ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Τό σύγχρονο πρόσωπο τῆς διαπλοκῆς

ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ἀνάγνωσμα πού ἔδωσε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ὁ κ. Β. Μαρινάκης, αὐτοπαρουσιάσθηκε ὡς κάτι μεταξύ Βασιλάκη Καΐλα καί ἀδικημένου Ἀνδρέα Συγγροῦ.

Μέ ἕνα ἐπιχείρημα πού ἀναμασᾶ χρόνια τώρα, προσπάθησε νά μᾶς πείσει ὅτι «ἐπειδή δέν ἔχει δουλειές στήν Ἑλλάδα καί δέν διεκδικεῖ, δέν ἔχει σχέση μέ διαπλοκή». Καί βάπτισε τόν ἑαυτό του ὡς ἕναν ἀγαθό καί καλοπροαίρετο Ἕλληνα, ὁ ὁποῖος σηκώνει τόν σταυρό τοῦ μαρτυρίου καί ἡγεῖται τῆς ἐπαναστάσεως νά ἀπομακρυνθεῖ ἡ χώρα ἀπό τή διαπλοκή καί νά ἐπανέλθει στήν κανονικότητα.

Θά ἤμασταν ἀναφανδόν μαζί του ἄν μποροῦσε νά μᾶς λύσει ὁρισμένες ἁπλές ἀπορίες. Δέν εἶναι διαπλοκή νά «σέρνει» τήν πιό ἀγαπημένη ὁμάδα τῶν Ἑλλήνων σέ κομματικές αὐλές καί περιπέτειες; Δέν εἶναι διαπλοκή νά ἀγοράζει, ἔμμεσα ἤ ἄμεσα, ΜΜΕ, νά χρηματοδοτεῖ τίς ζημιές τους, γιά νά ὑποστηρίζουν τίς ὅποιες, δῆθεν, πολιτικές θέσεις του;

Εἶναι κανονικότητα νά ἀγοράζει τά ἐπενδυμένα μέ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια «φέσια» περιουσιακά στοιχεῖα τοῦ ΔΟΛ καί στή συνέχεια νά ἀφήνει νά καταρρέουν ὅσα δέν βολεύουν; Καί δέν εἶναι διαπλοκή οἱ περισπούδαστοι τραπεζῖτες –ναί, αὐτοί πού παραπονιοῦνται ὅτι τούς τραβολογοῦν ἄξιοι εἰσαγγελεῖς– ἀλλά καί οἱ ἁρμόδιοι κρατικοί ἀξιωματοῦχοι νά ἀφήνουν νά «τήν κοπανάει» ἀπό χρεωμένες ἐπιχειρήσεις (ΑΡΓΟΣ, ΙΡΙΣ, Βῆμα FM κ.λπ.); Ἀλήθεια, ὑπάρχουν πολλοί Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες πού δέν ἀντιμετωπίζουν καμμία ἐπίπτωση, ἀφήνοντας φέσια κατ’ ἐπιλογήν; Δέν εἶναι διαπλοκή νά ἐλέγχει τό μοναδικό πρακτορεῖο Τύπου μέ πρόθεση νά διαμορφώνει πῶς διανέμονται οἱ ἐφημερίδες, τί πουλᾶνε, ποῦ πουλᾶνε κ.λπ.;

Γιά τούς μή γνωρίζοντες, ἀφοῦ ἡ πλειονότητα τῶν μέσων πού ἐλέγχονται ἀπό τόν κ. Μαρινάκη καί τούς φίλους του δέν ἀνέφερε τίποτα σχετικό, μόλις πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἡ Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ ἀποφάνθηκε καί ἐπισήμως ὅτι ὑπῆρξε παρεμπόδιση κυκλοφορίας ἐφημερίδας. Δέν εἶναι διαπλοκή νά διαλαλεῖς τίς σχέσεις μέ τήν ἑκάστοτε ἐξουσία (κ. Γ. Παπανδρέου, Ἀντ. Σαμαρᾶς, Ν. Παππᾶς καί ἄλλοι πολλοί); Καί ὅταν δέν κάνουν αὐτά πού θά ἤθελες ἤ ἔστω αὐτά πού ὑποσχέθηκαν, νά τούς καταγγέλλεις; Εἶναι κανονικότητα τό ἑλληνικό ποδόσφαιρο ἐξαιτίας τῆς μονομανίας σου νά καταντάει στή χαμηλότερη βαθμίδα ἀξιοπιστίας ἀπό ἐμφανίσεως τοῦ λαϊκότερου ἀθλήματος στήν Ἑλλάδα;

Εἶναι κανονικότητα τά μέσα καί οἱ ἔμμισθοι τσάτσοι σου νά ἐπιτίθενται μέ χυδαιότητα σέ ὅποιον τολμάει ἁπλῶς νά ἀμφισβητεῖ τήν αὐθεντία τοῦ μεγάλου ἀρχηγοῦ; Δέν εἶναι διαπλοκή οἱ δικογραφίες καί οἱ δικαστικές ὑποθέσεις, στίς ὁποῖες πρωταγωνιστεῖ, εἴτε νά λιμνάζουν ἐπί ἔτη εἴτε ἡ ἐξέλιξή τους νά θυμίζει κάτι ἀνάμεσα σέ θρίλερ καί σαπουνόπερα; Εἶναι κανονικότητα ὁ περίγυρός σου νά ἀναμειγνύεται συνεχῶς σέ παράνομες πράξεις κακουργηματικοῦ χαρακτῆρα; Εἶναι κανονικότητα οἱ ἐκφοβισμοί, οἱ ἀπειλές καί οἱ ξυλοδαρμοί δημοσιογράφων, διαιτητῶν καί ἐν γένει ὅποιων τολμοῦν νά ἀντιδροῦν; Εἶναι κανονικότητα νά θεωρεῖς ὅτι σχεδόν ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες βρίσκονται ἀπέναντί σου; Εἶναι κανονικότητα νά ἐπιτίθεσαι χυδαῖα ἀκόμα καί σέ πολιτικούς καί ἐπιχειρηματίες πού μέχρι πρό τινος ἦταν συνοδοιπόροι σου;

Θά μπορούσαμε νά ἀπαριθμήσουμε δεκάδες ἄλλα παραδείγματα πού ἀποδεικνύουν περίτρανα ὅτι αὐτά πού πρεσβεύει ὁ κ. Μαρινάκης ἀποτελοῦν τήν ἐπιτομή τῆς διαπλοκῆς καί τῆς μή κανονικότητας. Δέν θά συνεχίσουμε, γιατί εἶναι περιττό. Καί εἶναι ἡλίου φαεινότερον, γιά ὅποιον μπορεῖ νά διαβάζει πίσω ἀπό τίς γραμμές, ὅτι ὁ κ. Μαρινάκης χτίζει σταθερά ἕνα προφίλ τό ὁποῖο, ἀσχέτως τῆς ἀποδοχῆς πού δέν ἔχει, κάποια στιγμή θά θελήσει νά τό προβάλει ὡς λύση διακυβέρνησης…

Αὐτό, ὅμως, πού ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καί ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τίς βασικές ἀρχές τῆς πατριωτικῆς παράταξης καί τοῦ μεγαλύτερου κόμματος πού τήν ἐκφράζει (ἡ βάση του, τουλάχιστον…), εἶναι ἡ σπουδή πού δείχνει ἡ περί τήν ἡγεσία ὁμάδα τῆς Ν.Δ. νά στηρίξει τίς θέσεις Μαρινάκη. Μιά σπουδή πού, ἀπό τή μία, εἶναι ἀνεξήγητη (ἤ μήπως δέν εἶναι;) καί, ἀπό τήν ἄλλη, δίνει ζωή καί λόγο ὕπαρξης σέ μιά ξεψυχισμένη κυβέρνηση στό λυκόφως της.

Καί εἶναι ἀπορίας ἄξια ἡ ταχύτητα μέ τήν ὁποία λειτουργεῖ τό ἐπικοινωνιακό ἐπιτελεῖο (sic) μετά τίς «παρεμβάσεις» τοῦ κ. Μαρινάκη καί τῶν μέσων του. Εἶναι τό ἴδιο ἐπιτελεῖο πού σέ μείζονα ἐθνικά θέματα ἤ σέ πρωτοφανεῖς ἐπιθέσεις ἐνάντια στίς ἀρχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ περνοῦν 24ωρα γιά νά ἀντιδράσει. Εἶναι τό ἴδιο ἐπιτελεῖο πού μιά σωστή καί ἀπαραίτητη συνάντηση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως μέ σημαντικές καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες τή μετατρέπει σέ ἐπικοινωνιακή γκάφα ὁλκῆς.

Εἶναι τό ἴδιο ἐπιτελεῖο πού φλερτάρει –οὔτε κἄν ἐπιτυχῶς– μέ πασοκικές καί κνίτικες μεθόδους, καί τό ὁποῖο στήν προσπάθεια νά γίνεται ἀρεστό σέ μαρινακικές προσεγγίσεις ξεκινάει πάντα μέ αὐτογκόλ ἀπό τά ἀποδυτήρια. Θά πρέπει κάποια στιγμή ὁ κ. Μητσοτάκης νά ἀποδείξει καί στούς πλέον κακόπιστους –καί ἐμεῖς δέν συγκαταλεγόμεθα σέ αὐτούς– ὅτι εἶναι ὁ πραγματικός ἡγέτης τῆς παράταξης καί, ὅταν θά κληθεῖ νά κυβερνήσει, νά ὑπακούσει στά κελεύσματα τῆς πατριωτικῆς βάσης πού τόν στηρίζει καί ὄχι στά ἀπονενοημένα διαβήματα, πού σίγουρα θά δεχθεῖ, μιᾶς ἀρρωστημένης, διαπλεκόμενης καί μή κανονικῆς ὀλιγαρχίας.

Καί κάτι ἀκόμα γιά τόν κ. Μαρινάκη. Ὁ Ἀνδρέας Συγγρός καί οἱ μεγάλοι Ἕλληνες εὐεργέτες ἔφτιαχναν νοσοκομεῖα καί σχολεῖα. Δέν ἀγόραζαν ὁμάδες, ἀποτελέσματα, ἐφημερίδες, διαιτητές, δημοσιογράφους καί ἀντιφρονοῦντες.

*Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς «Ἐφ. Ἑστία Α.Ε.»

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