Τήν νέα ἐπετηρίδα φοβοῦνται

O «ΙΟΣ» τῆς «Ἐφημερίδας τῶν Συντακτῶν» μοῦ κάνει τήν τιμή –χρόνια τώρα– νά μέ ἀναδεικνύει ὡς ἰδεολογικό του ἀντίπαλο, ἐντός εἰσαγωγικῶν.

Μοῦ τό ὁμολόγησε καί ἕνα ἀπό τά πρώην μέλη του ἔξω ἀπό τά γραφεῖα τῆς Ἕνωσης Συντακτῶν στίς τελευταῖες ἐκλογές. Στό παρελθόν μοῦ χάρισε τόν τίτλο «Γεράκι τῆς Θράκης», ἐπειδή προειδοποίησα γιά τήν στάση τοῦ κόμματος DEP στήν περιοχή καί δημοσίευσα φωτογραφίες μελῶν του δίπλα στήν πράσινη σημαία τοῦ αὐτόνομου κρατιδίου τῆς Ὀργάνης στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα. Κανένα πρόβλημα!

Ἄλλη φορά, ὁ «Ἰός» μέ «χρέωσε» στό λόμπυ τοῦ Προέδρου Τράμπ, ἐπειδή προέβλεψα ἐπιτυχῶς τήν νίκη του, ἀπό τόν καιρό πού ἦταν ὑποψήφιος γιά τό χρῖσμα τῶν ρεπουμπλικανῶν – καμία σχέση, δέν συχνάζω σέ πρεσβεῖες. Ἔπειτα «ξεκοκκάλισε» τό βιβλίο μου γιά τόν Κώστα Καραμανλῆ (off the record, Λιβάνης, 2011), γιά νά ἀποδομήσει τήν ἱστορία τῆς πτώσης του ἀπό τήν ἐξουσία λόγω τῆς σύγκρουσής του μέ κέντρα τῶν ΗΠΑ καί νά ἐξαγάγει τό συμπέρασμα ὅτι πρόκειται περί «εἰκονικοῦ ἀντιαμερικανισμοῦ», (ἐνῶ στήν Ἑλλάδα τό μονοπώλιο τοῦ ἀντιαμερικανισμοῦ τό ἔχουν αὐτοί πού τό πρωί κάνουν διαδηλώσεις στήν πρεσβεία καί τό βράδυ μπαίνουν σέ αὐτήν… ἀπό τήν εἴσοδο τῆς Δορυλαίου). Τελευταῖο κροῦσμα τοῦ «Ἰοῦ» ἡ προσφυγή του σέ μία φράση μου στήν προτελευταία σελίδα τοῦ βιβλίου μου –τήν ὁποία δέν παραθέτει καί ὁλόκληρη, γιά νά θεμελιώσει τό ἐπιχείρημά του κατά τῆς ψήφου τῶν Ἀποδήμων στίς ἐθνικές ἐκλογές. Πιό συγκεκριμένα, ἐπειδή ἐκτίμησα (σελ. 472) ὅτι παρεπόμενη πολιτική συνέπεια ἀπό τήν παροχή ψήφου στούς Ἀποδήμους θά ἦταν «ἡ ἀλλαγή τῶν βασικῶν συσχετισμῶν τῆς μεταπολίτευσης», ἡ ὁμάς τοῦ «Ἰοῦ» συνεπέρανε ὅτι αὐτή ἡ κατηγορία Ἑλλήνων δέν πρέπει νά ἔχει δικαίωμα ψήφου στίς ἐθνικές ἐκλογές. Κατ’ ἀρχήν εὐχαριστῶ τήν ὁμάδα τοῦ «Ἰοῦ», πού μοῦ περιποιεῖ τήν τιμή νά μέ ἀνάγει σέ ἰδεολογικό της ἀντίπαλο μέ τήν τόση συστηματική μελέτη τῶν γραφομένων μου. Ἀποφάσισα ὅσο καιρό θίγουν ἐπανειλημμένως τό θέμα γιά νά μέ… προκαλέσουν, νά μήν ἀπαντήσω προσωπικά ἀλλά θεσμικά. Μέ γεγονότα. Καί οἱ ἀθρόες ἐγγραφές μεταναστῶν –οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν νομίμως τήν ἰθαγένεια– στούς ἐκλογικούς καταλόγους τῆς Α΄ Ἀθηνῶν ἦταν μία ὡραιότατη ἀφορμή. Γι’ αὐτό καί τήν ἀναδείξαμε. Ἡ ἀπάντηση πού λάβαμε ἦταν… ἀμηχανία.

Χθές, οἱ ἀγαπητοί φίλοι στήν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» χαρακτηρίζουν «προπέτασμα καπνοῦ» τά δημοσιεύματά μας. Στήν δική μου ἀντίληψη ὅμως, ἄλλοι… ἔγιναν καπνός, τώρα πού κλήθηκαν νά ἐξηγήσουν γιατί πολῖτες τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς δέν γεννήθηκαν στήν Ἑλλάδα, δέν φορολογοῦνται στήν Ἑλλάδα, δέν ἔχουν τίς καταθέσεις τους στήν Ἑλλάδα, δύνανται νά ἔχουν λόγο στό ποιός θά εἶναι ὁ ἑπόμενος πρωθυπουργός, ἀλλά πολῖτες πού γεννήθηκαν στήν Ἑλλάδα, ἔχουν περιουσία στήν Ἑλλάδα, πληρώνουν ΕΝΦΙΑ στήν Ἑλλάδα, δέν ἔχουν λόγο στό ποιός θά εἶναι ὁ πρωθυπουργός. Φεῦ! Ἐπειδή οἱ Ἀπόδημοι εἶναι παγκοσμιοποιημένοι πολῖτες, προφανῶς δέν καταλαβαίνουν γιατί ἀπαγορεύονται τά μή κρατικά ΑΕΙ στήν πατρίδα μας καί γιατί κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι τρομοκράτες στούς τόπους πού διέπραξαν ἐγκλήματα. Προφανῶς, τούς εἶναι ἄγνωστη ἡ ἔννοια τοῦ ἀσύλου στά ΑΕΙ καί, προφανῶς, θά ἐπηρέαζε τήν ψῆφο τους ἡ στάση τῶν κομμάτων. Καί βεβαίως, προφανῶς, ἡ κατά λοιπά κοσμοπολίτικη Ἀριστερά φοβᾶται τούς κοσμοπολῖτες Ἕλληνες! Ἀλλά, σοβαρά τώρα, αὐτή εἶναι ἡ κύρια στόχευση τῆς παροχῆς ψήφου στούς Ἀποδήμους; Αὐτή; Ἀπορῶ πῶς ἄνθρωποι πού θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους προοδευτικούς δέν τό καταλαβαίνουν. Ἡ ἐμπλοκή τῶν Ἀποδήμων Ἑλλήνων μέσω καί τῆς ψήφου στίς δημόσιες ὑποθέσεις τῆς πατρίδας μας θά ἀνοίξει τήν ἐπετηρίδα καί θά μπολιάσει τό Ἔθνος μέ νέες δημιουργικές δυνάμεις. Στόν πολιτισμό, στίς ἐπιστῆμες, στήν πολιτική, στά γράμματα, παντοῦ.

