Τί θά γίνει, ἄν…

Πῶς ἡ ρύθμιση γιά τόν Κασιδιάρη μπορεῖ νά γίνει μπούμερανγκ γιά τήν Νέα Δημοκρατία

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ τῆς Νέας Δημοκρατίας εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἀλλάξει τό ἄρθρο 29 τοῦ Συντάγματος κατά τήν διάρκεια τῆς τελευταίας ἀναθεώρησης τοῦ Kαταστατικοῦ μας Xάρτη, τήν ὁποία ἡ ἴδια προκάλεσε, καθώς καί τό οἰκεῖο ἄρθρο πού ἐπιτρέπει σέ πολῖτες πού ἔχουν καταδικαστεῖ πρωτοδίκως νά ἔχουν τό δικαίωμα τοῦ ἐκλέγεσθαι, ἐφ’ ὅσον δέν ἔχουν στερηθεῖ τά πολιτικά τους δικαιώματα μέ ἀμετάκλητη καταδίκη. Ἡ κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας εἶχε τήν δυνατότητα νά φέρει πρός ἀναθεώρηση ρύθμιση ἀντίστοιχη μέ αὐτές πού περιλαμβάνουν τό γερμανικό καί τό αὐστριακό Σύνταγμα (στά ὁποῖα ἔκανε χθές ἀναφορά ὁ Πρωθυπουργός στήν Βουλή), ἐάν πραγματικά τό ἤθελε. Ἡ δράση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἦταν γνωστή ὅταν τό Σύνταγμα ἀναθεωρεῖτο.

Δέν γνωρίζουμε βεβαίως τί σημαίνει ἀκριβῶς «στέρηση πολιτικῶν δικαιωμάτων» στόν 21ο αἰῶνα μετά τήν πρόσφατη κατάργηση τῆς ρύθμισης αὐτῆς ἀπό τόν νέο ποινικό κώδικα, ἀλλά ἐν πάσῃ περιπτώσει τό ζήτημα δέν εἶναι αὐτό. Τό ζήτημα εἶναι ἐάν τό Σύνταγμα ἐπιτρέπει τήν ἀπαγόρευση τῆς ἵδρυσης καί λειτουργίας κομμάτων, καθώς καί τῆς καθόδου τους στίς ἐθνικές ἐκλογές. Ἡ Νέα Δημοκρατία δέν ἀναθεώρησε τό Σύνταγμα. Ἦταν ἡ ἐποχή πού προηγεῖτο στίς δημοσκοπήσεις μέ 20 μονάδες, ὁ Σύριζα παρέπαιε, ὁ Πρωθυπουργός εἰρωνεύετο τόν Τσίπρα ὅτι εἶναι τρίτος στίς μετρήσεις, ἐνῷ ἡ Χρυσή Αὐγή εἶχε μείνει μέ τήν ψῆφο τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν (ὅπως γίνεται στίς δημοκρατίες) ἐκτός Βουλῆς.

Σήμερα, ἡ Κυβέρνηση καταθέτει νομοθετική ρύθμιση (τροπολογία) σέ ἄσχετο νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου στήν Βουλή, μέ τήν ὁποία ἐπιδιώκει τό πρωτοφανές: νά ἀναθεωρήσει μέ νόμο τό Σύνταγμα! Μόνο πού στίς δημοκρατίες οἱ κανόνες εἶναι γιά νά τηροῦνται. Καί τά συντάγματα ψηφίζονται, γιά νά γίνονται σεβαστά. Ὅποιοι ἐπιχειροῦν νά ἀλλάξουν μέ νόμο τό Σύνταγμα κόντρα στήν ἐπί 48 ἔτη πάγια νομολογία τοῦ ἀνώτατου δικαστηρίου μας, τό ὁποῖο ἔχοντας ἑρμηνεύσει τό ἄρθρο 29, τονίζει ὅτι «τά κόμματα ἐξυπηρετοῦν τήν λειτουργία τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος μέ τήν συμμετοχή τους στίς ἐκλογές», στήν πραγματικότητα διαπράττει συνταγματικό πραξικόπημα. Καί μάλιστα ἕνα πραξικόπημα, τό ὁποῖο ἔχει ὡς στόχο νά μεταθέσει τήν εὐθύνη γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ πολιτεύματος στίς πλάτες τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας.

Ἐν προκειμένῳ, εἶναι προφανές ὅτι τό θέμα μας δέν εἶναι ὁ Κασιδιάρης μέ τόν ὁποῖο μᾶς χωρίζει χάος, ἀλλά ἡ ἀντίληψή μας γιά τό κράτος δικαίου, τίς ἀτομικές ἐλευθερίες, τήν συνταγματική μας παράδοση, τήν ἱστορία μας καί τό πολίτευμά μας. Ὅλοι οἱ συνταγματολόγοι, μέ ἐξαίρεση τόν πρόθυμο κύριο Ἀλιβιζᾶτο, τόν συντάκτη τῆς ρύθμισης καθηγητή Γεραπετρίτη, ὁ ὁποῖος ἄγχεται νά ἀποβάλει τήν Ἀκροδεξιά ἀπό τίς ἐκλογές, γιατί γνωρίζει ὅτι ὁ ἐκλογικός νόμος πού ἔφτιαξε ψαλιδίζει τήν αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ, καθώς καί μία ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τῆς νομικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν, πού ἔγραψε καινοφανῆ πράγματα περί «μαχόμενης Δημοκρατίας», ὅλοι, διά τῆς σιωπῆς τους, καί διά τῆς ἀρθρογραφίας τους, συνοωμολογοῦν αὐτό, ὅτι αὐτό τό ὁποῖο γίνεται, εἶναι συνταγματικό πραξικόπημα. Ἕνα πραξικόπημα, μάλιστα, τό ὁποῖο μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ ἐπικίνδυνο καί γιά τήν ἴδια τήν Νέα Δημοκρατία. Ἡ ὁποία μπορεῖ νά πέσει μέσα στόν λάκκο πού ἡ ἴδια σκάβει γιά τούς ἄλλους. Ἕνα πραξικόπημα, τό ὁποῖο μπορεῖ νά ἀποδειχτεῖ ἐπικίνδυνο γιά τήν ἀξιοπιστία, τήν ἐγκυρότητα καί τήν σοβαρότητα τῶν ἐκλογῶν, οἱ ὁποῖες μποροῦν πολύ εὔκολα νά ἀμφισβητηθοῦν καί νά διακωμωδηθοῦν.

Θά ξεκινήσω ἀπό τά δύσκολα, τά πολύ δύσκολα. Ἡ Κυβέρνηση σήμερα σκοπεύει νά νομοθετήσει τήν ἀπαγόρευση τῆς καθόδου κομμάτων, τῶν ὁποίων ἡ πραγματική ἡγεσία ἔχει καταδικαστεῖ πρωτοδίκως γιά συμμετοχή σέ ἐγκληματική ὀργάνωση. Σύμφωνα μέ τήν νομοθετική ρύθμιση, θά δύνανται νά συμπράττουν στήν μή ἀνακήρυξή τους ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν μέ ἐκθέσεις της, ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία μέ ἐκθέσεις της (καθίστανται δηλαδή ρυθμιστές τοῦ πολιτεύματος οἱ μυστικές ὑπηρεσίες καί οἱ ἔνστολοι), καθώς καί ἡ …κοινωνία τῶν πολιτῶν. Ὁ συνταγματολόγος κύριος Ἀλιβιζᾶτος περίπου πανηγυρίζοντας γράφει στήν «Καθημερινή» ὅτι «τό πρῶτο τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου θά καλεῖται νά διαπιστώσει ἄν πίσω ἀπό τόν ἀχυράνθρωπο ὑποψήφιο ἀρχηγό κόμματος κρύβεται στήν πραγματικότητα ἕνας καταδικασμένος ἀκόμη σέ πρῶτο βαθμό ἐγκληματίας.» Τονίζει μάλιστα ὅτι «ἄν κάτι τέτοιο ὑποστηρίζεται σέ μία ἔκθεση τῆς ΕΥΠ ἤ τῆς ΕΛΑΣ, θά εἶναι δύσκολο οἱ ἀνώτατοι δικαστές νά κρίνουν διαφορετικά, εἰδικά μάλιστα ὑπό τήν ἀσφυκτική πίεση τῶν προθεσμιῶν τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου.»

Καί καταλήγει: «Δύσκολο ἀλλά ὄχι ἀδύνατο ἄν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψη ὅτι, ὅπως ὁρίζεται ρητά πρός ὑποβοήθηση δικαστηρίου, κόμματα καί ἁπλοί πολῖτες θά μποροῦν νά ὑποβάλουν ὑπόμνημα μέ ἀποδεικτικά στοιχεῖα». Θά ἀποφύγω νά σχολιάσω ὅτι, ὅπως προκύπτει ἀπό τό ἄρθρο τοῦ κυρίου καθηγητῆ, ὁ ὁποῖος πρῶτος ἔγραψε αὐτή τήν φόρμουλα στά «Νέα» τόν περασμένο Ὀκτώβριο καί κάλεσε τούς νομοθέτες νά τόν ἀκολουθήσουν, τό πραξικόπημα εἶναι προσχεδιασμένο καί βασίζεται στήν πεποίθηση ὅτι κάποιοι θά δέσουν τά χέρια τῶν Ἀρεοπαγιτῶν μέ ἐκθέσεις τῆς ΕΛ.ΑΣ. καί τῆς ΕΥΠ. Θά ἀποφύγω νά σχολιάσω ὅτι ἡ Κυβέρνηση συμπεριφέρεται ὡς ὁ «ἀχυράνθρωπος» μιᾶς ἀντισυνταγματικῆς νομοθετικῆς ρύθμισης πού εἰσηγήθηκε ἡ «πραγματική ἡγεσία» τοῦ κυρίου Ἀλιβιζάτου. Τό προσπερνῶ γιά ἕναν ἁπλό λόγο. Διότι ἡ πραγματικότητα ἡ ἴδια ξεπερνᾶ κατά πολύ, καμμιά φορά, τήν φαντασία.

Δύο ἐπισημάνσεις: πρῶτον, τό περασμένο Σάββατο ἡ «Καθημερινή» δημοσίευσε ἔκθεση τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς ὑπηρεσίας μέ ἡμερομηνία 18/1/2023, μέ ἀντικείμενο τήν δράση τῶν ἀκροδεξιῶν κομμάτων στήν Ἑλλάδα. Ἀφοῦ προσπεράσω καί πάλι τό ἐρώτημα πῶς εἶναι δυνατόν γιά τήν Ἀντιτρομοκρατική νά σχολιάζει σέ ἐκθέσεις της τίς δημοσκοπικές ἐπιδόσεις τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί πῶς εἶναι δυνατόν νά ἔχει πληροφορίες ὅτι δέν θά κατέλθει στίς προσεχεῖς ἐκλογές (εἶναι ἡ δουλειά της αὐτή;), ἔχει ἀξία νά σταθοῦμε στό ἑξῆς: ἡ συγκεκριμένη ἔκθεση ὑποστηρίζει ὅτι ἔχει ἐξασθενήσει ἡ πιθανότητα τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν ἀπό ἀκροδεξιούς πυρῆνες στήν Ἑλλάδα («δέν ὑπάρχει ἐνεργός τρομοκρατική ὀργάνωση») καί, κατά συνέπεια, στόν βαθμό πού αὐτό ἰσχύει, δέν λειτουργοῦν πλέον καί οἱ ἐγκληματικές ὀργανώσεις τοῦ ἄρθρου 187 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα ἀλλά καί τοῦ ἰσχύοντος ἀντιτρομοκρατικοῦ νόμου.

Στήν πραγματικότητα, οἱ περίφημες Ἐκθέσεις τῆς ΕΛ.ΑΣ.-ΕΥΠ πού περιμένει ὁ κύριος Ἀλιβιζᾶτος νά δεσμεύσουν τό πρῶτο τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου νά μήν ἀνακηρύξει ἕνα κόμμα αὐτήν τήν στιγμή (μέ βάση ὅσα διαβάσαμε στό ρεπορτάζ τοῦ Ἰωάννη Σουλιώτη), δέν ὑπάρχουν. Ὁ μόνος ἰσχυρισμός πού ἔχει κάποια ἀξία εἶναι ὅτι, σύμφωνα μέ τήν ἔκθεση τῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς, ὁ ἔγκλειστος Κασιδιάρης θά χρησιμοποιήσει τήν ἐκλογή του, ἄν εἶναι ὑποψήφιος, «προκειμένου νά πιέσει γιά τήν ἀποφυλάκισή του.» Ἀλλά στίς δημοκρατίες τήν ἀπόφαση γιά τό ποιός θά μείνει ἤ ποιός θά βγεῖ ἀπό τήν φυλακή δέν τήν λαμβάνουν οἱ ψηφοφόροι ἀλλά ἡ δικαιοσύνη. Ἄνθρακες ὁ θησαυρός τῆς ἐκθέσεως λοιπόν. Καμμία νομική ἀξία.

Δεύτερον καί σημαντικώτερο: μέ τήν νομοθετική ρύθμιση πού καταθέτει σήμερα πρός ψήφιση στήν Βουλή ἡ Νέα Δημοκρατία, μπορεῖ νά ὁδηγηθοῦμε σέ διακωμώδηση τῶν ἐκλογῶν. Αὐτή προβλέπει, ὅπως διαβάσαμε ἀνωτέρω, ὅτι τό πρῶτο τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου μπορεῖ νά ὑποβοηθεῖται στήν ἐπιχειρηματολογία νά μήν ἀνακηρύξει ἕνα κόμμα (ἡ ὁποία ὅλοι ἀναγνωρίζουν πώς πρέπει νά εἶναι πλήρως αἰτιολογημένη) ἀπό ἐκθέσεις τῆς ΕΥΠ καί ΕΛ.ΑΣ., καί ἀπό ὑπομνήματα πολιτῶν. Ἐκτός ἀπό τό ἀκροδεξιό κόμμα πού θά θελήσει νά μετέχει στίς ἐκλογές, λησμονοῦμε ὅτι τό πρῶτο τμῆμα θά κληθεῖ νά ἀνακηρύξει καί τά ὑπόλοιπα κόμματα. Μεταξύ τῶν ὁποίων καί τήν Νέα Δημοκρατία.

Ἐρώτηση: Ἄν κάποιες χιλιάδες ἀπό τίς 200.000 πολῖτες πού θά στερηθοῦν τό δικαίωμά τους νά ψηφίσουν αὐτό τό ἀκροδεξιό κόμμα (τόσοι εἶναι σύμφωνα μέ τίς δημοσκοπήσεις), προσφύγουν στό πρῶτο τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου καί καταθέσουν ἕνα ὑπόμνημα τό ὁποῖο περιλαμβάνει, πρῶτον, τίς δηλώσεις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης, ὅτι τίς ὑποκλοπές τίς ἔχει διαπράξει «ἐγκληματική ὀργάνωση μέ ἕδρα τό Μαξίμου καί ἀρχηγό τόν Πρωθυπουργό», δεύτερον, τίς δηλώσεις τοῦ συνταγματολόγου καί πρώην Προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ Εὐάγγελου Βενιζέλου στά «Νέα» τοῦ περασμένου Σαββάτου, ὅτι κατ’ οὐσίαν μέ τίς ὑποκλοπές «τίθεται ζήτημα νομιμότητας, ἔννομης τάξης, κράτους δικαίου καί κατά συνέπεια ζήτημα δημοκρατίας», τρίτον, τίς ἐκθέσεις τῆς ΕΥΠ καί τῆς ΑΔΑΕ γιά τήν παρακολούθηση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐργασίας Κωστῆ Χατζηδάκη καί τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων Κωνσταντίνου Φλώρου, καί ἄν, μέ τό ὑπόμνημα αὐτό, ζητοῦν νά ἀποκλειστεῖ ἡ …κάθοδος τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπό τίς ἐκλογές ὡς κόμματος πού δέν ἐξυπηρετεῖ τό πολίτευμα, τότε τί γίνεται;

Θά σᾶς πῶ τί γίνεται! Σάλος καί διακωμώδηση. Προφανῶς καί τό πρῶτο τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου δέν θά ἀποκλείσει ἀπό τίς ἐκλογές τό κόμμα πού ἀποκατέστησε τήν Δημοκρατία στήν Ἑλλάδα, ἀλλά μόνον ὁ θόρυβος πού θά προκληθεῖ, θά εἶναι τόσο μεγάλος καί τόσο καταλυτικός, ὥστε νά πληγεῖ καί ἡ παράταξη καί τό πολίτευμα.
Διερωτῶμαι λοιπόν μέ ἠθικό κριτήριο πλέον καί ὄχι μέ νομικό: Ποῦ πᾶτε, ὠρέ Καραμῆτροι;

Ὅταν ἀκόμη δέν ἔχετε καταφέρει νά μᾶς ἐξηγήσετε ποιοί παρακολουθοῦσαν μέ τήν κατηγορία τῆς κατασκοπίας ὑπουργούς τῆς ἐκλεγμένης κυβέρνησής σας καί τούς κατ’ ἐξοχήν χειριστές ἐθνικῆς ἀσφάλειας ὅπως ὁ ἀρχηγός Ἐνόπλων Δυνάμεων καί μάλιστα ποιοί –κάποιοι ἀπό μιά ὑπηρεσία πού εἶχε ὡς ἕδρα τό γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἔχετε σήμερα τά κότσια νά ἀπαγορεύσετε τήν κάθοδο στίς ἐκλογές κόμματος μέ τήν κατηγορία, ὅτι δέν ἐξυπηρετεῖ τό δημοκρατικό πολίτευμα; Μέ τί μοῦτρα; Δέν καταλαβαίνετε ὅτι ἀκόμα κι ἄν αὐτό ψηφιστεῖ, θά ὁδηγήσει στόν διασυρμό τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας ὡς κράτους δικαίου στά εὐρωπαϊκά δικαστήρια καί στήν πιθανή ἐπανάληψη τῶν ἐκλογῶν;

