ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ἀγνώριστος παράταξις

Ἀπό τήν Λωζάννη καί τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἕως τά μνημόνια γιά τήν «Μακεδονία» καί τήν μεσαία τάξη

Η ΝΔ διεκδικεῖ νά αὐτοπροσδιορίζεται ὡς ἡ κεντροδεξιά παράταξη τῆς χώρας. Ὡς ἡ πατριωτική παράταξη, ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς ὁποίας δέν ἀναγνωρίστηκε ψευδοκράτος ὅπως στήν Κύπρο, δέν ἀμφισβητήθηκε ἐθνικό ἔδαφος ὅπως στά Ἴμια, δέν ἐκχωρήθηκε τό ἀκριβό ὄνομα τῆς Μακεδονίας στούς σφετεριστές του. Ὡς ἡ συντηρητική παράταξη, ἡ ὁποία στηρίζει τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας καί ἀναγνωρίζει τήν σημασία τῆς Ὀρθοδοξίας γιά τό ἑλληνικό ἔθνος.

  • Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

Ἡ αὐγή τοῦ νέου ἔτους ὡστόσο μᾶς ἐπιφυλάσσει δυσάρεστες ἐκπλήξεις. Οἱ ὑποψίες πού ὑπῆρχαν προεκλογικῶς ἄρχισαν νά γίνονται βεβαιότητες μετεκλογικῶς. Ἡ ΝΔ γίνεται στό διάβα τοῦ χρόνου μία ἀγνώριστος παράταξις, τήν ὁποία ὅσο περνᾶ ὁ καιρός δυσκολεύονται νά ἀναγνωρίσουν οἱ πολῖτες πού τήν ἐψήφισαν. Ἐπιτρέπει ἀτιμωρητί σέ βουλευτές της πού θεωροῦν «νεκρή» καί «παρωχημένη» τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης νά κάνουν «τούρ» σέ τηλεοπτικούς σταθμούς καί νά ἀναπτύσσουν ἀπόψεις πού πλήττουν εὐθέως τά ἐθνικά συμφέροντα, καί τήν ἴδια ὥρα ἀπειλεῖ τούς Ὑπουργούς της ὅτι θά τεθοῦν ἐκτός σχήματος, ἄν δέν κάνουν τά γοῦστα τοῦ κυρίου Πατέλη καί δέν ψηφίσουν τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν!

Στό ἴδιο πνεῦμα: Ὁ Πρωθυπουργός ἑτοιμάζεται νά ἐγκαινιάσει τό ἀνάκτορο τοῦ Φιλίππου στό σημεῖο πού ἔγινε ἡ ἀνασκαφή στήν Βόρειο Ἑλλάδα, ἀλλά τήν ἴδια ὥρα τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν διοχετεύει παντοῦ τήν πληροφορία, ὅτι σύντομα θά φέρει πρός κύρωση στήν Βουλή νομοσχέδιο γιά τά μνημόνια συνεργασίας μέ τήν «Βόρεια Μακεδονία». Κοινῶς: ἡ κοινοβουλευτική ὁμάς τοῦ κόμματος τῆς ΝΔ, ἐκτός ἀπό τήν νομιμοποίηση 50.000 παράνομων μεταναστῶν (αὐτός εἶναι ὁ νέος ἀριθμός πού δίδεται, ὄχι ὁ ἀρχικός τῶν 30.000), ἐκτός ἀπό τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν τεκνοθεσία, καλεῖται νά ἐπικυρώσει καί τήν ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» στά Σκόπια. Σέ πλήρη ἀντίθεση μέ ὅσα εἶπε στήν κεντρική του ὁμιλία στό Βελλίδειο τό 2018 ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τό παλαιόν ἀλλά ὄχι ξεπερασμένο δόγμα «πατρίδα-θρησκεία-οἰκογένεια» δέχεται ἰσχυρά πλήγματα κάθε μέρα. Μέ κάθε ἀφορμή. Καί γιά νά γίνουμε πιό συγκεκριμένοι: τό ζήτημα πού ἄνοιξε ἀπαραδέκτως ὁ Βουλευτής Ἀθηνῶν Ἄγγελος Συρίγος γιά τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης εἶναι ἐξαιρετικά σοβαρό γιά νά προσπερνᾶται μέ τήν δήλωση τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ὅτι ἐξέφρασε «ἐπιστημονική ἄποψη» καί μέ δύο δηλώσεις ἀποδοκιμασίας τοῦ προσώπου ἀπό τούς συναδέλφους του βουλευτές, κυρίους Πέτσα καί Λοβέρδο. Ὄχι μόνο γιατί ὁ ἴδιος ὁ βουλευτής σέ τρεῖς διαδοχικές παρεμβάσεις του προχθές (Σκάι, Blue Sky, Millitaire.gr) στίς ὁποῖες δυσκολευτήκαμε νά ἀναγνωρίσουμε τόν ἄνδρα ἀπό τήν μετάλλαξη πού ὑπέστη, ὑπερτόνισε ὅτι ὁμιλεῖ «πολιτικά καί ὄχι ἐπιστημονικά». Ἀλλά διότι, πρῶτον, ἡ ΝΔ ζητοῦσε δηλώσεις μετανοίας ἀπό τούς ὑποψηφίους βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν Θράκη κατά τήν προεκλογική περίοδο ἐπειδή δέν ἀναγνώριζαν τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ἐνῷ χαρακτήριζε τήν ἀξιωματική ἀντιπολίτευση «ἐθνική ἐξαίρεση». Πῶς τώρα ἐπιτρέπει σέ βουλευτή της χωρίς συνέπειες νά χαρακτηρίζει παρωχημένη καί νεκρή τήν Λωζάννη στό 97% τῶν διατάξεών της;