Λυπᾶμαι ἀλλά ἡ Ἀριστερά δέν ἔχει ἁπλῶς πρόβλημα μέ τήν ψῆφο τῶν Ἀποδήμων καί τῶν νέων ἐπιστημόνων πού ἔφυγαν ἀπό τήν Ἑλλάδα στίς μέρες της. Ἔχει πρόβλημα μέ τόν «πλοῦτο» τῶν Ἀποδήμων. Γιατί ἔδιωξε ὅλους τούς Ἕλληνες καθηγητές σέ ξένα ΑΕΙ ἀπό τά Συμβούλια Διοίκησης τῶν ἑλληνικῶν ΑΕΙ; Γιατί συμπεριφέρθηκε ἔτσι στόν διεθνοῦς φήμης ἐπιστήμονα τῆς ΝΑSA Σταμάτη Κριμιζῆ; Γιατί ἔδιωξε τόν Ἕλληνα ὁμογενῆ πού πῆγε νά ἐπενδύσει στό γκόλφ τοῦ Ἀφάντου; Γιατί συκοφάντησε τίς παμμακεδονικές ὀργανώσεις; Τήν ψῆφο τους φοβήθηκε; Ὄχι βέβαια. Τή νέα ἐπετηρίδα φοβήθηκε. Ὅ,τι ἀνοίγει τό παιγνίδι σέ ἄγνωστα πεδία· γι’ αὐτήν φοβήθηκε. Τήν κατάργηση τῆς μετριοκρατίας φοβήθηκε. Διότι ἡ μετριοκρατία στά ἑλληνικά ΑΕΙ καί ἀλλαχοῦ διασφαλίζει τήν κυριαρχία τῆς Ἀριστερᾶς στά μεταπολιτευτικά κάστρα της. Ἐνῶ τό ζητούμενο σέ αὐτή τήν πατρίδα δέν εἶναι τό κάστρο τοῦ καθενός ἀλλά ἡ ἀνάπτυξή της. Βεβαίως, ὅταν τό ταμεῖον εἶναι μεῖον, τότε ἡ Ἀριστερά καί ὁ πρωθυπουργός της ἀνακαλύπτουν τήν ὁμογένεια, κάθονται στό ἴδιο τραπέζι μαζί της καί τήν παρακαλοῦν νά ἐπενδύσει στήν Ἑλλάδα· αὐτό δέν ἔκανε ὁ Τσίπρας τό 2017 στό ταξίδι του στίς ΗΠΑ; Ἡ ψῆφος τους «μυρίζει», τά δολλάρια ὄχι!

Θέλω νά παρακαλέσω, λοιπόν, τούς φίλους τοῦ «Ἰοῦ» τό ἑξῆς: Μήν προκαλεῖτε. Ἀπευθύνεστε σέ ἕναν ἄνθρωπο πού στό παρελθόν ἔχει πεῖ ὅτι, ἄν τοῦ δινόταν ἡ εὐκαιρία, ἡ πιό συναρπαστική πρόκληση θά ἦταν ἡ διεύθυνση τῆς δορυφορικῆς τηλεόρασης, τό ERT WORLD. Ἡ Ἕνωση τῶν Δικτύων τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν οἰκονομία, τήν πολιτική, τά πανεπιστήμια, τίς τέχνες, τά γράμματα, τόν πολιτισμό, στίς ἐπιστῆμες, παντοῦ. Ἡ πατρίδα μας δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἄλλο διχασμό. Ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἑνότητα. Ἡ ψῆφος εἶναι τό μέσον γιά νά ἔρθουμε ὅλοι πιό κοντά καί νά πᾶμε πιό ψηλά. Καί –τέλος– μήν ἀκούω ἀνόητες θεωρίες πώς δέν εἶναι δυνατόν νά ἔχουν λόγο στά πολιτικά πράγματα στήν πατρίδα μας κάποιοι πού δέν ἔχουν ἰδέα τί γίνεται ἐδῶ καί δέν ὑφίστανται τίς συνέπειες! Στήν ἐκπομπή πού ἔκανα μέ τόν Νῖκο Μπογιόπουλο στόν Real Fm λαμβάναμε 100 mail τήν ὥρα. Τά 50 ἦταν ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη, τό Λονδῖνο, τήν Κολωνία, τό Βούπερταλ, τήν Στοκχόλμη, τήν Ἀλάσκα, τήν Ἰαπωνία, τήν Νότιο Ἀφρική, τήν Μελβούρνη, τόν κόσμο ὅλο. Τά μάτια τους καί τά αὐτιά τους εἶναι διαρκῶς «κολλημένα» στήν πατρίδα. Τίς δέ συνέπειες τῆς πολιτικῆς –ἐπί δέκα χρόνια ντρέπονταν νά λένε ὅτι εἶναι Ἕλληνες καί ἔκρυβαν τήν καταγωγή τους– τίς πλήρωσαν καί οἱ ἴδιοι! Μήν ξαναπεῖτε αὐτό τό ἐπιχείρημα. Μήν τούς προσβάλλετε ἄλλο. Ἀρκετά!

Απόψεις

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