Τό κόμμα τῆς Novartis καί ἡ πέμπτη φάλαγγα στούς Θεσμούς

ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ νά χαλάσουμε τίς καρδιές μας μέ τούς ἀναγνῶστες μας καί…

… πρίν ἀλλά καί μετά τίς ἐκλογές τοῦ 2019, γιά χάρη τοῦ εἰσαγγελέως Ἀγγελῆ καί ὁρισμένων ἄλλων συναδέλφων του. Δέν ἤθελαν νά πιστέψουν οἱ ἀναγνῶστες μας ὅτι ἴσχυε αὐτό πού ἀρχικῶς ὑποστηρίζαμε καί ἐπιβεβαίωσε μεταγενεστέρως στό πόρισμά του ὁ εἰσαγγελεύς Σοφουλάκης: ὅτι ὁ κύριος Ἀγγελῆς εἶναι «ἐπίορκος». Εἶχαν ἀναγάγει τίς «καταγγελίες» του σέ εὐαγγέλιο καί τόν θαύμαζαν γιά ὅσα κατήγγειλε στήν περίφημη συνέντευξή του στό «Πρῶτο Θέμα» τόν Ἰανουάριο τοῦ 2019. Τότε πού μόλις γύρισε ἀπό τό ταξίδι του στήν Βιέννη κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου ἀρνήθηκε νά παραλάβει τά στοιχεῖα πού τοῦ ἔδιδε τό FBI μέ καταθέσεις Ἕλληνα πολιτικοῦ, ἔσπευσε στήν καλή ἐφημερίδα καί τίναξε τήν ἔρευνα Τουλουπάκη γιά τήν Novartis στόν ἀέρα. Ἰσχυριζόμενος ὅτι ἡ Εἰσαγγελεύς Διαφθορᾶς ἦταν σέ «διατεταγμένη ὑπηρεσία» ἀπό τόν Ρασπούτιν Παπαγγελόπουλο καί ὅτι εἶχε προγράψει περίπου κατ’ ἐντολήν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τρεῖς κορυφαίους πολιτικούς τῆς συντηρητικῆς παράταξης. Ἡ κυβέρνησις ὅμως ἄλλαξε. Σήμερα ἔχουμε ΝΔ. Ὄχι ΣΥΡΙΖΑ. Καί ἀπό προχθές ὁ κύριος Ἀγγελῆς ἐν ἐνεργείᾳ (ἀντι)εισαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου διώκεται –τί ντροπή γιά τό σῶμα– γιά παράβαση καθήκοντος. Ἐπειδή ἀκριβῶς ἀρνήθηκε νά παραλάβει τά στοιχεῖα μέ τίς φερόμενες καταθέσεις κορυφαίου πολιτικοῦ χαρακτηρίζοντάς τα «παράνομα ἀποδεικτικά στοιχεῖα». Ἐνῶ ἀκόμη καί ἄν ἤθελε θεωρηθοῦν ὡς τέτοια, ὅπως εἶπε ἡ εἰσαγγελεύς Δημητρίου στήν κατάθεσή της στήν Προανακριτική, ἔπρεπε νά τά παραλάβει γιά νά ἀξιοποιήσει τίς πληροφορίες του μέ νόμιμο αἴτημα δικαστικῆς συνδρομῆς.

