Τήν πληρώνει ἀκριβά ἡ ΝΔ

ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ πού βλέπετε ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας στέκεται διστακτική μπροστά στό Ἱερό Εὐαγγέλιο…

… τό ὁποῖο τῆς προτείνει κατά πρόσφατη μετάβασή της στήν ἀκριτική Καστοριά ὁ τοπικός Μητροπολίτης Καλλίνικος. Ἀποφεύγει νά τό ἀσπαστεῖ. Αὐτόπτες μάρτυρες, ἀξιωματοῦχοι τῆς πόλεως τούς ὁποίους ἐρωτήσαμε σχετικῶς γιά νά μήν ἀδικήσουμε τήν Πρόεδρο, μᾶς εἶπαν ὅτι στήν θέα τοῦ ἱεροῦ κειμένου σταυροκοπήθηκε βιαστικά μία, δύο φορές, ἀλλά ἀπέφυγε νά ἔρθει σέ …ἐπαφή μαζί του. Μή …μολυνθεῖ.

Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ κυρία Σακελλαροπούλου δείχνει τήν ἀπέχθειά της πρός τό Ἱερό Εὐαγγέλιο. Τό ἔχει ξανακάνει στήν Μητρόπολη τῶν Ἀθηνῶν, κάνοντας ἔξαλλο τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο. Καί τοῦτο παρά τό γεγονός ὅτι προκειμένου νά ὁρκιστεῖ στό ἀξίωμα τῆς Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀναγκάστηκε νά ὁρκιστεῖ στό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί νά θέσει τήν παλάμη της ἐπί αὐτοῦ. Γιά τήν ἐξουσία κάμφθηκαν οἱ ἀντιρρήσεις τῆς συνειδήσεώς της. Τόσο ἰδεολόγος.

Τό πρόβλημα γιά τήν ἀρχηγό τοῦ κράτους δέν εἶναι οἱ πεποιθήσεις της γιά τήν θρησκεία καί τήν Ὀρθοδοξία. Τό ἀληθινό πρόβλημα εἶναι ὅτι ἔχει ἐλάχιστη ἐπαφή μέ τήν ἑλληνική ἱστορία. Καί δέν γνωρίζει τήν σημασία πού εἶχε τό Ἱερό Εὐαγγέλιο στούς ἐθνικούς μας ἀγῶνες. Πόσο δυνάμωνε τό φρόνημα τοῦ λαοῦ. Θεωρεῖ ἔτσι ὅτι ἔχει τήν ἐλευθερία καί τήν πολυτέλεια νά τό περιφρονεῖ σέ δημόσια θέα, νομίζοντας ὅτι κάνει δημόσια ἐπίδειξη τῆς ἀνεξιθρησκίας της. Θεωρεῖ ἐπίσης ὅποιον τῆς κάνει κριτική γι’ αὐτό τό θέμα καί ἄλλα παρεμφερῆ ὡς κακόπιστο, καί ἔχει ἀποφασίσει ὅτι θά ἐξαντλήσει τήν θητεία της κάνοντας ἐπίδειξη ἀναισθησίας στίς ὑποδείξεις πού κατά καιρούς τῆς γίνονται. Καί ὅτι ἀπό τήν στιγμή πού δέν ἐκλέγεται ἀπό τόν λαό, δέν ἔχει σημασία τί γράφει ὁ Τύπος…

Τά πράγματα ὅμως γιά τήν … «Μεγάλη» (ἔτσι τήν ἀποκαλοῦν οἱ συνεργάτες της) δέν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὑπῆρξε προσωπική ἐπιλογή τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη μετά ἀπό ὑπόδειξη τοῦ στενοῦ της φίλου ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη. Ὅ,τι κάνει κατά τήν διάρκεια τῶν ἐπισκέψεών της στήν ἐπικράτεια προφανῶς δέν τό πληρώνει σέ πολιτικό κόστος ἡ ἴδια, ἀλλά τό πληρώνει προσωπικά ὁ Πρωθυπουργός. Ἡ Νέα Δημοκρατία. Τό κόμμα τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἐπιλογή. Κάθε φορά λοιπόν πού ἡ κυρία Πρόεδρος, συγχωρῆστε μου τήν ἀκρότητα, στέκεται σάν χᾶνος μπροστά ἀπό τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί δέν τό προσκυνᾶ, ἡ Νέα Δημοκρατία χάνει ἐπιρροή στό ἐκλογικό σῶμα. Κάθε φορά πού ἡ κυρία Πρόεδρος ἀκούει τόν ἐθνικό ὕμνο καί ἔχει τά χείλη της σφραγισμένα ἀρνούμενη νά τόν τραγουδήσει μαζί μέ ἄλλους (συνέβη στόν Ἅγιο Δημήτριο στήν Θεσσαλονίκη) ἡ Νέα Δημοκρατία χάνει σέ ἐπιρροή σέ ἐκλογικό σῶμα. Οἱ ἀξίες πού φέρει μέσα του κάθε πατριώτης πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας δέν διαγράφονται ἐπειδή κάποιος κάποια τό θέλει. Κάθε φορά πού ἡ Πρόεδρος δέν καταλαβαίνει ὅτι τά Ἱερά Κείμενα εἶναι συνδεδεμένα μέ μοναδικές στιγμές τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καί δέν εἶναι ἁπλῶς θρησκευτικά κείμενα, χιλιάδες κόσμος ἀπορεῖ μέ ποιά κριτήρια αὐτός ὁ ἄνθρωπος ἐπελέγη γιά ἀρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

Κοιτάξτε, σᾶς παρακαλῶ, τήν φωτογραφία ἀπό τήν Καστοριά! Κοιτάζει τό Εὐαγγέλιο, τοῦ χαμογελάει εἰρωνικά καί ἀρνεῖται νά τό πλησιάσει. Δέν τῆς εἶπε κανείς ὅτι στό Ἱερό Εὐαγγέλιο ὅρκιζε τούς ἄνδρες του ὁ Παῦλος Μελᾶς πρίν ἀπό κάθε μάχη τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα; Δέν τῆς εἶπε κανείς ὅτι μέ τό Ἱερό Εὐαγγέλιο στά χέρια στρατολογοῦσε ἄντρες στήν ἐθνική ἀντίσταση ἀκόμη καί ὁ συνεργάτης τοῦ Βελουχιώτη, παπα-Ἀνυπόμονος στά βουνά τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος; Δέν τῆς εἶπε κανείς ὅτι αὐτοί πού κήρυξαν τήν ἔναρξη τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 ὁρκίστηκαν στοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ ἔθνους; Δέν τῆς εἶπε κανείς ὅτι ὁ Ἅγιος Δημήτριος στήν Θεσσαλονίκη στόν ὁποῖο ἀπαξίωσε νά κάνει ἀναφορά στήν δήλωσή της, εἶναι ταυτισμένος μέ τήν ἱστορία τῆς Πόλης καί τιμᾶται ἀκόμη καί ἀπό τήν Ἀγγλικανική Ἐκκλησία καί τούς ὀπαδούς τοῦ Λούθηρου;

Μόνο βιβλία γιά ἐξαιρετικές φιλελεύθερες δικαστίνες ἀπό τίς ΗΠΑ ξέρει νά προλογίζει;

Αὐτά στίς μέρες μας κι ἄλλα πολλά τά γνωρίζει ἀκόμη καί ἕνα μικρό παιδί. Εἴτε ἀρέσει σέ κάποιους εἴτε δέν ἀρέσει, ἡ θρησκεία εἶναι μέρος τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας. Καί τά Ἱερά Κείμενα ἦταν πάντοτε παρόντα στίς πιό συγκλονιστικές στιγμές τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Γι’ αὐτό παρά τήν λυσσώδη μάχη πού ἔδωσαν μεταπολιτευτικά οἱ ἐπαγγελματίες τῆς οὐδετεροθρησκείας, κανένα κόμμα δέν κατάφερε, ἀκόμη κι αὐτός ὁ ἀριστερός Σύριζα, νά ἀπαλείψει ἀπό τό Σύνταγμά μας τό ἄρθρο πού παραπέμπει στήν Ἁγία Ὁμοούσιο καί Ἀδιαίρετη Τριάδα. Γι’ αὐτό καί ἡ ἴδια ἡ Πρόεδρος ἀπέτυχε στήν ἀπόπειρά της νά ὁρκιστεῖ μέ πολιτικό ὅρκο στό Κοινοβούλιο.

Ἀντιλαμβανόμαστε βεβαίως ὅτι εἶναι προτιμότερο γιά τήν «Μεγάλη» νά ἐπισκέπτεται ἕνα οἰνοποιεῖο καί νά ἀπολαμβάνει μιά ὡραία Μαλαγουζιά τοῦ ἀγαπητοῦ φίλου Βαγγέλη Γεροβασιλείου στήν Θεσσαλονίκη ἀντί νά παρίσταται στήν τελετή ἔπαρσης τῆς σημαίας στόν Λευκό Πύργο γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως τό 1912. Τί σημασία ἔχει ἱστορία μπροστά σέ μιά ἐκδρομή στήν Ἐπανωμή; Ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἀρνεῖται νά πλησιάζει στό Ἱερό Εὐαγγέλιο γιατί ἔτσι κολακεύεται ὅτι εἶναι φιλελεύθερη. Ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι δέν περνάει καλά στίς παρελάσεις ἐπιθεωρῶντας ἀγήματα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Πιό καλά νά παίζει μέ τό κινητό της. Δέν τό ἀντιλαμβάνεται ὅμως ὁ ἑλληνικός λαός. Γι’ αὐτό καί ἡ κυρία Σακελλαροπούλου εἶναι ἡ Πρόεδρος μέ τήν χαμηλότερη δημοτικότητα ἀπό καταβολῆς θεσμοῦ. Ἡ ἴδια ἀποδίδει τήν ἔλλειψη συμπάθειας πρός τό πρόσωπό της στόν πόλεμο … φθορᾶς πού τῆς κάνουμε ἐμεῖς, τά μέσα ἐνημέρωσης, πού ὑποτίθεται ὅτι δέν τήν συμπαθοῦμε λές καί τήν γνωρίζαμε ἀπό χθές.

Ἐπειδή μάλιστα δέν τολμᾶ νά τά πεῖ ἡ ἴδια αὐτά, ζητᾶ ἀπό τόν φίλο μου τόν Σταῦρο ἀπό τό Ποτάμι νά τά λέει στίς τηλεοράσεις. Ἄς κοιτάξει ξανά τήν φωτογραφία πού δημοσιεύουμε. Μιά χαρά πόλεμο φθορᾶς κάνει ἡ ἴδια στόν ἑαυτό της. Μιά χαρά πόλεμο φθορᾶς κάνει στήν παράταξη πού τήν ἐξέλεξε. Περισσεύει ὁ τύπος.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;