Τώρα θυμηθήκατε τόν Ἀβέρωφ;

Η ΚΡΙΣΗ ἀποκαλύπτει τούς χαρακτῆρες. Καί μολονότι δέν θά ἔπρεπε νά ἐντυπωσιάζομαι –μετά τόσα χρόνια συμμετοχῆς σέ αὐτό πού καλεῖται δημόσιος βίος– τελικῶς μοῦ συμβαίνει.

Παρατηρῶ μέρες τώρα τήν μέθοδο πού ἀκολουθεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά νά «περάσει» στόν λαό τήν ἄποψη ὅτι δέν παραχωρεῖ καί τίποτε σημαντικό μέ τήν διαγραφόμενη συμφωνία γιά τό Μακεδονικό.

Στήν πραγματικότητα τά περισσότερα κατά τήν ἀντίληψή του παραχωρήθηκαν κάποτε ἀπό τήν ἐπάρατο Δεξιά καί ἐκεῖνος στήν πραγματικότητα ἔρχεται ἁπλῶς νά τά ἐπικυρώσει.

Καί τί ἐπιχείρημα δέν ἐπικαλέστηκαν οἱ ὑπουργοί του, οἱ ὑφυπουργοί του καί οἱ βουλευτές του γιά νά μᾶς πείσουν. Καί τήν ἄποψη ποίου κορυφαίου στελέχους τῆς κεντροδεξιᾶς παράταξης δέν ξέθαψαν: τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ; Τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη; Τοῦ Εὐάγγελου Ἀβέρωφ; Τοῦ Γεωργίου Ράλλη; Τοῦ Κωνσταντίνο Τρυπάνη; Μέχρι καί γιά τόν Κώστα Καραμανλῆ τούς εἶχα ἱκανούς, ἀλλά ξέρουν πώς ἀπό αὐτόν τουλάχιστον μποροῦν νά πάρουν ἀπάντηση, ἄν τό τολμήσουν.

Ἄνθρωποι πού δέν ἔχουν τό θάρρος τῆς γνώμης τους γιά νά ποῦν εὐθέως στόν λαό ὅτι χαρίζουμε ὄνομα, γλῶσσα, ταυτότητα, φθάνουν στό ἐξευτελιστικό σημεῖο νά ἐπικαλοῦνται σήμερα, τώρα, σέ παρόντα χρόνο, ἀπόψεις πολιτικῶν τούς ὁποίους πολέμησαν μέ ὅλη τους τήν δύναμη σέ διάφορες ἱστορικές περιόδους. Δειλοί!
Δέν ἔχουν τό θάρρος τῆς γνώμης τους νά πάρουν στήν πλάτη τους τόν συμβιβασμό καί ψάχνουν σέ παραγράφους βιβλίων ξεχασμένα πρακτικά διασκέψεων, ἀπόρρητα ἀρχεῖα, τηλεγραφήματα, μαρτυρίες, ὅ,τι εὑρίσκεται γιά νά μᾶς ποῦν ὅτι ἀκολουθοῦν τήν γραμμή ἐκείνων πού τίς καλές μέρες βάφτιζαν νεοφιλελεύθερους ἤ ἀκροδεξιούς.

Τό θράσος κάποιου ἔφθασε στό σημεῖο νά ταυτίσει τήν ΝΔ μέ τό ἐθνικιστικό κόμμα VMRO ἐπειδή ἀνήκουν στήν ἴδια πολιτική οἰκογένεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος. Δυστυχῶς, γιά αὐτούς, ἡ ἱστορία δέν διαγράφεται: Ἡ συστημική κεντροδεξιά ἀρνήθηκε μέ διαφορετικές ἡγεσίες ἐπί τριάντα χρόνια νά συμμορφωθεῖ μέ τίς ὑποδείξεις τῆς Δύσεως.

Δέν ἐπέδειξε προθυμία νά ὑπογράψει τήν ἀναγνώριση κράτους μέ ὄνομα «Μακεδονία», μέ μακεδονική ἐθνικότητα καί μακεδονική γλῶσσα.

Ἀντιθέτως ἡ ἀντισυστημική τάχα μου Ἀριστερά εἶναι ἕτοιμη νά παραδοθεῖ στίς πρεσβεῖες τῆς Δύσης ἐναντίον τῶν ὁποίων πορευόταν στά νιάτα της. Τό εἶπε καί ὁ Ἀμερικανός ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Γουέστ Μίτσελ σέ πρόσφατη ὁμιλία του: «Μέ αὐτή τήν Κυβέρνηση συνεργαζόμαστε καλύτερα ἀπό τήν προηγούμενη».
Θερμή παράκληση πρός ἅπαντες τούς ἔχοντες δημόσιο λόγο: Σεβαστεῖτε τόν Καραμανλῆ. Σεβαστεῖτε τόν Μητσοτάκη. Σεβαστεῖτε τόν Ἀβέρωφ. Σεβαστεῖτε τόν Ράλλη. Τόν Τρυπάνη.

Δέν εἶναι προσωπικότητες μέ τίς ὁποῖες μπορεῖτε νά ἀναμετρηθεῖτε. Ἦταν κορυφαῖοι δημόσιοι ἄνδρες, ἐλευθερόφρονες, μέ ἰσχυρή ἄποψη καί μέ κατοχυρωμένο τό δικαίωμα στήν διαφωνία.

Εἶχαν ἀνάστημα καί τό ἔδειχναν ὅταν ἀπαιτεῖτο. Καμμία σχέση μέ ἀστεῖα ἀνθρωπάκια πού ψηφίζουν ὅ,τι τούς σερβίρουν καί ἔχει ἑτοιμαστεῖ πρίν ἀπό αὐτούς γι’ αὐτούς σέ κάποιο σκοτεινό γραφεῖο.

Καί ἐν πάση περιπτώσει ἄν θέλετε νά δανείζεστε τήν σκέψη τους γιά τά δικά σας παιχνίδια, πρέπει νά σκύψετε καί νά μελετήσετε τό σύνολο τοῦ ἔργου τους. Fake Καραμανλικοί, fake Μητσοτακικοί, Fake Ἀβερωφικοί, Fake Ραλλικοί δέν γίνονται ἀποδεκτοί.

Υ. Γ.: Σέ ἕναν μετριοπαθῆ ὑπουργό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔκανε ἐντύπωση ἡ πρωτοσέλιδη ἀναφορά μας στόν Ἴωνα Δραγούμη. Δέν μποροῦσε νά καταλάβει πλήρως τήν σύνδεση. Σωστά! Μετά ἀπό τόσο Κάστρο, ποιός Ἴων; Τόσα ξέρουν. Ἀλλά καί ἐμεῖς, ποῦ νά τά ἐξηγοῦμε τώρα. Στόν κόσμο μας ἐμεῖς, στόν κόσμο τους αὐτοί.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε