Τί θά ἔδειχνε ἡ προσομοίωσις τοῦ Βελγίου στήν ὑπόθεση τῶν ἑλληνικῶν ὑποκλοπῶν

Ἀλλάζουμε πίστα μετά τήν διασύνδεση παρακολουθήσεων καί διαχείρισης δημοσίου χρήματος

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ βρῆκε νά πεῖ ἡ Κυβέρνηση μετά τήν ἀποκάλυψη, ὅτι ἡ Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν παρακολουθοῦσε τόν ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντῖνο Φλῶρο, ἦταν ὅτι ἡ Ἀντιπολίτευση ἐμπλέκει γιά πρώτη φορά, μετά τήν μεταπολίτευση, στήν πολιτική ἀντιπαράθεση, τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Καί ὅτι θέλει νά προκαλέσει ρῆγμα μεταξύ πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας. Γιά τήν ταμπακέρα, ἄν ἔβαλαν κοριούς στόν Φλῶρο, τίποτε. Χαρταετός. Ὅσοι ξέρουμε ποιές εἶναι οἱ σχέσεις μεταξύ ὅλων στό Πεντάγωνο, πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀνά δυάδες ἀπό τό 2019 ἕως σήμερα, ἁπλῶς γελᾶμε ὅταν ἀκοῦμε ὅτι τό ρῆγμα πού πράγματι ὑπάρχει τό προκαλεῖ ἡ …Ἀριστερά. Δυστυχῶς τά καταφέρνουν καί μιά χαρά μόνοι τους, ἐπιτελεῖα, γραφεῖα ὑπουργῶν καί Μαξίμου. Βιβλίο ὁλόκληρο θά μποροῦσα νά γράψω. Ἀλλά χαρά στήν Ἄγκυρα δέν δίνω.

Ἐπειδή ὅμως ἀπ’ ὅσα ἔγιναν γνωστά μέχρι στιγμῆς ἡ παρακολούθηση ἀφοροῦσε τήν στάση τοῦ Ἀρχηγοῦ (καί δύο στελεχῶν τῆς ἁρμόδιας διεύθυνσης) στά ἐξοπλιστικά προγράμματα καί ἡ πιθανότητα νά ἔχει τυχόν διαφθαρεῖ ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένειά του τῆς ὁποίας οἱ ἀγορές ἐλέγχονταν ἐξονυχιστικά μέσῳ τοῦ κοριοῦ –γεγονός πολύ βαρύ πάντως γιά τήν στρατιωτική τιμή κάποιου πού διακηρύσσει σέ κάθε ἀφορμή ἀπό τά τηλέφωνα γιά νά τόν ἀκοῦνε πώς «ἐγώ δέν τά παίρνω»– θά πρότεινα νά ἀλλάξουμε γιά αὐτές τίς περιπτώσεις τόν τρόπο σκέψης μας. Καί προσέγγισής μας. Ἡ στιγμή εἶναι κομβική. Μετά ἀπό αὐτήν τήν ἀποκάλυψη, ἀλλάζουμε πίστα. Μέχρι αὐτήν τήν συγκυρία ἡ ἀντιπαράθεση διεξάγεται μεταξύ αὐτῶν πού λένε ὅτι οἱ παρακολουθήσεις παραβιάζουν τίς ἀτομικές ἐλευθερίες καί εἶναι μέγα ζήτημα δημοκρατίας, ἀξιακό, καί ἐκείνων πού ὑποστηρίζουν ὅτι κανείς δέν ἐξαιρεῖται ἀπό τίς παρακολουθήσεις ὅσο ψηλά κι ἄν βρίσκεται, ἀκόμη κι ἄν αὐτός εἶναι ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Εἰδικῶς ἄν πρόκειται γιά ζήτημα παραβίασης τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας (ἐσχάτη προδοσία) καί γιά ζήτημα διαφθορᾶς. Ἀπό ὅσα ἔχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα γιά τό, οὕτως ἤ ἄλλως, τεράστιο αὐτό σκάνδαλο, ἀκόμη κι ἄν ὅσοι κρύβονται πίσω του εἶναι αὐτόνομα παρακρατικά κέντρα τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν (γεγονός ἐξ ἴσου ἐπικίνδυνο γιά τήν δημοκρατία), μετά καί τόν Φλῶρο δημιουργεῖται μία κρίσιμη ὁμάδα ὑποθέσεων τήν ὁποία πράγματι πρέπει νά δοῦμε μέσα ἀπό τήν ὀπτική πού λέει ἡ Κυβέρνηση. Ὄχι ἡ ἀντιπολίτευση. Ἡ ὁποία κυβέρνηση διαφήμισε ἀρκούντως τίς δηλώσεις τοῦ Βέλγου εἰσαγγελέα πού συνέλαβε ἐπ’ αὐτοφώρῳ τήν Εὔα Καϊλῆ μέ τά 750.000€ σέ βαλίτσες, ὅτι «χωρίς τίς ὑποκλοπές δέν θά καταφέρναμε τίποτα.»
Οἱ τρεῖς ὑποθέσεις

Πράγματι, χωρίς τίς ὑποκλοπές δέν μπορεῖ νά συλλάβει κάνεις ἕναν διεφθαρμένο ὑπουργό ἤ ἕναν διεφθαρμένο κρατικό ἀξιωματοῦχο ἀκόμη καί ἄν αὐτός εἶναι (μακριά ἀπό ἐμᾶς) ὁ ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Τί γνωρίζουμε μέχρι τώρα; Τρεῖς ὑποθέσεις τίς ὁποῖες μποροῦμε νά ὁμαδοποιήσουμε καί νά διαχωρίσουμε ἀπό τόν σωρό. Τρεῖς ὑποθέσεις οἱ ὁποῖες δέν διαψεύστηκαν. Ἡ πρώτη: σύμφωνα μέ δημοσιεύματα, κοριός συνέλαβε ὑπουργό, ὁ ὁποῖος κατευθυνόταν ὁδικῶς σέ πόλη τῆς Θεσσαλίας προκειμένου νά εἰσπράξει μίζα χιλιάδων εὐρώ ἀπό ἐπιχειρηματία. Ἡ δεύτερη: κοριός παρακολουθοῦσε ὑπουργό γιά νά δεῖ ἐάν θά ἔδιδε μεγάλη δουλειά στόν τομέα τῆς ἐνέργειας στόν ἐπιχειρηματία Α, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐχθρικός πρός τήν Κυβέρνηση ἤ στόν ἐπιχειρηματία Β, ὁ ὁποῖος ἔχει σχέσεις συγγένειας μέ κορυφαῖο ἀξιωματοῦχο τῆς Κυβέρνησης ὁ ὁποῖος ἑδρεύει στό Μέγαρο Μαξίμου. Κοινῶς, ἡ Κυβέρνηση δέν ἤθελε νά πετάξει τό …περιστέρι στήν …Μυτιλήνη. Ἡ τρίτη: κοριός παρακολουθοῦσε ἀνώτατο στρατιωτικό, τόν Κωνσταντῖνο Φλῶρο, γιά νά δεῖ ποιές εἶναι οἱ θέσεις του σχετικά μέ κρίσιμες ἀναθέσεις τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων (ἑλικόπτερα, πύραυλοι, φρεγάτες κ.λπ.) καί ποιές οἱ σχέσεις του μέ ἐπιχειρηματία τῆς συγκεκριμένης ἀγορᾶς μέ τόν ὁποῖο φέρεται ὅτι συνομιλοῦσε. Ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς ὁ ἴδιος ὁ ὑπουργός Ἄμυνας Νῖκος Παναγιωτόπουλος δέν ἔχει ἀποκλείσει ἐπίσης τό ἐνδεχόμενο ὁ κοριός νά παρακολουθοῦσε καί τόν ἴδιο, καί τό ὄνομά του νά εἶναι στίς ἑπόμενες λίστες παρακολουθήσεων. Καί οἱ τρεῖς αὐτές ὑποθέσεις ἔχουν ἀμιγῶς οἰκονομικό ἀντικείμενο. Διερευνοῦν δυνητική ὑπόθεση διαφθορᾶς. Δέν εἶναι μόνον ὑπόθεση δημοκρατίας ἀλλά διαχείρισης δημοσίου χρήματος. Ἐλᾶτε νά κάνουμε λοιπόν τώρα τήν προσομοίωση τοῦ Βελγίου στήν Ἑλλάδα.

