Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

… ἀποφάσισε νά ἐπισκεφθεῖ, σέ αὐτήν τήν συγκυρία, νομούς τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας καί ἰδιαιτέρως τούς νομούς Καστοριᾶς καί Φλώρινας. Προφανῶς διαβάζει τίς δημοσκοπήσεις, μαθαίνει ὅτι ἡ Κυβέρνηση ὑποχωρεῖ ραγδαῖα σέ αὐτούς τούς νομούς στούς ὁποίους μικρότερα κόμματα τῆς Δεξιᾶς δρέπουν τήν διαμαρτυρία, καί θέλησε νά δώσει τό «παρών». Ὅταν κάποιος ὅμως εἶναι ἄγευστος τῆς ἱστορίας, τῆς παράδοσης, τῆς ὀρθοδοξίας καί τῶν διακυβευμάτων πού κρίνονται σέ αὐτή τήν ἀκριτική περιοχή, στό τέλος καταντᾶ νά κάνει μία τυπική περιοδεία τῆς …χειραψίας σέ ἐμπορικούς δρόμους γιά τίς ἀνάγκες τῶν τηλεοπτικῶν πλάνων μέ σκηνοθετημένο «μπούγιο», νά συναντᾶ δημάρχους καί δημοτικούς συμβούλους σέ κλασσικές συσκέψεις σέ δημαρχεῖα, νά ἀσχολεῖται μέ ὄντως σοβαρά θέματα ὅπως ἡ τηλεθέρμανση τῆς περιοχῆς, νά συστήνεται σέ κάποιον καλλιτέχνη πού ἔχουμε δεῖ στό παρελθόν σέ μιά πολύ ὡραία ἐκπομπή τῆς Ἴνας Ταράντου, καί τέλος. Ἄντε καί νά πιεῖ κανένα τσίπουρο στούς δρόμους.

Καί αὐτό ὀνομάζεται ἐπίσημη ἐπίσκεψη ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης στήν Μακεδονία. Λυπούμεθα, ἀλλά δέν εἶναι. Καί δέν εἶναι, διότι γιά νά προσκυνήσεις τά ἱερά χώματα τῆς Μακεδονίας, πρέπει νά ἀκουμπήσεις τήν ἱστορία καί νά μήν ἀσχολεῖσαι μόνο μέ θέματα τῆς οἰκονομίας. Πρέπει προηγουμένως νά διαβάσεις λίγο Ἴωνα Δραγούμη, νά μάθεις τί ἔγινε στήν μάχη τῆς Κλεισούρας μέ τούς Γερμανούς γιά νά στείλεις μηνύματα ἐθνικῆς ἑνότητας, νά πᾶς «στό τέλος τοῦ πουθενά» γιά νά δεῖς πῶς πέντε μοναχές κρατοῦν ἀνοικτή τήν ἱστορική μονή τῆς Παναγίας Κλεισούρας, νά ἐπισκεφθεῖς τόν τάφο τοῦ Παύλου Μελᾶ γιά νά ἀναγνωρίσεις τήν συνεισφορά του στήν διαμόρφωση τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας μέσῳ τῆς θυσίας του.

Πρέπει νά πᾶς στό μυστικό μουσεῖο Σωσσίδη γιά νά δεῖς ἀπό κοντά αὐθεντικές στολές τῆς Ἀμαλίας καί τοῦ Ὄθωνα, καί βεβαίως μέ σύγχρονους ὅρους, μέ συναντήσεις ἐκτός ἀπό δημάρχους, φορεῖς καί ἀμφορεῖς, καί αὐτούς πού συνεχίζουν σήμερα τήν παράδοση στήν περιοχή. Ὅπως ὁ σύλλογος Ἀριστοτέλης μέ τό πλούσιο ἔργο καί τά δεκάδες τμήματα Ἐπιμόρφωσης πού σκοπό ἔχουν νά δείξουν τήν ἱστορία καί τήν παράδοση αὐτοῦ τοῦ τόπου. Πρέπει ἐπίσης ὅσο βρίσκεσαι στήν Καστοριά, νά πᾶς ἐκεῖ στό μουσεῖο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα δίπλα στό διάσημο «Ντολτσό» γιά νά δεῖς στολές, ὅπλα, ἀντικείμενα ἡρώων, γιά νά αἰσθανθείς ἔστω καί λίγο ἀπό ποῦ ἐρχόμαστε. Ὀφείλεις ἐπίσης ἄν ἔχεις συναίσθηση ἱστορίας νά πᾶς στό χωριό ὅπου μεταξύ τῶν πεσόντων στούς ἑλληνοαλβανικούς πολέμους εἶναι καί τό ὄνομα τοῦ διαθέτοντος ἑλληνική συνείδηση ντόπιου Μακεδόνα Νικολάου Γρόιου, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πατέρας τοῦ γενίτσαρου, μετέπειτα Πρωθυπουργοῦ τῶν Σκοπίων, Νικόλα Γκρουέφσκι.

Ἀλλά ὁ κύριος Τσίπρας θέλει νά ἀφήσει πίσω του τήν ἱστορία. Καμαρώνει γιά τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀλλά δέν τολμάει νά πάει οὔτε μιά βόλτα στούς Ψαράδες καί στό Τριεθνές, γιά νά δεῖ τί θά τοῦ ποῦνε οἱ ντόπιοι γιά τό μεγάλο ἐπίτευγμά του τέσσερα χρόνια μετά. Καί γιά τό γεγονός ὅτι οἱ γείτονες ἀξιοποιῶντας ρύθμιση τῆς συμφωνίας ΤΟΥ πέτυχαν μέ ἀπόφαση τοῦ εἰρηνοδικείου Φλώρινας τήν ἵδρυση σωματείου, τό ὁποῖο ἔχει ὡς σκοπό τήν διάδοση τῆς μακεδονικῆς γλώσσας. Δέν τολμᾶ οὔτε βαρκάδα στό Τριεθνές νά πάει γιά νά τοῦ δείξουν τίς ἀπόκρημνες σκῆτες τῶν Ἁγίων μας καί τῶν μοναχῶν μας.

Πίσω λοιπόν ἀπό τήν ἀμήχανη ἐπίσκεψη τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης σέ ἀκριτικές περιφέρειες πού θά γίνουν μονοεδρικές καί θά ἀποκτήσουν ἰδιαίτερη σημασία στίς δεύτερες ἐθνικές ἐκλογές, κρύβεται στήν πραγματικότητα καί ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τοῦ κόμματος τῆς ἀριστερᾶς. Δέν μπορεῖ νά βρεῖ ἐθνική συχνότητα γιά νά συντονιστεῖ μέ χιλιάδες Ἕλληνες πού ἔχουν τίς ἴδιες ἀνησυχίες μαζί τους, γιατί τό DNA τοῦ κόμματος αὐτοῦ δέν ἀλλάζει. Ὁ Σύριζα δέν εἶναι πατριωτικό κόμμα στόν χειρισμό τῶν ἐθνικῶν θεμάτων ὅπως τά ἑλληνοτουρκικά στά ὁποῖα σιωπηρά συμφωνεῖ μέ χωρικά ὕδατα στά ἕξι μίλια, ὅπως τό Μακεδονικό μέ τά γνωστά ἀπογοητευτικά ἀποτελέσματα, ὅπως καί στό μεταναστευτικό. Ὅπου ταυτίστηκε μέ τά ψεύδη τοῦ Σπῆγκελ γιά τήν ὑποτιθέμενη νεκρή μικρή Μαρία στήν νησῖδα τοῦ Ἕβρου, προκειμένου νά ἀντιπολιτευτεῖ τήν Κυβέρνηση. Στήν οὐσία ὅμως ἀντιπολιτευόταν τήν ἴδια τήν Ἑλλάδα.

Ὅπως πραγματοποιεῖ λοιπόν τήν ἐπίσκεψή του σήμερα στήν Δυτική Μακεδονία ὁ κύριος Τσίπρας μέ τό πρόγραμμα πού γνωρίζουμε, εἴτε ἔκανε μία περιοδεία στήν Δυτική Ἀθήνα εἴτε στήν Δυτική Μακεδονία, εἶναι ἕνα καί τό αὐτό. Ἔχει ἐλάχιστες ἱστορικές παραστάσεις γιά τό ἔδαφος πού πατάει. Ἔχει ἐλάχιστη συναίσθηση τοῦ τί παίχτηκε σέ αὐτό τό ἔδαφος πρίν ἀπό 110 χρόνια στούς βαλκανικούς πολέμους. Ἀγνοεῖ γιατί ὅ,τι συνέβη τότε εἶναι σά νά συνέβη χθές, καί γιατί πρέπει ὅλες οἱ πολιτικές δυνάμεις καί ὁ ἴδιος νά μήν ὀλιγωροῦν στήν ὑπόθεση τῶν Σκοπίων ἀλλά νά τήν καταλαβαίνουν βαθιά μέσα τους.

Ἄν ὅμως δέν ξέρεις τί ἔκαναν οἱ Βούλγαροι ἐκεῖ πρό αἰῶνος καί γιατί μᾶς ζητοῦν τά κόκκαλα τοῦ βασιλέως τους Σαμουήλ, ἐπιτρέπεις νά ἀνοίγει μέ τήν ὑπογραφή σου θέμα μακεδονικῆς μειονότητας στήν ἑλληνική Μακεδονία. Τόσο ἄσχετος. Ἄγευστος τῆς ἱστορίας, τῆς παράδοσης καί τῆς ὀρθοδοξίας, δύσκολο νά συναντήσει κανείς τίς πλειοψηφίες στήν ἑλληνική κοινωνία παρά μόνον περιστασιακά καί σέ μεγάλες κρίσεις.

Ἐπειδή στήν Ἀθήνα αὐτές οἱ ἀξίες λιθοβολοῦνται διαρκῶς, στόν ΣΥΡΙΖΑ νομίζουν ὅτι δέν ἀντέχουν στήν ἐπαρχία. Κι ὅμως! Ἡ ἐπαρχία μπορεῖ νά ξεχωρίσει τίς τιμές ἀπό τίς ἀξίες τοῦ ἔθνους. Γι’ αὐτό, τό εὔλογο ἐρώτημα πού ἀνακύπτει μετά ταῦτα εἶναι τό ἑξῆς: ἀφοῦ δέν τούς καταλαβαίνεις, τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Απόψεις

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.