Τίποτε τό ἐπεῖγον γιά τήν Ἑλλάδα!

Η ΦΡΑΣΗ ἀποδίδεται στόν Πρωθυπουργό τόν καιρό πού…

… ἦταν ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης καί πιεζόταν ἀπό ποικιλώνυμα κέντρα νά ψηφίσει στήν Βουλή τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν: «Εἶμαι ἀρχηγός τῆς ΝΔ καί ὄχι τοῦ Ποταμιοῦ, ἄν δέν τό ἔχετε καταλάβει!». Πράγματι ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔκανε πᾶν ὅ,τι ἦτο κοινοβουλευτικῶς δυνατόν γιά νά ἀποτρέψει τήν ψήφιση τῆς Συμφωνίας μέ τήν αἰτιολογία πώς ἀναγνώριζε «μακεδονική ἐθνότητα» καί «μακεδονική γλῶσσα». Ἕως καί πρόταση μομφῆς ὑπέβαλε. Ἡ ἱστορία ἔδειξε ὅτι ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πράγματι διαπραγματεύτηκε πλημμελῶς τόν συμβιβασμό. Ὅταν ἡ Βουλγαρία πού εἶναι τοῖς πᾶσιν γνωστόν πόσο ἐξαρτᾶται ἀπό τίς ΗΠΑ, ὄρθωσε τό ἀνάστημά της γιά τήν «μακεδονική ἐθνότητα» καί τήν «μακεδονική γλῶσσα» καί ἤγειρε ἀσυμβίβαστο βέτο στήν ἐνταξιακή πορεία τῶν Σκοπίων πρός τήν ΕΕ, ὅλοι συμπεραίνουμε τί περισσότερο μποροῦσε νά εἶχε κάνει ἡ τότε κυβέρνηση καί δέν τό ἔκανε! Ἔτσι σήμερα ἐλέῳ ΣΥΡΙΖΑ οἱ Βούλγαροι δίδουν μαθήματα ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας στήν Ἕνωση καί ἐμεῖς ἐλέῳ ΣΥΡΙΖΑ τρέχουμε νά ἀποτρέψουμε τήν ἀναγνώριση δῆθεν μακεδονικῶν σωματείων πού καταθέτουν τά καταστατικά τους στά Πρωτοδικεῖα τῆς Πέλλας καί τῶν Σερρῶν.

