ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Τουρκία: «Μετεξέλιξη τῆς Μαδρίτης ἡ Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν!»

Τί λένε Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι σέ Ἕλληνες μετά τήν ὑπογραφή της

ΟΤΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ἡ Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν μεταξύ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκίας Ταγίπ Ἐρντογάν, ἡ ἐφημερίδα μας ἐπεσήμανε ὅτι στήν οὐσία ὑπογράφηκε ἡ «Μαδρίτη 2».

Ἡ «Μαδρίτη 1» ὑπογράφηκε τόν Ἰούνιο τοῦ 1997 στήν ἱσπανική πρωτεύουσα, στό περιθώριο τῆς συνόδου τοῦ ΝΑΤΟ μεταξύ τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ Κώστα Σημίτη καί τοῦ Τούρκου Πρωθυπουργοῦ Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Τό κείμενό της, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης στόν Ἀλέξη Παπαχελᾶ, τό ἔγραψαν τότε μέ τά ἴδια τους τά χέρια οἱ ΗΠΑ, καί ἁπλῶς οἱ δύο Πρωθυπουργοί ἔθεσαν τίς ὑπογραφές τους κάτω ἀπό αὐτό. Μέ τό κείμενο ἐκεῖνο ἡ Ἑλλάς ἀναγνώρισε γιά πρώτη φορά μετά τά Ἴμια «ζωτικά νόμιμα συμφέροντα κι ἄλλα ἐνδιαφέροντα τῆς Τουρκίας στό Αἰγαῖο» πού συνδέονται εὐθέως «μέ τήν κυριαρχία της καί μέ τήν ἀσφάλειά της». Τό κείμενο τῆς Διακήρυξης τῶν Ἀθηνῶν στά δύο τελευταῖα του σημεῖα μοιάζει ὡς προέκταση ἐκείνου τοῦ κειμένου.

Ἄλλο ὅμως νά τό διαβάζουμε, νά τό ἀντιπαραβάλουμε καί νά καταλήγουμε σέ αὐτό τό συμπέρασμα ἐμεῖς, κι ἄλλο νά τό προβάλλουν πλέον ἀνοιχτά καί ξάστερα οἱ Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι στίς ἐπαφές τους μέ Ἕλληνες ἀξιωματούχους, νῦν καί τέως, στήν Ἀθήνα! Ἡ φράση τους, ὅπως μᾶς μεταφέρθηκε, εἶναι ἀπολύτως συγκεκριμένη: «Ἡ Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν εἶναι μετεξέλιξη τῆς συμφωνίας τῆς Μαδρίτης!». Verbatim. Τί σημαίνει μετεξέλιξη, θά τό δοῦμε καί θά τό διαπιστώσουμε στόν πολιτικό διάλογο πού θά ἀρχίσει τήν ἄνοιξη μεταξύ τῶν δύο χωρῶν. Ἤδη λαμβάνουμε μία γεύση. Ὁ Πρωθυπουργός σέ ὅλες του τίς τελευταῖες παρεμβάσεις μιλάει γιά τήν «κυρία διαφορά» μεταξύ Ἑλλάδας καί Τουρκίας, πού εἶναι ἡ ΑΟΖ καί οἱ θαλάσσιες ζῶνες, ὑπαινισσόμενος ὅτι ὑπάρχουν κι ἄλλες διαφορές, δευτερεύουσες.

Ἡ Τουρκία θεωρῶντας ὅτι ἡ Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν ἐκτός ἀπό τό Αἰγαῖο ἐπεκτείνεται πλέον καί στήν Μεσόγειο, ὅπου ἔχει νομικά νόμιμα ζωτικά συμφέροντα κι ἄλλα ἐνδιαφέροντα, κινεῖται συστηματικά. Τόσο στήν Λιβύη ὅπου συνῆψε συμμαχία μέ τήν Μάλτα καί μέ τό καθεστώς τῆς Τριπόλεως γιά ἐξορύξεις ἐνέργειας (θέτοντας σέ ἐφαρμογή τό Τουρκο-Λιβυκό μνημόνιο τό ὁποῖο ἡ Ἀθήνα ἔπαψε νά ἀμφισβητεῖ δημοσίως) ὅσο καί στήν Κύπρο, ὅπου μέ παρέμβαση τῶν Ἀθηνῶν ἀπομακρύνθηκε ὁ ὑπουργός Ἄμυνας Μιχάλης Γιωργάλλας, ὁ ὁποῖος προωθοῦσε τήν ἰδέα τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου καί βεβαίως τῆς κοινῆς (συνδεομένης) ΑΟΖ Ἑλλάδος καί Κύπρου.

