Τραγικοί μύωπες

Η ΑΠΟΦΑΣΗ τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου κυρίας Γεωργίας Ἀδειλίνη νά καλέσει ὡς ὑπόπτους γιά ἐξαπάτηση τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος 11 βουλευτές τοῦ κόμματος τῶν «Σπαρτιατῶν», εἶναι πρωτοφανής στά δημοκρατικά χρονικά.

Ὡστόσο, θεωρεῖται νομικά σωστή. Σωστή, ὑπό τήν ἔννοια, ὅτι ἡ νέα νομοθεσία πού ψήφισε ἡ Κυβέρνηση γιά νά ἀποτρέψει τήν κάθοδο ἀκροδεξιοῦ κόμματος στίς ἐθνικές ἐκλογικές ἀναμετρήσεις προβλέπει τήν ἔννοια τοῦ «πραγματικοῦ ἀρχηγοῦ», ὁ ὁποῖος καθοδηγεῖ ἀπό τό παρασκήνιο τά κομματικά στελέχη.

Στήν προκειμένη περίπτωση ἀπό τήν φυλακή. Ἄν καί δέν εἶμαι βέβαιος ὅτι οἱ βουλευτές μποροῦν νά κατηγορηθοῦν πραγματικά γιά ἐξαπάτηση τῶν ἐκλογέων (εἶχαν ὅλοι βγάλει φωτογραφίες μέ τόν Ἠλία Κασιδιάρη τοποθετῶντας τις σέ εἰδικό διαφημιστικό πλαίσιο στίς ἐκλογικές τους περιφέρειες καί ὅλοι γνώριζαν ὅτι ψηφίζοντας «Σπαρτιᾶτες» ψηφίζεις Κασιδιάρη) νομικά, τό ἐπιχείρημα τῆς εἰσαγγελέως στέκει ἀπολύτως. Διότι «πατάει» πάνω στήν νομοθεσία, βασίζεται σέ πραγματικά περιστατικά καί στηρίζεται στίς δύο καταθέσεις πού ἔδωσε ἐνώπιόν της ὁ νόμιμος ἀρχηγός τοῦ κόμματος Βασίλειος Στίγκας.

Ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ κειμένου πού ἀπέστειλε στήν Βουλή ἡ εἰσαγγελέας, προκύπτει ὅτι ὁ κύριος Στίγκας ἔχει καταθέσει στήν δικαιοσύνη ὅτι ἔγινε ἀπόπειρα ἀνατροπῆς του καί ἀντικαταστάσεώς του ἀπό βουλευτή προσκείμενο στόν ἔγκλειστο τῶν φυλακῶν τοῦ Δομοκοῦ, καί ὅτι κάποιοι βουλευτές ἐλάμβαναν ἐντολές ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν κύριο Κασιδιάρη. Πρᾶγμα πού ἄν ἀποδειχθεῖ, παραβιάζει πλήρως τήν ψηφισθεῖσα ἀπό τήν Νέα Δημοκρατία καί τό ΠΑΣΟΚ νομοθεσία, καί ἀνοίγει τόν δρόμο γιά νά ἀπαγορευτεῖ ἡ κάθοδος αὐτοῦ τοῦ κόμματος στίς προσεχεῖς εὐρωεκλογές.

Στήν πραγματικότητα, οἱ ἴδιοι οἱ βουλευτές τῶν «Σπαρτιατῶν» μέ τήν ἐσωτερική φασαρία πού προκάλεσαν γιά τήν προκαταβολή κρατικῆς χρηματοδοτήσεως, ὕψους 40.000 εὐρώ, πού πιστώθηκε στόν λογαριασμό Στίγκα, ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ νόμιμος ἀρχηγός τους μέ τίς καταθέσεις του στήν εἰσαγγελέα, ἔδωσαν στήν Δικαιοσύνη τό σκοινί μέ τό ὁποῖο θά τούς κρεμάσει. Ἐνῷ ἐξετέθησαν ἀσύλληπτα στό 5% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πού τούς ψήφισε, καθώς αὐτό πού ἀποδείχτηκε ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές ἦταν ὅτι ὁ νοῦς τους βρισκόταν στήν διανομή τῆς ὕψους 700.000 εὐρώ κρατικῆς χρηματοδοτήσεως καί ὄχι στήν μάχη κατά τῆς διαφθορᾶς, ὅπως προπαγάνδιζαν προεκλογικῶς. Ψιλικατζῆδες! Ἄν ἔπρεπε νά κατηγορηθοῦν γιά πολιτική ἐξαπάτηση, πρέπει νά εἶναι γι’ αὐτό! Ὄχι γιά τό ἄλλο!

Ὡστόσο, οἱ ἀπολύτως σωστές νομικές ἐνέργειες τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου θά προκαλέσουν πολιτικές συνέπειες. Οἱ ὁποῖες δέν «πατοῦν» πάνω στήν νομοθεσία ἀλλά πάνω στό κοινό αἴσθημα. Οὔτε ἡ κλήση 11 ἐκλεγμένων βουλευτῶν ὡς ὑπόπτων ἀπό τήν δικαιοσύνη θά ἐκληφθεῖ ὡς γεγονός ἄξιο γιά νά τό χαιρετήσει ἡ κοινή γνώμη (ὅταν πολιτικοί κλέφτες ἄλλων ἐποχῶν κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι) –μάλλον ὡς ἀνωμαλία θά διαβαστεῖ καί θά χρεωθεῖ στήν νομοθεσία πού ψήφισε ἡ Κυβέρνηση– οὔτε ἡ ἀπαγόρευση τῆς χρηματοδοτήσεως στό κόμμα αὐτό καί τό λουκέτο πού ἔρχεται γιά τίς εὐρωεκλογές θά ἔχει τήν ἴδια ἀποδοχή πού εἶχε, ὅταν συνέβησαν ἀντίστοιχα γεγονότα μέ τήν Χρυσή Αὐγή.

