Βαρύ πλῆγμα γιά τήν Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ πυρκαϊές θά ἔχουν μία ἀκόμη ὀδυνηρά συνέπεια γιά τόν δημόσιο βίο στήν πατρίδα μας.

Τό ἰσχυρό πλῆγμα πού δέχεται ἡ πολιτική στό σύνολό της, τά Μέσα Ἐνημέρωσης καί οἱ Θεσμοί ἐπεκτείνεται δυστυχῶς καί στό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Τῆς Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικῆς Δημοκρατίας. Τοῦ πολιτειακοῦ θεσμοῦ πού «μάτωσε» γιά νά ἱδρύσει καί νά περιβάλλει μέ τό κῦρος του ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς καταβάλλοντας βαρύ προσωπικό πολιτικό κόστος. Ὁ Ἐθνάρχης πλήρωσε ἀκριβά τό πολιτειακό δημοψήφισμα. Οἱ βασιλικοί τῆς ΝΔ τόν «τιμώρησαν». Στίς ἐκλογές τοῦ 1977 ἡ Ἐθνική Παράταξη ἀπέσπασε τό 7 τοῖς ἑκατό τῶν προτιμήσεων τῶν Ἑλλήνων, δυσκολεύοντας τήν μελλοντική του προεδρική πλειοψηφία.