Δεύτερον, ἄν ἡ Συνθήκη εἶναι παρωχημένη, εἶναι ἄραγε παρωχημένες καί οἱ διατάξεις της γιά τήν μουσουλμανική μειονότητα, καί κατά συνέπεια ἀποδεσμεύεται ἡ Τουρκία ἀπό τήν νομική της ὑποχρέωση ὥστε νά μπορεῖ νά τήν ἀποκαλεῖ στό μέλλον «τουρκική»; Μπορεῖ νά θέσει ἐπίσης ζήτημα ἐκλογῆς μουφτήδων; Ἀλήθεια, αὐτά τά ἔγραψε στό βιβλίο πού ἐξέδωσε πέρυσι ὁ κ. Συρίγος γιά τήν συμπλήρωση ἑκατό ἐτῶν ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς Λωζάννης; Τρίτον, πάγια θέσις τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς εἶναι ὅτι σέβεται τό Διεθνές Δίκαιο τοῦ ὁποίου ἀναπόσπαστο μέρος εἶναι οἱ Διεθνεῖς Συνθῆκες. Ἐρώτημα: Ἀπό πότε βουλευτής τοῦ Κοινοβουλίου πού ἔχει διατελέσει μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν καί Ἄμυνας χαρακτηρίζει «παρωχημένη» καί «νεκρά» μιά Συνθήκη μόνο λόγῳ τῆς παλαιότητάς της; Ἄν κανείς μάλιστα συγκρίνει τά ἄρθρα 37-43 αὐτῆς γιά τά δικαιώματα τῶν μειονοτήτων μέ ὅλες τίς συνθῆκες τῆς νέας γενιᾶς, θά διαπιστώσει ὅτι ἡ …γηραιά Λωζάννη εἶναι προοδευτικότερη πάσης ἄλλης. (Ἀναλυτικά στό βιβλίο μου «Θράκη ἡ μειονότητα σήμερα», ἐκδόσεις «Λιβάνη» 2000.) Σημειωτέον ὅτι ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης εἶναι δύσκολο νά ἀναθεωρηθεῖ, γιατί ἀπαιτεῖται ἡ σύμπραξη καί τῶν ἑπτά κρατῶν πού τήν συνομολόγησαν καί τήν ὑπέγραψαν. Μέ τό «παρωχημένη» καί τόν ξαφνικό θάνατο ξεμπερδεύει κανείς πιό εὔκολα. Τέλος –καλό εἶναι νά μήν τό ξεχνᾶμε– ἡ Λωζάννη ἐν μέρει ρυθμίζει μαζί μέ τό Μοντραί καί τό καθεστώς τῶν Στενῶν.

