Ἀπό τήν ΝΔ διέρρευσαν στούς εὐρωβουλευτές τά προσωπικά δεδομένα γιά τήν ἐπιστολική!

Ἀποκαλύπτουμε τόν ὑπόγειο πόλεμο μεταξύ τῆς Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Κεραμέως καί τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας κ. Βορίδη γιά τήν διαρροή – Τό Μαξίμου «παραίτησε» τήν Ἄννα Ἀσημακοπούλου καί καρατόμησε τόν Γραμματέα Ἀποδήμων τῆς ΝΔ καί τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ ΥΠΕΣ – Ἐπί Βορίδη φέρεται ὅτι ἀπέστειλε στό κόμμα τήν λίστα τῶν διευθύνσεων ὁ κ. Σταυριανουδάκης – «Τραγικούς πολιτικούς χειρισμούς» στήν Κεραμέως χρεώνει τό Μαξίμου

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ἑνός σκληροῦ καί ἀδυσώπητου ἐσωκομματικοῦ πολέμου μέ διακύβευμα τό ποιός Ὑπουργός θά ἀναλάβει τήν πολιτική καί ἐνδεχομένως ποινική εὐθύνη γιά τήν διαρροή χιλιάδων προσωπικῶν δεδομένων ἀποδήμων ψηφοφόρων καί κατ’ ἐπέκτασιν τήν εὐθύνη γιά τόν κλονισμό τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν πολιτῶν στό ἀδιάβλητο τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας, ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία».

  • Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Ἀπό τήν ἡμέρα πού ξέσπασε ὁ θόρυβος ἐναντίον τῆς εὐρωβουλευτοῦ Ἄννας Μισέλ Ἀσημακοπούλου, κατετέθησαν οἱ πρῶτες ἑκατό προσφυγές Ἀποδήμων ἐνώπιον τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων (τῆς ὁποίας ἡγεῖται ὁ ἐξαίρετος πρώην Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας Κωνσταντῖνος Μενουδάκος) καί διατάχθηκε προανάκρισις μέ ἐντολή τοῦ Προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀντώνη Ἐλευθεριάνου (ἀπό τόν ὁποῖο ἀφαιρέθηκε περιέργως ὁ φάκελος τῶν ὑποκλοπῶν!), τό Μέγαρο Μαξίμου ἔκανε ὅ,τι περνοῦσε ἀπό τό χέρι του γιά νά μήν ἔρθουν στό φῶς οἱ εὐθῦνες δύο Ὑπουργῶν του: τῆς Νίκης Κεραμέως καί τοῦ προκατόχου της Μάκη Βορίδη, οἱ ὁποῖοι κυριολεκτικῶς «σφάζονται» γιά τό παρασκήνιο. Μέ ἄμεση συνέπεια νά ἔχει ἤδη καταρρεύσει τό ἐνδιαφέρον τῶν Ἀποδήμων γιά συμμετοχή στίς εὐρωεκλογές καί νά ἔχει μπεῖ ταφόπλακα στήν ἐπιστολική ψῆφο!

Μόνον 12.800 Ἀπόδημοι εἶχαν δηλώσει μέχρι προχθές ἐνδιαφέρον γιά ἐγγραφή στήν πλατφόρμα ἐπί συνόλου 30.000 –οἱ ὑπόλοιποι 17.000 προέρχονται ἀπό τήν ἡμεδαπή. Τό Μέγαρο Μαξίμου, ὅπως ἀπεκάλυψε ἡ «Ἑστία» (11/3/2024: «Πᾶνε νά ρίξουν σέ διευθυντές τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τίς εὐθῦνες τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας»), ἐπεχείρησε σέ πρώτη φάση νά φορτώσει τίς εὐθῦνες στήν Διοίκηση τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν γιά τό «λάθος» καί νά κλείσει ἐκεῖ ἡ ὑπόθεση.

Ὡστόσο, οἱ πιέσεις πού ἀσκήθηκαν σέ ἐπιτελικά στελέχη τῆς ἱεραρχίας τοῦ Ὑπουργείου, ὅπως ὁ Διευθυντής κύριος Σκιαδᾶς καθώς καί ὑπάλληλοι πού βρίσκονταν σέ ἄδεια κυήσεως, νά ἀπαντήσουν αὐτοί στά ἐρωτήματα πού τούς ἀπηύθυνε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς κύριος Μενουδάκος, βρῆκαν σημαντικές ἀντιστάσεις.

