ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

To Τέξας της Ελλάδος!

Τετάρτη, 4 Μαΐου 1960

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ

«Θα γίνουν το Τέξας της Ελλάδος τα Γρεβενά! Αυτήν την αισιόδοξον πρόβλεψιν κάμνει ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών. Κατά την γνώμην του το υπέδαφος της επαρχίας μας περιέχει πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου, άνθρακος, πισσάνθρακος, χαλκού, χρωμίου και άλλων ευγενών μετάλλων». Αλλ’ αυτό δεν είναι απλώς μία αισιόδοξος πρόβλεψις. Είναι μεγαλειώδης οραματισμός, από τον οποίον είναι απορίας άξιον, διατί λείπουν ο χρυσός, ο άργυρος και οι… αδάμαντες. Αλλά, ας ευρεθή μία και μόνη πετρελαιοπηγίτσα και του χαρίζομεν το Τέξας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δι’ ανακοινώσεως του ο Σύλλογος Φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαμαρτύρεται διά την περιληφθείσαν εις το κατατεθέν εις την Βουλήννομοσχέδιον περί αντιφυματικού αγώνος διάταξιν, διά της οποίας προβλέπεται η αποστολή των εφεξής αποφοιτώντων της Ιατρικής Σχολής επί τριετίαν εις την επαρχίαν. Οι φοιτηταί χαρακτηρίζουν πρόχειρον και αμελέτητον το μέτρον, διότι, εάν εφαρμοσθή, θα έχη ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται άπειροι και ανειδίκευτοι ιατροί εις την ύπαιθρον.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…