Τό πρόβλημα γιά τήν ΝΔ καί τόν Πρωθυπουργό λοιπόν δέν ἦταν τί θά κάνει στήν ἀντιπολίτευση γιά τό Σκοπιανό, τό πρόβλημα ἦταν τί θά κάνει στήν κυβέρνηση. Δεδομένου ὅτιἡ Ἑλλάς δεσμεύεται πλέον ἀπό διεθνῆ συμφωνία πού δέν ὑπέγραψε ὁ ἴδιος. Στό συνέδριο τῶν Δελφῶν τοῦ 2018, ὅταν ἡ ΝΔ ἦταν ἀκόμη στήν ἀντιπολίτευση, ὁ κύριος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ἰδιωτικῶς στήν ἀναπληρώτρια Γενική Γραμματέα τοῦ ΝΑΤΟ Ρόουζ Γκοττμέλλερ, ὅτι ἡ Ἑλλάς θά ἐφαρμόσει τήν Συμφωνία καί ἐπί τῶν δικῶν του ἡμερῶν. Δέν θά ἦταν ποτέ δόκιμο νά ζητᾶ τήν ἀναθεώρησή της ὅταν ἡ Τουρκία ἐπιδιώκει τήν ἀναθεώρηση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Θά τῆς ἔδιδε ἀτράνταχτο ἐπιχείρημα. Κάπως ἔτσι φθάσαμε ἐδῶ πού φθάσαμε: Παραμονή τῆς κύρωσης τῶν μνημονίων ἀμυντικῆς συνεργασίας μέ τήν γείτονα χώρα. Ἡ Βουλή καλεῖται νά ψηφίσει ἐπί ΝΔ τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία»! Δύσκολη ἄσκηση, πάρα πολύ δύσκολη, εἰδικῶς ἀπό τήν στιγμή πού στήν σύνθεσή της περιλαμβάνονται δύο πρώην Πρωθυπουργοί, ὁ Κώστας Καραμανλῆς καί ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Ἡ ἄσκηση περιλαμβάνει ἕνα σενάριο μέ ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρον ἐρώτημα στό ὁποῖο ὑπάρχει ὅμως ἀπάντηση: Θά ἄξιζε νά ὑποβληθεῖ στήν ἐθνική θυσία ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς ΝΔ ἄν ἐπρόκειτο πράγματι μέ τήν ψήφιση τοῦ ὀνόματος «Βόρειος Μακεδονία» νά ἀναβαθμιστεῖ περαιτέρω γεωπολιτικῶς ἡ Ἑλλάς ἔναντι τῆς Τουρκίας; Τί μᾶς λένε οἱ σύμμαχοι ψιθυριστά; Ὅτι μέ τήν ἀξιοποίηση τῶν λιμένων Ἀλεξανδρούπολης καί Καβάλας ἡ Ἑλλάς ἀναβαθμίστηκε, ἔγινε ἡ δεύτερη γραμμή ἄμυνας τῆς συμμαχίας ἀπέναντι στήν Ρωσσία. Μετά τήν Ρουμανία. Ὅτι ὅπως πᾶνε τά πράγματα, οἱ ΗΠΑ θά ἐγκαταστήσουν καί στρατιωτικές βάσεις στήν Θράκη (Ξάνθη) καί στήν Σκῦρο, θωρακίζοντας ἀκόμη περισσότερο μετά τήν ἀξιοποίηση τῆς Ἀλεξανδρούπολης τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς ἀκριτικῆς μας περιοχῆς. Ἄν ὑπάρχουν ἀμερικανικά στρατεύματα στήν Ξάνθη, τί περιθώρια δράσης μπορεῖ νά ἔχει τό Τουρκικό Προξενεῖο στήν Κομοτηνή; Οἱ σύμμαχοί μας λένε ὅτι γιά νά εἴμαστε πλῆρες μέλος τῆς συμμαχίας καί νά «ἀπολαύουμε» τό εὐεργέτημα τῆς παρουσίας τῶν ἀμερικανικῶν στρατευμάτων στήν Θράκη πού ἰσοδυναμεῖ μέ μερική ἐγγύηση προστασίας τῶν συνόρων, πρέπει νά ἔχουμε λύσει ὅλα τά προβλήματα μέ τούς γείτονές μας στήν περιοχή. Μέ τά Σκόπια, τό Κόσσοβο, τήν Ἀλβανία.

