Βαρίδι ἡ Πρόεδρος γιά τίς ἐκλογές

Η ΣΤΗΛΗ ἔχει κατ’ ἐπανάληψιν διατυπώσει τήν ἐκτίμηση…

… ὅτι οἱ πρόωρες ἐκλογές τό φθινόπωρο –3 Ὀκτωβρίου– εἶναι μονόδρομος γιά τόν Πρωθυπουργό, ἄν δέν θέλει νά ἐγκλωβιστεῖ στό σενάριο τῆς ἐξάντλησης τῆς τετραετίας. Καί ὡς φαίνεται στίς παραμέτρους πού ἀναλύαμε ὡς λόγο ἐπίσπευσής τους προστίθενται καί νέοι. Κάτι πού ἀνάγκασε ἕως καί τόν ἔγκριτο συνάδελφο τῶν «Νέων» Γιῶργο Παπαχρῆστο νά προσχωρήσει στήν ἄποψή μας καί νά γράψει χθές ὅτι τό σενάριο τῆς πρόωρης προσφυγῆς στίς κάλπες τό φθινόπωρο συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες. Ποιές εἶναι ὅμως οἱ νέες παράμετροι πού ὠθοῦν τόν κύριο Μητσοτάκη νά ζυγίσει ξανά τά πράγματα καί νά σταθμίσει τήν ὀρθότητα ἤ μή τῆς στρατηγικῆς του; Θεωρῶ δύο. Ὁ κοινωνικός ἠλεκτρισμός πού ἔχει ἁπλωθεῖ σέ ὅλο τό ἐκλογικό σῶμα ἀμέσως μετά τήν λήξη τοῦ δεύτερου λόκ ντάουν, ἡ πρώτη. Ἡ ἀστάθεια τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἡ ὁποία θά παίξει καταλυτικό ρόλο στήν διαδικασία τῶν διερευνητικῶν ἐντολῶν, ἡ δεύτερη. Τό ἐπεισόδιο μέ τά παράσημα κατέδειξε τήν ἀπειρία της σέ χειρισμούς –λείπει ἀπό δίπλα της ἕνας ἔμπειρος διευθυντής– καί ἤγειρε ἀμφιβολίες γιά τήν δυνατότητά της νά ὁδηγήσει ἀμέσως τήν χώρα σέ δεύτερες ἐκλογές ἄν χρειαστεῖ. Πρόβλημα!

Ἀναλυτικώτερα: πρίν βγοῦν χιλιάδες ἀντιεμβολιαστές στόν δρόμο τά ἐπιχειρήματα τῶν ὁποίων ἐνισχύθηκαν μετά τήν ἐκ νέου νόσηση –περαστικά– τοῦ ἐμβολιασμένου Ἀδώνιδος Γεωργιάδη, ἡ ἔρευνα «Τάσεις» τῆς MRB κτύπησε δύο καμπανάκια στήν Κυβέρνηση: ἔδειξε ὅτι ἡ λέξη «ὀργή» πλειοψηφεῖ πλέον στίς ἀπαντήσεις τῶν Ἑλλήνων στό ἐρώτημα γιά τά συναισθήματά μας. Ἐνῶ μέσα στήν πανδημία πλειοψηφοῦσε ὁ «φόβος». Ἔδειξε ἐπίσης ὅτι ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ εἶναι κόμματα ἐξίσου ἀντιπαθῆ σέ μεγάλα στρώματα τῆς κοινωνίας. Στό πρό ἔτους ἐρώτημα «ἀνεξαρτήτως τί ψηφίζετε, ποιό κόμμα δέ θά θέλατε νά κερδίσει τίς ἐκλογές», οἱ Ἕλληνες ἀπαντοῦσαν ὁ ΣΥΡΙΖΑ μέ διαφορά 14 μονάδων ἀπό τήν ΝΔ. Στό ἴδιο ἐρώτημα οἱ Ἕλληνες σήμερα ἀπαντοῦν σέ ποσοστό 40 τοῖς ἑκατό «δέν θέλω τόν ΣΥΡΙΖΑ» καί σέ ποσοστό 40 τοῖς ἑκατό «δέν θέλω τή ΝΔ» σύμφωνα μέ τήν ἔγκυρη ἑταιρεία μετρήσεων!! Ὑπάρχει δηλαδή ἰσχυρή κοινωνική πόλωση. Ἐσεῖς ποιός λέτε ὅτι θά προηγεῖται τό φθινόπωρο; Τό 40 τοῖς ἑκατό τῶν ἀνεμβολίαστων δυστυχῶς προέρχεται ἀπό τήν ΝΔ! Αὐτήν ψήφισε τό 2019. Ἄν προσθέσουμε σέ αὐτό τό τοπίο τήν ἔνταση πού θά προκύψει μετά τήν ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν πανελλαδικῶν (30.000 νέοι ἐκτός ΑΕΙ), τό ἀσφαλιστικό καί τόν νέο γῦρο ἀριστερῆς σκανδαλολογίας μέ ἐπίκεντρο οἰκείους τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἔχετε τήν εἰκόνα τοῦ φθινοπώρου. Ὅταν θά εἰσέρχεται ἡ ΝΔ στόν τρίτο χρόνο τῆς διακυβέρνησης. Τά βελάκια θά πηγαίνουν σέ αὐτήν, δικαίως ἤ ἀδίκως. Ὁ θυμός γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ ὑπάρχει, ἀλλά σιγά-σιγά ξεθυμαίνει. Οἱ παλαιοί λένε πώς «στίς τετραετίες στήν ἀρχή τά πρῶτα δύο χρόνια φθείρονται οἱ ἀντιπολιτεύσεις, στό μέσον ἀκριβῶς φθείρονται μαζί κυβερνήσεις καί ἀντιπολιτεύσεις καί στό τέλος φθείρονται μόνο οἱ κυβερνήσεις.»

