Τό βίντεο γιά τίς συντάξεις ἐκθέτει τήν Κυβέρνηση

THN ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Κυριακή ἡ ἀγαπημένη συνάδελφος Φαίη Μαυραγάνη μοῦ ἔκανε τήν τιμή νά μέ καλέσει στήν ἐπιτυχημένη ἐκπομπή της «Στούντιο μέ Θέα» στόν «Ἀντέννα».

Ρώτησα τήν παραμονή τῆς ἐμφάνισης τήν ἐξαιρετική συνεργάτιδά της Μαρία Καραουλάνη ποιό θά ἦταν τό πάννελ, γιατί τηλεόραση σημαίνει πάντοτε προετοιμασία ἀκόμη καί γιά πέντε λεπτά παρουσίας. Τό μέσο εἶναι ἀμείλικτο. Μέ ἐνημέρωσε μεταξύ ἄλλων προσκεκλημένων ὅτι θά ἦταν ἐκεῖ ὁ ὑφυπουργός Ἐργασίας Πάνος Τσακλόγλου. Μολονότι ἰδεολογικά σέ κάποια θέματα διαφωνοῦμε, ἐν τούτοις ἐκτιμῶ τήν εὐθύτητά του. Εἶναι Μακεδών. Σαλονικιός.

Κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημίας εἶχε διαβάσει κάτι πού εἶχα γράψει γιά τό ὡράριο τῶν ἐπιχειρήσεων καί μέ κάλεσε στό γραφεῖο του στήν ὁδό Σταδίου νά τό συζητήσουμε. Ἦταν μία «ἀστεία» συνάντηση, καθώς λόγῳ τῶν αὐστηρῶν μέτρων πού ἴσχυαν τότε, καθίσαμε ὁ ἕνας ἀπέναντι στόν ἄλλον στίς δύο κορυφές ἑνός μακρόστενου τραπεζιοῦ ὅπως κάθονταν ὁ… Πούτιν μέ τόν Μακρόν στήν Μόσχα. Ὁ κύριος Τσακλόγλου μοῦ εἶπε εὐθαρσῶς τήν ἄποψή του γιά τό νομοσχέδιο πού ἐπρόκειτο νά φέρει πρός ψήφιση, διαφωνήσαμε πολιτισμένα, ἀλλά ἐκτίμησα ἀφάνταστα αὐτή του τήν πρωτοβουλία γιά ἕναν ἁπλό λόγο. Ἡ ἀξιοπιστία μας ὡς δημοσιογράφων δέν κρίνεται μόνο ἀπό τίς ἐπιτυχίες μας ἀλλά καί ἀπό τίς ἀποτυχίες μας. Τό νά ξέρεις πῶς σκέφτεται ἕνας Ὑπουργός σέ προφυλάσσει ἀπό τό τί νά μήν γράψεις. Ἀποφεύγεις τίς κακοτοπιές τοῦ «Ράδιο ἀρβύλα».

Συνάντησα, σχεδόν τρία χρόνια μετά, τόν μειλίχιο Τσακλόγλου στόν χῶρο ἀναμονῆς ἔξω ἀπό τό στούντιο Kappa τοῦ «Ἀντέννα» καί πρῶτα τόν ρώτησα γιατί ἀντιδρᾶ μέρος τῆς ναυτιλίας γιά τήν μεταρρύθμιση στά ταμεῖα ἐπαγγελματικῆς ἀσφάλισης. Αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά θέματα τοῦ νομοσχεδίου του. Εἶχα μελετήσει ὅμως τίς ἐκθέσεις τῆς ΕΕ, τοῦ ΔΝΤ καί τοῦ ΟΟΣΑ γιά τίς ἐπιπτώσεις τοῦ δημογραφικοῦ στό ἀσφαλιστικό καί τόν ρώτησα ἄν αὐτό θά ἔχει ἐπίπτωση στίς συντάξεις. Ἦταν εἰλικρινής: Κάποια στιγμή θά αὐξηθοῦν τά ὅρια ἡλικίας. Ὅταν μπήκαμε στό στούντιο ταλαντεύτηκα ἄν ἔπρεπε νά τόν ρωτήσω, γιατί συνήθως οἱ πολιτικοί ἄλλα μᾶς λένε μακριά ἀπό τά φῶτα καί ἄλλα ὅταν εἶναι ἀνοικτά τά φῶτα. Γιά μιά στιγμή πίστεψα ὅτι εἶναι μάταιος κόπος. Ἀλλά πάντα θά μένεις μέ τήν ἀπορία ἄν δέν προσπαθεῖς. Ἄν δέν τολμᾶς. Ἄν δέν δοκιμάζεις. Οἱ ἐρωτήσεις ἄλλως τε δωρεάν εἶναι. Οἱ ἀπαντήσεις κοστίζουν. Παραδόξως ὁ Τσακλόγλου ἦταν ἔντιμος καί εἰλικρινής. Ὅ,τι μοῦ εἶπε ἔξω, μοῦ εἶπε καί μέσα. Πρός τιμήν του. Παραθέτω τόν πλήρη διάλογό μας.

«ΚΟΤΤΑΚΗΣ: Νά τό θέσουμε διαφορετικά; Αὐτό, κ. Ὑπουργέ, τό μέτρο, προφανῶς εἶναι σωστό σέ σύγκριση μέ τήν προϊσχύσασα νομοθεσία, ὡστόσο εἶναι μία ἔμμεση παράταση τοῦ ἐργασιακοῦ βίου. Βεβαίως, παίρνει κανείς τήν σύνταξή του, ἀλλά παραμένει καί στήν ἀγορά ἐργασίας. Τό ἐρώτημα εἶναι, ἄν αὐτό εἶναι ἕνα πρόκριμα γιά πράγματα πού μποροῦν νά ἔρθουν στό μέλλον, δεδομένου ὅτι ὅλοι καί οἱ ἐκθέσεις τους, ἡ Κομμισσιόν καί τό Ταμεῖο τό Διεθνές καί ἄλλοι, ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐπισημαίνουν τό πῶς τό δημογραφικό καί θά ἐπιβραδύνει τήν ἀνάπτυξη, ἐννοῶ μέ τήν δέσμευση κοινωνικῶν πόρων ἀλλά θά δημιουργήσει καί ζητήματα καινούργια στό ἀσφαλιστικό σύστημα.

ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: Νά ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Τό ἕνα εἶναι τό ἐθελοντικό καί τό δεύτερο εἶναι τό ὑποχρεωτικό. Αὐτή ἡ διάταξη ἀναφέρεται προφανῶς στήν ἐθελοντική ἐργασία. Ἄν θέλω νά δουλέψω, δουλεύω, ἄν δέν θέλω, δέν δουλεύω. Τό δεύτερο πράγματι, εἶναι ὅτι ὑπάρχουν αὐτήν τήν στιγμή πάρα πολλά ἄτομα πού ἔχουν περάσει τό γενικό ὅριο συνταξιοδότησης, τά 67 χρόνια, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται. Ἀλλά, αὐτό στό ὁποῖο, ἀναφέρθηκε ὁ κ. Κοττάκης καί ἔχει δίκαιο, ἔχει νά κάνει μέ τό ὅριο συνταξιοδότησης. Ὅλα τά συστήματα τά ὁποῖα ἔχουμε αὐτήν τήν στιγμή στίς δυτικές χῶρες εἶναι στήν βάση τους συστήματα διανεμητικά. Δηλαδή, οἱ εἰσφορές τῶν ἐργαζομένων χρηματοδοτοῦν τίς συντάξεις τῶν συνταξιούχων. Ὅταν ἐπιδεινώνονται καί ἐπιδεινώνονται μάλιστα δραματικά τά δημογραφικά, τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι τελικά ἔχουμε ὅλο καί λιγότερους ἐργαζόμενους γιά νά χρηματοδοτήσουμε μία σύνταξη, ἕνα, καί τό δεύτερο πρᾶγμα εἶναι, ὅτι ἔχουμε τήν εὐχάριστη ἐξέλιξη, ὅτι δέν αὐξάνεται μόνο τό προσδόκιμο τῆς ἐπιβίωσης ἀλλά αὐξάνεται τό προσδόκιμο τῆς ὑγιοῦς ἐπιβίωσης. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τό ὅτι σχεδόν ὅλες οἱ χῶρες ἀλλά καί ἡ χώρα μας ἔχει συνδέσει τό ὅριο τῆς συνταξιοδότησης μέ τό προσδόκιμο τῆς ἐπιβίωσης στά 65. Ἁπλά, αὐτό τό ὁποῖο ἔχει γίνει τά τελευταῖα χρόνια εἶναι τό ὅτι εἴχαμε μία πρόοδο σ’ αὐτόν τόν τομέα μέχρι τήν περίοδο τῆς πανδημίας. Στήν περίοδο τῆς πανδημίας ἀνετράπη αὐτή ἡ πρόοδος καί αὐτήν τήν στιγμή εἴμαστε περίπου στό ἴδιο σημεῖο στό ὁποῖο βρισκόμασταν καί προηγουμένως. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού τήν ἑπόμενη τριετία δέν πρόκειται νά δοῦμε αὔξηση στά ὅρια συνταξιοδότησης. Ἀλλά ὅτι αὐτό κάποια στιγμή θά γίνει, μήν ἔχουμε τήν παραμικρή ἀμφιβολία.

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ: Κλειδώνετε τήν τριετία, ἀλλά μένει ἀνοιχτό, καί μέ τά προβλήματα τοῦ δημογραφικοῦ…

ΚΟΤΤΑΚΗΣ: Δηλαδή μετά τό ’26 ξανανοίγει μεγάλο θέμα συνταξιοδοτικό.»

Τήν ἑπομένη μέρα οὐδείς τηλεοπτικός σταθμός ἀσχολήθηκε μέ τίς δηλώσεις τοῦ ὑφυπουργοῦ, ἀλλά γιά νά σᾶς πῶ τήν ἀλήθεια, ἔχω γίνει Μιθριδάτης. Δέν περίμενα καί κάτι καλύτερο. Αὐτό πού δέν περίμενα ὅμως ἦταν ἐνῷ ὁ διάλογος μέ τόν κύριο Τσακλόγλου ἦταν ξεκάθαρος, ἀφοροῦσε κατά δήλωσή του καί τήν χώρα μας, νά βγεῖ ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Παῦλος Μαρινάκης καί νά ἰσχυριστεῖ στήν ἐνημέρωση τῶν πολιτικῶν συντακτῶν ὅτι ὁ ὑφυπουργός εἶπε ἄλλα καί ὅτι διαψεύδει τά περί αὔξησης ὁρίων συνταξιοδότησης, τά ὁποῖα σημειωτέον δέν ὑπάρχουν πουθενά στό κεφάλαιο Α6 τοῦ προγράμματος τῆς ΝΔ γιά τήν ἀσφάλιση. Ὅπως καί δέν ὑπάρχει τίποτε στό κεφάλαιο Α3 γιά τήν δίκαιη φορολογία γιά τά ἀντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν. Εἶπε ὁ κύριος Μαρινάκης σχολιάζοντας τίς δηλώσεις Τσακλόγλου στίς ὁποῖες σταθήκαμε μαζί μέ ἐγκυρότατες πληροφορίες γιά τήν κατάργηση τοῦ μεταφορικοῦ ἰσοδύναμου:

(Ὁ διάλογος μέ δημοσιογράφο τῆς ΕΡΤ)