Εἴχαμε γράψει τότε, ἀγαπητοί φίλοι –καί ἄς ἤμασταν μόνοι ἐντελῶς– ὅτι στήν ὑπόθεση αὐτή θά κριθοῦν καί οἱ θεσμοί στήν πατρίδα μας καί ἡ δημοσιογραφία. Ἔρχεται αὐτή ἡ ὥρα. Ὁ κύριος ἀντιεισαγγελεύς ὁ ὁποῖος μετά τήν συνέντευξή του στό «Πρῶτο Θέμα» προχώρησε καί σέ ἄλλες ἀμφιλεγόμενες δικαστικές ἐνέργειες (ἀνάσυρση μηνύσεων πολιτικῶν κατά Τουλουπάκη ἀπό τό ἀρχεῖο), καλεῖται τώρα νά μιλήσει καί νά ἐξηγήσει ὅλη τήν μετέπειτα στάση του στήν ὑπόθεση. Παράβαση καθήκοντος εἶναι βαρειά κατηγορία γιά δικαστικό λειτουργό, ἔστω καί ἄν θεωρεῖται πλημμεληματικοῦ χαρακτῆρα. Παράβαση καθήκοντος σημαίνει ὅτι ὑπῆρχε πέμπτη φάλαγγα μέσα στήν ἔρευνα τῆς Novartis. Πέμπτη φάλαγγα μέσα στούς θεσμούς. Τότε. Γιατί σήμερα, δύο χρόνια μετά τήν ἄνοδο τῆς ΝΔ στήν ἐξουσία μέ τήν σέ «διατεταγμένη ὑπηρεσία» Τουλουπάκη ἐκτός εἰσαγγελίας, ἡ κατά Ἀγγελῆ «σκευωρία» παραμένει ἀνοικτή ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης. Μετά τήν ἀπομάκρυνση τῶν «σκευωρῶν»! Οἱ φάκελοι τριῶν κορυφαίων πολιτικῶν (δύο τῆς ΝΔ, ἑνός τοῦ ΚΙΝΑΛ) δέν ἔχουν κλείσει! Ἐνῶ τά νεώτερα στοιχεῖα πού ἔρχονται στό φῶς μετά ἀπό τήν ποινική δίωξη πού ἀσκήθηκε στόν εἰσαγγελέα Ἀγγελῆ καί λογικῶς θά διαβιβαστοῦν στό Εἰδικό Δικαστικό Συμβούλιο τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου (ὁ κύριος Ἀγγελῆς εἶναι βασικός μάρτυς κατηγορίας) ὁδηγοῦν στήν «ἀναψηλάφηση» τῆς ὑπόθεσης ἐκ νέου.