Ἡ Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία ἐπεβλήθη ἐν τέλει ἀντικαθιστώντας τήν Βασιλευομένη. Ὅλοι οἱ Πρόεδροι πού ἀκολούθησαν ἄσκησαν μέ ἐπάρκεια τά καθήκοντά τους καί ἦσαν γενικῶς ἀποδεκτοί ἀπό τόν λαό κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον, ἀκόμη καί ἰδιαίτερα δημοφιλεῖς. Δικαίωσαν πλήρως τόν συνταγματικό τους ρόλο ὡς ρυθμιστές τοῦ πολιτεύματος. Ὁ Κωνσταντῖνος Τσάτσος καί ὁ Στασινόπουλος πρίν ἀπό τόν Καραμανλῆ, ὁ Κωστῆς Στεφανόπουλος, ὁ Κάρολος Παπούλιας, ὁ Προκόπης Παυλόπουλος ἀκόμη καί ὁ δύσκολος Χρῆστος Σαρτζετάκης, τίμησαν τό ἀξίωμα. Σέ περιόδους δύσκολες γιά τόν τόπο. Διέθεταν ἀψεγάδιαστο βιογραφικό καί ἔξωθεν καλή μαρτυρία κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους. Αὐτό πού συμβαίνει ἕνα καί πλέον χρόνο μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου ξεπερνᾶ κατά πολύ τό ἴδιο τό πρόσωπο. Μέ τίς πράξεις της ἀλλά καί μέ ὅσα ἀποκαλύπτονται κάθε μέρα γιά τήν στάση της ὅταν δίκαζε στό συμβούλιο ἐπικρατείας μείζονες ὑποθέσεις δημοσίου συμφέροντος φθείρουν καί τήν ἴδια ἀλλά καί τόν θεσμό. Γιά τίς πράξεις της γνωρίζουμε: ἀφαίρεσε αρχικῶς τήν σημαία ἀπό τό προεδρικό γραφεῖο, ἔπειτα ἀφαίρεσε τά αὐθεντικά καριοφύλια τοῦ 1821, ἔπειτα ἀπαίτησε νά μήν γίνεται ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου, δέν ἀσπάστηκε τό εὐαγγέλιο, ἀρνήθηκε νά κάνει τόν σταυρό της ἡγούμενη ὀρθοδόξου λαοῦ; Διερεύνησε τήν πιθανότητα νά ὁρκιστεῖ μέ πολιτικό ὅρκο, παρ’ ὀλίγον νά παρασημοφορήσει ὑμνητή τῆς τρομοκρατίας. Πρόκειται γιά ἀπόψεις ξένες πρός τήν συντριπτική πλειονότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Μέ τόν ὁποῖο ἡ Πρόεδρος εἶναι σέ φανερή διάσταση ἀπό τόν πρῶτο χρόνο τῆς θητείας της.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τά μέχρι στιγμῆς πεπραγμένα της στά ὁποῖα περιλαμβάνονται ἡ ἐκστρατεία γιά τήν «γυναικοκτονία» καί τό «metοο», ἡ κυρία Σακελλαροπούλου ἔχει καί δικαστικό παρελθόν. Ἐμεῖς ἀποφύγαμε ἕως τώρα νά ἀσχοληθοῦμε μέ αὐτό γιατί θεωρούσαμε πώς ἡ δικανική κρίση σέ καιρούς πολιτικῶς ἀνύποπτους ἀξιολογεῖται μέν, ἀλλά δέν βαρύνει δέ. Εἰδικῶς ὅταν δέν ἀκούστηκε τό παραμικρό γι’ αὐτήν ὅταν ἀνακοινώθηκε ἡ ὑποψηφιότητά της. Σέ ἀντίθεση μέ ἐμᾶς ὅμως δέν φαίνεται νά ἔχουν τήν ἴδια ἄποψη οἱ πολῖτες ὅπως προκύπτει ἀπό ἀναρτήσεις στό ἀδηφάγο καί πολιτικά σαρκοβόρο διαδίκτυο. Ἕως τώρα ἡ Πρόεδρος δεχόταν κριτική γιά τήν ἀπαλλακτική ψῆφο της στόν Παπακωνσταντίνου στό εἰδικό δικαστήριο γιά τό θέμα τῆς νόθευσης ἐγγράφου τῆς λίστας Λαγκάρντ. Γιά τήν θετική ψῆφο της σέ δύο δίκες –ἦταν καί εἰσηγήτρια– ὑπέρ τῆς Ἑταιρείας ἐξόρυξης χρυσοῦ Ἐλντοράντο Γκόλντ στήν Χαλκιδική. Γιά τήν θετική ψῆφο της γιά τόν ΧΥΤΑ στήν Κερατέα πού κατασκεύαζε ἑταιρεία ὀλιγάρχου. Γιά τήν θετική ψῆφο της γιά τήν κατάργηση τοῦ 13ου καί 14ου μισθοῦ καί τῆς περικοπῆς τῶν συντάξεων. Γιά τήν σπουδή της νά ἐκδώσει τό ΣτΕ ἀπόφαση ἐπί Προεδρίας της γιά τόν Ρῶσσο μίστερ Bitcoin πού ἀθωώθηκε στήν Γαλλία ὅπως ὠρύεται ἡ δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μάθαμε ἐπίσης προσφάτως γιά τόν ρόλο της σέ μιά ἀρνητική γιά τήν μητρόπολη Σύρου ἀπόφαση ἐπί ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν ἀλλαγή τοῦ καθεστῶτος στό Ἵδρυμα Παναγία Τήνου. Καί πώς εἶχε πρωταγωνιστήσει στήν κατάργηση τῆς προσευχῆς στό ΣτΕ. Διαμαρτυρίες ἀκούστηκαν καί ἀπό μακεδονικές ἑνώσεις γιά τήν ἀπόφαση περί Πρεσπῶν. Σέ ὅλα τά παραπάνω πού δημιουργοῦν τήν ἐντύπωση πώς ἡ Πρόεδρος ὡς δικαστής μεταξύ τῶν ἰσχυρῶν καί τῶν πολιτῶν τασσόταν συνήθως –ὄχι πάντοτε– μέ τούς πρώτους ἔρχεται νά προστεθεῖ μιά νέα ἀποκάλυψη ἀπό τά τσακάλια τοῦ Διαδικτύου: ὅτι εἰσηγήθηκε ὡς δικαστής τοῦ ΣτΕ τό 2012 νά ἐξαιρεθοῦν τά αἰολικά πάρκα ἀπό τήν συνταγματική ἀπαγόρευση τοῦ ἄρθρου 117 τοῦ Συντάγματος περί ἀναδασωτέων περιοχῶν. Πρόκειται γιά τήν ἀπόφαση 2499/12 πού ἐξίσωσε τό δάσος μέ τήν πράσινη ἀνάπτυξη τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Δέν ἀποφάσισε βεβαίως μόνη της, ἀλλά ὅλοι ξέρουμε τόν βαρύνοντα ρόλο ἑκάστου εἰσηγητῆ.