«Τεῖχος» ἀξιοπρέπειας, ἐντιμότητος καί ἀκεραιότητος, γιά τήν ἀκρίβεια. Δέν ἀπάντησαν ἁπλῶς «ὄχι» στίς ἄνωθεν ἐντολές νά ἀναλάβουν αὐτοί τίς εὐθῦνες, ἀλλά ζήτησαν νά ἀνοιχτοῦν οἱ ὑπολογιστές τους γιά νά διακριβωθεῖ ὅτι δέν εἶχε διαρρεύσει ἀπό αὐτούς εὐαίσθητο ὑλικό γιά τήν ἐκλογική διαδικασία καί γιά τίς ἀτομικές ἐλευθερίες πολιτῶν. Τότε ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις.

Ἐν ὄψει τῆς βεβαίας προοπτικῆς νά κληθοῦν ἀπό τήν Δικαιοσύνη –ἄν δέν ἔχουν κληθεῖ ἤδη, στελέχη τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καί τῆς ΝΔ ὡς μάρτυρες, ὁ κύριος Μητσοτάκης προσέφυγε χθές στήν κλασσική τακτική συγκαλύψεως πού ἐφαρμόζει στίς ὑποκλοπές καί στά Τέμπη.

«Ἀποκέντρωσε» τήν εὐθύνη πρός τά κάτω: Στίς ὑποκλοπές ὁδηγήθηκαν σέ παραίτηση ὁ Γενικός Γραμματέας τῆς Κυβερνήσεως, ὁ διοικητής καί μερικοί ὑποδιοικητές τῆς ΕΥΠ, στελέχη τῆς ΕΛ.ΑΣ. καί ὁ Γενικός Γραμματέας Ἐξαγωγικοῦ Ἐμπορίου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Στά Τέμπη ὁδηγήθηκε σέ παραίτηση ὁ ὑπουργός καί ἔμεινε ἀκάλυπτος ὁ Γενικός Γραμματέας τῆς Περιφέρειας.

Τώρα θυσιάζονται ἀνεξαρτήτως τοῦ βαθμοῦ ἐμπλοκῆς τους ἡ εὐρωβουλευτής Ἄννα Μισέλ Ἀσημακοπούλου, στήν ὁποία ὁ Πρωθυπουργός «χρωστᾶ» ὅτι κατέθεσε μάρτυρας στήν ὑπόθεση τοῦ Νίκου Γεωργιάδη στήν Μολδαβία, ὁ πιστός φίλος τῆς οἰκογένειας Μητσοτάκη, τέως Δήμαρχος Δάφνης Μιχάλης Σταυριανουδάκης (ὁ ὁποῖος σπανίως αὐτενεργεῖ) καί ὁ Γραμματέας Ἀποδήμων τῆς ΝΔ, κύριος Θεοδωρόπουλος. Ἅπαντες θά κληθοῦν ἀπό τήν Δικαιοσύνη ἀλλά καί ἀπό τήν Ἀρχή Προστασίας γιά ἐξηγήσεις ἵνα δικαιωθῇ τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» τῆς 5ης Μαρτίου 2024, μέ τίτλο «Στό Ἑδώλιο τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν γιά τήν ἐπιστολική ψῆφο», ἀλλά καί τό σημείωμα τοῦ ὑπογράφοντος γιά τό «Τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν πολιτῶν στήν ἐκλογική διαδικασία», στήν ὁποία κάναμε –γιά πρώτη φορά– λόγο γιά «καθεστωτικές πρακτικές».

Τό modus operandi τῶν χειρισμῶν τοῦ κυρίου Μητσοτάκη σέ αὐτήν τήν νέα κρίση (ἡ ὁποία ἄν φθάσει στήν αὐλή του θά κάνει τό Μαξίμου πολιτικό παρανάλωμα τοῦ πυρός) ἔχει στόχο νά ἀποκρύψει τά πραγματικά γεγονότα καί τούς πραγματικούς πρωταγωνιστές.

