ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Τό ἐπιτήδειο κέντρο ναρκοθετεῖ τήν ἐξουσία τοῦ Πρωθυπουργοῦ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ δύο τρόποι γιά νά ἀναγνώσει κανείς τήν δημοσκόπηση τῆς Metron Analysis τοῦ…

… Στράτου Φαναρᾶ γιά κυριακάτικη ἐφημερίδα, ἡ ὁποία ἐμφανίζει τήν ΝΔ νά χάνει τρεῖς μονάδες κινούμενη στήν περιοχή τοῦ 28 τοῖς ἑκατό, τόν ΣΥΡΙΖΑ νά χάνει δύο μονάδες κινούμενος στήν περιοχή τοῦ 19 τοῖς ἑκατό, τό ΠΑΣΟΚ νά κερδίζει δύο μονάδες κινούμενο στό 10 τοῖς ἑκατό καί ὅλα τά μικρά κόμματα, τῆς Ἀκροδεξιᾶς μή ἐξαιρουμένης, ἀνοδικά: ὁ κακόπιστος τρόπος καί ὁ καλόπιστος τρόπος.

Ἡ στήλη διαθέτουσα μνήμην ἐλέφαντος θυμᾶται ὅτι στό παρελθόν ἡ συγκεκριμένη ἑταιρεία εἶχε προβλέψει ἀπό ἔντυπο τοῦ ἰδίου συγκροτήματος διψήφιο ποσοστό γιά τό ΠΑΣΟΚ ὑπό τήν ἡγεσία τῆς Φώφης Γεννηματᾶ. Κάτι πού ἄν ὑπῆρξε ἦταν συγκυριακό, καί πάντως δέν ἐπιβεβαιώθηκε ποτέ στίς κάλπες. Ἦταν ἡ ἐποχή πού ὁ κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ φλέρταρε μέ τό ΠΑΣΟΚ καί αὐτό γιά κάποιους ἐθεωρεῖτο ἔγκλημα καθοσιώσεως. Ἦταν μεγίστη προτεραιότητα νά ἀκυρωθεῖ πάσῃ θυσίᾳ ὁ ἀρραβών. Μόλις εἶδε τό διψήφιο ποσοστό τοῦ ΠΑΣΟΚ ἡ ἀείμνηστος Γεννηματᾶ δισταγμό δέν εἶχε κανένα: δελεάστηκε, κολακεύθηκε καί διέλυσε τόν ἀρραβῶνα. Μέ τόν διψήφιο ὑποτίθεται ἀέρα στά πανιά της γιατί νά ἐρωτοτροπεῖ μέ τόν Τσίπρα; Ἡ δημοσκόπησις ἐπέτυχε τότε τόν στόχο της.

Σήμερα δημοσκόπησις τῆς ἰδίας ἑταιρείας ἐμφανίζει πάλι τό ΠΑΣΟΚ νά ἔχει κερδίσει δύο μονάδες πάνω ἀπό τό μνῆμα τῆς Γεννηματᾶ. Καί νά προβάλει ὡς «σφήνα» στόν δικομματισμό διεκδικῶντας ρόλο ρυθμιστοῦ. Τό ΠΑΣΟΚ εἶναι… ἐδῶ, ἐλπίζουν κάποιοι. Ὁ κακόπιστος λοιπόν θά μποροῦσε νά θεωρήσει ἀνέτως ὅτι ἡ ξαφνική βύθισις τῆς ΝΔ καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρός ὄφελος τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῶν λοιπῶν μικρῶν κομμάτων σέ μιά περίοδο μέ πυκνές δικαστικές ἐξελίξεις ἀποτελεῖ ἀδιάσειστη ἀπόδειξη τῆς θεωρίας, ὅτι ἡ διαπλοκή ἐπιχειρεῖ νά ἀναστήσει ἀπό τήν τέφρα του τό ΠΑΣΟΚ, νά κοντύνει τόν κυρίαρχο Κυριάκο Μητσοτάκη καί νά τοῦ ἐπιβάλει τούς σοσιαλιστές ὡς ἀναγκαστικό κυβερνητικό ἑταῖρο στίς ἐκλογές τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς σέ μιά προοπτική συγκροτήσεως κυβέρνησης συνεργασίας.

