ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη σέ Καραμανλῆ

«Ἡ Ἑλλάς χρεοκόπησε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2010 ἐπί Γιώργου Παπανδρέου» – «Τό 2009 μοιράσατε 1 δισ. εὐρώ παροχές μέ τό “Λεφτά ὑπάρχουν”» – Τί ἀπήντησε ὁ Πρωθυπουργός στόν Νῖκο Ἀνδρουλάκη

Η ΙΣΧΥΡΗ ἐσωκομματική πίεση πού δέχεται ὁ Πρωθυπουργός τίς τελευταῖες μέρες μετά τήν ἐπανάσταση Σαμαρᾶ γιά τήν τροπολογία τῆς νομιμοποιήσεως χιλιάδων παράνομων μεταναστῶν, τόν ὁδήγησε σέ μία γενναία παραδοχή, τήν ὁποία μάλιστα ἔκανε γιά πρώτη φορά κατά τήν διάρκεια τῆς ὀκταετοῦς θητείας του στήν ἡγεσία τῆς Νέας Δημοκρατίας: Ἀνεγνώρισε ὅτι τήν βασική εὐθύνη τῆς χώρας γιά τήν χρεοκοπία ἔχει τό ΠΑΣΟΚ τοῦ Γιώργου Παπανδρέου καί ὄχι ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ, ὅπως πασχίζει νά πείσει χρόνια τώρα ἡ Χαριλάου Τρικούπη, προκειμένου νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό ἄγος τῆς ἱστορικῆς ρετσινιᾶς πού φέρει καί σφραγίζει τελεσιδίκως τήν περίοδο ἐκείνη. Πρόκειται ἀσφαλῶς γιά μία τακτική κίνηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ –ὁ χρόνος θά δείξει ἄν εἶναι καί στρατηγική– ἱστορικῆς σημασίας ὅμως. Διότι, γιά νά τήν κάνει, ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔπρεπε νά ἀναιρέσει τόν ἑαυτό του.

  • Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Ὁ ἴδιος κατεψήφισε τήν ὑποψηφιότητα τοῦ Προκόπη Παυλόπουλου γιά τήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας τήν ἄνοιξη τοῦ 2015, μέ τό αἰτιολογικό τῶν ὑπέρογκων δημοσίων δαπανῶν. Ὁ ἴδιος διά τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη παρενέβη ἀπροκάλυπτα στό Νομικό Συμβούλιο τοῦ Κράτους πού ζητοῦσε ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο νά ἐπανεξετάσει τήν ἀπόφασή του γιά τόν Ἀνδρέα Γεωργίου καί ἀνεκάλεσε τό ἑλληνικό αἴτημα. Πρόκειται γιά τόν πρώην διοικητή τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι ἀλλοίωσε τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 προσμετρῶντας σέ αὐτό τό ἔλλειμμα 17 ΔΕΚΟ ἀλλά καί τίς ἀμυντικές δαπάνες τριῶν ἐτῶν. Τίς ὁποῖες ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ σήμερα, σέ συμμαχία μέ τήν κυβέρνηση Μελόνι, εἶναι κοντά στό νά τίς ἐξαιρέσει ἀπό τόν ὑπολογισμό τοῦ ἐλλείμματος καί τοῦ χρέους. Πρᾶγμα πού ἄν εἶχε συμβεῖ τό 2009, δέν θά εἶχε ὑπαχθεῖ ἡ χώρα στήν κηδεμονία τοῦ ΔΝΤ.

Ὁ ἴδιος ὁ κύριος Μητσοτάκης ἐπίσης, στήν ὁμιλία του ἐνώπιον τῆς Διοικητοῦ τῆς ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ἄφησε αἰχμές ὅτι ἡ συνεδρίαση τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς Τραπέζης τό 2023 στήν Ἀθήνα διεξάγεται σέ πολύ καλύτερες οἰκονομικές συνθῆκες ἀπό τό 2008 πού τό σῶμα εἶχε συνεδριάσει ξανά στήν ἑλληνική πρωτεύουσα. Γιά ὅποιον λόγο καί ἄν ἀναίρεσε τόν ἑαυτό του ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ, ἡ παραδοχή του γιά πρώτη φορά ἐπί τῆς ἡγεσίας του ἔχει ἱστορική παραταξιακή ἀξία, πού ἀφορᾶ ναί μέν τό πρόσωπο τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, ἀλλά ταυτοχρόνως τό ὑπερβαίνει κατά πολύ. Ἀφορᾶ στήν ὑστεροφημία τῆς συντηρητικῆς παρατάξεως στήν πατρίδα μας, ἡ ὁποία κινδύνευε νά πληγεῖ ἀπό τήν ἄκρατο πασοκοποίηση. Γιά νά τό πράξει αὐτό ὁ κύριος Μητσοτάκης (εἶχαν προηγηθεῖ δύο αἰχμηρές παρεμβάσεις τοῦ Κώστα Καραμανλῆ γιά τά ἑλληνοτουρκικά καί τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιά τούς μετανάστες καί τά ἐθνικά) καί γιά νά ἀντιδράσει ἐντόνως, ἤρξατο χειρῶν ἀδίκων ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης.

