ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Τσάντες, σακκοῦλες, βαλίτσες

ΡΕΣΙΤΑΛ σοβαρότητας πού σέ ἔκανε νά διερωτᾶσαι…

… γιατί δέν μετέχει στήν Κυβέρνηση, ἔδινε χθές τό μεσημέρι στόν «Σκάι» ἡ Ντόρα Μπακογιάννη. Ἄν καί δέν τόλμησε νά ἀναφέρει τήν φράση «ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ» ὅταν ὑπερασπίστηκε τήν πολιτική ἀποζημιώσεων τῆς περιόδου ἐκείνης –λές καί τῆς εἶχαν βάλει πιπέρι στό στόμα– ἡ παρουσία της εἶχε εὖρος καί ἐκτόπισμα. Γνωρίζω μάλιστα, ἀπό πρῶτο χέρι, ὅτι ἡ Μπακογιάννη εἶχε πυροσβεστικό ρόλο στό παρασκήνιο προκειμένου νά σταματήσουν οἱ ἀνόητες διαρροές τῶν πρώτων ὡρῶν, ὅτι ὁ κύριος Μητσοτάκης, πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς περιβάλλοντος τῆς Βουλῆς τό 2007, ἤθελε μέ τήν ἀποπομπή Λιβανοῦ «νά τραβήξει διαχωριστικές γραμμές μέ τίς πρακτικές τοῦ χθές.» Μέ παρέμβαση καί τῆς Ντόρας γράφτηκε στήν ἀνακοίνωση τῆς ΝΔ ὅτι οἱ ἀναφορές Δοῦκα ἦταν «ἱστορικά ἀναληθεῖς» καθώς οἱ ἀποζημιώσεις δόθηκαν μέσῳ τραπεζῶν καί ὄχι σέ «τσάντες». Ποῦ νά τά ξέρει ὅμως αὐτά ὁ Πέτρος πού δέν ἦταν παρών στήν Ἠλεία; Τό πιθανώτερο εἶναι νά ἔπαιζε βόλλεϋ στήν παραλία τοῦ «Ἀστέρα». Οἱ τότε ὑφυπουργοί, Γιῶργος Κωνσταντόπουλος καί Ἀλέκος Κοντός, σύν ὁ Θεόδωρος Ρουσόπουλος, γνώριζαν. (Τώρα, πῶς ἀκόμη καί οἱ «τσάντες» βαφτίστηκαν «σακκοῦλες» καί «βαλίτσες» ἀπό τόν «Σκάι» καί ἄλλους σταθμούς καί πῶς οἱ ἀποζημιώσεις στήν Ἠλεία ἔφεραν …τά μνημόνια, καταλαβαίνουμε! –συμπάθειες εἶναι αὐτές– πόσο ξευτιλισμένοι μπορεῖ νά εἶστε!)

Καταπληκτική, λοιπόν, ἡ Ντόρα, μέχρι πού ρωτήθηκε γιά τήν ἔκταση τῆς ἐπιρροῆς τοῦ Νίκου Ἀνδρουλάκη στόν μεσαῖο χῶρο. Μέ τό ὕφος της τό σοβαρό ἔσπευσε νά γνωμοδοτήσει ὅτι ὑπάρχει τό …ἐκσυγχρονιστικό κέντρο, ὅτι αὐτό δίνει μεγάλη σημασία στήν …διαφάνεια καί τήν …λογοδοσία, καί ὅτι ὁ Κυριάκος θά εἶναι ὁ προνομιακός συνομιλητής του, ὄχι ὁ Ἀνδρουλάκης. Νά μέ συγχωρεῖς, Ντόρα μου, ξέρεις πόσο σέ ἐκτιμῶ πραγματικά, καί πόσο θεωρῶ ἀπαραίτητη μέ κεφαλαῖα τήν παρουσία σου στήν Κυβέρνηση, σέ αὐτήν εἰδικῶς τήν συγκυρία, πού ἄρχισε νά στραβοπατᾶ καί νά κάνει πράγματα πού δέν βγάζουν νόημα, ἀλλά αὐτό γιά τό ἐκσυγχρονιστικό κέντρο, τήν διαφάνεια καί τήν λογοδοσία εἶμαι βέβαιος ὅτι τό εἶπες ὡς ἀνέκδοτο γιά νά χαμογελάσουμε λίγο μέσα στήν ἱλαρότητα τῶν ἡμερῶν! «Διαφάνεια», ὅταν οἱ μισοί ὑπουργοί τοῦ κυρίου Σημίτη καταδικάστηκαν ἀπό τήν δικαιοσύνη γιά τίς τσάντες, τίς σακκοῦλες καί τίς μίζες πού εἰσέπρατταν ἀπό τήν Ζῆμενς σέ μάρκα; Σοβαρά; «Λογοδοσία», ὅταν ὁ ἴδιος ὁ κύριος Σημίτης δέν εἶπε ποτέ τίποτε γιά τίς τεράστιες εὐθῦνες του γιά τό εἶδος τῶν ὑπουργῶν πού εἶχε δίπλα του, λαμόγια κανονικά μέ τήν βούλα τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης;

Καί «ἐκσυγχρονιστικό», γιατί; Ἐπειδή στήν δεύτερη τετραετία ἔκανε ἀσύστολα λαϊκίστικες παροχές καί ἀγόραζε ἐξοπλισμούς πού φόρτωσαν τό ἔλλειμμα καί τό χρέος τοῦ 2008 καί τοῦ 2009; Νά χαρῶ ἐγώ ἐκσυγχρονισμό, διαφάνεια καί λογοδοσία! Ἐάν δέν τό ἔχετε καταλάβει, ὁ Ἀνδρουλάκης πετᾶ σαβούρα στήν θάλασσα αὐτή τήν ἐκσυγχρονιστική κληρονομιά, ἀρνεῖται νά …τιμήσει τόν Σημίτη γιά τήν προσφορά του στό …Ἔθνος, ὅπως τοῦ πρότεινε ἡ Ἄννα, ἀρνήθηκε καί νά δώσει κάλυψη σέ ὑπόδικους τῆς Νοβάρτις. Τώρα, ἄν ἡ ΝΔ θέλει νά ἀποδεχθεῖ τήν κληρονομιά «τσάντες, σακκοῦλες, βαλίτσες» τῶν καταδικασμένων ἐκσυγχρονιστῶν ὑπουργῶν τοῦ κυρίου Σημίτη, ἡ συμβουλή μας εἶναι ἁπλή: Προχωρήσατε! Θά εἶστε πράγματι προνομιακοί συνομιλητές αὐτοῦ τοῦ κέντρου ἐλλείψει …ἀνταγωνιστοῦ!

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;