Τό μόνο πού ἀλλάζει εἶναι τό πρόσωπο. Ἄλλες δυνάμεις θέλουν νά ἐπιβάλουν στόν Πρωθυπουργό συνεταῖρο τόν Ἀνδρέα Λοβέρδο, ἄλλες τόν Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί ἄλλες λιγώτερες τόν Γιῶργο Παπανδρέου. Ἡ οὐσία πάντως δέν ἀλλάζει: ἡ ἐπιχείρησις νεκραναστάσεως τοῦ ΠΑΣΟΚ ἔχει ὡς στόχο τόν περιορισμό τῆς ἐξουσίας Μητσοτάκη καί τήν ἐπισημοποίηση τῆς συγκυβερνήσεώς του μέ ἐπιχειρηματικές δυνάμεις δι’ ἀντιπροσώπου. Προκειμένου νά ἱκανοποιοῦνται ταχύτερα τά θελήματά τους. Ἐκτός ἀπό τόν κακόπιστο τρόπο ἀνάγνωσης τῆς μέτρησης ὑπάρχει ὅμως καί ὁ καλόπιστος τόν ὁποῖο καί ἐπιλέγω. Πράγματι ἡ ΝΔ κινεῖται κάτω ἀπό 30 τοῖς ἑκατό καί πράγματι ἔχει πτώση. Πράγματι ἡ διαφορά εἶναι μονοψήφια. Αὐτό ὅμως δέν ἔγινε ξαφνικά, ἀπό τήν μία μέρα στήν ἄλλη. Ἀπό τίς ἀρχές Σεπτεμβρίου ἀμέσως μετά τίς πυρκαϊές τό Μαξίμου ἔχει ἐνημέρωση ἀπό ἑταιρεῖες, ὅτι ἡ διαφορά συρρικνώθηκε στίς 7 μονάδες καί ὅτι τό κόμμα ἔχασε τέσσερεις μονάδες. Καί ὁ Φαναρᾶς τό ἔχει ὑπαινιχθεῖ σέ συνεντεύξεις του ἀναδεικνύοντας τόν κίνδυνο ἀπό τά δεξιά τῆς ΝΔ!

Τό νέο εἶναι πώς οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων ἐμφανίζουν γιά πρώτη φορά δημοσίως αὐτή τήν μεταβολή γιά τόν ἁπλό λόγο ὅτι δέν μποροῦν νά τήν κρύψουν ἄλλο. Θά ἐκτεθοῦν. Ἡ παράκλησις πού ὑπῆρχε σέ ὁρισμένες ὅλο τό προηγούμενο διάστημα λοιπόν, ὅπως ἀκούγεται, ἦταν νά διατηροῦν τήν διαφορά μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ διψήφια. Μετά τήν Prorata ὅμως ἔρχεται τώρα καί ἡ Metron, καί στήν οὐσία λέει ὅτι ἡ ΝΔ παραμένει κυρίαρχη μέν σέ ἕνα πολιτικό σκηνικό πού ὁμοιάζει μέ κινούμενη ἄμμο δέ. Τό ἐκλογικό σῶμα ἀπομακρύνεται ἀπό τήν πολιτική, αὐτονομεῖται, Κυβέρνησις καί ἀντιπολίτευσις συγκεντρώνουν μετά βίας 48 τοῖς ἑκατό μαζί. Ἀπό 70 τοῖς ἑκατό στίς ἐκλογές τοῦ 2019.

Ἡ ΝΔ κερδίζει τό μεγαλύτερο κομμάτι ἀπό μιά πίττα πού μικραίνει!! Ὁ ὁρισμός τῆς ἀπονομιμοποίησεως! Στό πλαίσιο αὐτό ἀσφαλῶς καί ὑπάρχουν προϋποθέσεις κάποιας ἀνόδου τοῦ ΠΑΣΟΚ. Διότι ὁ κεντρογενής Πρωθυπουργός ὁ ὁποῖος ἔχει «σπείρει» συνεργάτες τοῦ Παπανδρέου, τοῦ Βενιζέλου καί τοῦ Σημίτη σέ ὅλο τό ὑπουργικό συμβούλιο καί τόν κρατικό μηχανισμό, δέν μᾶς ἀκούει ὅταν τοῦ λέμε ὅτι αὐτό θά γυρίσει μπούμερανγκ. Ἀκούει τά παιδάρια πού τόν παραμυθιάζουν ὅτι συγκυβερνᾶ μέ τό προοδευτικό κέντρο. Τό ἐπιτήδειο κέντρο ὅμως –ποτέ προοδευτικό– πάντοτε αὐτό ἦταν! Στήν ἀδυναμία του συμπορεύεται μέ τήν Κεντροδεξιά καί τήν δοξάζει γιά νά ἐπιβιώσει καί νά ἐπιπλεύσει.