Μερικά κρίσιμα ἐρωτήματα: Πρῶτον, ἡ νόμιμη ἤ παράνομη ἐπισύνδεση πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν προσώπων γιά τήν διερεύνηση περιπτώσεων διαφθορᾶς γινόταν στό πλαίσιο κάποιας ἐπίσημης δικαστικῆς ἔρευνας, καί ζητήθηκε ἀπό τήν ΕΥΠ ἡ νόμιμη ἐπισύνδεση τῶν τηλεφώνων τους; Ἔτσι ἀκριβῶς ἔγινε στό Βέλγιο ἡ ἔρευνα! Ἐάν δέν ἔγινε ἔτσι, ὅπως στό Βέλγιο, πῶς ἄραγε ἔγινε; Ἔδωσε ἐντολή τό Μέγαρο Μαξίμου στήν ΕΥΠ νά ἐλέγξει τούς τυχόν διεφθαρμένους ὑπουργούς του ἤ στρατιωτικούς τοῦ Πενταγώνου γιά νά ἀποδώσει εὐθῦνες; Καί ἄν δέν εἶναι τό Μαξίμου πού ἔδωσε τήν ἐντολή, ποιοί διεξήγαγαν τήν ἔρευνα τῆς διαφθορᾶς κατά πολιτικῶν καί ἄλλων προσώπων; Τά αὐτόνομα παρακρατικά κέντρα τῆς ΕΥΠ πού λέει ἡ Κυβέρνηση; Καί ἄν ναί, γιά ποιό λόγο; Ἀπαντήσεις, παρακαλῶ.

Δεύτερον, ὅποιος κι ἄν ἔκανε τίς ἔρευνες αὐτές, ποιά ἡ σκοπιμότης τους; Διεξήχθησαν (καί γιά τόν ὑπουργό τῆς Θεσσαλίας, καί γιά τόν ὑπουργό τῆς Ἐνέργειας, καί γιά τόν ἀρχηγό καί τά στελέχη τῆς Διεύθυνσης Ἐξοπλισμῶν), γιά νά διαπιστωθεῖ μέσῳ τῶν ὑποκλοπῶν ἄν δωροδοκοῦνταν καί δροῦσαν αὐτόνομα παρεκκλίνοντας ἀπό τήν (ἄς τήν ποῦμε ἔτσι) κυβερνητική πολιτική τῆς …ἀξιοκρατίας καί τῆς διαφάνειας; Ἤ μήπως ἔγιναν γιά νά διαπιστωθεῖ ἐάν τυχόν εἶναι …ἐντεταγμένοι σέ μία συνολική κυβερνητική πολιτική ἐξυπηρέτησης φίλων, ἄρα πρέπει νά θεωροῦνται πιστοί, καί δικαιοῦνται νά παραμένουν στίς θέσεις τους; Μήπως οἱ κοριοί τσέκαραν τήν νομιμοφροσύνη τους καί τήν ἐχεμύθειά τους; Τό περίφημο royalty.

Τρίτον, ὅποιος καί ἄν ἔκανε τήν ἔρευνα γιά τήν διαφθορά στίς τρεῖς αὐτές ὑποθέσεις εἴτε ἡ Δικαιοσύνη, εἴτε τό Μαξίμου, εἴτε τά περίφημα αὐτόνομα παρακρατικά κέντρα τῆς ΕΥΠ, κατέληξε σέ συγκεκριμένα συμπεράσματα, καί ποιά ἦταν αὐτά; Πῶς ἀξιοποιήθηκαν ἀπό αὐτούς πού πραγματοποίησαν τήν ἔρευνα, παραβιάζοντας τό ἀπόρρητο τῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν συγκεκριμένων προσώπων; Τούς ζητήθηκαν ἐξηγήσεις ἀπό τόν Πρωθυπουργό; Ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τήν θέση τους; Ἐστάλη ἡ ὑπόθεση τῆς τυχόν διαφθορᾶς τους στήν Δικαιοσύνη; Παρέμειναν στήν θέση τους; Καί ἄν παρέμειναν, γιατί παρέμειναν; Βέλγιο εἴπαμε. Νά κάνουμε ὅ,τι ἔκαναν.

Τέταρτον, ὅπως φαίνεται, ἡ ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν χάλασε δύο τοὐλάχιστον μεγάλες δουλειές. Ἡ πρώτη ἦταν ὁ διαγωνισμός τοῦ Ὑπουργείου Δημόσιας Τάξεως γιά τίς ταυτότητες μέ μεγάλο οἰκονομικό ἀντικείμενο καί δεύτερη ἡ ἀνάθεση ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἀγορᾶς πυραυλικῶν συστημάτων ἀπό φιλική χώρα τῆς Μεσογείου καθώς ἡ Ἀντιπολίτευση ἀποκάλυψε ὅτι ἦταν ὑπερτιμολογημένη κατά 47 ἑκατομμύρια εὐρώ… Καί στίς δύο αὐτές περιπτώσεις παρακολουθεῖτο ἡ ἡγεσία τῶν δύο Ὑπουργείων, Ἄμυνας καί Δημόσιας Τάξης. Καί ἡ πολιτική καί ἡ ἔνστολη. Γιά ποιό λόγο; Γιά νά διαπιστωθεῖ ἄν ἐπιβοηθᾶ ἤ ἐμποδίζει τίς κεντρικές ἀποφάσεις τῆς Κυβέρνησης νά ἀναθέσει τούς διαγωνισμούς σέ συγκεκριμένα συμφέροντα; Εἶναι ἡ συνέχεια τῆς προσομοίωσης τοῦ Βελγίου. Ὅπου θυμίζουμε μετά τίς συλλήψεις εἴχαμε καθαιρέσεις ἀπό ἀξιώματα. Ὄχι… πέταγμα χαρταετοῦ.

Στό φῶς

Μερικά εἰδικώτερα ἐρωτήματα τώρα: ὅπως προκύπτει ἀπό τήν λίστα τῶν παρακολουθήσεων, μέ τίς ὑποκλοπές ὅλη ἡ ἡγεσία τοῦ Πενταγώνου μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ ὑπουργός, οἱ ἀρχηγοί τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων καί ἡ Γενική Διεύθυνση Ἐξοπλισμῶν ἦταν ὑπό παρακολούθηση. Ἐφ’ ὅσον ἐντοπίστηκε κάτι ὕποπτο ἀλλά ἡ Κυβέρνηση γιά λόγους προφανεῖς ἤθελε νά χειριστεῖ τό θέμα μακριά ἀπό τά φῶτα τῆς δημοσιότητας, ἐρωτᾶται: κάλεσε ὁ Πρωθυπουργός πρόσωπο ἀπό τήν πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας ἤ ἀπό τήν στρατιωτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας ἤ τοῦ Ὑπουργείου Δημόσιας Τάξης γιά νά τοῦ θέσει συγκεκριμένα ἐρωτήματα γιά τήν στάση του; Κι ἄν δέν τόν ἱκανοποίησαν οἱ ἐξηγήσεις πού ἔλαβε, γιατί τό πρόσωπο αὐτό παραμένει ἀκόμα στήν θέση του; Ἀποκάλεσε ὁ Πρωθυπουργός σέ συνεργάτες του τό πρόσωπο αὐτό ἐκτός ἀπό «ἄχρηστο» καί «κλέφτη»; Ἐντόπισε στίς ἐπικοινωνίες του μηνύματα ἄσκησης πίεσης πρός ἀξιωματούχους, προκειμένου νά δοθεῖ ἡ δουλειά κάπου συγκεκριμένα;

Σταματῶ ἐδῶ. Δέν πάω παρακάτω. Ἔτσι νομίζω ὅτι θά ἔκανε τήν ἔρευνα τό Βέλγιο τό ὁποῖο πολύ ἐπικαλεῖται ἡ Κυβέρνηση γιά νά νομιμοποιήσει τίς ὑποκλοπές μέ αὐτό τόν τρόπο. Στό φῶς. Ὄχι στό σκοτάδι. Ναί, λοιπόν, οἱ παρακολουθήσεις γιά θέματα διαφθορᾶς κορυφαίων κυβερνητικῶν καί στρατιωτικῶν ἀξιωματούχων εἶναι θεμιτές –δίκιο ἔχει τό Μαξίμου– ἀρκεῖ ὅταν ἀποκαλύπτεται τό παραμικρό ἡ Κυβέρνηση νά παίρνει μέτρα καί νά τούς διώχνει μέ τίς κλωτσιές. Καί νά τούς στέλνει στόν εἰσαγγελέα πρός παραδειγματισμό.

Ὅσο δέν ἀπαντᾶ ὅμως ἡ Κυβέρνηση σέ αὐτά τά ἐρωτήματα καί ρίχνει τήν μπάλλα στήν ἐξέδρα, ὁ ὑποψιασμένος πολίτης μπορεῖ νά κάνει δυστυχῶς τίς ἑξῆς σκέψεις: ἡ ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν ἀναγκάζει τήν Κυβέρνηση μετά τήν δημοσιοποίησή της νά κάνει ἐπικοινωνιακή καί νομική διαχείριση τοῦ σκανδάλου καί νά ὑποστηρίζει προσχηματικῶς, ὅτι αὐτόνομα παρακρατικά κέντρα παρακολουθοῦσαν τούς ὑπουργούς χωρίς ἡ ἴδια νά γνωρίζει τίποτε γιά τίς παρακολουθήσεις τους. Καί τώρα πού ἀποκαλύπτεται ἡ δράση τους, ὑποστηρίζει ὅτι ἐκτός ἀπό τό παρακράτος στήν ΕΥΠ ὑπῆρχε καί παρακράτος στά ὑπουργεῖα τό ὁποῖο δροῦσε αὐτόνομα ὑπέρ τῆς ἐξυπηρέτησης μεγάλων συμφερόντων εἰς βάρος τοῦ δημοσίου συμφέροντος. Αὐτή εἶναι ἡ μόνη γραμμή πού μπορεῖ νά χαράξει ἡ Κυβέρνηση γιά νά ὑπερασπιστεῖ τόν ἑαυτό της μέσα σ’ αὐτό τό πλαίσιο τῶν ἀποκαλύψεων οἱ ὁποῖες θά συνεχίσουν νά τήν κυνηγοῦν καί μέσα στήν προεκλογική περίοδο. Καί μάλιστα ἐπιβαρυμένες καθώς γιά πρώτη φορά οἱ ὑποκλοπές φεύγουν ἀπό τό ἐπιφανειακό ἐπιχείρημα «πάντοτε γίνονταν αὐτά» καί «ὅλοι ἀκοῦνε ὅλους», καί συνδέονται εὐθέως μέ ὑποθέσεις διαχείρισης δημοσίου χρήματος.