Καί ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἄν δέν σᾶς ἀρέσει ἡ δική μας ἄποψη, διαβάστε ὅσα δήλωσε ἕνας κατ’ ἐξοχήν φιλελεύθερος, ὁ Ἀντύπας Καρίπογλου στήν ἐκπομπή «Καθρέφτης» τοῦ Χρήστου Μιχαηλίδη στό Πρῶτο Πρόγραμμα τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας. Ἐκεῖ τόνισε πώς «δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, εἶναι ἡ ἀπολύτως κρατοῦσα ἄποψη καί τῆς θεωρίας ἀλλά καί τῶν ἀνωτάτων δικαστηρίων καί τοῦ Ἀρείου Πάγου καί τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ὅτι τό Σύνταγμα δέν ἐπιτρέπει ἀπαγόρευση κόμματος. Καθώς τά ἀνώτατα δικαστήρια ἔχουν κρίνει ὅτι τά κόμματα ἐξυπηρετοῦν τό δημοκρατικό πολίτευμα διά τῆς συμμετοχῆς τους στίς ἐκλογές.» Καί κατέληξε μέ τό ἐπιχείρημα, ὅτι «εἶναι τρομακτικό ὅτι μποροῦμε νά ποῦμε πώς ἐπειδή συμφωνοῦν οἱ περισσότεροι ἄς κάνουμε κάτι ἄλλο ἀπό αὐτό πού λέει τό Σύνταγμα.» Κάτι πού εἶπε μέ ἄλλα λόγια καί ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος στήν τελευταία συνέντευξή του στά «Νέα»: ἡ δημοκρατία ἐκτός ἀπό πλειοψηφική πρέπει νά εἶναι καί φιλελεύθερη. Γι’ αὐτό, γιά ὅση ἀξία ἔχει ἡ γνώμη μας, ἐπαναλαμβάνουμε: ξανασκεφτεῖτέ το. Δέν πρόκειται γιά τόν Κασιδιάρη. Αὐτός, ὅπως εἶπε ὁ κύριος Καρίπογλου, ἔχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα.

Πρόκειται γιά τόν πυρῆνα τῆς φιλελεύθερης δημοκρατίας στήν πατρίδα μας. Δέν εἶναι νοητό νά τόν προσβάλει καί νά τόν ἀνατρέπει τό κόμμα πού ἀποκατέστησε τήν δημοκρατία στήν Ἑλλάδα. Δέν τό διανοήθηκε ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς νά ἀπαγορεύσει τήν Ἀκροδεξιά, ὁ ὁποῖος ἐπλήγη ἀπό τό ποσοστό τῆς ἐθνικῆς παράταξης τῶν σταγονιδίων στίς ἐκλογές τοῦ 1977. Δέν τό διανοήθηκε ὁ Κώστας Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπλήγη ἀπό τά ποσοστά τῶν ἄκρων στά ψηφοδέλτια τῶν ὁποίων φιλοξενήθηκαν τέως ναζί στίς ἐκλογές τοῦ 2007. Δέν τό διανοήθηκε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὁ ὁποῖος ἐπλήγη ἀπό τήν Χρυσή Αὐγή στίς ἐκλογές 2012. Οἱ ἔννοιες ἀπαγόρευση καί Νέα Δημοκρατία εἶναι ἔννοιες ἀσύμβατες.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί

Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Μανώλης Κοττάκης
Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

Εφημερίς Εστία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.

Τέτοιες μέρες, πρό πενῆντα ἑνός ἐτῶν

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα ἕνα χρόνια ἀπό τό κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ, τόν Μάιο τοῦ 1973. Ἀκόμη θυμᾶμαι τήν συνέντευξη πού μοῦ εἶχε δώσει, τό 1975, στήν «Βραδυνή» τοῦ Τζώρτζη Ἀθανασιάδη ὁ Ἀλέκος Παπαδόγγoνας, ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Κινήματος, τότε ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στήν κυβέρνηση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.