Τό Μαντεῖο δέν βγάζει πιά χρησμούς

ΕΔΩ καί ἐννέα χρόνια ὁ ἐπιχειρηματίας καί τέως ἐμπορικός ἀκόλουθος τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα Συμεών Τσομῶκος συνέλαβε καί ἄρχισε νά ὑλοποιεῖ μιά ἐξαιρετική ἰδέα: νά διοργανώσει μιά ἀνάσα ἀπό τό Μαντεῖο τῶν Δελφῶν, στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος, τό «Ἑλληνικό Νταβός».

Ἕνα ἐτήσιο Φόρουμ στό ὁποῖο νά συγκεντρώνονται προσωπικότητες ἀπό τόν δυτικό κόσμο καί νά συζητοῦν ὅλα τά μεγάλα γεωπολιτικά, οἰκονομικά, κοινωνικά, πολιτικά προβλήματα τοῦ πλανήτη.

Τά πρῶτα χρόνια τό ἐγχείρημα σημείωσε ἀξιόλογη ἐπιτυχία. Παγκόσμιοι ἡγέτες, οἰκονομολόγοι, καθηγητές ξένων φημισμένων πανεπιστημίων, δημοσιογράφοι μεγάλων ἐφημερίδων τοῦ ἐξωτερικοῦ, στρατιωτικοί, στελέχη τοῦ ΝΑΤΟ, τοῦ ΟΗΕ, τῆς ΕΕ ἔδιναν τό «παρών» καί συγκέντρωναν τήν προσοχή. Μέ τά χρόνια ὅμως τό ἐγχείρημα ἄρχισε νά φθίνει. Ὁ ἴδιος συντόνισα μία φορά ἕναν διάλογο τό 2019 μέ προσκεκλημένο τόν τότε Πρόεδρο τοῦ «Ποταμιοῦ» Σταῦρο Θεοδωράκη, ἀλλά ἀρνήθηκα νά συντονίσω μετά ἀπό εὐγενική πρόταση πού μοῦ ἔγινε τόν διάλογο μέ τόν (τότε) Πρωθυπουργό τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ. Δέν θά νομιμοποιοῦσα ποτέ τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» –ἡ Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν μοῦ ἔδινε τό ἀπόλυτο δικαίωμα. Ἰδιῶτες, μή κρατικές ὀντότητες, μποροῦν νά χρησιμοποιοῦν ἄλλο ὄνομα.

Ἀλλά αὐτό εἶναι μία λεπτομέρεια.

Τό ζήτημα δέν εἶναι αὐτό. Τό «Φόρουμ τῶν Δελφῶν» ἄρχισε νά χάνει τήν διεθνῆ αἴγλη του (μέ ἀποκορύφωμα τήν φετινή διοργάνωση τήν ὁποία ἀρνήθηκε νά τιμήσει ὁ Πρωθυπουργός γιά ἕνα γινάτι –ἐνοχλήθηκε, γιατί ἡ διοργανώτρια ἔκανε συνέδριο στήν Θράκη μέ ἕναν ἐκδοτικό ὅμιλο), ἐπειδή «περνᾶ» καί αὐτό τήν ἀσθένεια ὅλου τοῦ δυτικοῦ κόσμου.

Τήν ἴδια ἀσθένεια περνᾶ καί τό φθίνον Νταβός ἄλλως τε. Ἀπουσιάζει ὁ ἀντίλογος καί ἡ αὐτοκριτική γιά τά ἔργα καί τίς ἡμέρες τῆς Δύσεως. Πλήν κάποιων ἐξαιρέσεων, ὅποιος πάει ἐκεῖ γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων ὅτι θά ἀκούσει τήν μία καί μοναδική σκέψη τοῦ φιλελεύθερου κόσμου. Δέν ὑπάρχει ἀντίλογος, δέν ὑπάρχει αὐτοκριτική.

Οἱ Ὑπουργοί κατά βάση ὑπηρετοῦν τό κυρίαρχο ἀφήγημα τοῦ Μαξίμου καί τῆς Συμμαχίας μέ «κομμουνιστική πειθαρχία» ἐνῷ οἱ στρατιωτικοί, οἱ δικαστές, οἱ καθηγητές, οἱ πολιτικοί, καί οἱ ἡγεσίες ἀναπαράγουν τήν ὀπτική τοῦ συστήματος. Κινέζους καί Ρώσσους, BRICS, δέν θυμᾶμαι νά ἔχουν προσκαλέσει οἱ διοργανωτές. Ἀπαγορεύεται. Μόνο πού αὐτό δέν βγάζει πουθενά. Ἡ λογική, «ἡ καλή Δύση», καί ὁ «ἄξων τοῦ κακοῦ, λοιπός κόσμος», δέν μᾶς πᾶνε πουθενά. Τό πρῶτο μάθημα τό πήραμε στήν Οὐκρανία, ἀλλά δέν θέλουμε νά τό παραδεχθοῦμε. Πανηγύριζαν ἅπαντες στό «Φόρουμ» τοῦ 2022 ὅτι ἑνώθηκε ἡ Δύση, ἑνώθηκε ἡ Εὐρώπη, ἑνώθηκε τό «ἐγκεφαλικά νεκρό» ΝΑΤΟ, θά πέσει ὁ Πούτιν ἀπό τίς ἐσωτερικές ἀναταραχές πού θά φέρουν οἱ κυρώσεις, ὅτι θά νικήσει ἡ Οὐκρανία –καί ποῦ εἴμαστε σήμερα; Ἡ Δύση εἶναι διασπασμένη μεταξύ αὐτῶν πού θέλουν νά συνεχίσουν νά πληρώνουν γιά νά διαρκέσει ὁ πόλεμος μέχρι τίς ἀμερικανικές προεδρικές ἐκλογές καί ἐκείνους πού ἀρνοῦνται νά βάλουν τό χέρι στήν τσέπη. Ὁ «ἥρως» τῆς προπαγάνδας Ζελένσκυ ἔχει βγεῖ ὡς διακονιαραῖος καί ζητᾶ λεφτά καί ὅπλα μέ τόν δίσκο στό χέρι γιά νά καθυστερήσει τήν ἐπερχόμενη ἧττα. Μόνο μία γενίκευση τοῦ πολέμου τόν σώζει. Ἐνῷ ὁ Πούτιν ἀγέρωχος ἐπικρατεῖ καί βλέπει τό ΑΕΠ του νά ἔχει ἁλματώδη αὔξηση χάρη στήν πολεμική οἰκονομία. Ἀπέρριψε τό «don’t» πού τοῦ ἀπηύθυνε τότε ὁ Μπάιντεν, καί σήμερα βρίσκεται ἑδραιωμένος.

Ἔ, λοιπόν, δέν πήραμε καί πολλά μαθήματα ἀπό τήν Οὐκρανία καί συνεχίζουμε τά ἴδια μέ τό Ἰσραήλ. Ἐνῷ ὁ δυτικός κόσμος διασπᾶται καί σέ αὐτό τό μέτωπο, (ὁ Μπάιντεν πρίν πεῖ «don’t» στούς Ἰρανούς εἶπε τό ἴδιο καί στόν Νετανυάχου, χωρίς νά εἰσακουστεῖ ἀπό ἀμφοτέρους. Ὁποῖον κῦρος!), ἐμεῖς μετέχουμε στίς οὐρανομήκεις κραυγές κατά τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου.

Ἡ μοναδική αὐτοκριτική πού ἀκούστηκε στούς Δελφούς στούς ὁποίους βρέθηκε ὑφυπουργός νά ἰσχυριστεῖ ὅτι «νικᾶμε στήν Οὐκρανία», ἦταν ἀπό ἕνα ἐπίλεκτο μέλος τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἰσραήλ, πού ἀποκάλυψε ὅτι ἡ κυβέρνηση τοῦ Τέλ Ἀβίβ νόμιζε ὅτι ἡ Χαμάς εἶχε ἐξοντωθεῖ καί ὅτι εἶχαν ἀπομείνει στίς τάξεις της 70 μαχητές ἀντί τῶν 3.000 πού ἀντίκρισαν ἀπέναντί τους. Τό χειρότερο ἀπό ὅλα γιά τήν Δύση ὅμως, ἡ ὁποία τρέχει νά ὑπερασπιστεῖ μέ μαχητικά, βρεταννικά, ἀμερικανικά καί ἄλλα ἕναν ἀχανῆ γεωπολιτικό χῶρο ἀπό τήν Οὐκρανία ἕως τήν Μέση Ἀνατολή, εἶναι ὅτι δέν κατάλαβε πώς σέ αὐτή τήν γεωπολιτική παρτίδα πόκερ ἕπεται. Δέν ἔχει τήν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων. Δέν κάνει αὐτή τήν πρώτη κίνηση.

Ἀλλά ἡγεσία στόν σύγχρονο κόσμο σημαίνει νά δρᾶς πρῶτος. Οἱ Ρῶσσοι ἐκμεταλλεύτηκαν τήν ὀλιγωρία-ἀναξιοπιστία τῆς Δύσεως στήν ἐφαρμογή τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Μίνσκ καί εἰσέβαλαν στήν αὐλή τῆς Οὐκρανίας. Οἱ Παλαιστίνιοι βαρέθηκαν νά περιμένουν ἔγκριση γιά τήν ἵδρυση κράτους καί ἄναψαν τό φιτίλι μιᾶς ἀντιπαράθεσης πού μέ μαθηματική βεβαιότητα ἤξεραν ὅτι θά ἁπλωνόταν πέραν τῶν συνόρων τους.

Σήμερα πού μιλᾶμε λοιπόν:

– Οἱ «Ρεπουμπλικανοί» μπλοκάρουν τήν βοήθεια στούς συμμάχους τους Οὐκρανούς στό Κογκρέσσο, καί τό αἰώνιο κορόιδο, ἡ Εὐρώπη, καλεῖται νά βάλει βαθιά τό χέρι στήν τσέπη. Ἐνῷ ἤδη πληρώνει ἀκριβά τήν ἐνεργειακή κρίση. Ἀντί νά συντάσσεται σάν μία γροθιά, ὑποτάσσεται.

–Οἱ «Δημοκρατικοί» μέ τό ζόρι δέν ἐκδηλώνουν δημοσίως τήν ἰσχυρά δυσφορία τους γιά τήν αὐτόνομη πολιτική Νετανυάχου στήν Μέση Ἀνατολή, πού ἀνατινάζει τήν παγκόσμια σταθερότητα καί δημιουργεῖ νέα οἰκονομική κρίση στόν κόσμο.

– Οἱ Ρῶσσοι μαζί μέ τούς Κινέζους καί τούς Τούρκους ἐνθαρρύνουν σέ ἕναν βαθμό τό ξέσπασμα τῆς σύγκρουσης, γιατί βοηθᾶ τά γεωπολιτικά σχέδιά τους ἐναντίον τῆς φθίνουσας Δύσης.

Ἐμεῖς ἐδῶ δέν ἔχουμε καταλάβει τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά καί ἐπαναλαμβάνουμε στερεότυπα τοῦ τύπου «Εἴμαστε ὅλοι Ἰσραηλινοί». Ὅπως τό 2022 λέγαμε ὅτι «εἴμαστε ὅλοι Οὐκρανοί» καί σημαιοστολίζαμε-φωταγωγούσαμε στά κίτρινα τά δημόσια κτήρια.

Δυστυχῶς, ἡ παρακμή τῆς γεωπολιτικῆς ἀνάλυσης κτύπησε καί τήν «Πυθία». Καμμία πρωτοτυπία! Τό Μαντεῖο δέν βγάζει πιά χρησμούς!

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