«ΜΑΡ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Θέλω νά σᾶς ρωτήσω μέ ἀφορμή πάλι δημοσιεύματα, ἐάν ὁδηγούμαστε σέ αὔξηση ὁρίου συνταξιοδότησης καί ἄν καταργεῖται καί τό μεταφορικό ἰσοδύναμο στά νησιά.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δέν καταργεῖται τό μεταφορικό ἰσοδύναμο στά νησιά. Κατηγορηματικά τό λέμε αὐτό. Δέν ὑπάρχει καμμία τέτοια περίπτωση, οὔτε καμμία τέτοια συζήτηση. Ἐπίσης, δέν ἔχουμε καμμία περίπτωση, καί μάλιστα τό ἔκανε σαφές ὁ Ὑφυπουργός, κ. Τσακλόγλου, αὔξησης τῶν ὁρίων συνταξιοδότησης. Καί δέν εἶπε αὐτό ὁ κ. Τσακλόγλου. Ἀλλά πρίν καί πάνω ἀπ’ ὅλα, νά τό κάνουμε καί πάλι σαφές: Δέν ὑπάρχει θέμα αὔξησης τῶν ὁρίων ἤ ὁποιασδήποτε ἀλλαγῆς τῶν ὁρίων συνταξιοδότησης. Ἔγινε μιά γενικώτερη συζήτηση ἀπό τόν Ὑφυπουργό, ὅπως συμβαίνει καί σέ ὅλες τίς ἄλλες χῶρες. Καί σέ αὐτό τό ὁποῖο ἀναφέρθηκε θά εἶναι μιά συζήτηση πού γίνεται ὅπως γίνεται σέ ὅλες τίς χῶρες, ἀνά τρία χρόνια μέχρι τό 2027, χωρίς νά προαναγγέλλει ὁτιδήποτε ὁ Ὑφυπουργός. Καί μάλιστα ἔγινε καί σαφές ὅτι ὁποιαδήποτε συζήτηση γίνει τό 2027, δέν θά ἔχει τή λογική πού εἴδαμε σέ κάποια δημοσιεύματα κάποιων ἀπότομων ἀλλαγῶν, ὅπως, τέλος πάντων, περιγράφηκε. Ἀλλά γιά νά κρατήσουμε τό σημαντικό καί στά δύο πού μέ ρωτήσατε, οὔτε κατάργηση τοῦ ἰσοδύναμου ὑφίσταται οὔτε αὔξηση τῶν ὁρίων συνταξιοδότησης»

Δέν θά μπῶ στόν πειρασμό νά κάνω σχόλια. Τά συμπεράσματα εἶναι αὐτονόητα. Ὅσο γιά τήν κατάργηση τοῦ μεταφορικοῦ ἰσοδύναμου, τά πράγματα εἶναι ἐξ ἴσου σαφῆ. Μέλος τῆς Κυβερνήσεως –μέ συναρμοδιότητα στό θέμα– μᾶς ἐμπιστεύτηκε τήν πληροφορία, μετά ἀπό ἐρώτησή μας, ὅτι ἀπό τό 2025 τέλος τό ἰσοδύναμο πλήν νησιῶν τῆς ἄγονης γραμμῆς. Τό 2024 εἶναι ἡ τελευταία χρονιά καταβολῆς του.

Καταληκτικῶς: Συμπάσχω μέ τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο, καταλαβαίνω πόσο ἄχαρη εἶναι ἡ ἀποστολή του ὅταν ἔχει ἐντολή διάψευσης ἀπό τόν πολιτικό του προϊστάμενο. Δουλειά του εἶναι νά κρύβει τίς εἰδήσεις, δουλειά μας νά τίς βρίσκουμε. Ὅταν ὅμως ὑπάρχουν μαρτυρίες, θά παρακαλέσουμε γιά περισσότερη ἀλήθεια. Τό βίντεο γιά τίς συντάξεις ἐκθέτει τήν Κυβέρνηση.

Απόψεις

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