Πόσῳ μᾶλλον, ὅταν αὐτή ἡ δικαστική ἐξέλιξη ἔχει δυστυχῶς προαναγγελθεῖ ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά «ἐπιπτώσεις» μετά τήν γνωστή ἀγόρευση Στίγκα περί Greek Mafia καί ἀπό τόν ὑπουργό Ἐπικρατείας Μάκη Βορίδη, ὁ ὁποῖος μίλησε σέ τηλεοπτικό σταθμό γιά «κανονιστικές ἀποφάσεις». Κανονιστικές ἀποφάσεις εἶναι ἡ ἀπαγόρευση τῆς χρηματοδοτήσεως τοῦ κόμματος καί ἡ ἀπαγόρευση συμμετοχῆς τους στίς εὐρωεκλογές, μέ βάση τήν τυχόν δικαστική δίωξη.

Παρά ταῦτα: Ὁ κόσμος πού ψηφίζει «Σπαρτιᾶτες» δέν πρόκειται νά ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία. Αὐτήν τήν Νέα Δημοκρατία. Κι ἄς ἔχει καί τόν ἀρχηγό τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στό εὐρωψηφοδέλτιό της ὡς ἐπί κεφαλῆς. Ὁ κόσμος αὐτός ἐφ’ ὅσον μείνει πολιτικά ὀρφανός μετά τό λουκέτο στούς «Σπαρτιᾶτες», θά ἀνακατανεμηθεῖ σέ ὑπάρχοντα δεξιά σχήματα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ἤ καί σέ νέα, τήν ὕπαρξη τῶν ὁποίων μέχρι τώρα οὔτε γνωρίζουμε, οὔτε μποροῦμε νά φανταστοῦμε. Δέν θά προκύψει κανένα πολιτικό ὄφελος στό πολιτικό σύστημα ἀπό τήν ἐφαρμογή μιᾶς νομοθεσίας πού μοιάζει στά μάτια μεγάλης μερίδας τῶν πολιτῶν ὡς ἐκδικητική πράξη.

Ἡ Εἰσαγγελέας, μετά τήν κατάθεση τοῦ κυρίου Στίγκα καί τά στοιχεῖα πού προφανῶς τῆς προσεκόμισε, κάνει τήν δουλειά της ἀψόγως καί ὑποχρεωτικῶς, γιατί δεσμεύεται ἀπό τήν νομοθεσία. Τά ὑπόλοιπα ὅμως ξεφεύγουν ἀπό τόν ἔλεγχό της. Ἡ ἀπαγόρευση τῶν ἄκρων θά δημιουργήσει νέα μεγαλύτερα ἄκρα. Πολύ δέ περισσότερο ἄν οἱ βουλευτές αὐτοί ἐκπέσουν τοῦ ἀξιώματός τους (ἐκκρεμοῦν προσφυγές στό ἐκλογοδικεῖο) καί γίνει ἀνακατανομή τῶν ἑδρῶν στά ὑπάρχοντα κόμματα. Τά ὁποῖα δέν εἶναι βέβαιο ὅτι στό σύνολό τους θά δεχτοῦν νά ἁρπάξουν τίς ἕδρες ἀπό τόν ἑλληνικό λαό. Τά πολιτικά προβλήματα δυστυχῶς δέν λύνονται μέ νόμους, καί αὐτό τό ἔχουν καταλάβει καί τό ἔχουν μετανοιώσει (ὅπως ξέρω) ἀκόμη καί οἱ δικαστές πού υἱοθέτησαν τήν θεωρία τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως γιά νά διωχθεῖ ποινικῶς ὅλη ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.

Μόνο τραγικοί μύωπες δέν μποροῦν νά δοῦν τίς συνέπειες τῶν πράξεών τους στήν συγκεκριμένη περίπτωση τῆς ἐφαρμογῆς τῆς νομοθεσίας περί «πραγματικοῦ ἀρχηγοῦ». Ἰδιαίτερα ὅταν αὐτή ἡ νομοθεσία ἐφαρμόζεται ἀλά κάρτ καί ἐπετράπη στόν ἔγκλειστο τοῦ Δομοκοῦ Ἠλία Κασιδιάρη νά ἐκτεθεῖ ὡς ὑποψήφιος δήμαρχος Ἀθηναίων στίς ἐκλογές. Γιά τίς δημοτικές ἐκλογές, δέν εἶχε σημασία ἡ εἰς βάρος του πρωτόδικη καταδικαστική ἀπόφαση; Ἐμεῖς διαπιστώνουμε ἁπλῶς, παρατηρῶντας. Τά ὑπόλοιπα θά μᾶς τά πεῖ ὁ ἑλληνικός λαός στίς εὐρωεκλογές.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις