Ὑποτιμήθηκε τό μήνυμα τῆς Δικαιοσύνης

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ τῆς Ὁλομελείας Ἐφετῶν μέ ἀντικείμενο τό αἴτημα τῆς εἰσαγγελίας τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά τήν…

… ἀφαίρεση τῆς δικογραφίας Novartis ἀπό τήν εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς Ἑλένη Τουλουπάκη, δείχνει κάτι ὑγιές: ἡ Κυβέρνηση δέν ἐλέγχει τήν δικαιοσύνη οὔτε ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτό. Συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ λένε ἄλλωστε ὅτι «δέν κυνηγᾶμε μάγισσες». Τό μήνυμα τῶν ἀνωτάτων δικαστῶν, παρόντων καί ἀπόντων, ἦταν ξεκάθαρο: Ἀπολαμβάνουμε λειτουργικῆς καί προσωπικῆς ἀνεξαρτησίας. Ὡστόσο τό ἠχηρό «Ὄχι» τῶν ἀνωτάτων δικαστῶν στήν συγκεκριμένη ψηφοφορία, ἡ ἀντιπαράθεση δικαστῶν πού ἔγινε κατά τήν διάρκεια τῆς συνεδρίασης πρίν στηθοῦν κάλπες καί κυρίως ὅσα προηγήθηκαν καί ὅσα ἐπακολούθησαν, δείχνουν καί κάτι ἀκόμη πού πρέπει νά τό ὑπολογίζουμε γιά τήν συνέχεια ὄχι μόνο γιά τήν ὑπόθεση Novartis ἀλλά ἴσως καί γιά ἄλλες ὑποθέσεις: οἱ δικαστές δέν εἶναι διατεθειμένοι νά δεχθοῦν παρεμβάσεις γιά τό πῶς νά κάνουν τήν δουλειά τους εἴτε αὐτές προέρχονται ἀπό πολιτικά πρόσωπα, εἴτε ἀπό διαμορφωτές κοινῆς γνώμης, εἴτε ἀπό ἐν ἐνεργεία συναδέλφους τους, εἴτε ἀπό πρώην συναδέλφους τους. Τό πρῶτο ἠχηρό «Ὄχι» τους γιά τήν ἀνάθεση τῆς δικογραφίας γιά τό Μάτι σέ ἐφέτη ἀνακριτή δέν ἀξιολογήθηκε ἐπαρκῶς, καί γιά νά καταστεῖ σαφές τό ἐπανέλαβαν μέ τήν Novartis. Καί ἄν χρειαστεῖ –ἐκτιμῶ– θά τό ἐπαναλάβουν καί γιά ἄλλες ἐκκρεμεῖς ὑποθέσεις. Γιά νά γίνει κατανοητό πόσο σοβαρή ἐξέλιξη συνιστᾶ εὐρύτερα ἡ ἄρνηση τῆς Ὁλομελείας Ἐφετῶν νά ἀφαιρεθεῖ ὁ φάκελος ἀπό τήν κ. Τουλουπάκη, θυμίζω ἡμερολογιακά τά γεγονότα. Ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2019 βρίσκεται σέ πλήρη ἐξέλιξη προσπάθεια νά ἀφαιρεθεῖ ὁ φάκελος τῆς Novartis ἀπό τήν εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς. Ὁ ἀντιεισαγγελέας Ἀγγελῆς ὁμολόγησε στήν προανακριτική ὅτι ἐκβίασε τήν εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου μέ τήν παραίτησή του γιά νά ἀπομακρύνει ἀπό τήν ἔρευνα τήν κ. Τουλουπάκη. Συγκεκριμένα, τῆς πρότεινε –δέκα μέρες μετά τήν ὑποβολή της καί ἀφοῦ ἡ κ. Δημητρίου εἶχε νοσηλευτεῖ σέ νοσοκομεῖο– νά ἀνακαλέσει τήν παραίτησή του, ἀρκεῖ «νά πάρει δρόμο ἡ Τουλουπάκη» (κατά λέξιν ὅσα εἶπε στήν Προανακριτική –στό τέλος τοῦ κειμένου ἔχω ἕνα ὑστερόγραφο γιά ἐκεῖνον.) Ὁ ἐκβιασμός Ἀγγελῆ (ἤ «δίλημμα», πιό ἐπιεικῶς) δέν πέρασε. Ἡ Δημητρίου ἀντέστη καί τοῦ εἶπε «ὄχι». Τήν ἄνοιξη τό Ἀνώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ἀνανέωσε τήν θητεία τῆς κ. Τουλουπάκη μέ εὐρεῖα πλειοψηφία, χωρίς ἡ ΝΔ –πού σέβεται τήν ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης– νά ἀντιδράσει. Μετά τίς ἐκλογές διατυπώθηκε αἴτημα ἀπό ὅσες πλευρές τῆς ΝΔ καί τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶχαν ἔννομο συμφέρον νά συγχωνευθοῦν οἱ θέσεις τοῦ εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς καί τοῦ εἰσαγγελέα οἰκονομικοῦ ἐγκλήματος (ἦταν καί πρόταση Ἀγγελῆ στόν τέως ὑπουργό Δικαιοσύνης Καλογήρου, ὅπως ὁ ἴδιος κατέθεσε.) Στόχος ἦταν νά ἀφαιρεθεῖ βελούδινα ὁ φάκελος ἀπό τήν κ. Τουλουπάκη, ἡ ὁποία κρατᾶ ἕως σήμερα ἀνοικτή τήν ὑπόθεση Novartis γιά τρεῖς, ἀλλά ὑπό τίς περιστάσεις ἔχει τήν ἐξουσία νά ἀνασύρει ἀνά πᾶσα στιγμή ὑποθέσεις πολιτικῶν ἀπό τό ἀρχεῖο.

Ὁ Μητσοτάκης ἀντέστη καί πάλι σεβόμενος τήν ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης. Δέν ἔκανε δεκτό τό αἴτημα. Ἁπλῶς θέσπισε θέση ἀναπληρωτοῦ εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς. Μετά καί ἀπό αὐτήν τήν ἄρνηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ, διαμορφωτής κοινῆς γνώμης, ἐπικαλούμενος τήν γνώμη ἔγκριτου νομικοῦ, ἄρχισε νά ἀπαιτεῖ ἀπό τόν «ἄμβωνά» του τήν ἀπομάκρυνση τῆς Ἑλένης Τουλουπάκη. Μερικές ἡμέρες μετά ἐνεφανίσθη καί ὁ «ἔγκριτος νομικός». Μέ συνέντευξή του στόν «Σκάι» ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ὑπαινίχθηκε ἀτολμία τοῦ εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου Βασίλη Πλειώτα καί ζήτησε μέ ἀφορμή τίς «ἀποκαλύψεις» στήν Προανακριτική νά συγκαλέσει τήν Ὁλομέλεια Ἐφετῶν καί νά ἀναθέσει τήν ἔρευνα τῆς Novartis σέ ἐφέτη ἀνακριτή. Ὁ πονηρός Γορτύνιος εἰσαγγελεύς σήκωσε τό γάντι, συνεκάλεσε τήν Ὁλομέλεια καί ἔδωσε τήν ἐντύπωση στόν Βενιζέλο (καί ὅλους ὅσοι τυχόν κρύβονται ὄπισθεν αὐτοῦ) ὅτι τροχιοδρομεῖται ἡ ἀφαίρεση τοῦ φακέλου ἀπό τήν Τουλουπάκη. Μετά τήν ἐξέλιξη αὐτή ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἐμφανίστηκε καί πάλι στά κανάλια, πανηγύρισε (ὄχι γιά τόν ἑαυτό του, αὐτό εἶναι σαφές) καί ἀμέσως μετά ἕτερος διαμορφωτής κοινῆς γνώμης, ντερμπεντέραρχος, προεξόφλησε γραπτῶς («Μάθημα») ὅτι ἡ Ὁλομέλεια Ἐφετῶν ἐπιτέλους ἀφαιρεῖ τόν φάκελο ἀπό τήν Τουλουπάκη, καί ἡ ὑπόθεση παίρνει νέα τροπή. («Ἤδη τήν προσεχῆ ἑβδομάδα θά κληθοῦν οἱ κουκουλοφόροι μάρτυρες νά καταθέσουν ἄν οἱ μαρτυρίες τους ὡς πρός τά πολιτικά πρόσωπα ἦταν προϊόν αὐθόρμητης συνεισφορᾶς ἤ πιέσεων τοῦ ἐπίμαχου δικαστικοῦ κυκλώματος. Οὕτως ἤ ἄλλως ἡ δικογραφία θά ἀφαιρεθεῖ σύντομα ἀπό τά χέρια τῶν ὑπόπτων» –δέν συνέβη τίποτε ἀπό τά δύο.) Ἡ πρώτη συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας ἀναβάλλεται γιατί κάποιοι διάβασαν τά σημάδια, καί μεταξύ πρώτης καί δεύτερης συνεδρίασης ψηφίζεται τροπολογία αὔξησης τῶν ὀργανικῶν θέσεων ἐπιτελικῶν θέσεων δικαστῶν. Ἐπρόκειτο γιά ἀπόπειρα ἐπηρεασμοῦ τῶν δικαστῶν, τήν ὁποία οἱ Ἐφέτες ἐξέλαβαν ὡς προσβολή ὅμως. Τήν ἡμέρα τῆς σύγκλησης τῆς Ὁλομελείας συνδικαλιστής δικαστής ζήτησε τόν λόγο γιά νά ἐπαινέσει τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης γιά τήν τροπολογία, ζήτημα ἄσχετο μέ τήν ἡμερήσια διάταξη, προκαλῶντας τήν γενική χλεύη. Στήν ψηφοφορία πού ἀκολούθησε σημειώθηκαν τρία σημαντικά πράγματα. Μεγάλος ἀριθμός Ἐφετῶν ἀπεῖχε ἐπιδεικτικά. Οἱ δικαστίνες στίς ὁποῖες θά ἀνετίθετο ἡ ἔρευνα ψήφισαν νά παραμείνει ἡ ἔρευνα στήν Τουλουπάκη! Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἀρνητικό: 69-40 «Ὄχι» στό αἴτημα γιά ὁρισμό ἐφέτη ἀνακριτή. Μετά καί τήν ψηφοφορία, ἐφημερίδα ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Γενικός Γραμματέας Ὑπουργείου Δικαιοσύνης τῆς εἶχε ἐξομολογηθεῖ ὅτι «φοβᾶται ἀρνητικό ἀποτέλεσμα». Σημειώνω τό ρῆμα «φοβᾶται». Παρά ταῦτα, ἀκόμη καί τώρα, κάποιοι δέν τό βάζουν κάτω. Συνταξιοῦχος δικαστής, Ἀρεοπαγίτης, τέως ἐπιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ἀρθρογράφησε χθές ὑπέρ τῆς ἐπανάληψης τῆς ψηφοφορίας, ἐπειδή ἀνακάλυψε θέμα ἀπαρτίας τῆς Ὁλομελείας Ἐφετῶν. (Πρόκειται γιά τόν δικαστή πού γιά νά τοῦ ἀνανεώσει τήν θητεία στό Σῶμα Ἐπιθεωρητῶν τό ΠΑΣΟΚ τό 2010 δέν δίστασε νά ζητήσει μέ πορίσματά του τήν δίωξη τῶν μισῶν Ὑπουργῶν τοῦ Καραμανλῆ! –Ὅλα του τά πορίσματα γιά δῆθεν σκάνδαλα κατέπεσαν στήν Δικαιοσύνη μέ ἀθωωτικές ἀποφάσεις, τόσο δεμένα νομικά ἦταν.) Τί μᾶς δείχνει ὅλη αὐτή ἡ χορογραφία γεγονότων: Πώς τρία ἤ τέσσερα συστήματα, ἕνα ἐντός τῆς εὐρύτερης συντήρησης, ἕνα ἐντός τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ἕνα ἀπό τήν ἀγορά, ἔχουν ἑνώσει τίς δυνάμεις τους μέ τελικό στόχο (στόν ὁποῖο στρατεύουν ποικιλώνυμες συνιστῶσες ἀπό διάφορους θεσμούς) νά κόψουν-ράψουν τήν δικαιοσύνη στά μέτρα τους. Εἶναι ἀκόμη προφανές ὅτι διαμορφώνουν τήν στάση τους σέ κορυφαῖα θέματα θεσμῶν ἀναλόγως τῶν δικαστικῶν ἐξελίξεων. Εἶναι ἐπίσης προφανές ὅτι ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπέχει καί δέν ἀναμειγνύεται οὔτε ἐπεμβαίνει στό ἐσωτερικό τῆς Δικαιοσύνης, ὅ,τι ἔλεγε στήν ἀντιπολίτευση τό κάνει καί στήν Κυβέρνηση. Καί βεβαίως δέν ἐκβιάζεται. Εἶναι τέλος προφανές ὅτι ἡ ἡγεσία τῆς Δικαιοσύνης ἔστειλε ἠχηρότατο μήνυμα πρός ἅπαντες πού ὑποτιμήθηκε: Τίποτε δέν κλείνει μέχρι νά κλείσει.

Υ.Γ.: Ὁ κ. Ἀγγελῆς εἶναι ἕνας ἔξυπνος ἄνθρωπος. Στήν Προανακριτική εἶπε ἐπί λέξει ὅτι «βλέπω τά σημάδια» καί ὅτι δέν κατονομάζει τόν Παπαγγελόπουλο διότι «ὅταν ὁ Ρασπούτιν θά ἀπαλλαγεῖ θά μέ πλακώσει στίς ἀγωγές ἄν πῶ τό ὄνομά του». Προεξόφλησε δηλαδή ἀπαλλαγή Παπαγγελόπουλου (!), καί δέν θέλει νά πληρώσει τήν νύφη γιά χάρη τῶν κρυπτόμενων…

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!