Σήμερα βρισκόμαστε στό δεύτερο στάδιο, καί δέ νομίζω πώς ὁ Πρωθυπουργός θέλει νά φθάσει ποτέ στό τρίτο. Ὅταν προκηρύξει ἐκλογές μέ ἀναλογική πρέπει νά κερδίσει μέ τέτοια διαφορά πού νά μήν ἐγκλωβιστεῖ στίς διερευνητικές ἐντολές, ἀλλά νά πάει ἀμέσως σέ νέες ἐκλογές. Καί σέ αὐτό τό σημεῖο πέραν τοῦ κοινωνικοῦ ἠλεκτρισμοῦ ἐρχόμαστε στόν ρόλο τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τό κῦρος τῆς ὁποίας ἐτρώθη μέ δική της εὐθύνη μέ τό σήριαλ τῶν παρασήμων. Ἐδῶ παρατηρήσαμε δύο πράγματα: ἡ ἄπειρη Πρόεδρος συγκρούστηκε στό φῶς τῆς ἡμέρας –καί κονιορτοποιήθηκε– μέ τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν! Πρω-το-φα-νές. Συγκρούσεις τέτοιες ἔγιναν καί ἄλλες στό παρελθόν, ὅλες στό παρασκήνιο ὅμως. Ποτέ δημοσίως, γιατί οἱ ἁρμόδιοι εἶχαν συναίσθηση τοῦ ἀξιώματός τους! Παυλόπουλος καί Κοτζιᾶς ἀντάλλαξαν σκληρά μηνύματα στά κινητά μέ ἀφορμή τήν ἀπαίτηση τοῦ πρώτου νά ἀλλάξει –ὅπως καί ἐγένετο– τό Σύνταγμα τῶν Σκοπίων. Τό ἔμαθε κανείς; Ἡ Πρόεδρος ὅμως ἐπιλέγει τήν ἀρένα καί τά φῶτα. Πλέον αὐτοῦ οἱ χειρισμοί της ἔδωσαν τήν εὐκαιρία στόν πονηρό Τσίπρα νά τήν στοχοποιήσει μέ δημόσια δήλωση ἀπό τήν Λέσβο, ὅτι ἐκτελεῖ τάχα ἐντολές τοῦ Μαξίμου! Ὅτι ἀκύρωσε τήν παρασημοφόρηση τοῦ ἀκτιβιστοῦ σέ συνεννόηση μέ τόν κύριο Μητσοτάκη. Ἄρα «ταυτίζεται» μαζί του. Τί λέτε θά κάνει ὁ Τσίπρας σέ μιά διαδικασία διερευνητικῶν ἐντολῶν ἐπί «θολοῦ» ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος (ἐπικράτηση ΝΔ μέ 5 μονάδες) ὅταν ὁ νικητής πρωθυπουργός θά ζητᾶ ἀπό τήν Πρόεδρο νέες ἐκλογές; Θά τήν κατηγορήσει ὅτι κάνει τά χατίρια τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί βάζει τήν χώρα σέ περιπέτεια σέ καιρούς πανδημίας, μπλά μπλά μπλά! Σάν νά τόν ἀκούω! Θά τῆς ἀσκήσει πίεση γιά οἰκουμενική κυβέρνηση. Ὅλα αὐτά πού βλέπουμε καθαρά ἐμεῖς ἀπ’ ἔξω δέν μπορεῖ νά μήν τά βλέπει ὁ κύριος Μητσοτάκης. Τά βλέπει. Καί θά τά ζυγίσει ξανά ὅλα. Ἡ μετάλλαξη προελαύνει αὐτή τήν στιγμή μέν, ἀλλά οἱ ἀπώλειες καί ἡ πίεση στό Σύστημα Ὑγείας εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογες τῆς προέλασής της. Τό μόνο πού λείπει γιά τίς ἐκλογές εἶναι πειστική ἀφορμή. Μέ λίγη προσπάθεια ὅμως ὅλα βρίσκονται.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!