Βυθίσατε τόν Μακρόν καί τήν Γαλλία

Γιά τήν ἀντιευρωπαϊκή Διεθνῆ
καί τούς ἀνθρώπους της
ὁ Γάλλος πρόεδρος Ἐμμανυέλ Μακρόν
μετά τήν πολιτική παρακμή
τῆς Ἄγγ. Μέρκελ στή Γερμανία
ἦταν ὁ πιό εὔκολος στόχος
γιά νά κτυπηθεῖ ἡ Εὐρώπη

Ο ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ εἶναι μιά παληά καραβάνα τῆς δημοσιογραφίας. Γιά μιά περίοδο, πρός τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, δούλεψε γιά τήν εἰδική ὑπηρεσία τῆς KGB πού στόχο εἶχε τήν ἀποπληροφόρηση τῆς δυτικῆς κοινῆς γνώμης. Στή συνέχεια ὅμως, βλέποντας ὅτι ὑπό τόν Μιχαήλ Γκορμπατσώφ τό σοβιετικό καθεστώς εἶχε μπεῖ σέ φάση κατάρρευσης, ἀποφάσισε νά κάνει μετεγγραφή στίς ΗΠΑ, προσφέροντας γνώσεις καί ὑπηρεσίες στήν ὑπηρεσία τῆς CIA πού ἦταν ἐπιφορτισμένη μέ τήν ἀντιμετώπιση τῆς σοβιετικῆς ἀποπληροφόρησης (disinformation). Πολύ γρήγορα, οἱ Ἀμερικανοί ἐκτίμησαν τίς πληροφορίες καί τίς γνώσεις του, καί τοῦ ἀνέθεσαν τήν μελέτη χωρῶν, ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ἡ Πολωνία, ἡ Γαλλία καί ἡ Τσεχοσλοβακία.

Οἱ χῶρες αὐτές ἦταν ἰδιαίτερα σημαντικές γιά τούς Σοβιετικούς, πρῶτον γιατί ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Γαλλία ἦταν οἱ πλέον φιλοσοβιετικές, ἐνῶ ἡ Πολωνία καί ἡ Τσεχοσλοβακία οἱ περισσότερο ἀντισοβιετικές. «…Τελικά ὅμως, λέει σήμερα ὁ Βλαδίμηρος, ἡ κατάρρευση ξεκίνησε ἀπό τήν Οὑγγαρία, γεγονός πού κανείς δέν τό περίμενε. Καί ὅμως, ὑπῆρχαν ἐνδείξεις ὅτι κάτι τέτοιο ἦταν πολύ πιθανό…».

Σήμερα, πλούσιος σέ ἐμπειρία καί χρῆμα ὑποθέτουμε, ὁ Βλαδίμηρος ζεῖ σέ μιά ὡραία βίλλα κοντά στίς Βρυξέλλες, διευθύνει ἕνα γραφεῖο γεωπολιτικῶν συμβουλῶν καί ὅπως μᾶς εἶπε κάποιοι πελάτες του θέλουν τή βοήθειά του, μέ τό ἀζημίωτο βέβαια, γιά τήν μέσω Γαλλίας ἀποσταθεροποίηση τῆς Εὐρώπης. Ὄχι τή διάλυση, τονίζει ὁ …συνομιλητής μας, ἀλλά τήν ἀποσταθεροποίηση γιά λόγους γεωπολιτικούς καί διαπραγματευτικούς, καί μή νομίζεις ὅτι πρωτοστατοῦν Ρῶσσοι καί Κινέζοι σ’ αὐτή τήν προσπάθεια. Οἱ μεγάλοι ἐχθροί τῆς Εὐρώπης βρίσκονται στήν Μέση Ἀνατολή καί στήν Ἀμερική. Πρίν ἀπό ὅλα, ἡ σημερινή Εὐρώπη εἶναι καρφί στά μάτια τοῦ Ἰσλάμ. Οἱ ἰσλαμιστές τρέμουν μπροστά στό εὐρωπαϊκό πνεῦμα. Κατά κανόνα δέ, τό συνδέουν καί μέ τόν ἑβραϊσμό, μιά ἀντίληψη πού κάνει τήν κατάσταση χειρότερη. Ἀπ’ τήν ἄλλη πλευρά ὑπάρχει καί μιά Ἀμερική, ἡ ὁποία ποτέ δέν εἶδε μέ καλό μάτι τήν Εὐρώπη.

