΛΗΣΑ πρίν ἀπό ἕναν μῆνα μέ μπαρουτοκαπνισμένο διοικητή δημοσίου νοσοκομείου, ὁ ὁποῖος ἔλαβε μέρος στίς περίφημες ἐξετάσεις τοῦ ΑΣΕΠ γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν νοσηλευτικῶν μας ἱδρυμάτων. Κλήθηκε νά ἀπαντήσει καί νά λύσει αὐτό πού διαφημίστηκε ὡς «μεγάλη μεταρρύθμιση»: Τό τέστ δεξιοτήτων. Ὁ Πρωθυπουργός τό εἶχε κάνει σημαία του στήν πρόσφατη προεκλογική περίοδο. Ἀφοῦ μοῦ διευκρίνισε ἀρχικῶς ὅτι πέρασε τό περίφημο τέστ δεξιοτήτων Κεραμέως μέσα στήν ἀσφυκτική προθεσμία τῶν 15 λεπτῶν πού τοῦ δόθηκε, μοῦ διηγήθηκε ἀκολούθως τήν ἐμπειρία του.

  • Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Ὁ ἄνθρωπος δέν ἤξερε ἄν πρέπει νά γελάσει ἤ νά κλάψει. Τόν εἶχαν βάλει νά λύσει μιά ἄσκηση «πάκμαν» ὅπου καλεῖτο νά συμπληρώσει μέ λογική ἐπαγωγή κάτι κουτάκια μέ περιστρεφόμενα ἀχλάδια καί μῆλα. Λυπᾶμαι πού δέν μπορῶ νά σᾶς δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Ἔτσι μοῦ τό περιέγραψε, δέν εἶχε διάθεση γιά περισσότερα. Μοῦ εἶπε ἐπίσης ὅτι τούς ἔβαλαν νά λύσουν μιά ἄσκηση «μάνατζμεντ» τοῦ τύπου «προάγεστε σέ προϊστάμενο ΚΕΠ, ἀλλά ὁ ἀμέσως ὑφιστάμενός σας εἶναι ἕνας παλαιός ὑπάλληλος μέ μεγαλύτερη προϋπηρεσία ἀπό ἐσᾶς ὁ ὁποῖος δέν προήχθη, πῶς τόν χειρίζεστε στό πλαίσιο ἄσκησης τῶν καθηκόντων σας;».

Μάνατζμεντ γιά ἀρχαρίους, δηλαδή. Πῶς νά τόν χειριστεῖ ἄραγε; «Μέ στοργή καί προδέρμ» εἶναι ἡ σωστή ἀπάντηση! Ὁ ἄνθρωπος μοῦ εἶπε τόν πόνο του καί μοῦ διατύπωσε τήν ἀπορία του. «Ἔχουμε χειριστεῖ στά νοσοκομεῖα ὅλα αὐτά τά χρόνια τόσο μεγάλες κρίσεις γιά τίς ὁποῖες δέν μᾶς ρώτησε κανείς, ἀλλά ἐξαρτᾶται ἄν θά συνεχίσουμε στήν Διοίκηση ἀπό κάτι μῆλα, κάποια ἀχλάδια καί ὀλίγο ἀπό ΚΕΠ;». Δέν εἶχαν ἐκδοθεῖ τότε τά ἀποτελέσματα τῆς «μεταρρύθμισης».

Τό περασμένο Σάββατο ἔμαθα ἀπό ἰατρική πηγή καί τό ἐπιβεβαίωσα ἀπό τόν ἴδιο ὅτι ὑπέβαλε τήν παραίτησή του ὁ διοικητής τῆς πρώτης ὑγειονομικῆς περιφέρειας Ἀττικῆς (ΥΠΕ), κύριος Στάθης.

Συνεργάστηκε ἄψογα μέ σχεδόν ὅλους τούς Ὑπουργούς, χειρίστηκε μέ λεπτότητα δύσκολες καταστάσεις, ἀλλά τό διδακτορικό καί τό μεταδιδακτορικό του δέν ἦταν συναφῆ μέ τόν κλάδο τῆς ὑγείας (ὅπως ἀπαιτοῦσε ὁ νόμος) καί δέν τοῦ προσμετρήθηκαν τά μόρια πού ἐδικαιοῦτο στήν ἀξιολόγηση. Ὁ ἄνθρωπος προτίμησε λοιπόν νά παραιτηθεῖ πρίν ἀπό τήν ἔκδοση τῶν ἀποτελεσμάτων, παρά νά ἀτιμωθεῖ ἀπό τήν μεγάλη μεταρρύθμιση τῆς κυρίας Κεραμέως τήν ὁποία ἐφάρμοσε ἕνα ΑΣΕΠ πού δέν εἶχε οὔτε μιά προσλαμβάνουσα ἀπό τήν καθημερινότητα τῶν διοικητῶν.

Ὄχι μέ εὐθύνη του βεβαίως. Θά μοῦ πεῖτε: Διαφωνεῖς μέ τήν ἀξιολόγηση; Προφανῶς καί ὄχι. Ἀσκῶντας ἕνα ἐπάγγελμα πού σέ ἐκθέτει σέ καθημερινή ἀξιολόγηση ἀξιοπιστίας καί ἐπιρροῆς μέ μετρήσιμα ἀποτελέσματα, εἶμαι ὁ τελευταῖος πού θά ἀρνηθῶ τήν ἀξιολόγηση. Τήν ἀξιολόγηση ὅμως τῶν ἤδη διοικητῶν νοσοκομείων μπορεῖ κάλλιστα νά τήν κάνει ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας μαζί μέ τεχνοκράτες. Ὄχι μιά ἀνεξάρτητη ἀρχή πού ἀντικειμενικά δέν ἔχει μυρωδιά ἀπό νοσοκομεῖα. Εἶμαι μάλιστα ὑποχρεωμένος νά ἀναγνωρίσω ὅτι ὁ Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εἶναι ὁ μόνος Ὑπουργός Ὑγείας πού «ξήλωσε» ἄχρηστους διοικητές νοσοκομείων, χωρίς βοήθεια ἀπό τό ΑΣΕΠ, στόν Πειραιᾶ, στήν Ἀθήνα καί στήν Κρήτη. Εἶμαι ἐπίσης ὑποχρεωμένος νά ἀναγνωρίσω ὅτι ὁ μόνος πού διαφώνησε στό ὑπουργικό συμβούλιο ὅταν «οἱ βλακεῖες τοῦ τέστ νομοθετήθηκαν ὡς μεταρρύθμιση» (φράση διοικητοῦ) ἦταν ὁ νῦν Ὑπουργός Ὑγείας Ἄδωνις Γεωργιάδης. Ὁ ὁποῖος δέν κατεῖχε τότε τό χαρτοφυλάκιο.

Ἀξιολόγηση λοιπόν, ναί, ἀλλά ποιός θά τήν κάνει καί μέ ποιά μέθοδο γιά νά εἶναι ἀξιοκρατική καί γιά νά προστατεύσει τά συμφέροντα τοῦ Δημοσίου; Ἀξιολόγηση ἐπίσης γιά ὅλους. Διότι καί κάποιοι στήν κορυφή, ἐντός τοῦ Μαξίμου, ἐξήγγειλαν πέρυσι τήν μεταρρύθμιση τοῦ ΕΚΑΒ μέ προσωπικό ἀπό τά Σώματα Ἀσφαλείας καί ἀπέτυχαν οἰκτρά. Ἀλλά δέν… πέρασαν τέστ δεξιοτήτων!

Ἀξιολόγηση ἐπίσης δημοσίων πολιτικῶν. Διότι ἡ Ἑλλάς λόγῳ πολυνησιωτικότητας καί αὐξημένου τουρισμοῦ θά ἔπρεπε νά ἀπαιτεῖ νά μήν προσμετρῶνται στό ἔλλειμμα οἱ δαπάνες ὑγείας γιά τό Ἀρχιπέλαγος γιά νά ἔχει πιό εὐέλικτη πολιτική καί γιά νά ἀναπροσανατολίσει τό ΕΣΥ της στό Αἰγαῖο. Καμμία εὐρωπαϊκή χώρα δέν ἔχει τέτοιο πρόβλημα!

Ὑπάρχει ὅμως καί κάτι ἀκόμη: Εἶναι ἡ ἀξιολόγηση καί οἱ διοικητές τό μέγα πρόβλημα τῆς ὑγείας μας ἤ μήπως τό βασικό πρόβλημα εἶναι ἡ ἔλλειψη δημοσίων πόρων γιά νά παραμείνει δωρεάν τό ἀκριβό ἀγαθό τῆς ὑγείας; Ἡ Κυβέρνηση ἔκανε μία ἐπιλογή. Δέν θέλει νά ἐπενδύσει στήν πρόσληψη νέου προσωπικοῦ στά νοσοκομεῖα ἀπό τό ὁποῖο ὑποφέρει τό ΕΣΥ, γιατί προτιμᾶ νά χρηματοδοτεῖ μέ τά ἀντίστοιχα κονδύλια τόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας. Καταργεῖ λοιπόν τά δωρεάν πρωινά χειρουργεῖα καί λειτουργεῖ τά ἀπογευματινά πού χρηματοδοτοῦνται ἀπό τούς ἴδιους τούς ἀσθενεῖς μέ νοσήλια πού κάποιοι δανείζονται γιά νά τά βροῦν καί –τό μυστικό– ἀπό τήν φορολόγηση τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν πού καλοῦνται νά συνεισφέρουν 500-1 δισεκατομμύριο εὐρώ στό ΕΣΥ!

Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ὡραία λοιπόν ἡ θεωρία γιά ἀφελεῖς μέ τήν ἀξιολόγηση (ἀσχέτως ἄν αὐτοί/αὐτές πού τήν εἰσηγοῦνται δέν τήν ἐφαρμόζουν στόν ἑαυτό τους ὅταν ἀποτυγχάνουν παταγωδῶς στίς θέσεις εὐθύνης πού ὑπηρετοῦν), ἀλλά τό πρόβλημα τῆς δημόσιας ὑγείας εἶναι ζήτημα πολιτικῆς βούλησης: Ποῦ ἐπενδύει ἡ Πολιτεία τά χρήματα τοῦ προϋπολογισμοῦ; Στό βούτυρο τῆς κοινωνικῆς πολιτικῆς ἤ στά κανόνια τοῦ Ζελένσκυ; Στούς Ἕλληνες ἤ στούς Οὐκρανούς; Τά ὑπόλοιπα εἶναι γιά νά συζητᾶμε ἀσκόπως.

Κεντρικό θέμα