Τό γιατί μᾶς τά λένε ὅλα αὐτά, εἶναι ἁπλό: Οἱ ΗΠΑ θέλουν ἀδιάσπαστο τό ἀντιρωσσικό μπλόκ στά Βαλκάνια καί τήν Μεσόγειο. Ἡ προσφορά τους ἀκούγεται πολύ ὡραία γιά νά εἶναι ἀληθινή. Κατ’ ἀρχάς ὅταν θά ψηφίζει τό Κοινοβούλιό μας τά μνημόνια ἀμυντικῆς συνεργασίας μέ τά Σκόπια δέν θά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ σύναψη τῆς ἀμυντικῆς συμφωνίας μέ τίς ΗΠΑ. Δέν θά γνωρίζουμε ἄν αὐτό πού ἱεροκρυφίως μᾶς λένε πώς εἶναι «κλειδωμένο» περί βάσεων στήν Θράκη καί στήν Σκῦρο δέν θά τό πάρουν πίσω στήν τελική φάση τῶν διαπραγματεύσεων. Εἰδικῶς ὅταν γνωρίζουμε πώς μᾶς τά «γύρισαν» ὅταν τό ἡμέτερο Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τούς πρότεινε νά ἐγκαταστήσουν στρατιωτική βάση σέ νησιά τοῦ Αἰγαίου πού ἡ Τουρκία θεωρεῖ «ἀποστρατιωτικοποιημένα». Ἔκαναν πώς δέν ἄκουσαν. Κατά συνέπεια τό Κοινοβούλιό μας καλεῖται νά ψηφίσει τήν Συμφωνία γιά τά Σκόπια χωρίς νά ἔχει δεδομένα καί καθαρή εἰκόνα γιά τά πιθανά ἀμερικανικά ἀνταλλάγματα. Ἔπειτα δέν ξέρουμε πόσο θά ἀναβαθμιστεῖ τελικῶς γεωπολιτικά ἡ Ἑλλάδα στό μέτωπο τῆς συμμαχίας. Θά εἶναι ὅσο μᾶς λένε; Ἦρθαν πράγματι στιγμές στό πρόσφατο παρελθόν πού ἔδειξαν ὅτι τά σύνορα τῆς Δύσης μετακινοῦνται πρός τήν Ἑλλάδα. Θά προκύψει ὅμως αὐτό ὡς ἀποτέλεσμα μετά τήν συνάντηση Μπάιντεν – Ἐρντογάν; Ἤ μήπως ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας θά πάρει ἀποστάσεις ἀπό τήν προαιώνια ἐχθρό τῆς πατρίδας του Ρωσία –μετά ἕνα διάλειμμα– προκειμένου νά τά βρεῖ μέ τήν Δύση καί νά ἰσορροπήσει πολιτικά; Οὔτε καί αὐτό τό δεδομένο θά τό ἔχει τό Κοινοβούλιό μας ὅταν θά καλεῖται νά ψηφίσει τήν συμφωνία.

Τέλος, προκύπτει καί ἕνα ἀκόμη ζήτημα, τό βασικώτερο: Κανείς δέν ἔκανε τόν κόπο νά ἀποτιμήσει ἕως τώρα τό κόστος-ὄφελος ἀπό τήν ἕως τώρα ἐφαρμογή τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν τήν ὁποία ἡ ΝΔ εἶχε δεσμευτεῖ ὅτι θά ἀξιολογεῖ. Οἱ γείτονες κάνουν πώς ἐφαρμόζουν τήν Συμφωνία εἰς ὅ,τι τούς ἀφορᾶ. Ὑποκρίνονται ὅμως. Δέν τήν ἐφαρμόζουν. Στήν Θεσσαλονίκη εἶδα προσφάτως μέ τά μάτια μου νά κυκλοφοροῦν αὐτοκίνητα ἀπό τά Σκόπια μέ πινακίδες MKD (Μακεδονία). Τά σχολικά βιβλία τους τά ὁποῖα βρίθουν ἀπό ἀλυτρωτισμό γιά τήν «Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου» δέν ἔχουν ἀλλάξει λέξη. Ὁ Πρόεδρός τους καί ὁ Πρωθυπουργός τους ἀνακίνησαν προσφάτως ζήτημα προστασίας τῶν δικαιωμάτων τῶν «Μακεδόνων» τῆς Ἑλλάδος, κάτι πού ἀποτελεῖ ρητή παραβίαση ἄρθρου τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν περί μή ἀνάμιξης στά ἐσωτερικά ἄλλων κρατῶν. Γιά τά ἐμπορικά σήματα τῆς Μακεδονίας μας, νά μήν πῶ τί ἰσχύει, εἶναι γνωστά. Ὅταν λοιπόν οἱ Σκοπιανοί δέν ἐφαρμόζουν τήν συμφωνία καί καταπατοῦν τά περίφημα χρονοδιαγράμματα Κοτζιᾶ, γιατί πρέπει νά ἔρθει τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο νά ψηφίσει καί τά μνημόνια ἀμυντικῆς συνεργασίας ἀναγνωρίζοντας ἐπί ΝΔ τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία»; Γιά νά μήν ἔχουν στό μέλλον τό παραμικρό κίνητρο νά ἐφαρμόσουν τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στά ὀλίγα θετικά πού περιέχει γιά ἐμᾶς; Ὅταν οἱ Βούλγαροι τούς βάζουν βέτο στήν Εὐρώπη γιατί ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά ἀναβάλλουμε γιά τό μέλλον τήν ψήφιση αὐτῶν τῶν μνημονίων; Ἀκόμη δηλαδή καί ἄν δεχθοῦμε τήν ὀπτική τῶν συμμάχων μας, ὅτι ἡ συμμαχία μέ τά Σκόπια εἶναι κατά βάθος ἀντιτουρκική κίνηση, ἐν προκειμένω, καλεῖται ἡ ΝΔ νά παραδώσει ἱστορικό τίτλο τῆς ἐθνικῆς μας κληρονομιᾶς χωρίς