Ἰδιαίτερα δέ στίς ΗΠΑ ὑπάρχει μιά ἔντονη γερμανοφοβία σέ πολλούς κύκλους καί ἀντιπάθεια πρός τούς Γάλλους. Μετά τήν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ, αὐτά τά δύο συναισθήματα προσέλαβαν νέες διαστάσεις καί ἔγιναν ἐντονότερα. Σήμερα δέ ὁ κύριος φορέας τους εἶναι ὁ Ντόναλντ Τράμπ…Στό πλαίσιο αὐτό τά τελευταῖα δέκα χρόνια, μέ ἀφετηρία τήν παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, συνεχῶς αὐξάνονται στίς Βρυξέλλες τά ἀντιευρωπαϊκά λόμπυ, τά ὁποῖα μετά ἀπό τήν πραγματική ἤ μή ἀντιπροσώπευση ὁμάδων …πίεσης, στήν οὐσία προωθοῦν θέματα ἱκανά νά δημιουργήσουν προβλήματα στό εὐρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Ἡ ἐκλογή τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν στήν προεδρία τῆς Γαλλίας ὑπῆρξε γιά τούς ἀντιευρωπαϊστές μιά κατάληξη, ἡ ὁποία ὅμως πυροδότησε καί …μεγάλο μέρος ἀπό τίς σημερινές ἐξελίξεις. Ἐξηγούμεθα.

Ὁ Ἐμμανυέλ Μακρόν ἀποφάσισε νά πάρει μέρος στίς γαλλικές προεδρικές ἐκλογές, στήν ἀρχή βλέποντας τήν κατάρρευση τοῦ Γαλλικοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος. Εἶχε τή βάσιμη ἐλπίδα ὅτι θά μποροῦσε νά προσελκύσει μέρος τοῦ φιλελεύθερου κοινοῦ του, ἰδιαίτερα δέ αὐτούς πού ἀναζητοῦσαν κάτι καινούργιο ὡς ἐπαγγελματική πρακτική. Στή συνέχεια ἡ προσπάθεια πού ἔγινε ἀπό τήν ἰσλαμική γαλλική ἀριστερά νά ὑπονομευτεῖ ὁ ὑποψήφιος τῆς γαλλικῆς δεξιᾶς Φρανσουά Φιγιόν ἀνέβασε ἀκόμα πιό ψηλά τίς πολιτικές μετοχές τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὁ ὁποῖος σέ ἀντίθεση μέ τόν Φρ. Φιγιόν πού ἦταν ἀντιπαθής στούς Γερμανούς ἔπαιξε ξεκάθαρα τό εὐρωπαϊκό χαρτί, γεγονός πού δέν ἄρεσε ἰδιαίτερα καί στόν ὑπερατλαντικό παράγοντα. Ὅταν λοιπόν ὁ νεοεκλεγείς Γάλλος πρόεδρος ἄρχισε νά δείχνει τίς προθέσεις του γιά τό εὐρωπαϊκό γίγνεσθαι, σέ μιά φάση ὅπου στή Γερμανία ἡ καγκελλάριος Ἄγγ. Μέρκελ ἔχασε ἔδαφος, κάποιοι σκέφθηκαν ὅτι ἔπρεπε νά τόν τσακίσουν πρίν μπορέσει καί πάρει τά πάνω του. Κυρίως δέ ὁ Ἐμμανυέλ Μακρόν δέν ἔπρεπε νά ἀποκτήσει κομματικά ἐρείσματα, τά ὁποῖα θά τοῦ ἐπέτρεπαν νά παγιώσει τήν παρουσία του στό γαλλικό καί εὐρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό.

Ακόμα, τό γεγονός ὅτι μετά τήν κατάκτηση ἀπό τήν ἐθνική Γαλλία τοῦ παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου 2018 ἀνέβασε τή δημοτικότητά του στά ὕψη, ἦταν πραγματική πρόκληση γιά ἕνα θλιβερό θίασο λαϊκιστῶν, πού νομίζουν ὅτι μποροῦν νά σταματήσουν τήν πορεία τῆς ἱστορίας στό χῶρο καί τόν χρόνο. Ἀπό τόν Ἰούλιο 2018 ἔτσι, στόν γαλλικό διαδικτυακό χῶρο αὐξήθηκαν ἐντυπωσιακά οἱ ἀντιευρωπαϊκοί καί ἀντιμακρονικοι ἰστότοποι, παράλληλα δέ ὀργίαζαν οἱ συνωμοτικές θεωρίες καί οἱ ἀντισημιτικές προσεγγίσεις γύρω ἀπό τό πρόσωπο τοῦ Γάλλου προέδρου καί τῆς ἐπαγγελματικῆς του σταδιοδρομίας.

Τήν ἴδια περίοδο, πραγματική μάχη χαρακωμάτων ἔδιναν..οἱ ἀντιευρωπαϊκές δυνάμεις γιά τήν ὑπονόμευση τῶν ὁποιωνδήποτε μεταρρυθμίσεων πού θά ἐνδυνάμωναν τήν εὐρωπαϊκή ὁλοκλήρωση. Ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες ὀργιάζουν οἱ ἀναλύσεις καί οἱ ἱστορίες παρακμῆς καί καταστροφῆς στό διαδίκτυο, μέ παράλληλες ἀποδόσεις εὐθυνῶν στά νέα μέσα ἐπικοινωνίας καί στίς ἐλίτ, πού κανείς δέν μᾶς λέει ποιές εἶναι. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, εἶναι πρωτοφανής στή Γαλλία ἡ λαϊκή ἄγνοια τῆς ἱστορίας καί τῶν ἐπιπτώσεών της, ἀκριβῶς ὅταν ἡ ἱστορία ἀγνοεῖται. Ὑπό αὐτή τήν εἰκόνα, γιά τούς ἐχθρούς της Εὐρώπης ἡ ἱστορική ἄγνοια εἶναι σήμερα ὁ μεγαλύτερος καί καλύτερος σύμμαχός τους.

*Ἐπίτιμος Διεθνής Πρόεδρος
Ἕνωσης Εὐρωπαίων Δημοσιογράφων
apapandropoulos@hotmail.com

Απόψεις

Eὐθυγραμμίσθημεν μέ τό State Department: Διάλογος μέ τήν Τουρκία καί στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Πομπέο ἐπιβεβαιώνει «Ἑστία» – Ἡ Ρωσσία ἀποσυντονίζει – Nά γίνετε ὁ ἀντίποδας στήν Gazprom

Τούς ἐξευτελίζουν οἱ Βούλγαροι

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΦΑΝΩΣ καί ἦταν ἀτυχής ἡ συμπερίληψη τοῦ ὅρου «ἱστορική»…

Ἔκρηξις κρουσμάτων καί διασωληνωμένων

Εφημερίς Εστία
Χωρίς ἀποτέλεσμα ἀποδεικνύονται τά μέτρα πού ἔχουν ἤδη ληφθεῖ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας…

Νέα δεξαμενόπλοια για την Aegean Shipping

Εφημερίς Εστία
Η Aegean Shipping με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι στις 30 Σεπτεμβρίου υπέγραψε συμφωνία μέσω ψηφιακής τελετής με την COSCO Heavy Industry (Yangzhou) Co. Ltd. για την κατασκευή δύο (2) συν ένα (1) δεξαμενόπλοιων AFRAMAX. Τα νέα πλοία θα είναι το 9ο και το 10ο κατά σειρά με τον Όμιλο COSCO τα τελευταία 4 χρόνια. Σήμερα ολόκληρος ο στόλος της Aegean Shipping αποτελείται από νεόκτιστα πλοία. Όλα τα πλοία της Aegean Shipping και ειδικά οι νέες αγορές είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα να πληρούν τις υψηλότερες φιλικές προς το περιβάλλον προδιαγραφές ενισχύοντας τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Το νέο συμβόλαιο ενισχύει τις ήδη ισχυρές επιχειρηματικές σχέσεις με τον Όμιλο COSCO και η Aegean Shipping προσβλέπει στη συνέχιση αυτής της εποικοδομητικής συνεργασίας στο μέλλον.

Τά πλοῖα-γίγαντες ἐξώκειλαν στό Ἡράκλειο

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ περίπτωση τοῦ γερμανικοῦ κρουαζιεροπλοίου ἔφερε πάλι στήν ἐπικαιρότητα τό θέμα τῶν…