Χιλιάδες λάθη στόν ἐπανυπολογισμό συντάξεων μέ παράλληλη ἀσφάλιση

Ὁ e-ΕΦΚΑ παρεδέχθη ὅτι δέν ἔκανε ὀρθούς ὑπολογισμούς, καταγγέλλει τό ΕΝΔΙΣΥ

ΛΑΘΗ γιά περίπου 500.000 περιπτώσεις κύριων συντάξεων, καθώς δέν ὑπελογίσθη ὁ παράλληλος χρόνος ἀσφαλίσεως στήν διαδικασία ἐπανυπολογισμοῦ ἀπό 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2019, παρεδέχθη ὁ ΕΦΚΑ, συμφώνως πρός τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων. Συμφώνως πρός τούς ἐκπροσώπους τῶν συνταξιούχων, οἱ ὁποῖοι προσέφυγαν στήν Δικαιοσύνη γιά τό θέμα, ὁ ΕΦΚΑ σέ ἔγγραφό του πρός τίς Εἰσαγγελικές Ἀρχές, παραδέχεται γιά πρώτη φορά ὅτι ἔχουν γίνει λάθη καί παραλείψεις ὡς πρός τήν παράλληλη ἀσφάλιση γιά κύριες συντάξεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐκδοθεῖ πρό τοῦ «νόμου Κατρούγκαλου», δηλαδή πρίν ἀπό τίς 13 Μαΐου 2016.

Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρεται παράδειγμα ὑπαλλήλου τοῦ Δημοσίου μέ 24,5 χρόνια παράλληλης ἀσφαλίσεως ὅπου προκύπτει προσαύξησις στήν ἤδη ὑπάρχουσα σύνταξη τοῦ Δημοσίου μέ τό ποσόν τῶν 435,69 εὐρώ. Ἡ προσωπική διαφορά σήμερα εἶναι 138€ μέ τόν νόμο Κατρούγκαλου, ὁπότε ἄν ὑπολογισθεῖ ἡ προσαύξησις, ἡ σύνταξις θά ἀλλάξει ἐντελῶς. Ὅμως, συμφώνως πρός τό ΕΝΔΙΣΥ, ὁ λανθασμένος ὑπολογισμός ὁδηγεῖ σέ ντόμινο ἐπιπτώσεων γιά τούς δικαιούχους, πέραν τῆς μειωμένης συντάξεως. Τό λάθος ἐπαναλαμβάνεται στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συνταξιούχων πού εἶχαν περισσότερα ἀπό 30 ἔτη ἀσφαλίσεως (ν.4670/2020), ἐνῶ λάθη θά ὑπάρξουν καί στίς αὐξήσεις ὕψους 7% στίς κύριες συντάξεις πού ἔχει προαναγγείλει ἡ Κυβέρνησις ὅτι θά δοθοῦν τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2023.

Στό ἔγγραφο ἀναφέρεται ὅτι «πρακτικά, αὐτό σημαίνει ὅτι γιά περίπου 500.000 περιπτώσεις κύριων συντάξεων, δέν ὑπολογίστηκε ὁ παράλληλος χρόνος ἀσφάλισης στήν διαδικασία ἐπανυπολογισμοῦ ἀπό 1-1-2019. Στίς περισσότερες τῶν περιπτώσεων, ἐάν ἐφαρμοστεῖ σωστά ὁ ἐπανυπολογισμός θά μηδενίζεται ἡ προσωπική διαφορά (ὅπου ὑπάρχει) ἤ μπορεῖ νά παρουσιάζονται καί αὐξήσεις. Ὁπότε θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἡ ἐπερχόμενη αὔξηση ἀπό 1-1-2023, ὅποια καί ἄν εἶναι αὐτή, νά εἶναι καθαρή στήν τσέπη τοῦ συνταξιούχου, ἐφόσον ὑπολογιστεῖ ὁ παράλληλος χρόνος σωστά.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου – Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