Τό ἀφερέγγυο Κέντρο

OΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ τῆς «Ἑστίας» εἶστε αὐστηροί καί ἀπαιτητικοί. Καί ἔτσι πρέπει. Μᾶς ζητᾶτε καθημερινά ἀκρίβεια, ἐμβάθυνση, ἀνάλυση, σεβασμό στήν γλῶσσα, μαχητικότητα, ἀντικειμενικότητα.

Ὀρθῶς. Ἕνας ἀπό ἐσᾶς, διακεκριμένος δικηγόρος τῶν Ἀθηνῶν, μέ πλησίασε σέ μιά ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε πρό μηνός στό Πολεμικό Μουσεῖο πρός τιμήν τοῦ πατρός Μεταλληνοῦ καί σχεδόν μέ ἐπιτίμησε ἐπειδή ἔκανα κριτική στόν Πρόεδρο τῆς ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τήν παρουσία του στά Συνέδρια τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τοῦ Ποταμιοῦ.

– Μά δέν ἔχετε μέ τίποτε ἄλλο νά ἀσχοληθεῖτε; Μέ …μάλωσε καί πρόσθεσε: «Προέχει νά φύγουν αὐτοί!».

Τοῦ ἀπάντησα εὐγενικά ὅτι συμφωνῶ, ἀλλά οἱ ἐφημερίδες ἐκδίδονται γιά νά λένε μέ θάρρος τήν γνώμη τους. Πρός πᾶσα κατεύθυνση. Ἀλλιῶς τί νόημα ἔχει; Ἦταν ἡ ἐποχή πού ὑπῆρχε εὐφορία καί αἰσιοδοξία στήν κεντροδεξιά παράταξη γιά τό ἐνδεχόμενο δημιουργίας ἑνός εὐρωπαϊκοῦ μετώπου πού θά περιελάμβανε καί τό Ποτάμι. Ἦταν ἡ ἐποχή πού ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ πήγαινε στό συνέδριο τοῦ Ποταμιοῦ γιά νά πεῖ ὅτι «οἱ διαφορές μας εἶναι δυσδιάκριτες» καί ἡ ἐποχή πού ὁ Πρόεδρος τοῦ Ποταμιοῦ παρίστατο στά Συνέδρια τῆς ΝΔ.

Δέν πίστεψα ποτέ στίς συνεργασίες κορυφῆς μέ αὐτά τά σχήματα, οὔτε καί τώρα πιστεύω. Δέν πίστεψα γιατί τά θεωρῶ τοξικά, ἑτερόφωτα, μή δυνάμενα νά ἐμπνεύσουν καμμία ἐμπιστοσύνη στό πλαίσιο μιᾶς καθημερινῆς διακυβέρνησης. Πίστευα ὅμως πάντοτε ὅτι ἡ ΝΔ πρέπει νά ἀπευθυνθεῖ χωρίς ἐνδιάμεσους, σέ ὅλους τούς πολῖτες –ἀπό αὐτούς πού τήν ψήφιζαν κάποτε καί σήμερα προτιμοῦν τήν Χρυσή Αὐγή, ἕως ἐκείνους πού κινοῦνται στόν μεσαῖο χῶρο καί τό πατριωτικό δημοκρατικό Κέντρο, τέως ψηφοφόρους τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τοῦ Ποταμιοῦ. Φαίνεται ὅτι εἶχα ἄδικο ἐπειδή εἶχα δίκιο πολύ νωρίς. Καί δέν θά τό διεκδικοῦσα αὐτό τό δίκαιο ἄν δέν συνέβαιναν αὐτές τίς μέρες τρία-τέσσερα γεγονότα.

Τό πρῶτο εἶναι ὅτι ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης εἶναι ἕτοιμος νά ἀποχωρήσει ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, εὑρισκόμενος σέ ἀπόλυτο συντονισμό μέ τόν Γεώργιο Παπανδρέου. Προφανῶς καί θά ψηφίσει τήν διεθνῆ συμφωνία Τσίπρα γιά τό Μακεδονικό. Αὔριο βράδυ ὁ κ. Θεοδωράκης θά συνεδριάσει μέ τήν κοινοβουλευτική ὁμάδα του (ἕξι βουλευτές) στό ἑστιατόριο «Ἀλάτσι» γιά νά λάβει ἀποφάσεις.

Τό δεύτερο γεγονός εἶναι πώς συγκροτήματα καί ἀναλυτές πού εἶχαν μέχρι σήμερα τόν Σταῦρο στά «πούπουλα», προσδοκώντας ὅτι θά συνεργαστεῖ μέ τήν ΝΔ, δυσαρεστήθηκαν τόσο ἀπό τήν στροφή Θεοδωράκη ὑπέρ ΣΥΡΙΖΑ ὥστε τοῦ ἐπετέθησαν μέ ἐρωτήματα ὅπως «ὑπάρχει συμφωνία Τσίπρα – Θεοδωράκη;» καί σχόλια τοῦ τύπου «δέν κάνεις γιά τήν πολιτική» καί «ἡ ἑλληνική πολιτική ἀνοησία ἀποτελεῖ αὐτόνομο μέγεθος». Μπά; Ὅσο καιρό ὁ κ. Θεοδωράκης ἦταν ἐνταγμένος στό εὐρωπαϊκό μέτωπο ἦταν πολιτικός γίγας καί εὐφυής, ἐνῶ μόλις «ἔστριψε» κόντυνε ξαφνικά καί ἔχει πρόβλημα IQ; Ἐμεῖς τουλάχιστον τήν κριτική πού τοῦ κάναμε τότε, τοῦ κάνουμε καί σήμερα: Τόσος ἤτανε.

Τρίτον, μέ ἱκανοποίηση διαπιστώσαμε ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐγκατέλειψε τίς εὐγένειες καί ἐπετέθη στό Ποτάμι μέ συνέντευξή του σέ κυριακάτικη ἐφημερίδα. Δήλωσε εὐθαρσῶς ὅτι τό «Ποτάμι δέν ἔχει λόγο ὕπαρξης».

Χαιρετίζουμε αὐτή τήν δήλωση τοῦ Προέδρου. Χαιρετίζουμε καί τούς ἀνανήψαντες, ἔστω καί ἄν τά σχόλια μέ τά ὁποῖα ἐπετέθησαν στόν κ. Θεοδωράκη ἦταν ἄκομψα. Ἐμεῖς δέν θά τό κάναμε ποτέ ἔτσι. Χαιρετίζω, χαιρετίζουμε καί εὐχόμαστε ἡ ἴδια στάση νά ἐπικρατήσει ἀπέναντι στό ΠΑΣΟΚ γιά ἕναν ἁπλό λόγο: ὁ χῶρος αὐτός, τό ἀνυπόληπτο καί ἀφερέγγυο Κέντρο, καμμία μά καμμία σχέση ἔχει μέ τούς κώδικες τῆς μεγάλης κεντροδεξιᾶς παράταξης. Πρῶτον καί κύριον ἐπειδή δέν τηρεῖ τό λόγο του. Ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης δέν εἶναι ὁ μόνος. Μέ τήν εὐκολία πού ὁ Πρόεδρος τοῦ Ποταμιοῦ λοξοκοιτάζει πρός τόν ΣΥΡΙΖΑ, μέ τήν ἴδια εὐκολία ὅλος ὁ κύκλος Σημίτη (Μουζέλης, Λιάκος, Τσαλίκογλου κ.ἄ.) παρέστη στήν ἐκδήλωση τοῦ Γιάννη Ραγκούση ὑπέρ τῆς συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ. Κανείς δέν μπορεῖ νά κάνει εὔκολα «χωριό» μαζί τους, κανείς δέν μπορεῖ νά τούς ἐμπιστευθεῖ. Κινοῦνται ἀνάλογα μέ τήν φορά τοῦ ἀέρα. Ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ κ. Σημίτης σέ ἕνα κατά βάση κριτικό ἄρθρο του πρός τήν Κυβέρνηση, σέ κυριακάτικη ἐφημερίδα, κλείνει ἐλαφρῶς τό μάτι στόν ΣΥΡΙΖΑ γράφοντας ὅτι «ἡ ἔξοδος στίς ἀγορές ἀρχικά δέν θά ἔχει προβλήματα».

Συμπεραίνω λοιπόν: ἐμεῖς –ὅπως εἶπα καί στόν ἀγαπητό ἀναγνώστη μας ἐκείνη τήν ἡμέρα– θά εἴμαστε ἐδῶ πάντα γιά νά λέμε μέ θάρρος τήν ἀλήθεια ὑπέρ τῆς πατρίδας καί ὑπέρ τῆς εὐρύτερης παράταξης. Καί ὅσοι ἀμφιβάλλουν γι’ αὐτό δέν ἔχουν παρά νά διαβάσουν στό πρῶτο μας θέμα τήν ἀντιπαράθεση πού ἔχουμε μέ τό Μαξίμου γιά τήν Μακεδονία μας.

Υ. Γ. Χθές ἔγινε γνωστό ὅτι θά τεθεῖ ζήτημα κομματικῆς πειθαρχίας γιά τούς βουλευτές τῆς ΝΔ ἄν ἔρθει πρός ψήφιση συμφωνία γιά τά Σκόπια. Νομίζω παρέλκει. Οἱ βουλευτές μιᾶς μεγάλης πατριωτικῆς παράταξης ἔχουν συνείδηση γιά νά γνωρίζουν τί πρέπει νά κάνουν γιά τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας χωρίς νά τούς ἐπιβάλλεται πειθαρχία. Ἄν ψήφισαν ἐλευθέρως γιά τήν ἀναδοχή ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια, δέν θά ψηφίσουν κατά μείζονα λόγο ἐλευθέρως εἰς τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας;

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