Ἴσως ἡ διερεύνησή της ὁδηγήσει –ὑπόθεση κάνουμε– καί σέ ἄλλους δικαστικούς λειτουργούς πού ἔδρασαν ὡς πέμπτη φάλαγγα κατά τῆς εἰσαγγελέως Τουλουπάκη. Γιά λογαριασμό ποίων ἄς τό βρεῖ ἡ ἔρευνα. Τόν κύριο Ἀγγελῆ, τήν συμπεριφορά τοῦ ὁποίου ἐρεύνησε πειθαρχικῶς τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ἴσως τόν ἀναμένουν καί ἄλλες δυσάρεστες ἐκπλήξεις πού θά τόν ἀναγκάσουν νά πεῖ ὅλη τήν ἀλήθεια. Γιατί τά ἔκανε ὅλα αὐτά. Γιατί «λάσπωσε» τήν συνάδελφό του Εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς. Γιατί ἄρχισε νά βλέπει στόν ὕπνο του φαντάσματα μέ τό ὄνομα «Ρασπούτιν». Ποιός ἦταν ὁ ὑποβολεύς. Ὁ σκηνοθέτης τῆς ταινίας ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Ἐπειδή εἴμαστε κάπως παλαιοί στό κουρμπέτι ἀκοῦμε μέ προσοχή τίς ὁρμήνιες κάποιων πού ὑποστηρίζουν ὅτι ὅλη ἡ ξαφνική φασαρία μπορεῖ νά τελειώσει τήν ἑπομένη μιᾶς κρίσιμης ψηφοφορίας στήν Βουλή ἀναλόγως τῆς στάσης, συνετῆς ἤ μή, συγκεκριμένων ὁμάδων καί προσώπων. Ἐπειδή εἴμαστε κάπως παλαιοί, ἐκτός ἀπό τό νά ἀκοῦμε, ἔχουμε καί ἄποψη ὅμως! Πού λέει πώς ὅταν αὐτές οἱ ὑποθέσεις ἀνοίγουν ξανά καί ἐξέλθει τό τζίνι ἀπό τήν φιάλη, δύσκολα ἐλέγχονται καί ἀκόμη πιό δύσκολα ξανακλείνουν. Δύσκολα κλείνουν κατ’ ἀρχάς σέ δικαστικό ἐπίπεδο γιατί τό κλῖμα ἀγανάκτησης πού ὑπάρχει στήν δικαιοσύνη ὁδηγεῖ δικαστές νά ἀψηφοῦν συστάσεις καί νά δείχνουν ἀποφασιστικότητα γιά τήν κάθαρση τοῦ χώρου τους. Ἡ ὑπόθεση Ἀγγελῆ δέν εἶναι ἡ μόνη. Προσφάτως τό Ἀνώτατο Δικαστικό Συμβούλιο παρέλειψε νά προαγάγει δικαστίνα στόν Πειραιᾶ, ἡ ὁποία φωτογραφιζόταν ἀνερυθριάστως μέ αὐτούς πού ὄφειλε νά ἐλέγχει καί δημοσίευε τίς φωτό της σέ ψεύτικο προφίλ στό facebook. Τά πράγματα ἔχουν ἀγριέψει. Δύσκολα κλείνουν καί πολιτικά αὐτές οἱ ὑποθέσεις ὅμως, εἰδικῶς ὅταν ὑπάρχουν χρωστούμενα ἀπό τήν μία πλευρά καί ὑποψίες γιά ἄλλου τύπου κινήσεις ἀπό τήν ἄλλη πλευρά. Κάποιοι στήν ΝΔ ὁμιλοῦν γιά τό «κόμμα τῆς Novartis» πού συνεδριάζει τακτικῶς ἐν πλήρει συνθέσει, διαθέτει ἐκπρόσωπο Τύπου πού ξιφουλκεῖ τακτικῶς γιά τήν «ἀλλοίωση τοῦ πολιτεύματος» (γέλωτες μέχρι δακρύων ἐδῶ) καί τοῦ ὁποίου τά μέλη ἔχουν τόν «ἰδεασμό» νά ἀξιοποιήσουν τήν ἁπλή ἀναλογική γιά ἄλλους σκοπούς. Γνωρίζει ὁ κύριος Μητσοτάκης.

Ἀργά ἤ γρήγορα οἱ πρωταγωνιστές θά ὁδηγηθοῦν μετά τήν παράταση, στήν ρουλέττα τῶν πέναλτυ. Ἐμεῖς θά παρακολουθήσουμε τό μάτς ἀπό τήν …κερκίδα. Τό βασικό ἀφήγημα, ὅτι ὁ φυσικός αὐτουργός Τουλουπάκη ἐλάμβανε ἐντολές ἀπό τόν ἠθικό αὐτουργό Ρασπούτιν καί σέ συνεννόηση προσέλαβαν κουκουλοφόρους προστατευόμενους μάρτυρες γιά νά πλήξουν συγκεκριμένους πολιτικούς, ἐμφανίζει ἰσχυρότατες ρωγμές ἐκ τῶν πραγμάτων: ἡ ἔρευνα παραμένει ἐκκρεμής καί μετά τήν ἀπομάκρυνση τῆς εἰσαγγελέως Τουλουπάκη γιά τρία πολιτικά πρόσωπα, ὁ βασικός μάρτυς Ἀγγελῆς διώκεται γιά παράβαση καθήκοντος, ἐνῶ οἱ προστατευόμενοι μάρτυρες παραμένουν προστατευόμενοι κατόπιν καί τοῦ διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος πού ἐπεδείχθη. Ἕως καί ἡ ΕΡΤ πρόβαλε ἐκπομπή τήν Δευτέρα τό βράδυ γιά τούς «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος»! (Εἰδικές Ἀποστολές).

