Ὑγρασία στά θεμέλια

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ἐκμυστηρεύεται στούς συνομιλητές πού τόν ἐπισκέπτονται στό Μέγαρο Μαξίμου…

… τόν τρόπο πού μελετᾷ νά ἀξιοποιήσει τά κονδύλια μαμμούθ τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης γιά νά ἐπιστρέψει καί πάλι ἡ χώρα σέ ἀναπτυξιακή τροχιά ἀπό τοῦ χρόνου. 57 δισ. εὐρώ εἶναι αὐτά, δέν εἶναι παῖξε-γέλασε. Τούς ἐξηγεῖ ἐπίσης πώς προβλέπει ὅτι θά «κυλήσει» τό 2022. Καί πώς θά πάρει τήν πάνω βόλτα ἡ ἑλληνική οἰκονομία. «Περνᾷ» ἔτσι στούς πάντες τό μήνυμα ὅτι ἐκλογικό ἔτος θά εἶναι τό 2022 καί ὄχι τό 2021. Ὡστόσο ὑπάρχουν παράγοντες πού στήν δική μας ἀντίληψη τῶν πραγμάτων ἀφήνουν τό ζήτημα ἀκόμη ἀνοικτό. Κατ’ ἀρχάς τά χρονοδιαγράμματα τῶν Ὑπουργείων καί οἱ παρατάσεις πού δίδονται γιά φλέγοντα ἐκκρεμῆ ζητήματα. Ἡ τελευταία παράταση πού ἐδόθη στούς ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων γιά τό μεῖζον θέμα τῶν δασικῶν χαρτῶν εἶναι ἑξάμηνη καί φθάνει ἕως τόν… Ὀκτώβριο. Ἡ ἀντίδραση τῆς Κυβέρνησης εἶναι πολιτικῶς ἀξιοσημείωτη. Ἡ παράταση ἐδόθη μετά τήν φωτιά στήν Ἄνδρο καί τίς διαμαρτυρίες ἀγροτῶν πώς οὐσιαστικῶς οἱ δασικοί χάρτες τούς ἀπαλλοτριώνουν τήν ἀκίνητή τους περιουσία. Ἡ ἀπάντηση Μαξίμου στήν πυρκαϊά γιά τήν ὁποία ὑπῆρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες ἦταν ἐπιπρόσθετος ἑξάμηνος παράτασις γιά ἐνστάσεις. Διαχείριση θυμοῦ ὀνομάζεται αὐτό.

Μέ τούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας πάλι, κάτι ἀνάλογο συνέβη. Ἡ παράταση πού ἐδόθη φθάνει σχεδόν μέσα στό καλοκαίρι, ἀρχές Ἰουνίου, δέν νομίζω ὅτι θά εἶναι δύσκολο νά πειστεῖ ἡ τρόικα νά τούς ἐκτείνει ἕως τό φθινόπωρο, τό ἀπώτατο ὅριο. Εἰδικῶς ἄν τῆς ἐξηγηθεῖ γιατί. Οἱ ἀναστολές, τά προγράμματα «Συν-εργασία», οἱ καταβολές ἐνοικίων, ἐπιδομάτων ἐπίσης παρατείνονται. Ὅλο τό γιγαντιαῖο σοσιαλιστικό πρόγραμμα πού κρατᾷ τήν κοινωνία μακριά ἀπό τούς δρόμους καί τά πεζοδρόμια παρατάθηκε ἕως τόν Ἰούνιο ἐπίσης. Τό νομοθετικό πρόγραμμα τῆς Κυβέρνησης πού περιλαμβάνει μεταξύ ἄλλων τά ἐργασιακά καί τό νέο σύστημα ἐπικουρικῆς ἀσφάλισης ἔχει ὁρίζοντα ὁλοκλήρωσης τά τέλη Ἰουνίου ἐπίσης. 14 «μεταρρυθμιστικά» νομοσχέδια θά ψηφιστοῦν ἕως τότε ὅπως ἀνακοινώθηκε σέ πρόσφατη συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου. Ἡ βιασύνη εἶναι μοναδική. Τά ἀναδρομικά τῶν συνταξιούχων καί τά πρῶτα δάνεια μέ ἐπιτόκιο μέ 0,3% ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης εἶναι ἐπίσης ἐμπροσθοβαρῆ.

Οἱ προθεσμίες λοιπόν εἶναι ὁ πρῶτος ἄξονας πού δείχνει ὅτι ἐνῷ ἡ Κυβέρνηση ἐπισήμως ἐργάζεται γιά ἐκλογές τό 2022, τρέχει μέ ἄγχος νά κλείσει ἐκκρεμότητες τό 2021 καί παραπέμπει στό μέλλον ἀποφάσεις πού θά προκαλέσουν ἰσχυρούς κοινωνικούς κραδασμούς. Σκεφτεῖτε τί θά συνέβαινε σήμερα ἄν οἱ τράπεζες ἄρχιζαν νά παίρνουν τά σπίτια τοῦ κόσμου, ἄν τά ἁρμόδια Ὑπουργεῖα ἄρχιζαν νά παίρνουν μέ τούς δασικούς χάρτες τίς περιουσίες τοῦ κόσμου, σκεφτεῖτε ἑκατομμύρια ἐργαζομένους χωρίς τό δίχτυ ἀσφαλείας τῶν ἀναστολῶν τῶν 534 εὐρώ καί τῶν ἐπιδομάτων ἀνεργίας. 22 δισ. εὐρώ δανείστηκε ἡ Κυβέρνηση ἀπό τίς ἀγορές σέ ἕνα χρόνο γιά νά τά χρηματοδοτήσει καί, ἄν ἄκουσα καλά, θά διαθέσει ἄλλα 14 δισ. εὐρώ ἕως τά τέλη τοῦ 2021 γιά νά «ἀγοράσει» κοινωνική εἰρήνη. Διότι ἀπό τό φθινόπωρο καί μετά οἱ ἀπολύσεις στίς ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις θά ἐξελιχθοῦν σέ τσουνάμι. Οἱ παρατάσεις καί οἱ προθεσμίες εἶναι λοιπόν ὁ πρῶτος ἄξων σιωπηρῆς προετοιμασίας ἐκλογῶν. Τά σκάνδαλα ΣΥΡΙΖΑ –τά ἔχουμε ξαναγράψει, μήν ἐπανερχόμαστε– ὁ δεύτερος. Προανακρική γιά Καλογρίτσα-Παππᾶ, Εἰδικό Δικαστήριο γιά Παπαγγελόπουλο (ἄν προκάμουν), Βενεζουέλα, ἐπιθέσεις κατ’ ἀνάθεση σέ προσωπικούς συνεργάτες τοῦ Τσίπρα γιά προσωπικές ὑποθέσεις τοῦ παρελθόντος, γιά ὅλους κάτι ὑπάρχει. Ὁ ἄξων αὐτός ἔχει ὡς στόχο τήν συντήρηση τοῦ κλίματος ἀντισυριζαϊσμοῦ πού ὑπάρχει ἀκόμη στήν ἀμφίθυμη ἑλληνική κοινωνία καί φυσικά στήν ἠθική ἀπαξίωση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης.

Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνας τρίτος ἄξων πού ἀναγκάζει τήν Κυβέρνηση νά τρέχει πίσω ἀπό τόν χρόνο καί νά ἐπισπεύδει τίς ἀποφάσεις της. Ἡ συνειδητοποίηση ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς διετοῦς ἄσκησης ἐξουσίας ἔχουν ἀρχίσει καί πιάνουν σιγά-σιγά ὑγρασία τά θεμέλια τοῦ οἰκοδομήματος. Πολιτική ὑγρασία. Φθορά. Δευτερεύουσες φαινομενικῶς ἀπό πολιτικῆς ἀπόψεως ὑποθέσεις εἶναι κάθε μέρα στά χείλη τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐλλείψει δεδομένων ἀδυνατοῦν νά κατανοήσουν τά ἀκατανόητα. Ἡ ὑπόθεση τοῦ φυλασσόμενου «τηλεπαρουσιαστῆ» εἶναι ἡ τελευταία. Ὅταν τέως Ὑπουργός τῆς Κυβέρνησης καταγγέλλει ὅτι ὁ συγκεκριμένος εἰσέβαλε στό γραφεῖο του μέ φρουρούς γιά νά τόν ἀπειλήσει ἐπειδή δέν ἐνέκρινε εἰκονικές μισθοδοσίες γιά τίς ἑταιρεῖες του, πέραν τῆς φύλαξης, ὑπάρχει μέγα θέμα. Ἡ διαχείριση τῆς ὑπόθεσης Λιγνάδη εἶναι ἐπίσης κάτι πού ἔμεινε στό πολιτικό ὑποσυνείδητο τῆς κοινωνίας. Τό νομοσχέδιο γιά τήν συνεπιμέλεια, γιά τό ὁποῖο πρῶτοι προειδοποιήσαμε ἀπό τόν περασμένο Ἰανουάριο εἰς ὦτα μή ἀκουόντων, προκαλεῖ φθορά γιατί ἐμφανίζει τήν πολιτεία νά παίρνει θέση ὑπέρ τῆς μίας πλευρᾶς σέ ἰδιωτικές ἀντιπαραθέσεις πού μέχρι σήμερα ἐπέλυαν τά δικαστήρια. 15.000 σχόλια, στήν πλειονότητά τους ἀρνητικά, συγκεντρώνει στήν διαδικτυακή διαβούλευση τό νομοσχέδιο. Ξύπνησαν ἕως καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί τό ΠΑΣΟΚ νά τό ἐπικρίνουν σήμερα γιατί πλήττει, λένε, τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας, ἐκεῖ φθάσαμε. Ἕως καί ἐπικοινωνιακοί σύμβουλοι τοῦ κυρίου Μητσοτάκη ξεσπαθώνουν στό twitter κατά τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης γιά τήν συνεπιμέλεια ἀπαιτώντας τήν καρατόμησή του.

