Χιλιάδες λάθη στόν ἐπανυπολογισμό συντάξεων μέ παράλληλη ἀσφάλιση

Ὁ e-ΕΦΚΑ παρεδέχθη ὅτι δέν ἔκανε ὀρθούς ὑπολογισμούς, καταγγέλλει τό ΕΝΔΙΣΥ

ΛΑΘΗ γιά περίπου 500.000 περιπτώσεις κύριων συντάξεων, καθώς δέν ὑπελογίσθη ὁ παράλληλος χρόνος ἀσφαλίσεως στήν διαδικασία ἐπανυπολογισμοῦ ἀπό 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2019, παρεδέχθη ὁ ΕΦΚΑ, συμφώνως πρός τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων. Συμφώνως πρός τούς ἐκπροσώπους τῶν συνταξιούχων, οἱ ὁποῖοι προσέφυγαν στήν Δικαιοσύνη γιά τό θέμα, ὁ ΕΦΚΑ σέ ἔγγραφό του πρός τίς Εἰσαγγελικές Ἀρχές, παραδέχεται γιά πρώτη φορά ὅτι ἔχουν γίνει λάθη καί παραλείψεις ὡς πρός τήν παράλληλη ἀσφάλιση γιά κύριες συντάξεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐκδοθεῖ πρό τοῦ «νόμου Κατρούγκαλου», δηλαδή πρίν ἀπό τίς 13 Μαΐου 2016.

Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρεται παράδειγμα ὑπαλλήλου τοῦ Δημοσίου μέ 24,5 χρόνια παράλληλης ἀσφαλίσεως ὅπου προκύπτει προσαύξησις στήν ἤδη ὑπάρχουσα σύνταξη τοῦ Δημοσίου μέ τό ποσόν τῶν 435,69 εὐρώ. Ἡ προσωπική διαφορά σήμερα εἶναι 138€ μέ τόν νόμο Κατρούγκαλου, ὁπότε ἄν ὑπολογισθεῖ ἡ προσαύξησις, ἡ σύνταξις θά ἀλλάξει ἐντελῶς. Ὅμως, συμφώνως πρός τό ΕΝΔΙΣΥ, ὁ λανθασμένος ὑπολογισμός ὁδηγεῖ σέ ντόμινο ἐπιπτώσεων γιά τούς δικαιούχους, πέραν τῆς μειωμένης συντάξεως. Τό λάθος ἐπαναλαμβάνεται στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συνταξιούχων πού εἶχαν περισσότερα ἀπό 30 ἔτη ἀσφαλίσεως (ν.4670/2020), ἐνῶ λάθη θά ὑπάρξουν καί στίς αὐξήσεις ὕψους 7% στίς κύριες συντάξεις πού ἔχει προαναγγείλει ἡ Κυβέρνησις ὅτι θά δοθοῦν τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2023.

Στό ἔγγραφο ἀναφέρεται ὅτι «πρακτικά, αὐτό σημαίνει ὅτι γιά περίπου 500.000 περιπτώσεις κύριων συντάξεων, δέν ὑπολογίστηκε ὁ παράλληλος χρόνος ἀσφάλισης στήν διαδικασία ἐπανυπολογισμοῦ ἀπό 1-1-2019. Στίς περισσότερες τῶν περιπτώσεων, ἐάν ἐφαρμοστεῖ σωστά ὁ ἐπανυπολογισμός θά μηδενίζεται ἡ προσωπική διαφορά (ὅπου ὑπάρχει) ἤ μπορεῖ νά παρουσιάζονται καί αὐξήσεις. Ὁπότε θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἡ ἐπερχόμενη αὔξηση ἀπό 1-1-2023, ὅποια καί ἄν εἶναι αὐτή, νά εἶναι καθαρή στήν τσέπη τοῦ συνταξιούχου, ἐφόσον ὑπολογιστεῖ ὁ παράλληλος χρόνος σωστά.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;