Τά γεγονότα, ὅπως ἔδειξε ἡ ἐσωτερική ἔρευνα τοῦ Μαξίμου, ἔχουν ὡς ἑξῆς: Τά προσωπικά δεδομένα φέρονται νά «πέταξαν» ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν μέ εὐθύνη τοῦ κυρίου Σταυριανουδάκη στό κόμμα ἐπί Ὑπουργίας τοῦ κυρίου Βορίδη μέ προορισμό τήν Γραμματεία Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ τῆς ΝΔ. Γιά αὐτό ἄλλως τε καί παραιτήθηκε ὁ κύριος Σταυριανουδάκης καί ὄχι ὁ ἄλλος Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου κύριος Μπαλέρμπας, τόν ὁποῖο ἡ κυρία Κεραμέως ὑποχρέωσε ἀρχικῶς νά προβεῖ σέ δηλώσεις διάψευσης. Γι’ αὐτό ἴσως καί προσεφέρθη πρός παραίτηση παίρνοντας πολιτικά ὅλο τό βάρος πάνω της ἡ εὐρωβουλευτής Ἄννα Μισέλ Ἀσημακοπούλου μετά ἀπό συνάντησή της χθές μέ στενό συνεργάτη τοῦ Πρωθυπουργοῦ (ἴσως καί μέ τόν ἴδιο! Λόγῳ τῶν καλῶν σχέσεων πού ἔχουν) στό Μέγαρο Μαξίμου. Ἡ ἀλήθεια φαίνεται ὅμως νά εἶναι αὐτή. Τό δρομολόγιο τῆς διαρροῆς δεδομένων ἐκλογικῶν καταλόγων τῆς περιόδου Βορίδη ἦταν Κλαυθμῶνος –Πειραιῶς – Βρυξέλλες.

Ὁ κύριος Μητσοτάκης δέν διστάζει νά «δείξει» τό κόμμα του γιά νά προστατέψει τόν ἑαυτό του (εὐρωπαϊκές φιλοδοξίες) καί δύο βασικούς Ὑπουργούς του, ἀπό ἕνα νέο σκάνδαλο γιά τό Κράτος Δικαίου! Στό παρασκήνιο ὡστόσο ὑπάρχει ἔντονη δυσφορία καί γιά τόν κύριο Βορίδη ἀλλά καί γιά τήν κυρία Κεραμέως, ἡ ὁποία ἀπό τήν ἀρχή παραπέμποντας στήν λίστα τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων τῶν προηγουμένων ἐκλογῶν, ἔδειξε ξεκάθαρα πρός τόν κύριο Βορίδη καί ἔδωσε πολιτική διάσταση. Ὄχι ὑπηρεσιακή, ὅπως ἤθελαν κάποιοι γιά νά «πνιγεῖ» τό θέμα. Χωρίς νά συνειδητοποιεῖ, ὅπως λέγεται, ὅτι ἔτσι μπορεῖ νά ἐγερθεῖ καί ζήτημα ἀκυρότητας τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν!

Οἱ χειρισμοί της τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς κρίσεως θεωροῦνται τραγικοί ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου, καθώς σέ ἀντίθεση μέ τήν ὑπερασπιστική γραμμή Ἀσημακοπούλου, αὐτοί ἔδωσαν τήν εὐκαιρία στήν Δικαιοσύνη καί στίς Ἀνεξάρτητες Ἀρχές (ἐντός τῶν ὁποίων ὑπάρχουν ἀκόμη δικαστές!) νά ἐγκατασταθοῦν μέσα στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν. Ἀσχέτως ἄν ἡ ἔρευνα δέν ἀφορᾶ σέ πρῶτο χρόνο τήν θητεία της ἀλλά τοῦ προκατόχου της. Ὅπως ἐξελίσσονται τά πράγματα, τό σχέδιο τῆς κυρίας Κεραμέως τήν ὁποία στελέχη τοῦ Μεγάρου Μαξίμου θεωροῦν «ἐμμονική», νά μετακομίσει στίς Βρυξέλλες ὡς Ἐπίτροπος, καίγεται, ἀλλά αὐτό εἶναι τό ὀλιγώτερο. Ἐδῶ «καίγεται» ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία.

Ὅπως σημειώσαμε στό κύριο ἄρθρο τῆς 5ης Μαρτίου, «ὅταν τό πολιτικό σύστημα κάνει ὅ,τι περνᾶ ἀπό τό χέρι του γιά νά φλερτάρει μέ τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης σέ κάθε θεσμό, τά πράγματα σοβαρεύουν. Ἄν ἀρχίσει νά ἐμπεδώνεται στόν κόσμο μέ ἀφορμές σάν καί αὐτή ὅτι ἄλλο ψηφίζεις, ἄλλο προκύπτει, στό μέλλον θά ἔχουμε ἀπροσδόκητες ἐξελίξεις.»

Ἐδῶ εἴμαστε τώρα. Στίς ἀπροσδόκητες ἐξελίξεις. Μέ Τέμπη, ὑποκλοπές (ἡ ἔρευνα Ζήση θά ὁλοκληρωθεῖ στά τέλη τοῦ 2024, μαθαίνουμε!), ἐπιστολική ψῆφο καί Μίχο, φθάσαμε νά ἑορτάζουμε τήν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας κάνοντας τό μνημόσυνό της. Βοήθειά μας.

Κεντρικό θέμα