Τό δίλημμα τῆς ἀπωθήσεως

ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟΣ παράγων τοῦ Βρεταννικοῦ κατεστημένου, λόρδος, ἔλεγε πρόσφατα σέ Ἕλληνα συνομιλητή του πόσο …

… χαρούμενος εἶναι πού ἡ χώρα του λόγω τοῦ Brexit θά κλείσει τά σύνορά της τά ἑπόμενα χρόνια καί θά γλυτώσει ἀπό τίς ἀρνητικές συνέπειες τῶν νέων μεταναστευτικῶν ροῶν ἀπό τήν Ἀφρική, καί ἰδίως τήν Λιβύη, πρός τήν ΕΕ. «Καί τί θά πάθουμε; Θά γνωρίσουμε προσωρινά γιά ἕναν χρόνο ὕφεση, ἀλλά στό μέλλον θά ἀποφύγουμε τούς 300.000 μετανάστες πού δεχόμασταν ἐτησίως καί ἔχουν τήν χώρα μας πρώτη ἐπιλογή. Θά μετατρέψουμε τό νησί σέ φορολογικό παράδεισο, θά συνεργαστοῦμε μέ τόν Τράμπ ἐφ’ ὅσον μέ τό καλό ἐπανεκλεγεῖ, θά κάνουμε χωρίς χρονοτριβή τίς διμερεῖς μας συμφωνίες καί θά ἀπογειωθοῦμε, τήν ὥρα πού ἡ Γερμανία θά ὠθεῖ τήν Εὐρώπη σέ νέα κρίση» σχολίασε χαμογελαστός στόν συνομιλητή του. Οἱ ἀντιδράσεις στό Λονδῖνο δέν φαίνεται νά τόν ἀπασχολοῦσαν. Βασίλισσα, οἰκονομικό κατεστημένο, πρωθυπουργός ἡγοῦνται μιᾶς ἀδιατάρρακτης λαϊκῆς πλειοψηφίας, ἡ ὁποία δέν κλονίζεται ἀπό τίς ἀντιδράσεις τοῦ πολυπολιτισμικοῦ Λονδίνου. Ὅπως καί στίς ΗΠΑ: ὁ Τράμπ κέρδισε κόντρα στο βαθύ κατεστημένο τῆς Νέας Ὑόρκης.

Ἀπό ὅλη αὐτή τήν διήγηση, γιά τήν παροῦσα συγκυρία, εἰς ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ, συγκρατῶ ἕνα: τά κλειστά σύνορα. Ἡ Μάγχη κλείνει. Τά κλειστά σύνορα στόν Βορρᾶ δέν εἶναι καλό νέο γιά τήν Ἑλλάδα. Κλειστά σύνορα οἱ «Βίζεγκραντ», κλειστά σύνορα ἡ Αὐστρία, κλειστά σύνορα καί ἡ Μεγάλη Βρεταννία, ἐμεῖς ἐδῶ τί κάνουμε; Μέ δεδομένη τήν βούληση τῆς Τουρκίας νά μᾶς στέλνει κάθε μέρα χιλιάδες «πρόσφυγες» ἀπό καμμιά πενηνταριά χῶρες τοῦ κόσμου καί μέ στόχο της νά κρατᾶ ἀπασχολημένο τό Στόλο μας στό Αἰγαῖο, ἐμεῖς τί κάνουμε; Αὐτήν τήν στιγμή ἀνοίγει ἡ διαμάχη μεταξύ νησιῶν καί ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας: Πόσους πρόσφυγες ἀντέχουν τά νησιά τοῦ Βορείου Αἰγαίου καί πόσους ἡ Ἠπειρωτική Ἑλλάδα. Ἤδη ἑτοιμάζονται κινητοποιήσεις στόν Καραβόμυλο Φθιώτιδας καί στήν Νέα Καβάλα Κιλκίς. Ἄν συνεχιστοῦν ὅμως αὐτοί οἱ ρυθμοί, αὐτό θά εἶναι τό μελλοντικό πρόβλημα τῆς Κυβερνήσεως; Οἱ τοπικές ἀντιδράσεις; Ἤ στόν βαθμό πού ἡ εὐρωπαϊκή ἀδιαφορία γιά τίς κατανομές συνεχίζεται, τό πρόβλημά μας καί τό δίλημμά μας θά εἶναι ἄν θά ἀρχίσουμε νά ἀπωθοῦμε τούς πρόσφυγες καί τούς μετανάστες πού κινοῦν γιά τά νησιά μας, προκειμένου νά ἀποτρέπουμε τούς ἑπόμενους;

Μή βιαστεῖτε νά ἀπαντήσετε καί κυρίως νά μή βιαστεῖ ἡ Κυβέρνηση νά ἀπαντήσει «ὄχι» στό ἐνδεχόμενο (καί γενικῶς ἀπορριπτέο) push back. Ὅσα δέν φέρνει ὁ χρόνος, τά φέρνει ἡ ὥρα. Σέ λίγο καιρό ἡ Κυβέρνηση καί ἡ ΝΔ θά βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μέ ἰσχυρότατες πιέσεις ἀπό τήν κοινή γνώμη. Ἀπό τήν πλειοψηφία τοῦ 40%. Καί γιά τόν ἑπόμενο Ἰρανό παράνομο μετανάστη πού θά βγάλει προκλητικά σέλφι, θά ἀποκαλεῖ «φασίστες» τούς Ἕλληνες καί «πατρίδα ΜΟΥ-πόλη ΜΟΥ» τό ἔδαφος χώρας στό ὁποῖο δέν ἔχει καλά-καλά πατήσει, ἡ τυχόν διαγραφή μέλους τῆς ΝΔ δέν θά λύσει τό πρόβλημα. Καί δέ θά τό λύσει, διότι ἀργά ἀλλά σταθερά θα ἀρχίσει νά διαμορφώνεται στήν Ἑλλάδα κλῖμα ἀντίστοιχο μέ τῆς Μεγάλης Βρεταννίας: ἔντονη δυσφορία γιατί τό πολιτικό σύστημα παίρνει πάντα τό μέρος τῶν παρανόμων μεταναστῶν καί ποτέ τό μέρος τῶν γηγενῶν. Στό Λονδῖνο εἴδαμε ποῦ ὁδήγησε ἡ πολιτική ὀρθότης. Ἀποξένωσε τά λαϊκά στρώματα ἀπό τό πολιτικό κατεστημένο τῆς πρωτευούσης καί κατέληξε στό διαζύγιο μέ τήν ΕΕ. Εὔχομαι νά μήν ζήσουμε τά ἴδια καί στήν πατρίδα μας. Γιατί τότε θά καταλάβουμε πικρά ὅτι τήν Χρυσή Αὐγή μπορεῖς νά τήν ἐξοντώσεις, νά τήν ἐξαφανίσεις, νά τήν διαλύσεις, νά τήν φυλακίσεις. Αὐτά πού πιστεύουν ὅμως ὅσοι Ἕλληνες τήν ψήφιζαν διαμαρτυρόμενοι γιατί τό πολιτικό σύστημα τούς ἀγνοοῦσε ὑπεροπτικῶς, δύσκολο. Θά εἶναι πάντα ἐδῶ καί θά ἐμφανίζονται ὅταν ὑπάρχουν ἀφορμές.

Απόψεις

Δύο σχολές σκέψεως γιά τήν πατρίδα

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ἑστία» ἀπεκάλυψε τά πρακτικά τῆς Λωζάννης, τά ὁποῖα δικαιώνουν πανηγυρικῶς τήν Ἑλλάδα γιά νησιά – ἀποστρατιωτικοποίηση Τό «Βῆμα» ἀπεκάλυψε παλαιά ἔγγραφα τοῦ ΝΑΤΟ, πού πριμοδοτοῦν τίς ἀπόψεις τῆς Τουρκίας!

Ἑλλάς: μόρφωμα πού διοικεῖται ἀπό τίς ζῶνες ἐπιρροῆς τῆς μαφίας

Μανώλης Κοττάκης
Τό καλοκαίρι τοῦ 2019 ἀλλοδαποί ἔκλεψαν τό πορτοφόλι γόνου σημαντικοῦ πολιτικοῦ τῆς πατρίδας μας…

Ὑποκλοπές σέ βουλευτές καί στελέχη τῆς «δημοκρατίας»

Εφημερίς Εστία
Συγκλονιστικά στοιχεῖα γιά τό κύκλωμα ὑποκλοπῶν σέ…

Ἡ ὀπισθοδρομική κομπανία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν

Δημήτρης Καπράνος
Φυσικά καί εἴμεθα κατά τῶν ἀμβλώσεων

Πέμπτη, 28 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