Ἀποφεύγω συνήθως νά ἐκφέρω κρίση γιά δικαστική ἀπόφαση ἄν δέν τήν ἔχω μελετήσει. Ὡστόσο τό σκεπτικό της ὅπως τό διάβασα στό διαδίκτυο, ἐλέγχεται. Ἄν ὄχι ἀπό ἐμένα σίγουρα ἀπό χιλιάδες πυρόπληκτους στήν Εὔβοια πού ἔχουν φρικτές ὑποψίες γιά τά αἴτια τῆς φωτιᾶς καί πάντως διαφωνίες μετά βεβαιότητος γι’ αὐτό τό μοντέλο παραγωγῆς ἐνέργειας πού καταστρέφει τό ἑλληνικό τοπίο. Μία ἀκόμη ψῆφος τῆς Προέδρου δίνει τήν ἐντύπωση στόν κόσμο πώς μεταξύ τῶν ἐπενδυτῶν καί τῶν πολιτῶν ἐπέλεγε μέ νομικά ἐπιχειρήματα τούς πρώτους. Λάθος; Σωστό; Ὅσο δέν ἀπαντᾶται, αὐτό ἐπικρατεῖ. Καί δυστυχῶς πέραν τοῦ προσώπου τῆς Προέδρου ἡ δημοτικότητα τῆς ὁποίας ἔχει κατρακυλήσει στά τάρταρα –γι’ αὐτό δέν δημοσιοποιεῖται– φθείρεται στήν συνείδηση τῶν πολιτῶν καί ὁ θεσμός τοῦ Προέδρου, ἡ ἴδια ἡ δημοκρατία μας. Πρό ἔτους ὅπως ὅλοι θυμόμαστε ἡ Πρόεδρος πῆγε στό μνημόσυνο τῶν θυμάτων στό Μάτι. Φέτος ἄραγε μπορεῖ νά πάει μέ τήν ἴδια ἄνεση στήν βόρεια Εὔβοια ὑπό τό φῶς τῶν ἀποκαλύψεών της γιά τήν δικανική της πεποίθηση; Μπορεῖ νά πάει στήν Ἠλεία; Καί ἐκεῖ γίνεται μεγάλη ἐπένδυση. Ἤ μήπως δέν μπορεῖ; Φοβούμεθα πώς ὁ χρόνος δέν λειτουργεῖ ἐποικοδομητικά γιά τήν κυρία Πρόεδρο. Οὔτε γιά τόν θεσμό. Τό πλῆγμα σέ ἑνάμισυ χρόνο θητεία εἶναι τεράστιο. Θά χρειαστεῖ νά καταβάλει ὑπερπροσπάθεια ἡ Πρόεδρος γιά νά φθάσει στόν τερματισμό τῆς θητείας της τό 2025. Τῆς εὐχόμαστε νά «γυρίσει» τό ἐναντίον της κλῖμα. Ὄχι γιά τό καλό της μόνον. Ἀλλά γιά τό καλό τοῦ θεσμοῦ καί τοῦ πολιτεύματος στήν παροῦσα του μορφή, τήν προδρευομένη. Μέ τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ σήμερα κινδυνεύουν νά γίνουν ἀμφότεροι συντρίμμια! Εἰλικρινῶς, δέν χαιρόμαστε γι’ αὐτό.

Απόψεις

Νέα μαύρη κηλῖδα διαφθορᾶς γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ κ. Σημίτη

Εφημερίς Εστία
Ταυτίζεται μέ τό μαῦρο χρῆμα ὁ χῶρος – Εἰσαγγελική πρότασις-σόκ γιά τήν καταδίκη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Γιάννου Παπαντωνίου γιά ξέπλυμα 2,5 ἑκατ. εὐρώ – Τό ὄνομά του προστίθεται στήν λίστα μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν Ἄκη Τσοχατζόπουλου καί Τάσου Μαντέλη καί τίς καταγγελίες Τσουκάτου γιά 1 ἑκατ. μάρκα τῆς Siemens στά κομματικά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ

Περισσότερο βούτυρο

Μανώλης Κοττάκης
Ακούγοντας τόν κύριο Πρωθυπουργό νά περιγράφει στό CNN σέ ἄψογα ἀγγλικά τήν πολιτική του γιά τίς ἐργασιακές σχέσεις ἔριξα μιά ματιά στήν βιβλιοθήκη μου.

Ὑπεδέχθησαν τόν Μπελέρη στό Μαξίμου οἱ πολέμιοι τῆς ὑποψηφιότητός του

Εφημερίς Εστία
Ο Φρέντη Μπελέρης ἔφθασε χθές τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα, πρῶτο σταθμό τοῦ ταξιδιοῦ πρός τό Στρασβοῦργο, ὅπου θά ὁρκισθεῖ εὐρωβουλευτής.

Ἡ παράνοια τῆς ὁπλοκατοχῆς καί οἱ συνέπειες…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Τράμπ ἀλλάζει τό σκηνικό».

Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