Ἄλλα παραδείγματα: τέως Ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ἀπασφαλίζει στό facebook, στό ἄκουσμα τῆς εἴδησης ὅτι ἡ Ἐθνική Ἐπιτροπή Τηλεπικοινωνιῶν προτίθεται νά μειώσει κατά 50% τό τέλος συχνοτήτων, χάριν τῶν καναλαρχῶν. Ὀργανωμένοι σύνδεσμοι ὀπαδῶν ποδοσφαιρικοῦ σωματείου τοῦ Βορρᾶ ἐξαπολύουν σφοδρή ἐπίθεση κατά μελῶν τῆς Κυβέρνησης ἀποκαλώντας τα «ἐχθρούς τῆς κοινωνίας». Ἡ σχεδιαζόμενη κύρωση τῆς συμφωνίας ἀμυντικῆς συνεργασίας μέ τήν «Βόρεια Μακεδονία», τήν ὥρα πού αὐτή διά τοῦ Προέδρου της ἀνακινεῖ θέμα «μακεδονικῆς μειονότητας» στήν ἀληθινή Μακεδονία προκαλεῖ ὀργή καί ἀποξένωση. Τό τσιμέντο στήν Ἀκρόπολη ἀποτελεῖ τάση στό twitter. Τό μεταναστευτικό στό Αἰγαῖο παραμένει ἀνοικτή πληγή. Οἱ κάτοικοι τῆς Χίου, τῆς Σάμου καί τῆς Λέρου ἀντιδροῦν στήν κατασκευή νέων δομῶν ὑποδοχῆς παράνομων μεταναστῶν. Ἡ ἀριστερολαγνεία στήν μνήμη –«Ἀνδρέας Λεντάκης» ὀνομάστηκε τό νέο κυβερνητικό κτίριο στόν Ὑμηττό ἐνῷ θά μποροῦσε νά πάρει τό ὄνομα τοῦ Ἑλληνοπολωνοῦ σαμποτέρ Ἰβάνωφ πού ἔκανε ἐκεῖ μέσα δολιοφθορά σέ γερμανικά ἀεροπλάνα στήν Κατοχή– ἐπίσης συζητεῖται. Τά παραδείγματα πού ἀνέφερα εἶναι ἐνδεικτικά. Ὑπάρχουν καί ἄλλα πολλά πού ἐνοχλοῦν τούς πιστούς καί τήν Ἐκκλησία. Τά περισσότερα «ἀξιακά», «ἠθικῆς τάξεως». Ἐάν ἡ ὑγρασία ἐπεκταθεῖ λοιπόν ἀπό τά θεμέλια στόν φέροντα σκελετό, θά ὑπάρξει πρόβλημα. Μέγα. Καί θά ἀποτυπωθεῖ στίς μετρήσεις. Ἤδη ἡ νεολαία κουνᾷ μαντῆλι στήν ΝΔ. Τό πρόβλημα τῆς παράταξης λοιπόν –ἐπιμένω– εἶναι νά διατηρήσει πολιτική δυναμική τέτοια πού νά μήν τήν προλάβουν οἱ δημοσκοπήσεις τοῦ φθινοπώρου καί βεβαίως τυχόν ἀρνητικές ἐξελίξεις στά ἑλληνοτουρκικά. Οἱ διαψεύσεις εἶναι γιά τούς ἀφελεῖς.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