Αὐτή ἐνταφιάστηκε. Ὁριστικά. Τό γεγονός ὅτι ὁ Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόν ἐνημέρωσε γιά τήν ἀντικατάστασή του μόλις 2 λεπτά πρίν ἀπό τήν ἀνακοίνωσή της καί χωρίς νά τοῦ ἐξηγήσει ποτέ τούς λόγους, συνιστᾶ ἀπό μόνο του τήν ὁμολογία τῆς ἐνοχῆς του.

Τό πῶς θά ἐξελιχθεῖ πιά ἡ ὑπόθεση αὐτή, μπορεῖ κανείς νά τό διαπιστώσει καί ἀπό τήν ἐπικοινωνιακή διαχείριση πού κάνει ἡ Κυβέρνηση στήν ὑπόθεση τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Κάθε διαφορετική φωνή θά ἀπομονωθεῖ ὅταν θά ἔρθει λύση. Κάθε λογικός θά ἐμφανιστεῖ ὡς τρελλός ὑπανάπτυκτος καί πολεμοχαρής πού δέν θέλει τήν εἰρήνη. Τό manual εἶναι μπροστά μας. Ξέρουμε τί μᾶς περιμένει, ἀλλά θά κάνουμε τό χρέος μας.

Ἐμεῖς καταθέτουμε σήμερα τήν πληροφορία γιά τό τί λένε πλέον οἱ Τοῦρκοι καί πῶς χαρακτηρίζουν τήν Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν, καί θά ἐπανέλθουμε μέ νεώτερες πληροφορίες πού ἔχουν τεθεῖ ὑπ’ ὄψη μας, ἀφοῦ τίς διασταυρώσουμε.

Γιά τήν ὥρα, παραθέτουμε τά δύο κείμενα κατά τήν παραβολή. Γιά νά δεῖτε τίς προφανεῖς ὁμοιότητες. Γιά νά διαπιστώσετε ὅτι καί τότε οἱ Τοῦρκοι δεσμεύοντο στό διεθνές δίκαιο, ὄχι μόνο τώρα, ὅπως μᾶς προπαγάνδιζαν μετά τήν ὑπογραφή τῆς Διακήρυξης τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλά ὁ χρόνος ἔδειξε ποῦ γράφουν τό διεθνές δίκαιο καί τόν Καταστατικό Χάρτη τοῦ ΟΗΕ. Καί γιά νά ἀναλογισθεῖτε ποιοί πιθανῶς τά ἔγραψαν καί ποιοί ἁπλῶς τό ὑπέγραψαν.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ Μαδρίτη, τό δεύτερο εἶναι ἡ Ἀθήνα. Μέ τίς ὑγεῖες μας.

Μαδρίτη: «Καί οἱ δύο χῶρες θά ἀναλάβουν τήν προσπάθεια νά προωθήσουν διμερεῖς σχέσεις πού θά βασίζονται σέ:

Ἀμοιβαία δέσμευση γιά τήν εἰρήνη, τήν ἀσφάλεια καί τή συνεχῆ ἀνάπτυξη σχέσεων καλῆς γειτονίας.

Σεβασμό τῆς κυριαρχίας τῆς κάθε χώρας.

Σεβασμό τῶν Ἀρχῶν τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί τῶν Διεθνῶν Συνθηκῶν.

Σεβασμό στά νόμιμα, ζωτικά συμφέροντα καί ἐνδιαφέροντα τῆς κάθε χώρας στό Αἰγαῖο, τά ὁποῖα ἔχουν μεγάλη σημασία γιά τήν ἀσφάλεια καί τήν ἐθνική κυριαρχία της.

Δέσμευση ἀποφυγῆς μονομερῶν ἐνεργειῶν στή βάση τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί τῆς ἐπιθυμίας, ὥστε νά ἀποτραποῦν συγκρούσεις ὀφειλόμενες σέ παρεξήγηση.

Δέσμευση διευθέτησης τῶν διαφορῶν τους μέ εἰρηνικά μέσα, στή βάση ἀμοιβαίας συναίνεσης, καί χωρίς τή χρήση βίας ἤ τήν ἀπειλή βίας».

Ἀθήνα: «OP2. Τά Μέρη δεσμεύονται νά ἀπέχουν ἀπό κάθε δήλωση, πρωτοβουλία, ἤ ἐνέργεια πού θά μποροῦσε νά ὑπονομεύσει ἤ νά ἀπαξιώσει τό γράμμα καί τό πνεῦμα αὐτῆς τῆς Διακήρυξης ἤ νά θέσει σέ κίνδυνο τή διατήρηση τῆς εἰρήνης καί τῆς σταθερότητας στήν περιοχή τους.

OP3. Τά Μέρη θά προσπαθήσουν νά ἐπιλύσουν ὁποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους μέ φιλικό τρόπο, μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων μεταξύ τους ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς, ὅπως προβλέπεται στόν Χάρτη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν»…

 

 

 

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