Ὁ Γεώργιος Παπανδρέου ἐξελέγη βουλευτής μέ τόν Συναγερμό τοῦ Παπάγου καί ἔπειτα ἡγήθηκε τοῦ ἀνενδότου τῆς Ἑνώσεως Κέντρου κατά τῆς Δεξιᾶς. Μόλις δεῖ ὅμως τόν ἄνεμο νά φυσᾶ διαφορετικά τό Κέντρο τήν ἐγκαταλείπει καί τήν ἐκβιάζει. Ἀπό ὑπουργός της θέλει νά γίνει συνεταῖρος της. Τέρμα τά δοξαστικά. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια ἡ δημοσκόπησις τῆς Metron ὅσον ἀφορᾶ τό ΠΑΣΟΚ καταγράφει κάτι πού δέν συμβαίνει. Περιγράφει ὅμως κάτι πού ἔχει κάποιες προϋποθέσεις γιά νά συμβεῖ. Καί ἄν συμβεῖ θά ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι ὁ Πρωθυπουργός γιά νά ἀποδυναμώσει τήν δεξιά πτέρυγα τοῦ κόμματός του, ἔδωσε πολιτικό ὀξυγόνο καί διατήρησε στήν ζωή πεθαμένες καί ἀνυπόληπτες κεντροαριστερές πολιτικές δυνάμεις. Οἱ ὁποῖες στοιχιζόμενες –αὐτό ἦταν πάντοτε τό κέντρο στήν πολιτική μας ζωή, ἀκριβέστερα τμῆμα αὐτοῦ– μέ ἀχόρταγες καί ἀναιδεῖς διαπλοκές τοῦ τραβοῦν πλέον τό χαλί.

Εἴχαμε προειδοποιήσει τόν κύριο Μητσοτάκη ὅτι θά ἔρθει αὐτή ἡ ὥρα! Ὅ,τι συμβαίνει τώρα ἀφορᾶ βεβαίως τίς προσεχεῖς ἐκλογές πού εὔκολα ἤ δύσκολα θά κερδίσει τήν πρωτιά, ἀφορᾶ ὅμως κυρίως τήν ναρκοθέτηση τῆς ἐξουσίας του τήν ἑπόμενη ἡμέρα. Τήν μετατροπή τοῦ δημοσίου βίου σέ ἕνα ἀπέραντο παζάρι. Προετοιμασία γίνεται. Τούτων δοθέντων ἕνα ἔχουμε νά ποῦμε: ὅπως στρώσατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Ἄν καί ὑπάρχει χρόνος γιά νά ξεστρώσετε. Ἡ ρῆσις τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ὅτι στήν πολιτική ὁ ἀντίπαλος εἶναι ἀπέναντι καί ὁ ἐχθρός δίπλα σου, μέσα στό σπίτι σου, ἰσχύει στό ἀκέραιο! Ἀρκεῖ νά παρατηρήσεις τούς διπλανούς σου. Ἴσως τότε ἀνακαλύψεις πώς ἄλλους θεωρεῖς ἐχθρούς σου, καί ἄλλοι εἶναι πραγματικά!

Απόψεις

Ἡ γελοιοποίησις τοῦ δημοσίου βίου

Εφημερίς Εστία
Ἡ «περιοδεία» Κασσελάκη στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου – Τό κινητό τοῦ «Μαυρογιαλούρου» – Ἡ ἀναζήτησις τῆς… «πεθερᾶς» του στίς ΗΠΑ ἀπό πρωινές ἐκπομπές – Οἱ κυβιστήσεις ὑποστηρίξεως πρός τόν νεαρό ἀπό βουλευτές – Ἡ «θεία» πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Στέφανος «ἦταν ΝΔ», καί ἡ γιαγιά πού ἀμφισβητεῖται…

Μείζων ἐπαρχιωτισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΙΤΩ στόν χάρτη τί εἴδους συγκλονιστικές ἀνατροπές γίνονται αὐτές τίς μέρες στήν περιοχή μας, ποιές νέες μακρόπνοες συμμαχίες ἐπισφραγίζονται, ποιές ἄλλες δοκιμάζονται, πῶς ὁ καθένας παίρνει τόν δρόμο του στόν νέο κόσμο, καί εἰλικρινῶς ἀπογοητεύομαι ἀπό τήν ρηχότητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βίου.

Ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς 100-200 εὐρώ σέ 750.000 συνταξιούχους

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΔΟΜΑ κυμαινόμενο ἀπό 100 ἕως 200 εὐρώ θά λάβουν τόν προσεχῆ Δεκέμβριο 750.000 συνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά πάνω ἀπό 10 εὐρώ, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κ. Χατζηδάκης κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων πού ἀνακοινώθηκαν στήν ΔΕΘ.

Μεγάλη ἀναταραχή, ὑπέροχη κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἐκεῖ πού ὅλα ἔβαιναν καλῶς γιά τήν «κυβερνῶσα Ἀριστερά» (κυβερνήσασα, μᾶλλον) καί «ἔβραζε στό ζουμί της», ἀπολαμβάνοντας τήν καλοκαιρινή ραστώνη, ὅπως ταιριάζει σέ κάθε συνεπῆ ὀπαδό τῆς ἀρχῆς «δέν θά χαλάσουμε τίς διακοπές μας γιά τό κόμμα», ἔρχονται, μέσα σέ εἴκοσι μέρες, «τά πάνω-κάτω».

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΗΘΕΛΑΝ ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΤΤΑΝ!