Ἔπεσε βαθιά σιωπή

Ἀλλά στό παρασκήνιο, ἰσχυρές διεργασίες – Οἱ ὑποκλοπές μειώνουν τήν ὑπεραξία τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τούς μετεκλογικούς συμμαχικούς σχεδιασμούς στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο – Οἱ μή διαπλεκόμενοι ἐπιχειρηματίες ἀπεύχονται ἐπιστροφή Τσίπρα – Ρῖγος στούς ξένους ἐπενδυτές ἀπό τήν παρακολούθηση στελέχους τοῦ Facebook

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ φαίνεται νά περιπλέκεται. Μετά καί τίς νέες ἀποκαλύψεις τοῦ κυριακάτικου Τύπου, ὁ ἀριθμός τῶν προσώπων πού φέρονται ὅτι ἔπεσαν θύματα τηλεφωνικῶν ὑποκλοπῶν μέσῳ τοῦ κακόβουλου λογισμικοῦ αὐξάνεται, μέχρις ὥρας, στά 75. Μεταξύ αὐτῶν ἄλλα τέσσερα μέλη τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου, τό σύνολο δέκα μέχρι στιγμῆς. Οἱ ἀποκαλύψεις αὐτές ἐπικυρώνονται ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τό Βῆμα» τοῦ ὁμίλου Μαρινάκη, ἡ ὁποία στρεφόμενη κατά τῆς Κυβέρνησης τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη γνωμοδοτεῖ ὅτι οἱ λίστες πού δημοσιεύονται στήν ἐφημερίδα “Documento”, ἔχουν «ἰσχυρά στοιχεῖα γνησιότητας». Ἀκυρώνοντας ἔτσι τήν γραμμή ἄμυνας τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε προσφάτως ὅτι πίσω ἀπό τήν ἐφημερίδα αὐτή εἶναι ὁ κύριος Τσίπρας. Τώρα, ποιός εἶναι;

Δέν θά σταθῶ στά ὀνόματα τῆς νέας λίστας, πού πιστοποιοῦν, ἐφ’ ὅσον ἐπικυρωθοῦν καί ἀπό κάποιο δικαστικό πόρισμα, μεγίστη ἀνασφάλεια ἐκ μέρους ὅλων ὅσοι ἔδιδαν τυχόν τέτοιες ἐντολές παρακολουθήσεων. Οὔτε θά ἐπιμείνω στήν θεμελιώδη ἔννοια τῆς ἐμπιστοσύνης, ἡ ὁποία θρυμματίζεται ὅταν διαβάζεις ὅτι κάποιος ἤθελε νά ξέρει τί λένε στά τηλέφωνα ἡ δεύτερη γραμματέας του καί στενή συνεργάτις τῆς συζύγου του, οἱ ὑπουργοί του μέσα στό Μέγαρο Μαξίμου, μέ τούς ὁποίους βρίσκεται κάθε μέρα γιά πολλές ὧρες μαζί γύρω ἀπό ἕνα τραπέζι. Οὔτε θά ἐπιμείνω γιατί πρέπει ἡ Κυβέρνηση νά παρακολουθεῖ στελέχη πού ἀνήκουν στόν σκληρό πυρῆνα τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, ὅπως ὁ ὑποδιοικητής τῆς ΕΥΠ ἤ ὁ πρώην διευθυντής τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς. Ἀποστολή τους εἶναι νά παρακολουθοῦν, ὄχι νά παρακολουθοῦνται. Αὐτά ἀνήκουν στήν σφαῖρα κάποιας ἄλλης ἐπιστήμης, καί πάντως ὄχι στήν ἁρμοδιότητα τῆς δημοσιογραφίας. Τῆς σάτιρας στήν καλύτερη περίπτωση.

Ἡ στήλη σήμερα θά προσπαθήσει νά διερευνήσει τίς ἐπιπτώσεις πού προκαλεῖ τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν στόν ξένο παράγοντα, στόν ἐπιχειρηματικό κόσμο, στήν παράταξη, στό ἐκλογικό σῶμα.