Αὐτή εἶναι ἡ πρώτη σκέψη πού μπορεῖ νά κάνει ὁ ὑποψιασμένος πολίτης, καί μακάρι νά εἶναι ἡ ἀλήθεια αὐτή. Ὅτι αὐτονομημένα παράκεντρα ἀκοῦνε, καί αὐτονομημένα παράκεντρα διαφθείρονται. Γιατί ὑπάρχει καί ἡ δεύτερη σκέψη, ἡ ἀνάποδη, πού ἀφορᾶ τό πῶς δροῦσε ἡ Κυβέρνηση ὅσο ἦταν ἄγνωστες οἱ ὑποκλοπές. Μήπως δηλαδή ἦταν κεντρική ἐπιλογή συγκεκριμένες ἀναθέσεις σέ συγκεκριμένους τομεῖς τῆς οἰκονομίας καί σέ συγκεκριμένους διαγωνισμούς σέ συγκεκριμένα συμφέροντα καί οἱ παρακολουθήσεις γίνονταν γιά νά διαπιστωθεῖ ἄν συγκεκριμένα πρόσωπα μέσα στόν κρατικό μηχανισμό ὑπηρετοῦσαν ἤ ἀντιστέκονταν στίς ἀνομίες πού προωθοῦνταν σέ κεντρικό ἐπίπεδο. Μακάρι νά μήν ἰσχύει ἡ δεύτερη. Θά εἶναι ἀκόμα πιό μεγάλο τό κακό. Γιατί τότε οἱ ὑποψιασμένοι πολῖτες θά διαχωρίσουν τίς περιόδους σέ δύο (Πῶς συμπεριφερόταν ἡ Κυβέρνηση πρίν ἀπό τίς ὑποκλοπές ὅταν κανείς δέν ἤξερε τίποτε, καί πῶς μετά, ὅταν ξεσκεπάστηκαν αὐτές), καί ἔπειτα θά ἀξιολογήσουν συνολικά τήν κυβερνητική συμπεριφορά. Θά σκεφτοῦν δηλαδή ὅτι στήν πρώτη περίοδο τό Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθοῦσε συγκεκριμένους ἀξιωματούχους, γιά νά διαπιστώσει ἄν οἱ αὐτοφωράκηδες ὑπουργοί καί ἀξιωματοῦχοι ὑλοποιοῦν τίς ἐντολές του γιά συγκεκριμένες ἀναθέσεις εἰς βάρος τοῦ δημοσίου συμφέροντος, καί στήν δεύτερη, ὅταν στράβωσαν τά πράγματα καί χάλασαν οἱ δουλειές, ἀφοῦ πρῶτα ἔσπευσε νά ἀκυρώσει τούς διαγωνισμούς, κάνει πώς δέν ξέρει τούς ὑπουργούς στούς ὁποίους εἶχε ἀναθέσει νά φέρουν σέ πέρας τήν ἰδιαίτερη αὐτή ἀποστολή τους καί τούς ρίχνει στά σκυλιά. Ἀποκαλῶντας τους ἰδιωτικῶς … κλέφτες. Ὅποια ἐκδοχή πάντως κι ἄν υἱοθετήσει κανείς –ἀκόμα καί τήν ἐπίσημη, ὅτι δηλαδή παράκεντρα τῆς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν πραγματοποιοῦσαν «προκαταρτική ἐξέταση» γιά ὑποθέσεις διαφθορᾶς (χωρίς νά ὑπάρχει ἐντολή ἀπό τήν Δικαιοσύνη) καί ἔψαχναν ὑπουργούς πού κινοῦνταν αὐτόνομα ἀπό τήν κυβερνητική πολιτική, τό τελικό συμπέρασμα δέν εἶναι καθόλου κολακευτικό γιά τήν ΝΔ.

Στήν πλέον ἐπιεικῆ ἐκδοχή, ἕνα παρακράτος πού λειτουργοῦσε στήν καρδιά τῶν θεσμῶν, τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, τῆς δικαιοσύνης καί τῶν ὑπουργείων ἔκανε ὅ,τι ἤθελε εἰς βάρος τῆς νομίμως ἐκλεγμένης Κυβέρνησης τῆς χώρας, χωρίς νά ἔχει ὑποστεῖ τήν παραμικρή ἀμυχή, τήν ὥρα πού ἡ Εὔα Καϊλῆ βλέπει τό φῶς τῆς μέρας μέσα ἀπό τά σίδερα τῆς φυλακῆς. Ἐπαναλαμβάνουμε, στήν πλέον ἐπιεικῆ ἐκδοχή. Γιατί ὑπάρχει καί ἡ αὐστηρή. Ἐπειδή λοιπόν τά ἐρωτήματα εἶναι κρίσιμα, κανείς δέν μπορεῖ νά τά ἀποφύγει. Ἡ ἀποκάλυψη τῆς παρακολούθησης τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων γιά ὑποθέσεις ἐξοπλισμῶν σέ συνδυασμό μέ τίς ἄλλες ὑποθέσεις πού ἀναφέραμε, συνδέει γιά πρώτη φορά τίς ὑποκλοπές μέ τήν διαφάνεια καί μέ τήν οἰκονομία. Ἀφορᾶ τόν φορολογούμενο πολίτη. Βέλγιο λοιπόν, κύριε Εἰσαγγελεῦ τοῦ Ἀρείου Πάγου. Βέλγιο καί …χωρίς παρεξήγηση. Δέν γίνονταν «πάντοτε αὐτά».

Απόψεις

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924