ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ἐπιλογή ἡγεσίας Α.Π. μέ «ἄρωμα» Κουφοντίνα

Ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας στό χθεσινό Ὑπουργικό Συμβούλιο πλαισιωμένος ἀπό τόν ἀντιπρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως Γιάννη Δραγασάκη (ἀριστερά) καί τόν ὑπουργό Ἐσωτερικῶν Ἀλέξανδρο Χαρίτση (δεξιά) • PHOTO: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Διαφωνία 4 ὑπουργῶν – Δέν ὑπογράφει ὁ Παυλόπουλος

ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Καλοῦ καί τήν Δήμητρα Κοκοτίνη ἐπέλεξε τό Ὑπουργικό Συμβούλιο γιά τίς θέσεις τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου καί τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ἀντιστοίχως. Πρόκειται γιά δύο ἔμπειρες δικαστικούς λειτουργούς πού ἔχουν ἀσχοληθεῖ μεταξύ ἄλλων μέ τήν ὑπόθεση τοῦ Βατοπεδίου, μέ τήν χορήγηση ἀδείας στόν Δημήτρη Κουφοντίνα, μέ τήν ἔκδοση Κούρδων πού κατηγοροῦνται γιά τρομοκρατία, μέ τήν πειθαρχική καταδίκη τοῦ εἰσαγγελέως Ἰσιδώρου Ντογιάκου, μέ τήν παραπομπή σέ δίκη γιά «στημένους ἀγῶνες» τοῦ Βαγγέλη Μαρινάκη καί ἄλλες ὑποθέσεις. Ἡ ἐπιλογή τῆς κ. Κοκοτίνη, ἡ ὁποία φέρεται νά χαίρει ἐκτιμήσεως στά ὑψηλά κυβερνητικά κλιμάκια, ἐξέπληξε ἅπαντες καί προεκάλεσε ἐρωτήματα. Καί αὐτό, διότι στήν Διάσκεψη τῶν Προέδρων πρῶτος σέ ψήφους εἶχε ἔλθει ὁ Χαράλαμπος Βουρλιώτης καί ἠκολούθησαν (σέ ψήφους) οἱ Διονυσία Μπιτζούνη καί ἡ Εἰρήνη Καλοῦ. Ἡ κ. Κοκοτίνη εἶχε λάβει μόλις ὀκτώ ψήφους καί ἦταν τέταρτη στήν κατάταξη. Τό Ὑπουργικό Συμβούλιο εἴθισται νά ἐπιλέγει πρόσωπο ἀπό τήν πρώτη τριάδα καί οὐδέποτε παρέκκλινε ἀπό αὐτή τήν παράδοση, μέ ἐξαίρεση τήν χθεσινή συνεδρίαση.

Ἡ ἀπόφασις ἐλήφθη μετά ἀπό πολύωρη συνεδρίαση, μακρυά ἀπό τίς τηλεοπτικές κάμερες καί ἐν μέσω σφοδρῶν πυρῶν ἀπό τήν ἀντιπολίτευση γιά υἱοθέτηση ἀντισυνταγματικῶν πρακτικῶν, τήν ὥρα πού ἡ χώρα εὑρίσκεται οὐσιαστικῶς σέ προεκλογική περίοδο. Ἡ κ. Καλοῦ θά διαδεχθεῖ τήν Ξένη Δημητρίου, ἡ θητεία τῆς ὁποίας λήγει στίς 30 Ἰουνίου, καί ἡ κ. Κοκοτίνη τόν Βασίλειο Πέππα. Ἐνδιαφέρον ἔχει τί θά πράξει ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, δηλαδή ἐάν καί πότε θά ὑπογράψει τό Προεδρικό Διάταγμα γιά τόν διορισμό τῆς νέας ἡγεσίας τοῦ Α.Π. Συμφώνως πρός πληροφορίες, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δέν πρόκειται νά τό ὑπογράψει πρίν ἀπό τήν 30ή Ἰουνίου, ἐνῶ μετά τήν 1η Ἰουλίου καί ὥς τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας ἡ Προεδρία τῆς Δημοκρατίας δέν θά κινηθεῖ τηρώντας τήν συνταγματική τάξη.

Ἡ ἀτμόσφαιρα κατά τήν συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ἦταν τεταμένη. Ἐνδεικτικό δέ τό γεγονός ὅτι ἡ τοποθέτησις γιά πρώτη φορά δύο γυναικῶν στήν ἡγεσία τοῦ Ἀρείου Πάγου δέν ἦταν ὁμόφωνη ἀλλά κατά πλειοψηφίαν. Συμφώνως πρός πληροφορίες, τρεῖς ὑπουργοί (Δραγασάκης, Βίτσας καί Σταθάκης) ἐξέφρασαν ἔντονες ἐπιφυλάξεις ὡς πρός τόν χρόνο ἀλλά καί ὡς πρός τά πρόσωπα πού ἐπελέγησαν. Ὁ δέ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομίας καί Ἀναπτύξεως Στέργιος Πιτσιόρλας, ὁ ὁποῖος διεφώνησε καί αὐτός μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὄχι μόνο δέν ψήφισε τούς διορισμούς, ἀλλά γνωστοποίησε ὅτι δέν πρόκειται νά εἶναι ὑποψήφιος στίς ἐκλογές τῆς 7ης Ἰουλίου.

Στήν εἰσήγησή του ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐπέρριψε εὐθύνες στήν ΝΔ, καταλογίζοντάς της βαρειές πολιτικές σκοπιμότητες, τονίζοντας ὅτι «ὀνειρεύεται τήν ἐπάνοδο στήν διακυβέρνηση προκειμένου νά ἐλέγξει κρίσιμους θεσμικούς κρίκους, γιά νά προστατεύσει ἄνομα συμφέροντα ἀλλά καί γιά νά ἐκδικηθεῖ». «Εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ἀντιλαμβάνεται τή διαδικασία ἐπιλογῆς ἡγεσίας τῆς Δικαιοσύνης μέ τρόπο προσβλητικό γιά τήν ἀνεξαρτησία τοῦ θεσμοῦ, ἀλλά καί δηλωτικό τῶν προθέσεών της. Δέν ἐξέφρασε θεσμικά ἐπιχειρήματα ἀλλά δεοντολογικά» εἶπε ὁ Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τήν ἡγεσία τῆς ΝΔ γιά ἀλαζονική συμπεριφορά καί γιά «βαθιά περιφρόνηση» τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν.

Ἡ ΝΔ τόνισε ὅτι ἔχει ἐμπιστοσύνη στήν κρίση τοῦ κ. Παυλόπουλου, ἐκτιμώντας ὅτι δέν πρόκειται νά ὑπογράψει τόν διορισμό τῶν δύο δικαστικῶν. «Πρόκειται γιά θεσμικά πρωτοφανῆ ἀπόφαση, ἡ ὁποία μάλιστα ἐμπλέκει –κατά τρόπο ἀπαράδεκτο– καί τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καθώς ἐκεῖνος πλέον καλεῖται νά ἀποφασίσει ἄν θά ἐγκρίνει μιά θεσμικά παράνομη καί ἀντισυνταγματική ἐνέργεια, ὅπως τήν ἔχει χαρακτηρίσει σύσσωμος ὁ νομικός κόσμος τῆς χώρας. Ἡ ΝΔ προφανῶς ἔχει ἐμπιστοσύνη στήν κρίση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας» ὑπεγράμμισε ἡ Πειραιῶς. Ἐπανέλαβε τήν θέση της, ὅτι ἡ ἀπερχομένη Κυβέρνησις, παρά τίς προειδοποιήσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, «δέν νομιμοποιεῖται νά λαμβάνει καμμία ἀπόφαση πέραν τῶν τρεχουσῶν ὑποθέσεων ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν πού ἡ ἴδια προκήρυξε».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