Ἡ βασικότερη ἐπίδραση τῆς ὑπόθεσης, πού ἀντικειμενικά ἀποδυναμώνει μέχρι στιγμῆς τόν Πρωθυπουργό, εἶναι ὅτι τόν καθιστᾶ μή χρήσιμο στούς εὐρύτερους συμμαχικούς σχεδιασμούς. Τούς μετεκλογικούς συμμαχικούς σχεδιασμούς. Μπορεῖ, γιά τήν ὥρα, τά ἀρνητικά δημοσιεύματα στόν ἀμερικανικό, στόν γερμανικό καί στόν γαλλικό Τύπο νά ἔχουν περιοριστεῖ, καθώς ἡ Ἑλλάδα ἔκανε γενναῖες παραγγελίες μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν F35 στήν Ἀμερική, μαχητικῶν Rafale καί φρεγατῶν στήν Γαλλία, καί ἐπίκειται παραγγελία τεθωρακισμένων ὀχημάτων στήν Γερμανία, ὡστόσο αὐτό μπορεῖ ἀνά πᾶσα στιγμή νά ἀνατραπεῖ. Τό μέτωπο μέ τόν ξένο Τύπο καί τίς Βρυξέλλες, ὅπου ἀναμένεται τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου PEGA, παραμένει ἀνοιχτό. Ὁ βρεταννικός Τύπος, τά κορυφαῖα ἔντυπά του, ὅπως οἱ “Financial Times” καί ὁ “Economist”, συνεχίζουν νά πυροβολοῦν τήν Κυβέρνηση γιά τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν, καθώς ἡ Ἑλλάς ἀγνόησε τήν Μεγάλη Βρεταννία ὅταν σχεδίαζε τά ἐξοπλιστικά προγράμματά της. Καί δέν θά μᾶς προξενήσει ἐντύπωση ἄν στό ἐγγύς μέλλον ἀλλάξει θέση καί ἐπανέλθει δριμύτερος καί ὁ γαλλικός Τύπος, καθώς ἡ πίεση πού ἀσκεῖ ὁ Ἕλλην ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης γιά ἐπαναδιαπραγμάτευση (ὄχι ἀκύρωση) τῶν συμβάσεων, προκαλεῖ ἰδιαίτερο προβληματισμό στό Παρίσι. Ὁ κύριος Τσίπρας ξέρει ἐδῶ καί καιρό τί ἀκριβῶς συνέβη μέ τήν ὑπογραφή αὐτῶν τῶν συμβάσεων. Καί τῶν Rafale καί τῶν φρεγατῶν.

Καί ἐπειδή οἱ Γάλλοι ξέρουν ὅτι ὁ κύριος Τσίπρας ξέρει, ἄς μήν θεωρηθεῖ ἀπίθανο στό μέλλον νά τοῦ ρίξουν γέφυρες καί νά πάρουν τίς ἀποστάσεις τους ἀπό τήν ἑλληνική Κυβέρνηση. Τό μεῖζον, ὅμως, στήν μεγάλη εἰκόνα στήν σχέση μέ τόν ξένο παράγοντα δέν εἶναι αὐτό. Τό μεῖζον εἶναι ἡ χρησιμότητα πού εἶχε ὁ κύριος Μητσοτάκης πρίν ἀπό τίς ὑποκλοπές στούς σχεδιασμούς τῶν συμμάχων γιά τήν ὑπογραφή ἑνός μεγάλου μετεκλογικοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ συμφώνου φιλίας (εἶχε κάνει νύξη σέ ὁμιλία του στόν ΟΗΕ), τό ὁποῖο θά ἀφορᾶ εὖρος ἐναέριου χώρου, εὖρος χωρικῶν ὑδάτων, ἀποστρατιωτικοποίηση καί θά συμβάλλει καταλυτικά στήν ἀσφάλεια τῶν μεταφορῶν τροφοδοσίας τῆς Εὐρώπης μέ ἀμερικανικό ὑγροποιημένο φυσικό ἀέριο.

Πρίν ἀπό τίς ὑποκλοπές ὁ κύριος Μητσοτάκης διέθετε ἰσχυρότατο πολιτικό κεφάλαιο καί ἀξιοπιστία, προκειμένου νά καθίσει μετά τίς ἐκλογές στό ἴδιο τραπέζι μέ τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν καί νά διαπραγματευτοῦν μία συμφωνία πού θά καθιστοῦσε οὐδέτερη πράσινη ζώνη τόν θαλάσσιο διάδρομο μεταφορᾶς LNG, πού ξεκινᾶ ἀπό τήν Κύπρο καί τό Ἰσραήλ καί, μέσῳ διέλευσης ἀπό τά νησιά τοῦ Βορείου Αἰγαίου καί τά Δωδεκάνησα, θά κατέληγε στήν Ἀλεξανδρούπολη καί στά Δαρδανέλλια.

Σήμερα ὁ Πρωθυπουργός δέν ἔχει τό ἴδιο πολιτικό κεφάλαιο καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ σημασία τῆς ἡγεσίας του στά μάτια τῶν συμμάχων ἔχει μειωθεῖ, χωρίς ὅμως νά ἔχει ἐξαφανιστεῖ ἐντελῶς. Στίς πρεσβεῖες, ὅπως ἔγραψε πρόσφατα καί ὁ Ἀλέξης Τάρκας, δέν τόν θεωροῦν ξεγραμμένο ἀκόμη. Ὡστόσο, φοβοῦνται ὅτι, προϊόντος τοῦ χρόνου καί ἀνάλογα μέ τίς ἐξελίξεις στήν Ἑλλάδα, μπορεῖ νά καταστεῖ lame duck. Στήν πραγματικότητα, οἱ ὑποκλοπές εἶναι ἕνα ὑποκεφάλαιο τοῦ μεγάλου παιχνιδιοῦ πού παίζεται στήν περιοχή μας αὐτό τό διάστημα καί ἀφορᾶ στήν ἀγωνία τῆς Δύσης γιά τήν ταχεῖα ἐξόρυξη πόρων ἀπό τόν ὑποθαλάσσιο πλοῦτο τῆς Μεσογείου καί τήν ἀσφαλῆ διά θαλάσσης μεταφορά τους μέσῳ Αἰγαίου στήν Βόρεια Εὐρώπη χωρίς κίνδυνο γιά πλήγματα ἀπό πυραύλους κι ἄλλα ὁπλικά συστήματα. Δέν εἶναι, βεβαίως, ἡ μόνη ὁδός ἀλλά εἶναι ἡ συντομότερη.

Στόν ἐπιχειρηματικό κόσμο τώρα, ὑπάρχει διχασμός. Ἀπό τήν ἀνάγνωση τῆς λίστας ἐπιβεβαιώνεται μέχρι στιγμῆς ὅτι τό Μαξίμου ἤθελε νά γνωρίζει τί σκέφτονται πέντε μεγάλοι ἐπιχειρηματίες, οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται στά μέσα ἐνημέρωσης ἀλλά καί διεκδικοῦν ἔργα μέσῳ τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης. Οἱ ἐπιχειρηματίες αὐτοί πλήν ἑνός μέχρι τώρα δέν ἀντέδρασαν δημοσίως ἀλλά φρόντισαν νά στείλουν τά μηνύματά τους στήν Κυβέρνηση, δίδοντας στασίδι στόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ὅποιος πρόσφατα μίλησε στόν «Σκάι» τοῦ κυρίου Ἀλαφούζου καί μόλις τήν προηγούμενη ἑβδομάδα στό «Star» τοῦ ὁμίλου Βαρδινογιάννη, ἐνῷ φρόντισε νά κλείσει ἡ δικαστική ἀντιδικία πού εἶχε γιά τήν ὑπόθεση τῆς βίλλας τοῦ Σουνίου μέ τόν ὅμιλο Μαρινάκη. Πέραν αὐτῶν ὅμως, ἡ μεγάλη πλειονότης τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν μή διαπλεκόμενων ἐπιχειρηματικῶν ὁμίλων τῆς χώρας θυμᾶται μᾶλλον μέ ἀποστροφή καί πανικό πώς ὁ Σύριζα καταδίωξε τήν ἐπιχειρηματικότητα κατά τήν διάρκεια τῆς πενταετίας του λόγῳ τῶν ἰδεοληψιῶν του καί φρίττει μέ τήν ἰδέα τῆς τυχόν ἐπιστροφῆς τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στήν πρωθυπουργία. Αὐτή εἶναι μία βασική συζήτηση πού διεξάγεται στό παρασκήνιο σήμερα μεταξύ κορυφαίων ἐπιχειρηματιῶν τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πέσει ἀπό τά σύννεφα μέ ὅσα ἀποκαλύπτονται γιά τό δίκτυο τῶν ὑποκλοπῶν καί γιά τόν τρόπο σκέψης τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη πανικοβάλλονται στήν ἰδέα ἐπιστροφῆς τῶν «τεμπέληδων» τοῦ Σύριζα στήν ἐξουσία. Καί προβληματίζονται γιά τό τί θά κάνουν στίς ἐκλογές, ποιόν θά στηρίξουν. Μπρός γκρεμός καί πίσω ρέμα.

Ὁ Σύριζα, ὁ ὁποῖος ἔχει γίνει πλέον ἕνα κόμμα καθαρά συστημικό, ἔχει ἀντιληφθεῖ τό δυσμενές κλῖμα πού ἐπικρατεῖ γιά αὐτόν στήν ἀγορά καί στήν σύγκριση πού γίνεται στά σαλόνια μέ τήν πολιτική του καί τήν πολιτική τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη, χάρις στήν ὁποία ἀρκετές ἐπιχειρήσεις αὔξησαν τήν κερδοφορία τους καί ξελάσπωσαν. Γιά αὐτό καί προσπαθεῖ νά περάσει ἐναγωνίως τό μήνυμα ὅτι αὐτήν τήν φορά δέν θά τούς καταδιώξει. Ἡ ἔννοια τῆς ἐμπιστοσύνης εἶναι θεμελιώδης καί ἐδῶ.

