ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Τό προνόμιο τῆς πειθοῦς

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ στά παλαιά σχήματα ἡ Κυβέρνηση ἀναλύει νέα προβλήματα μέ ἐργαλεῖα τοῦ παρελθόντος.

Ἡ ὑπόθεση τῶν ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων εἶναι χαρακτηριστική. Χιλιάδες Ἕλληνες σέ διάφορους νομούς τῆς χώρας ἀλλά καί στό λεκανοπέδιο ἔσπευσαν νά προμηθευτοῦν τίς παλαιές ταυτότητες, καθώς θεωροῦν ὅτι οἱ νέες παραβιάζουν τά προσωπικά τους δεδομένα. Ἀλλά ὁ εὐρύτερος ἐπικοινωνιακός μηχανισμός τοῦ Μαξίμου ἄρχισε νά μιλᾶ καί πάλι γιά ψεκασμένους. «Ψέκ», συντομογραφικῶς.

Ἡ ἄρνηση παραλαβῆς τῶν νέων ταυτοτήτων ὀφείλεται στό ἕνα καί μοναδικό γεγονός: στήν κατάρρευση τῆς ἐμπιστοσύνης πού ἔχουν οἱ πολῖτες πρός τό κράτος. Στήν κατάρρευση αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ διαχρονικοῦ δεσμοῦ τῶν ὀργανωμένων κοινωνιῶν πού ἑνώνει στόν κοινό σκοπό πολῖτες καί πολιτεία.

Τῆς κατάρρευσης αὐτῆς προηγήθηκε ἰσχυρά ἀμφισβήτηση, ἡ ὁποία σέ πολλές περιπτώσεις δικαιώθηκε στήν πράξη. Ἀμφισβήτηση γιά τά σώματα ἀσφαλείας, τά ὁποῖα ἀντί νά ἐφαρμόζουν τόν νόμο συναλλάσσονται μέ τήν παρανομία. Ἀμφισβήτηση γιά τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις, οἱ ὁποῖες δέν καταφέρνουν στό ἐσωτερικό νά προστατέψουν τά στρατόπεδά τους, καί στούς κόλπους τῶν ὁποίων σοβεῖ σοβαρή ἀναταραχή ὅπως προέκυψε ἀπό τήν παραίτηση 43 ἀξιωματικῶν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Ἀμφισβήτηση γιά τίς τράπεζες πού ἔχουν ἀνακηρυχθεῖ σέ ἐχθρό τοῦ πολίτη. Ἀμφισβήτηση γιά τό κράτος πού δέν μπορεῖ δύο βδομάδες τώρα νά σβήσει τίς φωτιές καί οἱ δασικές ἐκτάσεις πού ἔχουν καεῖ στήν πατρίδα μας εἶναι ὑπερδιπλάσιες σέ σύγκριση μέ αὐτές πού κάηκαν στήν Ἰταλία καί τήν Ἱσπανία. Ἀμφισβήτηση γιά τούς μηχανισμούς προστασίας τῆς ὑγείας.

Ἡ ἄρνηση παραλαβῆς τῶν ταυτοτήτων «κάθεται» πάνω σέ πάρα πολλές ἀμφισβητήσεις πού προηγήθηκαν, ἀλλά συνήθως ὑποτιμήθηκαν ἀπό ἕνα πολιτικό σύστημα πού τό μόνο πού ἔμαθε νά κάνει εἶναι νά χλευάζει τούς πολῖτες του ὡς ἀγράμματους ὅταν αὐτοί διαφωνοῦν μέ τίς πολιτικές του.

Τό ζήσαμε τό ἔργο στήν διάρκεια τῆς πανδημίας, ὅταν καταδιώχτηκαν ἀκόμα ἀπό τήν δικαιοσύνη –ἄν δέν διασύρθηκαν στό διαδίκτυο μέ πρόστιμα, ὅσοι θέλησαν νά ἀμφισβητήσουν τήν ἀποτελεσματικότητα τῶν χρυσοφόρων ἐμβολίων. Ποιό ἦταν τό ἀποτέλεσμα; Ὅσοι ἐμβολιάστηκαν …κολλοῦν ἀκόμα καί σήμερα κορωνοϊό, κάποιοι ὁμολογοῦν ὅτι κινδύνεψε μέ σοβαρές παρενέργειες ἡ ὑγεία τους (παράλυση), ἐνῷ ὅσοι δέν ἐμβολιάστηκαν σήμερα εἶναι στήν πλειονότητά τους ὑγιεῖς. Καί τό πλέον ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι κορυφαῖα στελέχη τῆς ἰατρικῆς κοινότητας ψιθυρίζουν σέ οἰκείους καί φίλους νά μήν κάνουν νέο ἐμβόλιο. Ἡ ἄρνηση παραλαβῆς τῶν ταυτοτήτων λοιπόν εἶναι ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου τῆς ἀμφισβήτησης γιά τήν ὁποία εὐθύνεται ἡ πολιτεία. Ὅταν καταρρέει ἡ ἐμπιστοσύνη πρός τήν πολιτεία δέν εὐθύνονται οἱ πολῖτες, εὐθύνεται ἡ πολιτεία.

Ἡ πολιτεία ἔχει χάσει τό προνόμιο τῆς πειθοῦς. Δέν πείθει. Ὅλο καί περισσότεροι δέν πείθονται νά συμμορφώνονται στίς ἐντολές της. Καί ὅσο αὐξάνεται ἡ αἴσθηση ὅτι πίσω ἀπό τήν ὑπόθεση τῶν ταυτοτήτων κρύβεται ἕνας γιγάντιος μηχανισμός ἐλέγχου τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων γιά νά εἶναι ἄνετη, μέ τό πρόσχημα κατανίκησης τῆς γραφειοκρατίας, ἡ χειραγώγησή τους, τόσο θά αὐξάνεται ἡ ἀμφισβήτηση. Καί τόσο εὐρύτερα στρώματα θά κλείνονται στόν ἑαυτό τους, θά συσπειρώνονται καί θά γκετοποιοῦνται. Μέχρι πού τά γκέτο νά γίνουν πλειονότητα.

Τό ἐπιχείρημα πού ἀκούγεται τελευταῖα στό διαδίκτυο εἶναι καταλυτικό. «Μᾶς ἐπιβάλλατε νά ἀφαιρεθεῖ τό θρήσκευμα ἀπό τίς ταυτότητες γιά τήν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων, καί τώρα μᾶς ζητᾶτε τήν ἀποθήκευση δεκάδων ἄλλων προσωπικῶν μας δεδομένων μέσῳ μηχανισμοῦ πού ἑνώνει τίς ταυτότητες μέ τά δεδομένα τῆς ὑγείας μας, μέ τά δεδομένα τῶν φορολογικῶν μας ὑποχρεώσεων, μέ τά δεδομένα τῆς ἀσφάλισής μας, μέ τά δεδομένα τῆς ζωῆς μας, μέ τά δεδομένα τῶν ὀφειλῶν μας στό κράτος; Μᾶς ζητᾶτε νά στηρίξουμε δῆθεν φιλελεύθερα μέτρα ὅταν μέ συστηματικό τρόπο οἰκοδομεῖται τό μεγάλο κράτος “πατερούλης” πού μπορεῖ νά παρακολουθεῖ τίς ζωές μας;». Καμμία ἀπάντηση ἐπ’ αὐτοῦ; Ἤ πρέπει νά ….ψεκάσουμε κάποιους γιά νά ξυπνήσουν καί νά βγοῦν ἀπό τά ὄνειρα στά ὁποῖα ζοῦν, ἐνῷ πραγματικά ὁ κόσμος ἀλλάζει; Ἴσως εἶναι μία λύση. Νά τούς ψεκάσουμε. Εἶναι ἡ σειρά τους.

Απόψεις

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»