Τοῦ χαρίζουμε αὐτό πού θέλει

ΘΕΩΡΩ σοβαρό λάθος τοῦ μηντιάρχη Γιάννη Ἀλαφούζου νά ὑποστηρίζει μαζί μέ ὁρισμένα κορυφαῖα στελέχη τῆς ΝΔ ὅτι ἡ κυβέρνηση τῶν ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εἶναι ἠθικός αὐτουργός τῆς ἐπίθεσης κατά τοῦ σταθμοῦ του.

Πρῶτον, διότι στά θέματα τρομοκρατίας ἄλλο ΣΥΡΙΖΑ καί ἄλλο ΑΝΕΛ. Τά δύο κόμματα δέν ἔχουν τήν ἴδια στάση ἀπέναντι στό τρομοκρατικό φαινόμενο. Δεύτερον, διότι ζοῦμε σέ κράτος δικαίου. Ὅ,τι λές, ἀκόμη καί ἄν ἰσχύει, πρέπει νά τό ἀποδεικνύεις. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀμφισβητεῖς τήν ἀξιοπιστία ἑνός προστατευόμενου μάρτυρα πού κατέθεσε χωρίς σοβαρές ἀποδείξεις –ἴσως– ὅτι κάποιοι πολιτικοί διεφθάρησαν στήν ὑπόθεση τῆς Novartis, ἀλλά τήν ἴδια ὥρα νά ὑποστηρίζεις χωρίς ἀποδείξεις, ἐπίσης, ὅτι ὁ Τσίπρας καί τό κόμμα του περίπου καθοδήγησαν τούς τρομοκράτες νά ἐπιτεθοῦν στόν ΣΚΑΪ. Χωρίς ἀποδείξεις τέτοια πράγματα δέν τά λές. Καί ὅταν τά λές, ὀφείλεις νά γνωρίζεις ποιές εἶναι οἱ συνέπειες τῆς ἐπιλογῆς σου γιά ἕνα κόμμα ὅπως ὁ ΣΥΡΙΖΑ τό ὁποῖο ὁ ἀστικός κόσμος ἐλάχιστα ξέρει.

Στήν πραγματικότητα, ὅποιος πολιτικός ἐπιτίθεται στόν Τσίπρα μέ τήν κατηγορία τοῦ ἠθικοῦ αὐτουργοῦ τρομοκρατικῆς πράξης, κατ’ οὐσίαν τοῦ χαρίζει ἀκόπως, καί μάλιστα δωρεάν, αὐτό πού στερεῖτο τά τελευταῖα χρόνια: τήν ἰδιότητα τοῦ ἐπαναστάτη. Τό πρόβλημα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ μετά τήν ἐνσωμάτωσή του στό καπιταλιστικό σύστημα τά τελευταῖα χρόνια ποιό ἦταν ἄραγε; Ὅτι θεωρήθηκε «προδότης» τῆς παράταξής του. Αὐτό τοῦ λέει καθημερινά ἡ Κωνσταντοπούλου, αὐτό ὁ Λαφαζάνης, αὐτό ὁ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αὐτό καί ὁ Ἀλαβᾶνος. Ὅταν λοιπόν ἔρχεται ἀστόχως τό μηντιακό σύστημα καί ἕνα τμῆμα τοῦ κατεστημένου πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς ΝΔ νά τοῦ ἀποδώσει τήν κατηγορία τοῦ ἠθικοῦ αὐτουργοῦ τρομοκρατικῶν πράξεων κατά πυλώνων τοῦ συστήματος, στήν πραγματικότητα τόν βοηθοῦν νά περιορίσει στό ἐλάχιστο τίς διαρροές πού ἔχει στά ἀριστερά του μετά τά μνημόνια. Εἶναι δυνατόν; Τόση προχειρότης; Γιά ποιό λόγο; Προκειμένου νά συσπειρωθεῖ ἔτι περαιτέρω ἡ ἤδη συσπειρωμένη βάση τῆς ΝΔ; Γιά ὅση ἀξία ἔχει ὁ λόγος μου –μπορεῖ καί καμμία– διαφωνῶ. Ἀντιπολίτευση σέ αὐτό τό θέμα δέν γίνεται μέ χαρακτηρισμούς ἀλλά μέ γεγονότα. Ἤτοι (τό ἐπισημάναμε καί χθές): Γιατί οἱ ὑπουργοί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιοῦν συστηματικά τήν λέξη «καταδικαστέα» ὅταν ἀναφέρονται στήν βομβιστική ἐπίθεση κατά τοῦ ΣΚΑΪ; Καταδικαστ-έα ἴσον δέον νά καταδικαστεῖ, πρόκειται περί δυνητικῆς, μισῆς καταδίκης. Γιατί; Θά μᾶς ἐξηγήσει κανείς; Τό προειδοποιητικό τηλεφώνημα πού ἔγινε ἀπό τούς τρομοκράτες σέ ἐφημερίδες καί ἱστοσελίδες πραγματοποιήθηκε ἀπό ἀριθμό πακιστανικοῦ κινητοῦ μέ ἀναγνώριση κλήσης. Πρᾶγμα τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι τά μέλη τῆς ὁμάδος αὐτῆς δέν φοβοῦνται. Γιατί; Θά μᾶς πεῖ κανείς; Ἡ ἀντιτρομοκρατική διαλύθηκε ἐσκεμμένα ἐπί ΣΥΡΙΖΑ. Στήν θέση ἔμπειρων ἀξιωματικῶν τοποθετήθηκαν ἄνδρες ἀπό τήν Τροχαία καί τήν Βόρειο Ἑλλάδα, ἄσχετοι μέ τό ἀντικείμενο. Δέν μπορεῖ νά μήν γνώριζαν οἱ ἡγεσίες τῆς Κατεχάκη τίς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν τους. Γιατί; Θά μᾶς πεῖ κανείς; Στά γεγονότα, ἄν ὑπάρχουν, καταλήγεις μέσα ἀπό συστηματικά ἐρωτήματα. Ὄχι μέσα ἀπό βιαστικές ἐτυμηγορίες. Καί βεβαίως ἐρωτῶντες δέν μπορεῖ νά εἶναι αὐτοί, πού μόλις ἐμφανίζονται στίς τηλεοράσεις κάνουν πάρτυ στήν Κουμουνδούρου, διότι ἡ δαιμονοποίησή τους βοηθᾶ τήν συσπείρωση τῆς ὑπό διάλυση Ἀριστερᾶς!

