Ἄφησαν τά ἑλληνικά σχολεῖα τῆς Βορείου Ἠπείρου χωρίς δασκάλους!

Ἀπελπισμένος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος ἔκανε διάβημα στό Μέγαρο Μαξίμου – Τόν εἶχαν 30 λεπτά στό τηλέφωνο καί τούς τό ἔκλεισε ὀργισμένος! Ἀγωνία ἐκπαιδευτικῶν: «Τί νά κάνουμε, νά κατηγορήσουμε τήν πατρίδα μας;»

τοῦ Mανώλη Κοττάκη

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ τῆς Βορείου Ἠπείρου εἶναι ἀδιάσπαστο κομμάτι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ἀπαιτεῖ τήν ἔγνοια μας καί τήν φροντίδα μας. Πόσω μᾶλλον πού ζεῖ καί ἀναπνέει δίπλα μας. Μιά ἀνάσα ἀπό ἐμᾶς. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος ἀπό τήν γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί ἡ ἔλλειψη πολιτικῶν ἀνακλαστικῶν ἀπό τήν κεντρική Κυβέρνηση ἀπογοητεύουν τούς ἀδελφούς μας Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι μέσα Ὀκτωβρίου διαπιστώνουν ὅτι ἀκόμη δέν ἔχουν ἀποσπασθεῖ Ἕλληνες ἐκπαιδευτικοί στά σχολεῖα τους μολονότι ὑπάρχει ἐνδιαφέρον ἀπό μεγάλο ἀριθμό. Τήν ὥρα πού ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα κάνει ὑπόγεια ἐκστρατεία γιά νά πείσει τούς Ἕλληνες κατοίκους τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ βλάχικη καταγωγή νά ἀπογραφοῦν ὡς Βλάχοι καί ὄχι ὡς Ἕλληνες στήν προσεχῆ ἀπογραφή, ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἀδιαφορεῖ χαρακτηριστικά γιά τήν στελέχωση τῶν ἐκεῖ Ἑλληνικῶν Σχολείων. Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου ἐπιρρίπτει τίς εὐθύνες στήν Ὑπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ἡ Ὑπουργός σέ ἐπικοινωνία μᾶς δήλωσε ἄγνοια γιά τό θέμα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας ἐπικοινώνησε μέ τό Μαξίμου ἀλλά φέρεται ὅτι ἔκλεισε τό τηλέφωνο καθῶς τόν εἶχαν στήν ἀναμονή, ἐνῶ ἡ ἐπίσημη ἀπάντησις πού δίδεται εἶναι ὅτι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση! Ἀναγνώστης τῆς «Ἑστίας» μέ καταγωγή ἀπό τήν Βόρειο Ἤπειρο, ἡγετικό στέλεχος τῶν ὁμογενειακῶν ὀργανώσεων, ὁ ὁποῖος νοιάζεται γιά τούς ξεχασμένους Ἕλληνες συμπατριῶτες, μᾶς κοινοποίησε διά τῆς ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας ἕνα συγκλονιστικό κείμενο, στό ὁποῖο περιγράφεται ἡ Ὀδύσσεια τῶν Βορειοηπειρωτῶν γονέων καί ἡ ἀγωνία τους νά βροῦν δάσκαλο νά μαθαίνει ἑλληνικά τά παιδιά τους. Τήν ὥρα πού στήν Ἑλλάδα μαθαίνουμε ὅτι ὁ γηγενής πληθυσμός θά ἔχει μειωθεῖ κατά 2 ἑκατομμύρια κατοίκους ἕως τό 2070 καί τήν ὥρα πού ἀκοῦμε ἀπό χείλη ἀνώτατων πολιτειακῶν παραγόντων ὅτι ἡ λύση στό δημογραφικό πρόβλημα εἶναι ἡ μετανάστευση, εὐχόμαστε ἡ ἐπιστολή αὐτή τοῦ Βορειοηπειρώτη νά ἀποτελέσει τό ξυπνητήρι. Καί νά σημάνει συναγερμός. Ἀντιγράφω απόσπασμά της:

«Ἔπειτα ἀπό τηλεφωνική ἐπικοινωνία πού εἶχα πρίν ἀπό λίγο μέ συνεργάτη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, ἐκπαιδευτικό, διευθυντικό στέλεχος σέ σχολεῖο τῆς Βορείου Ἠπείρου σέ ἐνημερώνω γιά τό ἑξῆς. Στήν ἀγωνία του γιά τίς ἀναμενόμενες ἀποσπάσεις (5 συναδέλφους περιμένει στό σχολεῖο του) ἐπικοινώνησε μέ τό Γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Ζήτησε τήν κ. Κυπραίου ἀλλά τελικά μίλησε μέ κάποιο ἄλλο πρόσωπο, τό ὁποῖο τοῦ εἶπε ὅτι γνωρίζουν τήν ὑπόθεση, (ἔχει ἤδη κατατεθεῖ σχετικά καί ἐρώτηση στή Βουλή ἀπό τόν Βουλευτή Λάρισας τῆς ΝΔ Μάξιμο Χαρακόπουλο) ἁπλῶς πρέπει νά γίνει κάποια “νομοθετική ρύθμιση”. Σέ ἁπλά ἑλληνικά, θά μᾶς βροῦν… Χριστούγεννα. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι σέ ἀπόγνωση καί ἀποροῦν ποιά νομοθετική ρύθμιση εἶναι αὐτή πού ἀπαιτεῖται (τόσα χρόνια –ἀκόμη καί ἐπί ΣΥΡΙΖΑ– πῶς γίνονταν αὐτές οἱ ἀποσπάσεις;) καί γιατί πρέπει νά γίνει τώρα, καθυστερώντας τήν ἀποστολή ἐκπαιδευτικῶν σέ μιά τόσο κρίσιμη περιοχή;

