Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Θέλετε τήν γνώμη μου; Κακῶς πληρώνει τό μάρμαρο, κατά τό κοινῶς λεγόμενο, ἡ προερχομένη ἀπό τό ΠΑΣΟΚ πρώην ὑπουργός, πού πολιτεύεται γιά πρώτη φορά μέ τήν φιλελευθέρα παράταξη.

Ἀντιθέτως, θά ἔπρεπε νά τῆς ἀπονεμηθεῖ καί δημόσιος ἔπαινος, ἐπειδή ἀποκάλυψε δημοσίως μέ τόλμη ὅλα ὅσα συζητοῦνται στό Μέγαρο Μαξίμου καί εἶναι κοινό μυστικό στούς παροικοῦντες τήν Ἱερουσαλήμ.

Ἐπειδή λοιπόν δέν τά γράφει κανείς, πλήν ἐλαχίστων τιμητικῶν ἐξαιρέσεων, ἄς τό πράξουμε ἐμεῖς. Ἔνθερμος εἰσηγητής ὑπέρ τῆς ἔνταξης τοῦ Φρέντη Μπελέρη στό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς ΝΔ, πλήν τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας Σταύρου Παπασταύρου, ἦταν καί εἶναι ὁ Ἀμερικανός σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη Στάν Γκρῆνμπεργκ. Γιά ποιό λόγο; Μά γι’ αὐτόν πού εἶπε δημοσίως ἡ κυρία Χριστοφιλοπούλου! Γιά νά ἀνακοποῦν οἱ διαρροές τῆς ΝΔ πρός τά δεξιά της. «Ἐργαλεῖο» μιᾶς χρήσεως γιά τίς εὐρωεκλογές εἶναι ὁ Βορειοηπειρώτης ὁμογενής! Ἡ ΝΔ, πού σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς τετραετίας εἶναι πιό ΠΑΣΟΚ καί ἀπό τό ἐπίσημο ΠΑΣΟΚ, πασχίζει νά ὑποδυθεῖ τήν… Δεξιά πάνω ἀπό τίς κάλπες! Καί ὁ Μπελέρης γίνεται μέσα στήν ἀγωνία του τό ἄλλοθί της.

Σύμφωνα μάλιστα μέ πληροφορίες πού ἀποκάλυψε τό συνδρομητικό newsletter Kreport, ὁ κύριος Γκρῆνμπεργκ ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του ἀμέσως μετά τήν πρόσφατη μέτρηση τῆς ἑταιρείας Metron Analysis, ἡ ὁποία ἔδειξε ὅτι ἡ ΝΔ ἀνέκτησε μιά ἑκατοστιαία μονάδα στήν πρόθεση ψήφου μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς ὑποψηφιότητας Μπελέρη! Ἔτσι μετροῦν κάποιοι τόν Ἑλληνισμό.

Δυστυχῶς. Μέ τίς μονάδες. Μέ τίς συσπειρώσεις. Μέ τίς χοῦφτες τῶν ψήφων. Συμβολισμός ἐθνικός… κανένας. Εὐαισθησία πατριωτική… καμμία. Ὑποστύλωμα γιά τίς καρέκλες τους πού τρίζουν τόν θέλουν. Προϊόν μέ ἡμερομηνία λήξεως φαίνεται ὅτι εἶναι γιά τήν «παράταξη» ὁ ἐκλεγμένος Δήμαρχος Χειμάρρας. Μετά τήν ἀπομάκρυνση ἐκ τοῦ ταμείου, οὐδέν. Μήν τούς εἴδατε.

Μᾶς περνᾶ μάλιστα ἀπό τό μυαλό ὅτι αὐτοί, ὅπως τό πᾶνε, εἶναι ἱκανοί νά ἔχουν πουλήσει ὡς ἐκδούλευση στόν Ράμα τήν παραίτηση τοῦ Μπελέρη ἀπό τήν διεκδίκηση τῆς Δημαρχίας Χειμάρρας καί τήν «συμπερίληψή» του στό ψηφοδέλτιο τοῦ κόμματος. Ἄν εἶναι νά ἀνέβει μιά μονάδα ἡ ΝΔ στήν πρόθεση ψήφου, ἄς ἀπαλλοτριωθοῦν καί οἱ περιουσίες τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἄς παραδοθεῖ καί ὁ Δῆμος! Ποιός νοιάζεται;

Γιά αὐτό σᾶς ἐπαναλαμβάνω λοιπόν: Ἄς μήν κτυπᾶμε τό «σαμάρι» Χριστοφιλοπούλου, ὁ… «γάιδαρος» Γκρίνμπεργκ, τήν γνώμη τοῦ ὁποίου ἀκούει ὡς εὐαγγέλιο ὁ κύριος Μητσοτάκης, εἶναι ὁ ἔνοχος. Προσωπικῶς θέλω νά εὐχαριστήσω τήν κυρία Χριστοφιλοπούλου πού ἀποκάλυψε φόρα παρτίδα μέ τήν εἰλικρίνεια πού τήν διακρίνει τόν ἀντεθνικό καί ψηφοθηρικό τρόπο σκέψεως τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, ὁ ὁποῖος δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν δικό μας. Ἐμεῖς ὑποστηρίξαμε φανατικά ἀπό τήν πρώτη στιγμή τήν ἀξιοποίηση τοῦ ὁμογενοῦς στό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς ΝΔ μέ κριτήριο τήν συγκράτηση τῆς διαρροῆς τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀπό τήν Χειμάρρα, καθώς τό ἠθικό του τό τελευταῖο ἑξάμηνο ἦταν ἰδιαιτέρως χαμηλό. Ὄχι τήν συγκράτηση τῶν διαρροῶν τῆς ΝΔ στά δεξιά της.

Λυπούμεθα ἰδιαιτέρως πού μετά καί τίς ἀποκαλύψεις Χριστοφιλοπούλου δέν μποροῦμε νά συμφωνήσουμε οὔτε σέ αὐτό. Ὅσο γιά τήν ἴδια, μιά καί μόνη ἐπισήμανση: Ἡ ΝΔ δέν εἶναι συνομοσπονδία κεντρώων, φιλελευθέρων, πατριωτῶν, λαϊκῶν δεξιῶν,όπως ὑποστήριξε. Ἡ ΝΔ δέν εἶναι ὁμοσπονδία ἰσοτίμων συνιστωσῶν. Ὁ πατριωτισμός δέν εἶναι συνιστῶσα τῆς ΝΔ. Ὁ πατριωτισμός εἶναι ρεῦμα πού διαπερνᾶ καθολικά τήν παράταξη. Ὁ Μπελέρης δέν εἶναι μερεμέτι γιά νά βουλώσουν οἱ τρύπες τῆς ΝΔ. Ἄν δέν τό καταλάβει αὐτό ἡ ἀγαπητή Εὔη, σέ λάθος παράταξη προσχώρησε, σέ λάθος κόσμο ἀπευθύνεται.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