Τί ψάχνει ἡ Γαλλία στήν Εὐρώπη;

Μπορεῖ ἡ Γαλλία νά δώσει πολιτικό
καί γεωπολιτικό βάρος
στή σημερινή Εὐρωπαϊκή Ἕνωση;

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ καμμία ἀμφιβολία ὅτι τό Brexit ἀφαιρεῖ πολιτική δύναμη καί γεωπολιτικό κῦρος ἀπό τήν Εὐρώπη. Δημιουργεῖται ἔτσι ἕνα πολιτικό κενό πού ἡ οἰκονομική δύναμη τῆς Γερμανίας δέν μπορεῖ νά καλύψει. Τό κενό αὐτό λοιπόν, γιά τήν ὥρα, τό καλύπτει ἡ Γαλλία, ἡ ὁποία ὡς ἐκ τούτου βλέπει τίς σχέσεις της μέ τή Γερμανία νά βρίσκονται σέ …ἀτύπως ταραχώδη ἐποχή. Αὐτή ἡ σιωπηρή κρίση ἐξάλλου πυροδότησε καί τή γαλλική ἄρνηση στήν ἔναρξη τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων μέ τή Βόρεια Μακεδονία καί τήν Ἀλβανία.

Παρά τά ὅσα λέγονται καί γράφονται ὅμως, ἡ γαλλική ἄρνηση ἀπό ἀρκετές πλευρές εἶναι ἀπολύτως ὀρθή καί ἐμπεριέχει ἀρκετά μηνύματα πρός ποικίλους παραλῆπτες.

Πρίν ἀπ’ ὅλα οἱ Γάλλοι καί εἰδικά ὁ πρόεδρος Ἐμμανουέλ Μακρόν θεωροῦν ὅτι τό καλαμπούρι τῶν διερευνήσεων χωρίς ἐμβάθυνση πρέπει νά σταματήσει. Οἱ Γερμανοί ναί μέν θέλουν νέα μέλη, πλήν ὅμως ὅταν πρόκειται νά βάλουν τό χέρι στήν τσέπη δυστροποῦν.

«… Αὐτό δέν μπορεῖ νά συνεχιστεῖ. Μιά Ἕνωση στήν ὁποίαν ὁ κοινοτικός προϋπολογισμός της εἶναι τό 1% τῶν προϋπολογισμῶν τῶν 28 μελῶν της, δέν μπορεῖ νά διευρύνεται γιά νά κάνουν κάποιοι δημόσιες σχέσεις καί νά ἀνοίγουν νέες ἀγορές…» προσθέτει μέ νόημα ἕνας Γάλλος ἀξιωματοῦχος.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἐκθέσεις τῶν γαλλικῶν ὑπηρεσιῶν ἀσφάλειας τονίζουν ὅτι ἡ ἀλβανική μαφία κάνει πάρτυ σέ συγκεκριμένες γαλλικές περιοχές κοντά στήν Λυών εἰδικότερα, μέ ἀποτέλεσμα ἡ ὅποια διεύρυνση νά ἐπιδεινώσει τή σημερινή κατάσταση. Ἐξάλλου, ἐπισημαίνεται καί ἡ ἀδιαφορία τῆς ἀλβανικῆς δημόσιας διοίκησης γιά προσαρμογή στό κοινοτικό κεκτημένο, παρά τά ὡραῖα λόγια πού λέγονται ἐπισήμως.

Προβληματική χώρα γιά τούς Γάλλους θεωρεῖται καί ἡ Βόρεια Μακεδονία, στήν ὁποίαν διαφθορά, κακοδιοίκηση, ἀνεργία καί πολιτική ἀστάθεια πᾶνε σύννεφο.

Μέ βάση λοιπόν αὐτά τά δεδομένα ἡ Γαλλία, πού σωστά κατά τή γνώμη μας πιστεύει ὅτι ἡ Εὐρώπη δέν μπορεῖ πλέον νά πάει μπροστά διευρυνόμενη, ἄν οἱ Γερμανοί δέν ἀποφασίσουν νά μεταβάλλουν τή φιλοσοφία τους γιά τήν οἰκονομική ἕνωση τῆς Ἕνωσης, ἡ κατάσταση δύσκολα θά βελτιωθεῖ.

Τό ἑνιαῖο νόμισμα καί ἡ νομισματική ἕνωση πού τό στηρίζει εἶναι ἀδιανόητο νά ἀντέξουν στό χρόνο, ἄν δέν ὑπάρξει σταδιακά καί ἡ οἰκονομική ἕνωση τῆς Εὐρωζώνης, ἡ ὁποία γιά τήν ὥρα παραμένει ὄνειρο ἀπατηλό.

Ἀκόμα χειρότερα, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς ἐξελίξεις, προβλήματα ἐμφανίζει καί ἡ πορεία τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, ἡ ὁποία παραμένει ἀτελής, παρά τούς μετασχηματισμούς στόν διεθνῆ καταμερισμό τῆς ἐργασίας.

Ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες ἡ σημερινή Εὐρώπη ἔχει κάθε λόγο νά ρίξει εἰδικό βάρος στήν πολιτική της ὀντότητα καί συνοχή. Εἶναι ζωτικό αὐτό γιά τό μέλλον της.

«… Τό εὐρώ ὑποτίθεται ὅτι θά ἔθετε τίς βάσεις γιά περαιτέρω πολιτική ὁλοκλήρωση. Πολλοί πίστευαν καί ὅτι θά τήν ἐπέσπευδε. Σήμερα ὅμως ἀπό ἀρκετές πλευρές ἔχει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο ἀποτέλεσμα. Κάποιοι εἶπαν ὅτι ἡ Εὐρώπη ἔβαλε τό κάρο μπροστά ἀπό τό ἄλογο.

»Ἡ στενότερη πολιτική ὁλοκλήρωση, μέ εὐρύτερη συναίνεση ὡς πρός τό σέ τί συνίσταται μία καλή πολιτική, εἶναι πιό πιθανό ὅτι θά ἐνισχύσει τή βιωσιμότητα ἑνός συστήματος κοινοῦ νομίσματος. Ὑπάρχουν πλῆθος πολιτικές μεταρρυθμίσεις, οἱ ὁποῖες συζητοῦνται εὐρέως στό ἐσωτερικό τῆς Εὐρώπης καί θά ἐνίσχυαν τόσο τήν EE ὅσο καί τήν εὐρωζώνη –συχνά, ὡστόσο, σέ βάρος τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ πού κυριαρχεῖ σήμερα στό ἐθνικό προσκήνιο.

Δέν ἀποτελεῖ ἔκπληξη τό γεγονός ὅτι ἡ ἀντίσταση σέ πολλές ἀπό αὐτές τίς μεταρρυθμίσεις προέρχεται ἀπό κάποιους πολιτικούς πού προτιμοῦν τήν ἀσφάλεια τοῦ νά εἶσαι “πρῶτος στό χωριό” ἀπό τήν προοπτική νά διαδραματίσουν ἀβέβαιο ρόλο σέ μιά πολύ πιό σημαντική ἀπό πολιτικῆς ἄποψης ΕΕ/Εὐρωζώνη. Ἦταν ἁπλή ἀφέλεια νά πιστεύει κανείς ὅτι ἡ χρήση κοινοῦ νομίσματος θά ἄλλαζε αὐτή τήν πολιτική δυναμική…».

Αὐτά ἀναφέρει στό βιβλίο του γιά τό εὐρώ καί τό μέλλον του ὁ νομπελίστας οἰκονομολόγος, καθηγητής Τζόζεφ Στίγκλιτζ, καί μέσα ἀπό τά λόγια του μπορεῖ νά ἑρμηνεύσει κανείς καί τίς πρόσφατες γαλλικές θέσεις.

Αὐτές δηλαδή πού θέλουν νά ἐνισχύσουν τήν ἐμβάθυνση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μορφώματος ἀντί τήν χαλαρή καί ἔντονα προβληματική, ὅπως ἐκ τῶν γεγονότων προκύπτει, διεύρυνσή του.

*Ἐπίτιμος Διεθνής Πρόεδρος
Ἕνωσης Εὐρωπαίων Δημοσιογράφων
[email protected]

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