Στήν ὁμιλία του γιά τόν Προϋπολογισμό στήν Βουλή ὑπεστήριξε τό ἑξῆς: «Ἀκόμα καί τό ἀναμφίβολα θετικό βῆμα τῆς ἀνάκτησης τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδας, πού ὅλους μᾶς χαροποιεῖ, γιατί θά βοηθήσει στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη τῆς χώρας, τό παρουσιάζετε ὡς ἐπίτευγμα τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ποιοί πανηγυρίζουν; Πανηγυρίζει ἡ Νέα Δημοκρατία γιά τήν ἐπενδυτική βαθμίδα, ἡ παράταξη πού εἶναι ὑπεύθυνη πού χάσαμε τήν ἐπενδυτική βαθμίδα. Ἡ παράταξη πού μᾶς ὁδήγησε στό χεῖλος τῆς χρεοκοπίας τό 2009, λέει ὅτι εἶναι δικό της ἐπίτευγμα».

Ὁ Πρωθυπουργός σήκωσε ἀμέσως τό γάντι καταχειροκροτούμενος ἀπό τό σύνολο τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ, ἡ ὁποία ἔδειξε νά λυτρώνεται γιά πρώτη φορά. Εἶπε ὁ κύριος Μητσοτάκης: «Ναί, ἔκλεισε ἕνας κύκλος ὁ ὁποῖος, γιά νά διορθώσω τόν ἀρχηγό τοῦ ΠΑΣΟΚ, δέν ἄνοιξε, κ. Ἀνδρουλάκη, τό 2009. Ἡ χώρα χρεοκόπησε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2010 μέ Πρωθυπουργό τόν Γιῶργο Παπανδρέου, ὅταν τό 2009 σέ αὐτή τήν αἴθουσα φέρατε ἕναν προϋπολογισμό αὐξάνοντας τίς κοινωνικές δαπάνες κατά 1 δισ. εὐρώ καί λέγατε ὅτι “λεφτά ὑπάρχουν”. Αὐτό ἁπλά, γιά νά ἀποκαταστήσουμε λίγο τήν ἱστορική ἀλήθεια».

Τό ΠΑΣΟΚ μέ ἀνακοίνωσή του ἐπιχείρησε νά συντηρήσει τό θέμα, ἀλλά ἀτύχησε. Σέ αὐτήν ἀναφέρει: «Ὑπενθυμίζουμε στόν κ. Πρωθυπουργό ὅτι τό ΠΑΣΟΚ παρέλαβε ἀπό τήν κυβέρνηση Καραμανλῆ μία χρεοκοπημένη χώρα μέ τά τρομακτικά δίδυμα ἐλλείμματα, ἰδιαίτερα τό ἔλλειμμα στό ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγῶν πού ἦταν τό ὑψηλότερο παγκοσμίως. Ἄν τό 2010 οἱ Βουλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶχαν ψηφίσει, ὅπως ὁ ἴδιος, ἡ ἐπενδυτική βαθμίδα, θά ἦταν ὄνειρο θερινῆς νυκτός, καί σήμερα θά μετρούσαμε τόν προϋπολογισμό σέ δραχμές.»

Ἡ Χαριλάου Τρικούπη ἀτύχησε, διότι, πρῶτον, ἡ ἐπενδυτική βαθμίδα καί ἡ κατάταξη τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων στά σκουπίδια ἔγινε ἐπί τῆς Ὑπουργίας τοῦ «Τιτανικοῦ» Γιώργου Παπακωνσταντίνου στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομίας καί, δεύτερον, διότι τό ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγῶν ἔγινε ἐλλειμματικό λόγῳ τῆς σκληρῆς ἰσοτιμίας μέ τήν ὁποία ὁ Κώστας Σημίτης ἐνέταξε τήν χώρα στήν ΟΝΕ καί διέλυσε τήν ἀνταγωνιστικότητα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: Ὅσον καιρό ἦταν ἀνοικτές οἱ ἀξιολογήσεις τῆς τρόικα καί ἡ ἀπόδοση τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδας, οἱ δανειστές καί οἱ ἀγορές παρενέβαιναν καί προστάτευαν τόν ἐκλεκτό τους διοικητή τῆς ΕΛΣΤΑΤ πού κατηγορήθηκε ὅτι ἀλλοίωσε τό ἔλλειμμα τοῦ 2009. Καί ὁ ἐκβιασμός τους περνοῦσε.

Τώρα πιά αὐτές οἱ δικαιολογίες ἐξέλιπαν. Ἀφοῦ ὁ κύριος Μητσοτάκης ἀναγνώρισε ὅτι τό ΠΑΣΟΚ χρεοκόπησε τήν χώρα, εἶναι ὥρα νά ἀποκαλυφθεῖ καί μέ ποιά ἐργαλεῖα ἐπιχείρησε νά φορτώσει τήν χρεοκοπία στήν ΝΔ: Τά στατιστικά… Ἐμπρός, κύριε Πρωθυπουργέ! Ὁλοκληρώσατε τήν κίνησή σας. Μέ γνώμονα τήν ἱστορία καί ὄχι τήν ἐσωκομματική ἰσορροπία…

Κεντρικό θέμα