“Μήπως πρέπει νά κάνει κάτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἔστω καί χρησιμοποιώντας τή ράβδο του;” τόν ρώτησα. Ἡ ἀπάντηση ἦταν ἐξίσου ἀποκαρδιωτική: “ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι πολύ ἀπογοητευμένος καί αἰσθάνεται ὅτι τόν ἐμπαίζουν”. Πῆρε τηλέφωνο ὁ ἴδιος καί τελικά τό ἔκλεισε γιατί τόν εἶχαν 30 λεπτά σέ ἀναμονή!!! “Μήπως νά βγεῖ στά μέσα ἐνημέρωσης , νά πιέσει, νά ἀπαιτήσει;” Δυστυχῶς, ἡ αἴσθηση πού ἔχουμε εἶναι ὅτι εἴμαστε μόνοι μας… Νά φαταστεῖς ὅτι πέρυσι, στίς 25 Μαρτίου χτύπησαν ἕνα μαθητή μας στούς Ἁγίους Σαράντα. Πῆρα τόν Ἀρχιεπίσκοπο ζητώντας του νά καταγγείλει, νά δώσει δημοσιότητα, ἀλλά μέ σταμάτησε: “θά στηρίξουμε τόν μαθητή ὅσο περισσότερο γίνεται, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ἔρθουμε σέ ἀνοιχτή ρήξη, γιατί εἶναι ἀμφίβολο ἄν κάποιος ἀπό τήν Ἑλλάδα θά σταθεῖ δίπλα μας στήν κρίσιμη ὥρα…”

Σκασμένος ἀπό ὅσα ἄκουγα δέν μποροῦσα νά ἀρθρώσω λέξη, ὥσπου ὁ ἐκπαιδευτικός μέ …ἀποτελείωσε: “Λέμε στούς γονεῖς πού ἀνησυχοῦν ἐπειδή δέν ἔχουν ἔρθει ἀκόμη Ἕλληνες καθηγητές χίλιες δικαιολογίες…Τι νά πεις; Νά κατηγορήσεις τήν ἴδια σου τήν Πατρίδα;”

Ὅσες φορές ἐπικοινωνήσαμε μέ τά ἁρμόδια γραφεῖα, καί μέ τόν Προϊστάμενο τοῦ Τμήματος Γ΄ Διοίκησης Προσωπικοῦ κ. Καλογεράκη, ἀκούσαμε τήν ἴδια φράση: “Ἀπό ἐμᾶς εἶναι ὅλα ἕτοιμα, βρίσκονται στό γραφεῖο τῆς Ὑπουργοῦ γιά ὑπογραφή”. Ὁπωσδήποτε, δέν ἔχω τήν ἐμπειρία σου ἀπό τόν τρόπο πού λειτουργεῖ ὁ κρατικός μηχανισμός, καί μάλιστα στό “Κέντρο”. Δέν μπορεῖ, ὅμως, θά ὑπάρχει- κάποιος τρόπος νά γίνει τό σωστό…»

Ἡ «Ἑστία» ἐπικοινώνησε μέ αὐτούς πού ἔπρεπε καί ἔθεσε τό θέμα γιατί σέ πρῶτο βαθμό σκεφτήκαμε καί ἐμεῖς ὅπως ὁ ἐκπαιδευτικός: Τί νά κάνουμε, νά κατηγορήσουμε τήν ἴδια μας τήν πατρίδα; Μετά τρεῖς μέρες ἀναμονῆς, καταλήγουμε ὅτι ἕνας τρόπος ὑπάρχει γιά νά γίνει τό σωστό: Ἡ δημοσιότητα. Ἐννοεῖται ὅτι συγχαίρουμε τόν Βουλευτή Λάρισας Μάξιμο Χαρακόπουλο γιά τήν πρωτοβουλία του νά θέσει τό ζήτημα μέ ἐρώτησή του στήν Βουλή. Εἴμαστε ὑπερήφανοι ἄν ὑπάρχουν τέτοιοι Βουλευτές. Ἔτσι δικαιώνουν τό πέρασμά τους ἀπό τήν πολιτική.

Κεντρικό θέμα