ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Τό βέτο τώρα δικαιώνεται!

ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Ἑλλάδος – Σκοπίων ἔχουν εἰσέλθει στήν τελική τους φάση καί ὡς ἐκ τούτου ἡ… «θερμοκρασία» στό ἐσωτερικό τῶν δύο χωρῶν ἀνεβαίνει.

Εἰδικά τώρα πού ὅλα δείχνουν ὅτι οἱ ἀνησυχίες μας περί παρελκυστικῆς πολιτικῆς τῆς γείτονος μπορεῖ νά ὁδηγήσουν σέ ναυάγιο τίς συνομιλίες. Ὑπό αὐτή τήν ἔννοια εἶναι ἀπολύτως κατανοητή ἡ πίεση πού νιώθουν οἱ ἁρμόδιοι χειριστές σέ ἡμερήσια βάση. Εἰδικά στήν Ἀθήνα. Τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας δέν εἶναι ἡ προσωπική τους ἀτομική περιουσία. Οὔτε δική μας ἀσφαλῶς. Εἶναι ἐθνική μας περιουσία. Καί αὐτοί πού φέρουν τό βάρος τῶν ἀποφάσεων συνομιλοῦν μέ τήν ἱστορία. Κατανοητή ἡ πίεση λοιπόν. Ὄχι ὅμως καί ἡ νευρικότητα. Διότι ὅταν ἔχεις νεῦρα ἀποκαλύπτονται πολλά. Δέν φταῖμε ἐμεῖς ἄν δέν τά ὑπολόγισαν σωστά. Ἄν πέφτουν ἔξω στούς ὑπολογισμούς τους.

Ἡ ἐφημερίδα μας αὐτές τίς μέρες ἀσκεῖ τεκμηριωμένη κριτική μέ ἐπιχειρήματα γιά τό εἶδος τῆς διαπραγμάτευσης πού ἔκανε ἡ Κυβέρνηση στήν βάση πληροφοριῶν πού δυστυχῶς ἔρχονται μόνο ἀπό τά Σκόπια. Οἱ κεραῖες μας ὡστόσο συλλαμβάνουν δυσαρέσκειες καί ἐκνευρισμούς πού δέν δικαιολογοῦνται. Συλλαμβάνουν διαρροές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι τάχα μου δῆθεν ὑπερασπιζόμαστε «ἀνύπαρκτα βέτο» καί ὅτι… ὑπονομεύουμε τήν λύση. Λοιπόν ἐπειδή οἱ καλοί λογαριασμοί κάνουν τούς καλούς φίλους, ἄς ξεκαθαρίσουμε τήν στάση μας. Ἄν μπορεῖ ἡ Ἑλλάς καί διαπραγματεύεται σήμερα μέ τά Σκόπια γιά νά τούς ἐπιβάλει σύνθετη ὀνομασία, σέ αὐτά τά «ἀνύπαρκτα βέτο» τό ὀφείλει. Αὐτά ἀνάγκασαν τούς Σκοπιανούς νά καθίσουν στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων μέ τόν Νίκο Κοτζιᾶ, αὐτά ἀπεδείχθησαν ὡς ὁ game changer. Μέ 140 ἀναγνωρίσεις στό ἐνεργητικό μέχρι τό 2008, κανένα κίνητρο δέν εἶχαν νά καθίσουν καί νά μιλήσουν μαζί μας γιά σύνθετη ὀνομασία. Ὁ πολικός χειμών τῆς ἀπομόνωσης τῆς περιόδου 2008-2018, ἐκτός ΝΑΤΟ – ΕΕ ἔκανε τά ἄτακτα παιδιά τῆς συμμαχίας νά… ἀναθεωρήσουν.

Ὅποιοι λοιπόν ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ μέσα στά νεῦρα τους σχολιάζουν τήν κριτική μας μέ ἐπιχείρημα ὅτι ὑπερασπιζόμαστε «ἀνύπαρκτα βέτο», στήν πραγματικότητα προσφέρουν –ἄθελά τους– καλή ὑπηρεσία στούς συμμάχους. Μόνο αὐτοί θέλουν νά ξεχάσουν ὅτι ἀσκήθηκε βέτο στό Βουκουρέστι. Μόνο αὐτοί θέλουν νά σκεπάσουν τό βέτο, γι’ αὐτό καί πίσω ἀπό τήν τότε ἡγεσία τῆς χώρας μας στοιχήθηκαν καί ἄλλες ἑπτά χῶρες προκειμένου νά καταγραφεῖ στά πρακτικά ὡς συλλογική ἀπόφαση. Ἀλλά τήν ἀλήθεια τήν ξέρουν ὅλοι. Ἕνας στύλωσε τά πόδια πρίν μποῦν οἱ ἡγέτες τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ στήν αἴθουσα συνεδριάσεων στό παλάτι τοῦ Τσαουσέσκου. Ἐάν τυχόν καταγραφόταν στά πρακτικά ὅτι μιά μικρή χώρα ἐμπόδισε μέ βέτο ἀπόφαση ὑπερδύναμης, θά δημιουργεῖτο ἐπί τῆς ἀρχῆς προηγούμενο. Καί αὐτό δέν τό ἤθελε κανείς.

Μπορεῖ λοιπόν νά διαβάζει κανείς πρακτικά ὅσο θέλει. Μπορεῖ καί νά τά δημοσιεύσει ἄν θέλει. Ἰδού ἡ Ρόδος. Ἡ ἱστορία ὅμως ἔγραψε καί δέν ἀλλάζει. Ἄλλωστε ἄν τό βέτο ἦταν ἀνύπαρκτο, τότε γιατί μᾶς καταδίκασε τό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης; Ἄν ἦταν ἀχρείαστο γιατί πάλι κάνουν πίσω οἱ Σκοπιανοί; Κατόπιν αὐτῶν συνιστοῦμε στό κυβερνῶν κόμμα καί στούς ἁρμόδιους χειριστές ψυχραιμία. Στό Βουκουρέστι ἀσκήθηκε βέτο ἐπειδή δέν ὑπῆρξε συμβιβασμός. Καί ἀπό ὅ,τι φαίνεται θά ξαναβάλουμε βέτο τόν Ἰούνιο, γιατί οὔτε τώρα θά ὑπάρξει. Οὔτε αὐτοί ἀντέχουν οὔτε ἐμεῖς!

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!