Τοκοχρεωλύσια Σημίτη

ΕXOYN ἤδη περάσει 15 χρόνια ἀπό τίς καταστροφικές πυρκαϊές τοῦ 2007…

… 14 ἀπό τά ἐπεισόδια τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 2008 καί ἄλλα τόσα ἀπό τό ξέσπασμα τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς κρίσης στίς ΗΠΑ, τήν ὁποία οἱ σύμμαχοί μας ἔστειλαν «συστημένη» στήν Εὐρώπη προκειμένου νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτήν. Δύο τοὐλάχιστον γενιές Ἑλλήνων, οἱ σημερινοί 15άρηδες καί οἱ σημερινοί 30άρηδες, γνωρίζουν ἐλάχιστα ἤ θυμοῦνται ἀναιμικά τί συνέβη τότε στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο. Ἐάν καί ὁ ἑλληνικός λαός καταδίκασε πλειστάκις τό ΠΑΣΟΚ τῶν κυρίων Παπανδρέου-Σημίτη μέ πενιχρά ποσοστά ἀποδίδοντάς του τήν ἐξάρτηση τοῦ Δ.Ν.Τ καί τήν χρεοκωπία (ἀκόμη καί στίς τελευταῖες ἐσωκομματικές ἐκλογές οἱ ὀπαδοί τοῦ ΠΑΣΟΚ καταβύθισαν τόν Παπανδρέου καί τόν ἐκσυγχρονιστή ἕτερο ὑποψήφιο), κάποιοι ξύνονται στήν γκλίτσα τοῦ τσοπάνη καί ἐπανέρχονται μέ στόχο νά γράψουν ξανά τήν ἱστορία. Τώρα νομίζουν ὅτι τήν βρῆκαν μέ ἀφορμή τίς ἱστορικές ἀνακρίβειες τοῦ γνωστοῦ ἐπιπόλαιου κ. Δοῦκα.

Ὑπάρχουν τέσσερα, πέντε ἱστορικά δεδομένα πού πρέπει νά θυμηθοῦμε: τί προκάλεσε τίς σχεδόν 7.000 φωτιές τοῦ 2007; Τί προκάλεσε τά ἐπεισόδια τοῦ Δεκεμβρίου; Τί ἐπίπτωση εἶχαν στήν κατάσταση τῆς οἰκονομίας καί στά ἐπιτόκια δανεισμοῦ της οἱ φωτιές καί τά ἐπεισόδια; Ποῦ κτύπησε ἡ διεθνής κρίση τήν Ἑλλάδα καί γιατί; Πᾶμε νά τά δοῦμε!

1. Οἱ φωτιές τοῦ 2007 ξέσπασαν λίγο μετά τήν συμφωνία Πούτιν – Καραμανλῆ γιά τόν ἀγωγό South Stream στήν Κωνσταντινούπολη τόν Ἰούνιο τοῦ 2007 (Πάρνηθα). Προαναγγέλθηκε ὁ πολλαπλασιασμός τους σέ πρωτοσέλιδο τῆς ἐφημερίδας τό «Βῆμα», πού προειδοποιοῦσε γιά «τήν ὀργή καί τήν μανία τῶν συμμάχων.» Αὐξήθηκαν ραγδαῖα καί ἔφθασαν τίς 6.999 ὄχι ἐξ αἰτίας τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ἀλλά μόλις ὁ Καραμανλῆς ἀνακοίνωσε πρόωρες ἐκλογές τόν Αὔγουστο τοῦ 2007, στίς ὁποῖες οἱ δημοσκοπήσεις τοῦ ἔδιναν 43 τοῖς ἑκατό! (Δέ χρειαζόταν τσάντες γιά νά τίς κερδίσει!) Οἱ φωτιές προκάλεσαν ἀνυπολόγιστο κόστος στήν οἰκονομία. Ἡ Κυβέρνηση ἀποζημίωσε διαφανῶς μέσῳ τραπεζῶν τούς χιλιάδες πληγέντες στήν Ἠλεία, ὅπου ἔλαβε ποσοστό 42 τοῖς ἑκατό ἔναντι 46 τοῖς ἑκατό τοῦ ΠΑΣΟΚ. Οἱ ἀποζημιώσεις ἐπηρέασαν ἐλάχιστα τό ἔλλειμμα.

2. Τό Βατοπέδι καί ὁ Δεκέμβριος τοῦ 2008 ξέσπασαν μόλις ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ κατέθεσε στήν Βουλή τήν συμφωνία Ἑλλάδος – Ρωσσίας γιά τήν κατασκευή τοῦ ἀγωγοῦ (Αὔγουστος 2008). Τό κόστος γιά τήν ἐθνική οἰκονομία ἀπό τά ἐπεισόδια ἦταν ἐπίσης ἀνυπολόγιστο. Γιά πρώτη φορά ἐπηρεάστηκαν καί τά ἐπιτόκια δανεισμοῦ.

3. Μέχρι νά κτυπήσει ἡ διεθνής κρίση τήν Ἑλλάδα ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ ἐξυπηρετοῦσε τό δημόσιο χρέος Σημίτη ἀλλά ταυτόχρονα ὡς λαϊκό κόμμα ἀσκοῦσε ἰσχυρή κοινωνική πολιτική (π.χ. ἐπίδομα σέ τρίτεκνες οἰκογένειες.) Γιά κάθε 100 εὐρώ πού δανειζόταν ἀπό τίς ἀγορές ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ, τά 70 «πήγαιναν» σέ ἀποπληρωμή ἐξοπλισμῶν τῆς περιόδου Σημίτη πού ἀκόμη πληρώνουμε (χωρίς τίς μίζες Ἄκη καί τῶν λοιπῶν), τά 10 σέ ἀποπληρωμή προμηθειῶν νοσοκομείων τῆς αὐτῆς περιόδου καί μόνο τά 20 ὀφείλονταν σέ ἐλλείμματα τῆς ἴδιας τῆς κυβέρνησης Καραμανλῆ.

4. Ὅταν ξέσπασε ἡ διεθνής κρίση, ἡ Ἑλλάς βρέθηκε φτερό στόν ἄνεμο ἐξ αἰτίας τῆς ἔλλειψης ἀνταγωνιστικότητας τῆς οἰκονομίας της (λόγῳ τῆς σκληρῆς ἰσοτιμίας 340,7 δραχμῶν ἀνά εὐρώ πού ἐνταχθήκαμε στήν ΟΝΕ λόγῳ Σημίτη) τοῦ ὑψηλοῦ χρέους μας καί βεβαίως τῶν ἐλλειμμάτων μας. Τά ὁποῖα ὅμως δέν ἦταν μοναδικά! Οἱ μισές χῶρες τῆς ΕΕ εἶχαν ἔλλειμμα 8-9 τοῖς ἑκατό τό 2009 λόγῳ τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς κρίσης!!

Ὅταν ὑπάρχουν ὅλα αὐτά λοιπόν, ὑπάρχουν ἀκόμη οἱ γνωστοί ξεφτιλισμένοι πού μᾶς λένε ὅτι φθάσαμε στήν χρεωκοπία καί στά μνημόνια ἐπειδή ἀποζημιώθηκαν γιά τήν καταστροφή τῆς περιουσίας τους οἱ κάτοικοι τῆς Ἠλείας; Οἱ ἴδιοι ἀποδίδουν σέ ἐξωγενεῖς παράγοντες (ὅπως συνέβη καί τό 2009) τήν ραγδαία αὔξηση τοῦ κόστους δανεισμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας (2 τοῖς ἑκατό τώρα ἀπό μηδέν) καί τίς ἐπιπτώσεις στήν οἰκονομία (αὔξηση τόκων, μείωση δημοσιονομικοῦ χώρου)! Χωρίς νά καταλαβαίνουν οἱ ἀνόητοι ὅτι κτυπῶντας καί ἐκτελῶντας τό συμβόλαιο κατά Καραμανλῆ, ὑπονομεύουν στήν οὐσία τόν ἴδιο τόν Mητσοτάκη.

Εὔχομαι νά τό καταλάβει κάποια στιγμή ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος σέ λίγο θά ἀντλεῖ ἐπιχειρήματα ἀπό ἐκείνη τήν περίοδο καί ἀπό τίς ἐπιπτώσεις τῆς εἰσαγόμενης κρίσης στό κόστος δανεισμοῦ καί στήν γενικώτερη πορεία τῆς οἰκονομίας… Καί δέ θά σιωπᾶ!

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