α) νά γνωρίζει τά ἀνταλλάγματα τῆς ἀμυντικῆς συμφωνίας μέ τίς ΗΠΑ

β) νά γνωρίζει τό ἀποτέλεσμα τῆς συνάντησης Μπάιντεν – Ἐρντογάν

γ) χωρίς τά Σκόπια νά ἐφαρμόζουν τίς στοιχειώδεις ὑποχρεώσεις τους ἔναντι ἡμῶν ὅπως ἀπορρέουν ἀπό τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Τό ἐρώτημα λοιπόν εἶναι σαφές καί συγκεκριμένο: Ἐάν ὁ ΣΥΡΙΖΑ θέλησε νά πιαστεῖ ἡ χώρα κορόιδο καί νά κάνει μία τέτοια παραχώρηση πού δίδει σήμερα στούς συμμάχους τήν δυνατότητα νά μᾶς φορτώνουν τούς Σκοπιανούς ὡς συνεταίρους (!!!) στό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρούπολης, γιατί θά πρέπει νά πιαστεῖ κορόιδο καί ἡ ΝΔ; Καί γιατί ἐπί ποινῇ διαγραφῆς καί ἀποκλεισμοῦ ἀπό τά ψηφοδέλτια θά πρέπει νά ἐξευτελιστοῦν οἱ Βουλευτές τῆς ΝΔ πού λένε δεξιά καί ἀριστερά ὅτι θά ψηφίσουν τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» μέ βαρειά καρδιά; Ἡ λύση εἶναι ἁπλή, ἀγαπητοί. Τίποτε τό ἐπεῖγον δέν ὑπάρχει γιά τήν Ἑλλάδα. Τίποτε πού νά τήν ἀναγκάζει νά ψηφίζει καλοκαιριάτικα τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία». Γιά ἄλλους μπορεῖ νά ὑπάρχει ἐπεῖγον, ὄχι γιά ἐμᾶς! Ἡ λύση εἶναι ἁπλή καί ὀνομάζεται ἐπ’ ἀόριστον ἀναβολή. Ἡ Ἑλληνική Βουλή καί ἡ Ἑλληνική Κεντροδεξιά δέν μποροῦν νά ψηφίσουν μία τέτοια συμφωνία ὅσο τά Σκόπια δέν ἐφαρμόζουν τά ἴδια τίς Πρέσπες (πρῶτο καί κύριο) καί ὅσο δέν εἶναι σαφῆ τά γεωπολιτικά ἀνταλλάγματα πού θά κερδίσει ἡ Ἑλλάς ἀπό τίς ΗΠΑ καλούμενη νά ὑποβληθεῖ σέ νέες ἐθνικές θυσίες. Ἄς ξεκαθαριστοῦν ὅλα αὐτά, καί τά ξαναλέμε. Ἕως τότε, ἐκτός ἀπό τίς ρωμαϊκές καλένδες, ὑπάρχουν καί οἱ ἑλληνικές.

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