Συμπτωματικῶς ὁ θόρυβος στήν Ἑλλάδα συνέπεσε μέ τό προχθεσινό τουρκικό βέτο σέ συμμαχικά ναρκαλιευτικά νά περάσουν τόν Βόσπορο μέ κατεύθυνση τόν ναρκοθετημένο λιμένα τῆς Ὀδησσοῦ.

Νά ἦταν μόνον ἡ Λωζάννη ὅμως πού σύμφωνα μέ τήν προσφιλῆ στήν νεολαία ἔκφραση «ἡ ΝΔ πέταξε χαρταετό»; Ὑπάρχουν καί ἄλλα. Ἰδιαίτερα πικρά εἶναι ἡ γεύση πού ἀφήνει ἡ ἕως τώρα διαχείριση τοῦ ζητήματος τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν.

Ὄχι μόνο γιατί ἀπειλοῦνται εὐθέως ἐκλεγμένοι βουλευτές τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου καί μέλη τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου ὅτι θά χάσουν τήν καρέκλα τους ἄν ψηφίσουν κατά. Τόσο σίγουρη αἰσθάνεται γιά τό δίκαιο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐπιλογῆς της ἡ Κυβέρνηση, πού προσφεύγει στήν ψυχολογική πίεση καί στούς ἐκβιασμούς.

Ὄχι μόνο γιατί ἀντιμετωπίζει ἀφ’ ὑψηλοῦ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὅπως τήν ἀντιμετώπισε καί κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημίας, μέ ὑποτιμητικά σχόλια τοῦ τύπου «ἡ Ἐκκλησία δέν νομοθετεῖ». Μέ συνέπεια νά αἰωρεῖται τό ἐρώτημα, ἄν ἡ ΝΔ παραμένει ἤ ὄχι χριστιανικό κόμμα. Ἀλλά τό κυριώτερο, διότι δυστυχῶς λέει ψέματα! Ἰσχυρίστηκε ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ὅτι ἡ νομοθέτηση

τοῦ γάμου εἶναι προεκλογική δέσμευση τῆς ΝΔ.

Ὅμως, πουθενά τό συνοπτικό πρόγραμμα «γραμματόσημο» τοῦ κυρίου Σκέρτσου δέν ἀναφέρει τήν λέξη «γάμος». Παραπέμπει ἁπλῶς στό πόρισμα τῆς Ἐπιτροπῆς Σισιλιάνου γιά τούς ΛΟΑΤΚΙ, στό ὁποῖο κατατίθενται ὅλα τά ὑπέρ καί τά κατά χωρίς νά διατυπώνεται ξεκάθαρη θέση ὑπέρ τοῦ γάμου. Θέση ἐπίσης ὅτι τά παιδιά στόν νέο κόσμο θά εἶναι «προϊόντα» πού θά ζητοῦνται κατά παραγγελία ἀπό γυναῖκες πού θά δηλώνουν «ἐπάγγελμα μαμά» ἔναντι 20.000 εὐρώ τό νεογνό, δέν διετύπωσε ποτέ ἡ ΝΔ προεκλογικῶς.

Ἡ διαπίστωση λοιπόν εἶναι ὀδυνηρά: Μετά τίς ἐκλογές ἡ ΝΔ εἶναι ἀγνώριστος καί σκληρόκαρδος παράταξις κατά περίπτωση. Μέ τά θύματα τῶν Τεμπῶν «δέν ἀσχολεῖται κανείς», οἱ δικηγόροι «ἄς γίνουν ντελιβεράδες», οἱ δικηγόροι «εἶναι φοροφυγάδες», οἱ Ἑλληνόπαιδες εἶναι τεμπέληδες γι’ αὐτό νά νομιμοποιήσουμε τούς μετανάστες, οἱ μαθητές «ἄς περπατοῦν δύο χιλιόμετρα γιά νά πᾶνε σχολεῖο», ἡ Λωζάννη «εἶναι παρωχημένη», τό ὄνομα Μακεδονία νά ἐκχωρηθεῖ, ἡ πυρηνική οἰκογένεια νά καταλυθεῖ…

Ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης τώρα δικαιώνεται. Τό Ποτάμι γυρίζει πίσω! Θά θέλαμε νά γράψουμε «καλῶς ὅρισες 2024». Θά ἤμασταν πιό ἀκριβεῖς ὅμως ἄν καλωσορίζαμε τό 1984.

Κεντρικό θέμα