Στά θέματα τρομοκρατίας –συγκεφαλαιώνω– πρέπει νά ὑπάρχει μιά τάφρος μεταξύ τῶν ἐξτρεμιστῶν καί τῆς κοινωνίας. Τάφρος μεταξύ πολιτεύματος, θεσμῶν, πολιτικοῦ συστήματος, κοινωνίας τῶν πολιτῶν ἀπό τήν μία, καί παρακράτους ἀπό τήν ἄλλη. Ἡ διαχωριστική αὐτή γραμμή δέν πρέπει νά θολώνεται. Ὅταν αὐτό πού ἐπείγει εἶναι ἡ πάνδημη καταδίκη τοῦ φαινομένου, ἡ ἀντιπαράθεση μεταξύ τῶν κομμάτων γιά τό θέμα τῆς «ἠθικῆς αὐτουργίας» διευκολύνει τούς τρομοκράτες, τούς βγάζει ἀπό τό κάδρο τῶν εὐθυνῶν. Διευκολύνει ἐπίσης βεβαίως καί τήν Ἀριστερά. Δῶστε στήν Ἀριστερά Ἄδωνι, Βορίδη καί λοιπά, καί πάρ’ της τά μυαλά: Διά τῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον τους αὐξάνουν τήν συσπείρωσή τους καί μαζεύουν τήν διαφορά. Τό θέλουμε ἀλήθεια; Καί τέλος ἕνα γενικότερο σχόλιο: ἡ πόλωση εὐνοεῖ καί τά δύο κόμματα, μά πιό πολύ τόν ΣΥΡΙΖΑ. Γιά κάθε μία ψῆφο πού ἀνεβαίνει ἡ ΝΔ, ἐπιτιθέμενη στήν Ἀριστερά, ἐκείνη αὐξάνει τήν δύναμή της κατά δύο, ἐπιτιθέμενη πρός τήν ΝΔ. Αὐτό προκύπτει ἀπό τίς ἀπόρρητες μετρήσεις. Ὅταν κάποιοι κορυφαῖοι τῆς ΝΔ λοιπόν κτυποῦν ἀπό τό πρωί ἕως τό βράδυ τόν Τσίπρα μέ ἀνοίκειους χαρακτηρισμούς, ἐν τέλει λειτουργοῦν ὡς ὁ καλύτερος χορηγός ἐπικοινωνίας του. Ὁδεύουμε πρός ἐκλογές ἄν δέν μέ ἀπατᾶ ἡ μνήμη μου. Εἴμαστε σίγουροι ὅτι τό θέλουμε καί αὐτό;

Απόψεις

Ἐθνικό δέν εἶναι μόνο τό κρατικό

Εφημερίς Εστία
Τί κερδίζει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τά μή κρατικά ΑΕΙ – 51.138 Ἕλληνες φοιτητές σπουδάζουν στό ἐξωτερικό – Ἡ συρρίκνωσις τῆς ἐλευθερίας, τό μονοπώλιο τῆς αὐθεντίας καί ἡ συνεισφορά τῶν ἰδιωτῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν στήν ἵδρυση τῶν δημοσίων ΑΕΙ

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΦΕΙΣΘΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