Τί μᾶς εἶπε ὁ κύριος Ὑπουργός γιά τό μυστικό σχέδιο «ντεμέκ»

Ποιοί «ἐπέτρεψαν» τήν κάθοδο τῶν Σπαρτιατῶν γιά νά ἐξοντώσουν «Νίκη»-Βελόπουλο

ΤΩΡΑ ΠΟΥ τελείωσαν οἱ ἐκλογές καί ἔχουμε κυβέρνηση αὐτοδύναμη, ἰσχυρή καί σταθερή, μποροῦμε νομίζω νά ἀποκαλύψουμε μερικά ἀπό ὅσα συνέβησαν στόν δρόμο πρός αὐτές, ἀλλά δεσμευόμασταν ἀπό τό off the record πού μᾶς εἶχαν ἐπιβάλει οἱ πηγές μας. Τώρα πλέον δέν δεσμευόμαστε! Μέ τήν ἄδειά τους θά τά φέρουμε στήν δημοσιότητα. Εἶναι ἡ ὥρα. Διερωτῶνται πολλοί πῶς τά κατάφερε ἔτσι ἡ ΝΔ νά κερδίσει τόν ΣΥΡΙΖΑ μέ 23 μονάδες διαφορά, νά καταγάγει ἕναν πολιτικό θρίαμβο καί νά καταλάβει τόν ἴδιο ἀκριβῶς ἀριθμό κοινοβουλευτικῶν ἑδρῶν μέ αὐτόν πού εἶχε κερδίσει τό 2019 μέ «μόλις» ἑπτάμιση μονάδες διαφορά! Γιά νά τό ἐπιτύχεις αὐτό, μολονότι τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἀναμφισβήτητα θετικό καί πιστώνεται στόν Κυριάκο Μητσοτάκη, ἀπαιτεῖται ταλέντο. 158 ἕδρες στήν ἁπλή νίκη, 158 καί στόν πολιτικό θρίαμβο;

Γιατί; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: Ἁλυσίδα λαθῶν. Θεσμικῶν καί πολιτικῶν. Γιά τά ὁποῖα εἴχαμε προειδοποιήσει. Εἰς ὦτα μή ἀκουόντων, ὡς συνήθως. Λάθος πρῶτο, ἡ ψήφιση τοῦ συγκεκριμένου ἐκλογικοῦ νόμου. Ἀλλοίωσε τήν κατανομή ἑδρῶν. Λάθος δεύτερο, ἡ ἀντισυνταγματική ἀπαγόρευση καθόδου πολιτικῶν κομμάτων στίς ἐκλογές μέ τήν σύμπραξη τῆς Δικαιοσύνης. Ἡρωοποίησε ἔγκλειστα πρόσωπα. Λάθος τρίτο, ὁ ἐπιθετικός τρόπος πού ἀντιμετώπισε ἡ ΝΔ τήν Ὀρθοδοξία. Κάποιοι πού ἔκαναν τά βαφτίσια τῶν μελῶν τῶν οἰκογενειῶν τους σέ καθολικούς ναούς (δικαίωμά τους ἀσφαλῶς) παρέδιδαν μαθήματα Ὀρθοδοξίας σέ φιλήσυχους Χριστιανούς. Τελικά, ἡ Ὀρθοδοξία «χώρεσε» σέ ἕνα κόμμα. Στήν ἁλυσίδα τῶν λαθῶν ἐντάσσεται τέλος ἡ στρατηγική γιά τήν συνολική διαχείριση τῶν μικρῶν κομμάτων. Οἱ πολῖτες προσέλαβαν τίς ἀπαγορεύσεις καθόδου τῶν κομμάτων αὐτῶν στόν πρῶτο γῦρο ὡς ἐπιχείρηση ἐξουδετερώσεως τῆς διαμαρτυρίας στά δεξιά τῆς ΝΔ. Ἐξέλαβαν τό «πράσινο φῶς» τῆς συμμετοχῆς τους στόν δεύτερο γῦρο ὡς προσπάθεια ἀλληλοεξοντώσεώς τους, ὥστε νά μήν ἐπιτύχει κανένα τήν εἴσοδό του στήν Βουλή!

Ὑπάρχουν ὅμως καί πράγματα σέ αὐτήν τήν ζωή πού ἐκφεύγουν τῆς διανοίας τῶν πονηρῶν. Ὅταν δίδεις τήν ἐντύπωση πώς θές νά κυβερνᾶς χωρίς βασικό ἀντίπαλο καί δέν σοῦ ἀρέσει τό ὀργανωμένο πολιτικό παιχνίδι μεταξύ κυβερνήσεως καί ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, τότε μοιραῖα ὁδηγεῖς τόν λαό νά ἀντικαταστήσει τήν «μεγάλη ἀντιπολίτευση» τοῦ κλασσικοῦ δικομματισμοῦ μέ πολλές μικρές ριζοσπαστικές καί ἀνυπάκουες ἀντιπολιτεύσεις τοῦ πολυκομματισμοῦ. Ὅλα ὅσα συνέβησαν μέ τά μικρά κόμματα, δέν συνέβησαν τυχαῖα. Σᾶς βεβαιῶ. Ὑπῆρξε σχέδιο, «ὁ Θεός νά τό κάνει» πού εἶπε καί κάποιος στήν Θεσσαλονίκη. Σχέδιο πού ἀκύρωσαν 720.755 πολῖτες μέ τήν ψῆφό τους καί ἐξευτέλισαν μέ τήν σειρά: τούς δικαστές καί τούς συνταγματολόγους πού προσπάθησαν παρά τόν νόμο νά ἀκυρώσουν τήν συμμετοχή κόμματος στίς ἐκλογές. Τούς «πεφωτισμένους» πολιτικούς, Μητροπολῖτες καί μεταμφιεσμένους σέ ἀναλυτές πράκτορες, πού εἰρωνεύτηκαν, ἀπείλησαν καί σέ κάποιες περιπτώσεις ἐκβίασαν τούς «ντεμέκ» χριστιανούς νά ἐκφράσουν ἐλεύθερα τό φρόνημά τους. Τίς ἀνόητες κομματικές ἐλίτ πού εἰσηγήθηκαν τήν ἐκφώνηση πολιτικῆς ὁμιλίας μπροστά στό ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου χωρίς τήν παραμικρή οὐσιώδη ἀναφορά στόν μεγάλο μας Στρατηλάτη καί στήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Χριστιανός καί πατριώτης σέ τριάντα μέρες δέν γίνεται κανείς. Τά διαπιστευτήρια ἐπιδεικνύονται κατά τήν διάρκεια τῆς τετραετίας. Τό ἔδειξαν καί τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν.

Ὅποιος προκάλεσε, πολιτικός ἤ ἱεράρχης, κάηκε. Βοιωτία; 3% οἱ «ντεμέκ πιστοί», Μακαριώτατε. Ἀλεξανδρούπολη; Πάνω ἀπό 3% οἱ «σκοταδιστές», Σεβασμιώτατε. Πιερία; 9% οἱ «ντεμέκ πατριῶτες». Θεσσαλονίκη; Ἄς δεῖ κανείς τό ποσοστό τῶν τριῶν δεξιῶν κομμάτων. Εἶναι σχεδόν δεύτερο κόμμα.

Γιά νά φθάσουμε ἕως ἐδῶ καί νά διαθέτει ἡ ΝΔ πρώτη φορά ἀπό τήν μεταπολίτευση τρία ὑπερσυντηρητικά κόμματα στά δεξιά της, συνέβησαν πράγματα πού εἶναι ὥρα νά ἀποκαλύψουμε.

Ὑπουργός τῆς ΝΔ τόν ὁποῖο συνάντησα ἔξω ἀπό στούντιο τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, μοῦ ἐξομολογήθηκε ὅτι δέν ἦταν καί τόσο ἀθώα ἡ διευκόλυνση τῆς καθόδου τῶν «Σπαρτιατῶν» στίς ἐκλογές.

Ἤξερε ἡ Κυβέρνηση ποιοί κρύβονταν πίσω ἀπό τούς «Σπαρτιᾶτες». Μέ τέτοιο ὄνομα θά ἦταν ἀδικαιολόγητο νά μήν γνωρίζουν. Γνώριζαν, καί ὄχι μόνο δέν ἐμπόδισαν τήν κάθοδό τους, ἀλλά μέσα στήν διάρκεια τῆς ἐκστρατείας δέν εἶπαν (πλήν μίας φορᾶς τήν Παρασκευή πρό τῶν ἐκλογῶν) οὔτε μία λέξη κατά τοῦ ναζισμοῦ. Διότι τώρα θεωροῦσαν ὅτι… ὁ ναζισμός τούς συνέφερε.

Εἶναι τυχαῖο ὅτι στίς πρῶτες ἐκλογές τοῦ Μαΐου ἀπαγόρευσαν τήν συμμετοχή ὄχι μόνο στό κόμμα τοῦ «Κασιδιάρη» ἀλλά καί σέ ἄλλα παρεμφερῆ σχήματα μέ τήν ἐπωνυμία «Ἕλληνες», μή γίνει κανά λάθος, ἀλλά τώρα δέν κουνήθηκε φύλλο; «Ἀπελευθερώσαμε τό ντόπερμαν γιά νά κατασπαράξει τά σκυλάκια ράτσας» ἦταν γιά τήν ΝΔ τό νόημα τῆς ἐλεύθερης καθόδου τῶν «Σπαρτιατῶν».

Ὅπως μοῦ εἶπε ὁ κύριος Ὑπουργός (ὁ ὁποῖος ὅπως ἀπεδείχθη ἐλάχιστα γνωρίζει ὅπως καί ὁ κύριος Γκρῆνμπεργκ, τήν Δεξιά τῆς Δεξιᾶς), «ὁ στόχος ἦταν νά ἀλληλοεξοντωθοῦν οἱ Σπαρτιᾶτες, ἡ Νίκη καί ἡ Ἑλληνική Λύση καί νά μείνουν ὅλοι ἐκτός Βουλῆς μέ συνέπεια ἡ Βουλή νά εἶναι πεντακομματική καί οἱ ἕδρες τῆς ΝΔ περί τίς 170.» Εἶχαν τόσο πολύ πιστέψει στήν ἐπιτυχία τοῦ σχεδίου, ὥστε κορυφαῖος θεσμικός παράγων τῆς κεντροδεξιᾶς παρατάξεως (τήν ἄποψη τοῦ ὁποίου διαχρονικῶς ἐκτιμῶ) μοῦ ἐξέφρασε παραμονή τῶν ἐκλογῶν τήν ἐκτίμηση, ὅτι ἡ Βουλή θά εἶναι «ἑξακομματική». Οἱ γνωστοί πέντε, σύν ἡ Ζωή. «Νίκη» καί «Σπαρτιᾶτες» θά ἔμεναν ἔξω. Δέν γνωρίζω ἄν εἶναι τυχαῖο, ἀλλά τό τηλεφώνημά του μέ βρῆκε στό Μοναστῆρι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στό νησί μου. Εἶχε ἄλλα σχέδια ὁ Θεός. Δυστυχῶς γιά τήν Κυβέρνηση τό μυστικό σχέδιο «ντεμέκ» γιά τό ὁποῖο καί φιλικές της ἐφημερίδες ἔγραψαν πρωτοσέλιδα ὅτι εἶναι «ρίσκο», ἐξουδετερώθηκε ἀπό τήν λαϊκή ψῆφο.

Καί τό χειρότερο; Τό σύστημα οὐδέν ἐδιδάχθη ἀπό αὐτό. Ἀντί νά φρονηματιστεῖ ἀπό τό γεγονός ὅτι ἀπειλές πού ἐκτοξεύτηκαν ἀπό κορυφαῖο τῆς ΝΔ σέ ἱερεῖς σέ Μητροπόλεις τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἔπεσαν στό κενό (ὅλα τά μαθαίνουμε), ἀντί νά σκεφτεῖ πώς ὅσα συνέβησαν μέ τόν Ἀρεοπαγίτη Τζανερίκο πού ἀπειλήθηκε ἀπό ἀνώτατο πολιτικό γιά νά ἀποκλείσει κόμμα δέν ἔπιασαν τόπο, πρίν κἄν ἀνοίξουν οἱ κάλπες, συνέχισαν τό ράλλυ τῆς ἠλιθιότητας. Μέ τά ἴδια μυαλά. Πρῶτα ἄφησαν ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά αὐξήσουν τό πλαφόν εἰσόδου τῶν κομμάτων ἀπό τό 3% στό 5%. Μετά, διοχέτευσαν σέ ΜΜΕ τήν πληροφορία, ὅτι τό Ἐκλογοδικεῖο θά κηρύξει ἔκπτωτο τό κόμμα «Σπαρτιᾶτες», θά χαρακτηρίσει ἀπαγορευμένες τίς 250.000 ψήφους του καί θά θέσει πρός διάθεση σέ ἄλλα κόμματα τίς ἕδρες του! Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀνεπίδεκτοι!

Κατόπιν τούτου, τούς προτρέπουμε: Συνεχίστε ἔτσι! Μέ ἀπαγορεύσεις καί μέ ἐκπτώσεις. Καί ἄν μέχρι τίς εὐρωεκλογές δέν ἔχετε καταφέρει νά ἐκτινάξετε τήν ἀντισυστημική ψῆφο σέ ἐπίπεδα ἄνω τοῦ 20% καί τούς «Σπαρτιᾶτες» στό 10%, νά μᾶς… τρυπήσετε τήν μύτη.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει, αὐτά εἶναι θέματα τοῦ μέλλοντος. Ὅσον ἀφορᾶ τό τώρα, «δόξα τῷ Θεῷ» πού ἡ Ἑλλάς ἔχει σταθερή κυβέρνηση σέ ἀσταθεῖς καιρούς, «δόξα τῷ Θεῷ» πού ἔχει καί χαλινάρι.

Εὔχομαι καί ἐλπίζω, τέλος, στήν δημοκρατία τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, τό «δόξα τῷ Θεῷ» νά μήν θεωρεῖται καί ἔκφραση πολιτικῆς προτιμήσεως ἀπαραιτήτως…

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