Ποῦ καταλήγουμε; Στήν ὑπόθεση αὐτή κριθήκαμε καί ἐξακολουθοῦμε νά κρινόμαστε ὅλοι, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες. Ἦταν καί εἶναι μία μάχη γιά τήν ἀλήθεια καί γιά τό δημόσιο συμφέρον. Σέ αὐτή τήν μάχη ὁ ὅμιλός μας βρέθηκε καί βρίσκεται στό στόχαστρο παράκεντρων ἐξουσίας μέ στόχο τήν φίμωσή μας καί τήν μή ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας. Μέ πρῶτο τόν ἐκδότη μας Ἰωάννη Φιλιππάκη, τόν ὁποῖο κάποιοι ἐπιχείρησαν νά καταστήσουν ὅμηρο σύροντάς τον σέ δικαστική περιπέτεια. Τόν ὁποῖο κάποιοι ἐπιχείρησαν νά διασύρουν ὡς δῆθεν …«ἀριστερό» καί «συριζαῖο», ἐπειδή ἔβαλε τήν ἀλήθεια πάνω ἀπό κόμματα καί παρατάξεις.

Ὅπως ὅμως ἀποδεικνύεται ἀπό τήν ποινική δίωξη πού ἀσκήθηκε κατά τοῦ κυρίου Ἀγγελῆ, ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι οὔτε συριζαία, οὔτε νεοδημοκράτισσα, οὔτε πασοκτζού. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ὁ εἰσαγγελεύς Ἀγγελῆς κατηγορεῖται ὅτι προστάτεψε πολιτικούς πού ἐλέγχονταν γιά διαφθορά. Ἐμπόδισε τήν ἔρευνα πού θά κατέληγε σέ συμπέρασμα γιά τό ὕψος τῆς ζημίας τοῦ δημοσίου ἀπό παράνομες τιμολογήσεις φαρμάκων τῆς Novartis. Τιμολογήσεις πού πληρώνουμε ὅλοι ἀπό τίς τσέπες μας ὑπό τήν μορφή φόρων. Τιμολογήσεις πού ὁδήγησαν στήν χρεοκοπία τοῦ 2010. Τήν ἑπομένη φορά πού θά διαβάσουμε λοιπόν πηχυαίους τίτλους γιά ἕναν Ἕλληνα «Ντί Πιέτρο», ἄς εἴμαστε ὀλίγον κουμπωμένοι. Οἱ πραγματικοί Ντί Πιέτρο –πού δέν εἶναι καί πάρα πολλοί– δροῦν ἀθορύβως καί δέν γνωρίζει τό πρόσωπό τους οὐδείς. Διότι ὅπως μοῦ ἔλεγε προσφάτως καί κάποιος ἀπό αὐτούς, «ἔντιμοι ὑπάρχουν πολλοί, θαρραλέοι λίγοι!»…

Υ.Γ: Ἀναζητήσατε στό διαδίκτυο παλαιότερο κείμενό μου ὑπό τόν τίτλο «ἡ ἀτίμωσις ἑνός εἰσαγγελέα». Θά βρεῖτε ἐκεῖ πολλά ἐνδιαφέροντα γιά τήν δράση τοῦ κυρίου Ἀγγελῆ. Οἱ φοιτητές Νομικῆς ἀναζητήσατε καί μελετήσατε τά πρακτικά τῆς Προανακριτικῆς γιά τήν Novartis στήν ὁποία κατέθεσαν ἑπτά εἰσαγγελεῖς, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ κύριος Ἀγγελῆς. Θά ἐξαγάγετε ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα γιά τήν ποιότητα τῶν θεσμῶν στήν πατρίδα μας. Σέ συνδυασμό μέ τήν μελέτη τῶν πρακτικῶν τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς γιά τά ΜΜΕ! Διδακτορικό γιά τήν Δημοκρατία, κανονικό!

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