Τεράστια ζημιά κάνουν, τέλος, οἱ ὑποκλοπές στήν εἰκόνα τῆς χώρας ὡς φιλελεύθερου κράτους δικαίου καί στήν εἰκόνα πού φιλοτέχνησε ὁ Πρωθυπουργός γιά τόν ἑαυτό του ὡς ἀνοιχτοῦ ἡγέτη στήν ἐπιχειρηματικότητα στήν διεθνῆ ἐπενδυτική κοινότητα. Ἡ εἴδηση ὅτι στήν Ἑλλάδα παρακολουθοῦνται ἐπιχειρηματίες καί στελέχη, ὅπως ἡ Ἄρτεμις Σίμφορντ, διευθύντρια κυβερνοασφάλειας τοῦ Facebook, προκαλεῖ δέος καί δημιουργεῖ δισταγμούς ἐπενδύσεων. Δυστυχῶς, ἡ ἔξοδος ἀπό τά μνημόνια ἀποθράσυνε τό πολιτικό προσωπικό.

Στήν παράταξη τώρα: ὁ κόσμος, οἱ βουλευτές, τά στελέχη, ἔχουν μείνει ἐνεοί μέ αὐτά πού διαβάζουν. Τό γεγονός ὅτι «Τό Βῆμα» υἱοθετεῖ τό “Documento” καί ἐπιβεβαιώνει ὅτι ὁ Πρωθυπουργός παρακολουθοῦσε τό μισό ὑπουργικό του συμβούλιο καί ὅλο τό Μαξίμου, μέ τό ὁποῖο πίνει κάθε μέρα πρωινό καφέ (Γεραπετρίτης, Σκέρτσος, Πατέλης, Πελώνη, Μπεκίρης, ἀκόμη καί τήν θυγατέρα τῆς ἀγαπητότατης γραμματέως τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Σάκης Κυπραίου), προκαλεῖ παγωμάρα. Οἱ κορυφαῖοι, ὅπως ἔχουμε γράψει καί προσφάτως, σιωποῦν ἀκόμη καί ὅταν διαβάζουν τά ὀνόματά τους στίς λίστες τῶν παρακολουθήσεων. Καί, δυστυχῶς, στό παρασκήνιο οἱ μάστορες τῆς ἴντριγκας ἔχουν ἀρχίσει νά κινοῦνται. Μέ σημεῖο συνάντησης τήν ὁδό… Ὁμήρου (ὅπου ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος) καί μεσολαβητή τό παιδί τοῦ Σώυμπλε, κάποιοι κορυφαῖοι τῆς ΝΔ, οἱ ὁποῖοι θεωρητικῶς εἶναι ἐχθροί καί δέν μιλιοῦνται, ἔχουν ἀρχίσει νά συζητοῦν, γιά νά συνεννοηθοῦν γιά τήν ἑπόμενη μέρα. Καί νά μοιράσουν ρόλους. Δέν εἶναι ἀκόμη τῆς στιγμῆς νά ἑστιάσουμε ἐκεῖ, ἀλλά ἡ ἱστορία τῆς ἐκλογῆς ἀρχηγοῦ τό 2016 ἔχει δείξει ὅτι λυκοσυμμαχίες ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως. Καί πώς ὅποιος βιάζεται νά γίνει… Λίζ Τράςς, ἔχει γνωστή τύχη. Πίσω ἀπό τήν βαθιά σιωπή πού ἔχει πέσει, πάντως, στήν παράταξη, συμβαίνουν πράγματα. Γιά τά ὁποῖα εἶναι ἐνήμερος ὁ Πρωθυπουργός. Χωρίς… ὑποκλοπές.

Ὅσον ἀφορᾶ, τέλος, τό ἐκλογικό σῶμα, αὐτό εἶναι σέ κατάσταση σόκ καί ἰδιαίτερα σκεπτικό παρακολουθεῖ τίς ἐξελίξεις. Ὁ κόσμος τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔχει ὑποστεῖ ἰσχυρό κλονισμό, ἀλλά μέ ἔνστικτο αὐτοσυντήρησης περιμένει χειροπιαστές ἀποδείξεις. Γι’ αὐτό, ἔμπειρος ὅπως εἶναι δέν ἐκδηλώνεται. Ἀκόμη. Ἄν ὅμως λειτουργήσουν τά συγκοινωνοῦντα δοχεῖα, ξένος παράγων –ἀγορά– κορυφαῖοι καί κάνει τήν δουλειά της ἡ Δικαιοσύνη, τότε ἡ πλάστιγγα θά γείρει. Πρός τά ποῦ ὅμως, ἄγνωστο. Τό παιχνίδι εἶναι περίπλοκο καί ἀνοιχτό ἀκόμη. Ἔχει πολλούς γύρους. Διανύουμε μόλις τόν πρῶτο.

Κεντρικό θέμα